de-cuong-khoa-luan-tot-nghiep-de-tai-thuc-trang-y-thuc-bao-ve-moi-truong-tu-nhien-cua-sinh-vien-dai-hoc-su-pham-ha-noi

ĐỀ CƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
Đề tài : Thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của
sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
Sinh viên : Nguyễn Thị Phương –k61ATLGD
Giáo viên hướng dẫn : TS.Vũ Lệ Hoa
1. Lý do chọn đề tài

Thế giới ngày nay tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ có thể gây đến sự diệt vong của nhân loại. Sự phát triển bằng bất cứ giá nào, bất công xã hội tràn lan, chính trị bất ổn định, khủng hoảng kinh tế, chiến tranh giữa các phe phái, khủng bố hoạt động tăng mạnh, phát triển vũ khí hạt nhân ,tình trạng nghèo khó ngày càng trầm trọng , dịch bệnh hoành hành, tài nguyên thiên nhiên bị khai thác quá mức, môi trường bị hủy hoại,….Khoảng cách giữa các nước phát triển và kém phát triển ngày càng lớn, khoảng cách giàu nghèo tại chính các nước cũng giãn ra. Rất nhiều nước phát triển “ nóng” đang phải trả giá đắt về môi trường khi khai thác quá mức đồng thời không dùng những phương pháp bảo vệ môi trường để tăng lợi nhuận. Hàng lọat các vấn đề môi trường trên toàn thế giới đã và đang trở lên bức xúc : việc Trái Đất nóng lê, thiên tai tăng đột biến, thủng tầng ozon, chất lượng đất và nước xuống cấp, đa dạng sinh học bị hủy hoại ,…Mặc dù rất nhiều nghiên cứu, đề án, hội nghị , những hoạt động tuyên truyền cụ thể song vẫn không ngăn được sự ô nhiễm nhanh chóng của môi trường xung quanh chúng ta. Vấn đề giáo dục môi trường hiện nay, đặc biệt là ở Việt Nam chưa thực sự được quan tâm đúng mức. Có thể thấy rõ thông qua các số liệu thống kê về mức độ ô nhiễm tại đất nước : nước, không khí, đất,.. cũng như sự suy giảm đa dạng sinh học. Cũng không khó khi thấy những hoạt động giáo dục môi trường trong các trường học chưa thực sự nhiều, sôi nổi và thiết thực ,. Chính vì thế, gần như rất nhiều thế hệ đang dần dần “phá hoại” môi trường mà không hề biết hoặc biết nhưng nhắm mắt bỏ qua. Dễ dàng thấy được những hành vi : chặt phá rừng, xả chất thải công nghiệp chưa qua xử lý tràn lan, lãng phí tài nguyên, bỏ thừa thức ăn, vứt rác bừa bãi,… trên đường phố, trong trường học, trong nơi làm việc,….
Những sinh viên là một lực lượng đông đảo của đất nước, là tầng lớp tri thức, song cũng không tránh  khỏi thực trạng này. Dù biết vẫn có những lực lượng sinh viên lành mạnh, tích cực luôn hết mình trong công tác bảo vệ môi trường và tuyên truyền bảo vệ môi trường nhưng cũng không ít những sinh viên không ý thức được hành vi của mình là sai, hoặc ý thức được nhưng vẫn làm sai. Những sinh viên sư phạm, những nhà giáo tương lai, những người sẽ giúp đỡ, giáo dục những thế hệ trẻ tiếp theo lại càng cần phải có ý thức đúng đắn trong vấn đề bảo vệ môi trường và có sự nhất quán từ ý thức đến hành vi trong thực tiễn cuộc sống hằng ngày.
Với những lí do đã nêu trên đây, tôi thấy việc nghiên cứu Thực trạng ý thức về hànhvi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội rất cần thiết. Với mong muốn giúp nâng cao ý thức, thái độ tích cực cho sinh viên, rèn luyện thói quen bảo vệ môi trường, đồng thời tìm kiếm những phương pháp giáo dục môi trường mới mẻ, hiện đại, hiệu quả, tôi chọn đề tài nghiên cứu là: “Thực trạng ý thức về hànhvi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội”
2. Mục đích nghiên cứu

Xác định được thực trạng ý thức về hànhvi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, mức độ ảnh hưởng của các yếu tố tác động đến ý thức, tìm ra nguyên nhân của thực trạng, từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ môi trường cho sinh viên
3. Khách thể và đối tượng nghiên cứu
– Khách thể nghiên cứu : 200 sinh viên, 10 giảng viên và 10 nhân viên của trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
-Đối tượng nghiên cứu:
Ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
4. Nhiệm vụ nghiên cứu
-Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về bảo vệ môi trường, ý thức bảo vệ môi trường và hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
-Tìm hiểu thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ môi trường của sinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội
-Tìm hiểu nguyên nhân của thực trạng
-Đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ môi trường
cho sinh viên

5. Giả thuyết khoa học

Nhìn chung hầu hết sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, có ý thức về những hành vi bảo vệ môi trường nhưng chưa cao và không nhiều sinh viên thể hiện ý thức đó thông qua hành vi cụ thể. Vì vậy rất cần có những biện pháp giáo dục, hoạt động giáo dục cụ thể, thiết thực, phù hợp với đặc điểm tâm lý của sinh viên sư phạm ngày nay để giúp nâng cao ý thức đó , đồng thời rèn luyện thói quen tích cực, thường xuyên với những hành vi bảo vệ môi trường.
6. Phạm vi nghiên cứu

– 200 sinh viên( Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Sinh, Khoa Toán, Khoa Vật Lý, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Văn), 10 giảng viên khoa Tâm lý giáo dục và 10 nhân viên ( vệ sinh và phụ trách phòng học ) của trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị
-Địa điểm : nhà học, thư viện, nhà ăn, phòng máy tính, nhà thi đấu, kí túc xá, sân vui chơi của trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị
-Thời gian nghiên cứu : 3 tháng ( tháng 1,2,3 / 2015)
7. Phương pháp nghiên cứu

-Phương pháp nghiên cứu tài liệu
-Phương pháp điều tra bảng hỏi
+ Dành cho sinh viên :Xây dựng bộ câu hỏi cho sinh viên liên quan đến nhận thức của sinh viên về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường, những hành vi nào là bảo vệ môi trường, mức độ thực hiện các hành vi đó, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện hành vi đó, đánh giá của cá nhân về việc bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trong trường ĐH Sư Phạm Hà Nội nói chung, những đề xuất giải pháp nhằm nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ môi trường cho sinh viên
+Dành cho giảng viên – nhân viên: Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn sâu, liên quan đến nhận thức về sự cần thiết của các hoạt động giáo dục môi trường cho sinh viên, đánh giá mức độ thực hiện các hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến việc thực hiện các hành vi đó, những đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giáo dục môi trường
-Phương pháp quan sát :
Quan sát những hành vi của sinh viên trong thực nghiệm và môi trường xung quanh thực tế hằng ngày
-Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn sâu :
Trò chuyện trực tiếp với sinh viên và giáo viên, nhân viên để tìm hiểu sâu vấn đề , nguyên nhân của thực trạng. Giảm bớt hạn chế của phương pháp điều tra bảng hỏi

-Phương pháp thực nghiệm
Tiến hành đánh giá 3 hành vi bảo vệ môi trường ( không vứt rác bừa bãi, tiết kiệm nguyên liệu-năng lượng, ngăn cản hành vi vứt rác bừa bãi của người khác) ở một nhóm sinh viên nhỏ qua những tác động cụ thể :
+khi được nhắc nhở
+khi môi trường không thuận lợi
+khi có người khác làm mẫu
-Phương pháp thống kê
8. Nội dung nghiên cứu

Chương 1: Cơ sở lý luận
1.1. Vài nét về lịch sử nghiên cứu vấn đề

a.Các nghiên cứu ở nước ngoài
b.Các nghiên cứu ở trong nước
1.2. Một số khái niệm

a.Bảo vệ môi trường tự nhiên
– Môi trường là bao gồm các yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất nhân tạo quan hệ mật thiết với nhau, bao quanh con người, có ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và thiên nhiên
– Môi trường tự nhiên bao gồm tất cả những vật thể sống và không sống xuất hiện một cách tự nhiên trên Trái Đất hoặc một vùng trên Trái Đất. Nó là môi trường bao gồm tương tác của tất cả các vật thể sống
-Bảo vệ môi trường tự nhiên là những hoạt động giữ cho môi trường trong lành , sạch đẹp, cải thiện môi trường, bảo đảm cân bằng sinh thái, ngăn chặn, khắc phục các hậu quả xấu do con người và thiên nhiên gây ra cho môi trường, khai thác và sử dụng hợp lý và tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên .Bảo vệ môi trường tự nhiên thường được gọi tắt là bảo vệ môi trường.
b.Hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
-Khái niệm : Hành vi “là một chuỗi các hành động lặp đi lặp lại. Hành động là toàn thể những hoạt động (phản ứng, cách ứng xử) của cơ thể, có mục đích cụ thể là nhằm đáp ứng lại kích thích ngoại giới” là hành động hoặc phản ứng của đối tượng (khách thể) hoặc sinh vật, thường sử dụng trong sự tác động đến môi trường, xã hội. Hành vi có thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai hay bí mật, và tự giác hoặc không tự giác. Hành vi là một giá trị có thể thay đổi qua thời gian

-Nhóm hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên :
(1) Giữ gìn vệ sinh môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến môi trường.
(2)Tuyên truyền, giáo dục và vận động mọi người tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo vệ cảnh quan thiên nhiên và đa dạng sinh học.
(3)Bảo vệ và sử dụng hợp lý, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên.
(4)Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.
(5)Cải tạo môi trường bị ô nhiễm
c.Ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
-Khái niệm : Ý thức là hình thức phản ánh tâm lý cao nhất chỉ có ở người, là sự phản ánh bằng ngôn ngữ những gì con người đã tiếp thu được trong quá trình quan hệ qua lại với thế giới khách quan
Ý thức bao gồm 3 thành phần ( 3 mặt ) liên kết, thống nhất hữu cơ với nhau : mặt nhận thức, mặt thái độ và mặt năng động của ý thức
Ý thức cá nhân được hình thành trong hoạt động và được thể hiện trong sản phẩm hoạt động của cá nhân
Ý thức cá nhân được hình thành trong sự giao tiếp với người khác, với xã hội
Ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa xã hội, ý thức xã hội
Ý thức cá nhân được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự đánh giá, tự phân tích hành vi của bản thân
-Ý thức về hành vi bảo vệ môi trường là khả năng nhận thức, đánh giá, phân tích hành vi bảo vệ môi trường của bản thân và của người khác. Người có ý thức về hành vi bảo vệ môi trường là người nhận thức được những hành vi nào là hành vi bảo vệ môi trường, những hành vi nào là không
d.Sinh viên trường ĐH Sư Phạm HN
-Khái niệm : Sinh viên là người học tập tại các trường đại học, cao đẳng hay trung cấp chuyên nghiệp. Ở đó họ được truyền đạt kiến thức bài bản về một ngành nghề, chuẩn bị cho công việc sau này của họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằng cấp đạt được trong quá trình học. Quá trình học của họ theo phương pháp chính quy, tức là họ đã phải trải qua bậc tiểu học và trung học
-Đặc trưng tâm lý sinh viên :
+Hoạt động chủ đạo
+Thế giới quan
+Sự phát triển tự ý thức

+Tình cảm
+Khát vọng, hoài bão
+Điểm hạn chế
-Sinh viên trường ĐH Sư Phạm HN
1.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên

-Yếu tố chủ quan :
+Nhu cầu bảo vệ môi trường
+Định hướng giá trị về môi trường
+Thái độ cá nhân của sinh viên với việc bảo vệ môi trường
-Yếu tố khách quan :
+Điều kiện vật chất
+Hệ thống chuẩn mực xã hội
+Thái độ xã hội
Chương 2: Thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên
Đại học Sư Phạm Hà Nội
2.1. Khái quát về đặc điểm tình hình phát triển kinh tế- xã hội và môi trường ở thành phố Hà Nội và trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị
2.2. Thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên Đại học Sư Phạm Hà Nội
2.2.1. Nhận thức của sinh viên về môi trường tự nhiên; bảo vệ môi trường tự nhiên
2.2.2. Nhận thức của sinh viên về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
2.2.3.Thái độ của sinh viên về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
2.2.3. Mức độ thực hiện hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên
-Theo nhóm hành vi
-Theo Khoa
-Theo địa điểm
-Theo tự đánh giá của sinh viên
-Theo đánh giá của giảng viên, nhân viên trong trường

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội
2.4. Nguyên nhân thực trạng

2.5. Kết luận và kiến nghị

Tài liệu tham khảo :
1.Hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Khoa học Xã hội và nhân văn – nhóm sinh viên nghiên cứu khoa học ( 2009)
2. Giáo trình Giáo dục học- Trần thị Tuyết Oanh ( chủ biên )
3.Đại cương về phát triển bền vững –Viện nghiên cứu sư phạm
4.Wikipedia.org
5.Giáo trình Tâm lý học đại cương –Nguyễn Quang Uẩn (chủ biên)

6.Luật bảo vệ môi trường (2005)

Phiếu trưng cầu ý kiến
(Dành cho sinh viên)
1.Xin bạn hãy nêu định nghĩa ngắn gọn về môi trường tự nhiên
2.Theo bạn, môi trường tự nhiên có ảnh hưởng như thế nào tới :
-Kinh tế:…………………………………………………………………………………………….
-Văn hóa:…………………………………………………………………………………………..
-Chính trị:………………………………………………………………………………………….
-Giáo dục:………………………………………………………………………………………….
-Con người:………………………………………………………………………………………..
3.Theo bạn, bảo vệ môi trường tự nhiên là:
a.Rất cần thiết

b.Cần thiết

c.Không cần thiết

4.Theo bạn, trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên thuộc về ai?
5.Theo bạn ,hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên là gì?
6.Theo bạn, sinh viên có cần phải bảo vệ môi trường ở trường đại học không?
7.Bạn đánh giá bao nhiêu % sinh viên trong trường ĐH SP HN chưa có ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên
8.Theo bạn, nguyên nhân của con số % trên là gì?
9.Bạn hãy đánh giá mức độ thực hiện các hành vi sau:
Stt Các hành vi Thường xuyên
1

2
3
4
5

Trồng và chăm sóc cây cối
Vứt rác vào nơi quy định
Sử dụng tiết kiệm điện
Hạn chế sử dụng túi nhựa, ni lông
Nhắc nhở người khác khi họ có hành vi phá hoại môi trường
6 Tái sử dụng lon bia, chai nhựa
7 Sử dụng tiết kiệm nước
8 Tham gia các hoạt động cổ động , tuyên truyền bảo vệ môi trường
9 Dọn dẹp nhà ở, trường học
10 Hạn chế việc lãng phí đồ ăn

Mức độ
Thỉnh thoảng

Không bao giờ

10.Bạn có thái độ như thế nào khi bạn có hành vi và thấy hành vi sau ở người khác
ST T
1

2
3
4
5
6

Hành vi

Ở bản thân

Ở người khác

Vứt rác không đúng chỗ trong lớp học , đường phố
Ngắt hoa, bẻ cành ở nơi không cho phép
Sử dụng nhiều thiết bị điện không cần thiết cùng lúc trong phòng
In rất nhiều giấy nhưng không sử dụng
Ăn thịt động vật hoang dã, sử dụng lông, da động vật hoang dã
Xả các chất độc hại ra hồ, ao

11.Bạn đánh giá thế nào về môi trường tự nhiên xung quanh bạn đang sinh sống và học tập?
12.Bạn đánh giá thế nào về hoạt động giáo dục môi trường ở trường hiện nay cho sinh viên?
13.Đề xuất của bạn nhằm nâng cao ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên cho sinh viên

Phiếu trưng cầu ý kiến
(Dành cho giảng viên và nhân viên trong trường)
Xin thầy/cô/bác vui lòng cho biết:
Câu 1: Sinh viên trong trường có hiểu biết đầy đủ về môi trường tự nhiên, bảo vệ môi trường và hành vi bảo vệ môi trường chưa?
Câu 2: Sinh viên trong trường có thái độ thế nào với những hành vi không bảo vệ môi trường tự nhiên của người khác?
Câu 3: Sinh viên trong trường đã biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường chưa?
Câu 4:Sinh viên trong trường thường có những hành vi tiêu cực nào, thường vào thời gian nào, địa điểm nào?
Câu 5: Nguyên nhân của hành vi không bảo vệ môi trường của sinh viên là gi?
Câu 6:Thầy/cô/bác có hay nhắc nhỏ sinh viên khi họ có hành vi tiêu cực với môi trường tự nhiên không?
Câu 7: Trong trường có nhiều các hoạt động, chương trình nhằm tuyên truyền , giáo dục cho mọi người về bảo vệ môi trường tự nhiên không?
Câu 8: Đề xuất nhằm nâng cao ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên.Tuy nhiên cũng không tránh khỏi tình hình này. Dù biết vẫn có những lực lượng sinh viên lành mạnh, tích cực luôn hết mình trong công tác làm việc bảo vệ môi trường tự nhiên vàtuyên truyền bảo vệ môi trường tự nhiên nhưng cũng không ít những sinh viên không ý thứcđược hành vi của mình là sai, hoặc ý thức được nhưng vẫn làm sai. Những sinhviên sư phạm, những nhà giáo tương lai, những người sẽ giúp sức, giáo dục nhữngthế hệ trẻ tiếp theo lại càng cần phải có ý thức đúng đắn trong yếu tố bảo vệ môitrường và có sự đồng điệu từ ý thức đến hành vi trong thực tiễn đời sống hằngngày. Với những lí do đã nêu trên đây, tôi thấy việc điều tra và nghiên cứu Thực trạng ý thứcvề hànhvi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên trường Đại học Sư Phạm HàNội rất thiết yếu. Với mong ước giúp nâng cao ý thức, thái độ tích cực cho sinhviên, rèn luyện thói quen bảo vệ môi trường tự nhiên, đồng thời tìm kiếm những phươngpháp giáo dục môi trường tự nhiên mới mẻ và lạ mắt, tân tiến, hiệu suất cao, tôi chọn đề tài nghiên cứulà : “ Thực trạng ý thức về hànhvi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên trườngĐại học Sư Phạm Hà Nội ” 2. Mục đích nghiên cứuXác định được tình hình ý thức về hànhvi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên củasinh viên trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, mức độ ảnh hưởng tác động của những yếu tố tácđộng đến ý thức, tìm ra nguyên do của tình hình, từ đó đề xuất kiến nghị 1 số ít kiến nghị nhằm mục đích nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ thiên nhiên và môi trường cho sinh viên3. Khách thể và đối tượng người dùng nghiên cứu và điều tra – Khách thể nghiên cứu và điều tra : 200 sinh viên, 10 giảng viên và 10 nhân viên cấp dưới của trường Đại học Sư Phạm HàNội-Đối tượng điều tra và nghiên cứu : Ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên trường Đại học SưPhạm Hà Nội 4. Nhiệm vụ nghiên cứu-Hệ thống hóa 1 số ít yếu tố lý luận về bảo vệ thiên nhiên và môi trường, ý thức bảo vệ môitrường và hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên, những yếu tố ảnh hưởng tác động đến hành vibảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên-Tìm hiểu tình hình ý thức về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường của sinh viên trường Đạihọc Sư Phạm Hà Nội-Tìm hiểu nguyên do của thực trạng-Đề xuất 1 số ít yêu cầu nhằm mục đích nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ môi trườngcho sinh viên5. Giả thuyết khoa họcNhìn chung hầu hết sinh viên đều nhận thức được tầm quan trọng của việcbảo vệ môi trường tự nhiên, có ý thức về những hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên nhưng chưa caovà không nhiều sinh viên bộc lộ ý thức đó trải qua hành vi đơn cử. Vì vậy rấtcần có những giải pháp giáo dục, hoạt động giải trí giáo dục đơn cử, thiết thực, phù hợpvới đặc thù tâm ý của sinh viên sư phạm ngày này để giúp nâng cao ý thức đó, đồng thời rèn luyện thói quen tích cực, tiếp tục với những hành vi bảo vệmôi trường. 6. Phạm vi nghiên cứu và điều tra – 200 sinh viên ( Khoa Tâm lý giáo dục, Khoa Sinh, Khoa Toán, Khoa Vật Lý, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Văn ), 10 giảng viên khoa Tâm lý giáo dục và 10 nhân viên cấp dưới ( vệ sinh và đảm nhiệm phòng học ) của trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị-Địa điểm : nhà học, thư viện, nhà ăn, phòng máy tính, nhà thi đấu, kí túc xá, sânvui chơi của trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị-Thời gian nghiên cứu và điều tra : 3 tháng ( tháng 1,2,3 / năm ngoái ) 7. Phương pháp nghiên cứu-Phương pháp điều tra và nghiên cứu tài liệu-Phương pháp tìm hiểu bảng hỏi + Dành cho sinh viên : Xây dựng bộ câu hỏi cho sinh viên tương quan đến nhận thứccủa sinh viên về tầm quan trọng của bảo vệ môi trường tự nhiên, những hành vi nào là bảovệ môi trường tự nhiên, mức độ thực thi những hành vi đó, nhìn nhận những yếu tố ảnh hưởngđến việc thực thi hành vi đó, nhìn nhận của cá thể về việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường tựnhiên của sinh viên trong trường ĐH Sư Phạm Hà Nội nói chung, những đề xuấtgiải pháp nhằm mục đích nâng cao ý thức và thói quen bảo vệ môi trường tự nhiên cho sinh viên + Dành cho giảng viên – nhân viên cấp dưới : Xây dựng bộ câu hỏi phỏng vấn sâu, liên quanđến nhận thức về sự thiết yếu của những hoạt động giải trí giáo dục môi trường tự nhiên cho sinhviên, nhìn nhận mức độ thực thi những hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinhviên, nhìn nhận những yếu tố ảnh hưởng tác động đến việc triển khai những hành vi đó, những đềxuất giải pháp nhằm mục đích nâng cao hiệu suất cao giáo dục môi trường-Phương pháp quan sát : Quan sát những hành vi của sinh viên trong thực nghiệm và thiên nhiên và môi trường xungquanh thực tiễn hằng ngày-Phương pháp đàm thoại, phỏng vấn sâu : Trò chuyện trực tiếp với sinh viên và giáo viên, nhân viên cấp dưới để khám phá sâu yếu tố, nguyên do của tình hình. Giảm bớt hạn chế của chiêu thức tìm hiểu bảng hỏi-Phương pháp thực nghiệmTiến hành nhìn nhận 3 hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường ( không vứt rác bừa bãi, tiết kiệmnguyên liệu-năng lượng, ngăn cản hành vi vứt rác bừa bãi của người khác ) ở mộtnhóm sinh viên nhỏ qua những tác động ảnh hưởng đơn cử : + khi được nhắc nhở + khi thiên nhiên và môi trường không thuận tiện + khi có người khác làm mẫu-Phương pháp thống kê8. Nội dung nghiên cứuChương 1 : Cơ sở lý luận

1. 1. Vài nét về lịch sử dân tộc nghiên cứu vấn đềa. Các điều tra và nghiên cứu ở nước ngoài. Các nghiên cứu và điều tra ở trong nước

1. 2. Một số khái niệma. Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên – Môi trường là gồm có những yếu tố tự nhiên và yếu tố vật chất tự tạo quan hệmật thiết với nhau, bao quanh con người, có tác động ảnh hưởng tới đời sống, sản xuất, sựtồn tại, tăng trưởng của con người và vạn vật thiên nhiên – Môi trường tự nhiên gồm có toàn bộ những vật thể sống và không sống xuất hiệnmột cách tự nhiên trên Trái Đất hoặc một vùng trên Trái Đất. Nó là thiên nhiên và môi trường baogồm tương tác của tổng thể những vật thể sống-Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên là những hoạt động giải trí giữ cho môi trường tự nhiên trong lành, sạch sẽ và đẹp mắt, cải tổ thiên nhiên và môi trường, bảo vệ cân đối sinh thái xanh, ngăn ngừa, khắcphục những hậu quả xấu do con người và vạn vật thiên nhiên gây ra cho thiên nhiên và môi trường, khaithác và sử dụng hài hòa và hợp lý và tiết kiệm ngân sách và chi phí tài nguyên vạn vật thiên nhiên. Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tựnhiên thường được gọi tắt là bảo vệ môi trường tự nhiên. b. Hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên-Khái niệm : Hành vi ” là một chuỗi những hành vi lặp đi lặp lại. Hành động là toànthể những hoạt động giải trí ( phản ứng, cách ứng xử ) của khung hình, có mục tiêu đơn cử lànhằm phân phối lại kích thích ngoại giới ” là hành vi hoặc phản ứng của đối tượng người dùng ( khách thể ) hoặc sinh vật, thường sử dụng trong sự ảnh hưởng tác động đến môi trường tự nhiên, xãhội. Hành vi hoàn toàn có thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai minh bạch hay bí hiểm, và tự giáchoặc không tự giác. Hành vi là một giá trị hoàn toàn có thể đổi khác qua thời gian-Nhóm hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên :

( 1 ) Giữ gìn vệ sinh thiên nhiên và môi trường, xóa bỏ hủ tục gây hại đến thiên nhiên và môi trường.

( 2 ) Tuyên truyền, giáo dục và hoạt động mọi người tham gia bảo vệ môi trường tự nhiên, giữgìn vệ sinh môi trường tự nhiên, bảo vệ cảnh sắc vạn vật thiên nhiên và đa dạng sinh học.

( 3 ) Bảo vệ và sử dụng hài hòa và hợp lý, tiết kiệm chi phí tài nguyên vạn vật thiên nhiên.

( 4 ) Giảm thiểu, thu gom, tái chế và tái sử dụng chất thải.

( 5 ) Cải tạo thiên nhiên và môi trường bị ô nhiễmc. Ý thức về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên

-Khái niệm : Ý thức là hình thức phản ánh tâm ý cao nhất chỉ có ở người, là sự phản ánh bằng ngôn từ những gì con người đã tiếp thu được trong quy trình quan hệ qua lại với quốc tế khách quan Ý thức gồm có 3 thành phần ( 3 mặt ) link, thống nhất hữu cơ với nhau : mặtnhận thức, mặt thái độ và mặt năng động của ý thức. Ý thức cá thể được hình thành trong hoạt động giải trí và được biểu lộ trong sản phẩmhoạt động của cá nhânÝ thức cá thể được hình thành trong sự tiếp xúc với người khác, với xã hội Ý thức cá thể được hình thành bằng con đường tiếp thu nền văn hóa truyền thống xã hội, ý thức xã hội Ý thức cá thể được hình thành bằng con đường tự nhận thức, tự nhìn nhận, tự phân tích hành vi của bản thân-Ý thức về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường là năng lực nhận thức, nhìn nhận, phân tíchhành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường của bản thân và của người khác. Người có ý thức vềhành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường là người nhận thức được những hành vi nào là hành vibảo vệ thiên nhiên và môi trường, những hành vi nào là khôngd. Sinh viên trường ĐH Sư Phạm HN

-Khái niệm : Sinh viên là người học tập tại những trường đại học, cao đẳng hay trungcấp chuyên nghiệp. Ở đó họ được truyền đạt kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp về một ngành nghề, chuẩn bị sẵn sàng cho việc làm sau này của họ. Họ được xã hội công nhận qua những bằngcấp đạt được trong quy trình học. Quá trình học của họ theo giải pháp chínhquy, tức là họ đã phải trải qua bậc tiểu học và trung học-Đặc trưng tâm ý sinh viên : + Hoạt động chủ yếu + Thế giới quan + Sự tăng trưởng tự ý thức + Tình cảm + Khát vọng, tham vọng + Điểm hạn chế-Sinh viên trường ĐH Sư Phạm HN

1. 3. Những yếu tố tác động ảnh hưởng đến hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên của sinhviên-Yếu tố chủ quan : + Nhu cầu bảo vệ môi trường tự nhiên + Định hướng giá trị về môi trường tự nhiên + Thái độ cá thể của sinh viên với việc bảo vệ môi trường-Yếu tố khách quan : + Điều kiện vật chất + Hệ thống chuẩn mực xã hội + Thái độ xã hội

Chương 2 : Thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên của sinh viênĐại học Sư Phạm Hà Nội

2. 1. Khái quát về đặc thù tình hình tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội và môi trường tự nhiên ởthành phố Thành Phố Hà Nội và trường Đại học Sư Phạm Hà Nộị2. 2. Thực trạng ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên Đạihọc Sư Phạm Hà Nội2.

2.1. Nhận thức của sinh viên về môi trường tự nhiên tự nhiên ; bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên

2. 2.2. Nhận thức của sinh viên về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên

2. 2.3. Thái độ của sinh viên về hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên

2. 2.4. Mức độ triển khai hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên

-Theo nhóm hành vi

-Theo Khoa

-Theo địa điểm

-Theo tự nhìn nhận của sinh viên

-Theo nhìn nhận của giảng viên, nhân viên cấp dưới trong trường

2. 3. Các yếu tố ảnh hưởng tác động đến hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên trường ĐH Sư Phạm Hà Nội

2. 4. Nguyên nhân thực trạng

2. 5. Kết luận và kiến nghịTài liệu tìm hiểu thêm :

1. Hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên của sinh viên trường Đại học Khoa học Xãhội và nhân văn – nhóm sinh viên nghiên cứu và điều tra khoa học ( 2009 )

2. Giáo trình Giáo dục học – Trần thị Tuyết Oanh ( chủ biên )

3. Đại cương về tăng trưởng vững chắc – Viện điều tra và nghiên cứu sư phạm

4. Wikipedia. org

5. Giáo trình Tâm lý học đại cương – Nguyễn Quang Uẩn ( chủ biên )

6. Luật bảo vệ môi trường tự nhiên ( 2005 ) Phiếu trưng cầu quan điểm ( Dành cho sinh viên )

1. Xin bạn hãy nêu định nghĩa ngắn gọn về thiên nhiên và môi trường tự nhiên

2. Theo bạn, thiên nhiên và môi trường tự nhiên có tác động ảnh hưởng như thế nào tới :

– Kinh tế : …………………………………………………………………………………………….

– Văn hóa : …………………………………………………………………………………………..

– Chính trị : ………………………………………………………………………………………….

– Giáo dục đào tạo : ………………………………………………………………………………………….

– Con người : ………………………………………………………………………………………..

3. Theo bạn, bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên là :

a. Rất cần thiết

b. Cần thiết

c. Không cần thiết

4. Theo bạn, nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên thuộc về ai ?

5. Theo bạn, hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên là gì ?

6. Theo bạn, sinh viên có cần phải bảo vệ môi trường tự nhiên ở trường đại học không ?

7. Bạn nhìn nhận bao nhiêu % sinh viên trong trường ĐH SP HN chưa có ý thức vềhành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên

8. Theo bạn, nguyên do của số lượng % trên là gì ?

9. Bạn hãy nhìn nhận mức độ triển khai những hành vi sau : Stt Các hành vi Thường xuyên Trồng và chăm nom cây cối Vứt rác vào nơi quy định Sử dụng tiết kiệm chi phí điện Hạn chế sử dụng túi nhựa, ni lông Nhắc nhở người khác khi họ có hành vi phá hoại môi trường

6 Tái sử dụng lon bia, chai nhựa

7 Sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí nước

8 Tham gia những hoạt động giải trí cổ động, tuyên truyền bảo vệ môi trường

9 Dọn dẹp nhà tại, trường học

10 Hạn chế việc tiêu tốn lãng phí đồ ăn

Mức độ

Thỉnh thoảng

Không bao giờ

10. Bạn có thái độ như thế nào khi bạn có hành vi và thấy hành vi sau ở người khác

Hành vi

Ở bản thân

Ở người khác

Vứt rác không đúng chỗ trong lớp học, đường phố

Ngắt hoa, bẻ cành ở nơi không cho phép

Sử dụng nhiều thiết bị điện không cần thiết cùng lúc trong phòng

In rất nhiều giấy nhưng không sử dụng

Ăn thịt động vật hoang dã hoang dã, sử dụnglông, da động vật hoang dã hoang dã

Xả những chất ô nhiễm ra hồ, ao

11. Bạn nhìn nhận thế nào về thiên nhiên và môi trường tự nhiên xung quanh bạn đang sinh sống và học tập ?

12. Bạn nhìn nhận thế nào về hoạt động giải trí giáo dục thiên nhiên và môi trường ở trường lúc bấy giờ chosinh viên ?

13. Đề xuất của bạn nhằm mục đích nâng cao ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên cho sinh viên Phiếu trưng cầu quan điểm ( Dành cho giảng viên và nhân viên cấp dưới trong trường ) Xin thầy / cô / bác sung sướng cho biết :

Câu 1 : Sinh viên trong trường có hiểu biết không thiếu về môi trường tự nhiên tự nhiên, bảo vệmôi trường và hành vi bảo vệ thiên nhiên và môi trường chưa ?

Câu 2 : Sinh viên trong trường có thái độ thế nào với những hành vi không bảo vệmôi trường tự nhiên của người khác ?

Câu 3 : Sinh viên trong trường đã biết cách giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên chưa ?

Câu 4 : Sinh viên trong trường thường có những hành vi xấu đi nào, thường vàothời gian nào, khu vực nào ?

Câu 5 : Nguyên nhân của hành vi không bảo vệ môi trường tự nhiên của sinh viên là gi ?

Câu 6 : Thầy / cô / bác có hay nhắc nhỏ sinh viên khi họ có hành vi xấu đi với môi trường tự nhiên không?

Câu 7 : Trong trường có nhiều những hoạt động giải trí, chương trình nhằm mục đích tuyên truyền, giáo dục cho mọi người về bảo vệ thiên nhiên và môi trường tự nhiên không ?

Câu 8 : Đề xuất nhằm mục đích nâng cao ý thức về hành vi bảo vệ môi trường tự nhiên tự nhiên của sinh viên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *