bg1-6551784
1

ĐỀ

CƯƠNG ÔN TẬ

P CU

ỐI KỲMÔN TOÁNỨ

NG DỤNG TRONG KINH TẾ

Họ

c kỳ

II

Năm

học

2020 – 2021.

1/ Mô hình INPUT –

OUTPUT

( I

/O ) .

Bài t

ập

II. 6 ,II.7, II.8, II.9 trang 30.

2/ Mô hình cân bằng thị

trườ

ng, mô hình cân bằng kinh tếvĩ mô..

Bài t

ập

II. 12.3, 4,5 trang31.

3/ Giá trị

hiệ

n tạ

i củ

a dòng k

khoản, bài toán quy

ế

t đ

ịnh đầu tư.

Bài t

ập

III. 6, III.7, III.8, III.9, III.10, III.11, III. 13, III. 14 trang 43, 44.

4/ * Bài toán t

ối đa hoá lợ

i nhuậ

n của doanh nghiệp cạnh tranh sản xuấ

t nhiề

u loạ

i sả

n phẩ

m.

* Bài toán t

ối đa hoá lợ

i nhuậ

n của doanh nghiệp độc quy

ền s

ản xu

ất nhi

u lo

ại s

ản ph

m.

Bài tậ

p

V.17, V.18, V.19, V.20, V.21, V. 22 trang 77, 78.

6/ Tích phân suy rộng loại I.

Bài tậ

p

VI. 4

.1, 3, 5, 8, 9, 17, 18 trang 93, 94.

7/ Thặng dư củ

a nhà sả

n xuấ

t và th

ặng dưcủa ngườ

i tiêu dùng.

Bài tập

VI.14, VI. 15, VI. 16 trang 95.

8/

Phương trình vi phân tuyế

n tính c

ấp 1 và phương trình vi phân

Béc-nu-

li.

Bài tập

VII. 2

. 3, 5, 11, 17, 21, 23. VII.3, 1, 7, 9, 13 trang 103, 104.

9/

Phương trình sai phân tuyế

n tính cấp 1 và cấp 2 dạng :

*

yn

+ 1

+

pyn

=

qn

vớ

i plà hằ

ng số

thự

c và

q

n

là biể

u th

c đố

i v

i n

;

*

y

n

+2

+

pyn

+ 1+

qyn

=

rn

vớ

i p

, q

là hằ

ng số

thự

c và

rn

là biể

u th

c đố

i vớ

i n

;

Bài tập

VIII. 1

. 3, 5, 7

trang

114

.

VIII. 6

.1, 3, 5. 12, 13, 14, 16, 22. VIII. 7.5, 6 trang 115, 116.

.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *