de-thi-su-02-8529911
Theo Cục Quản lý chất lượng ( Bộ Giáo dục và Đào tạo ), kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 cơ bản giữ không thay đổi như năm 2021. Nội dung thi vẫn nằm trong chương trình trung học phổ thông, đa phần là lớp 12 .Sáng 8/7, thí sinh thi môn Hóa học hình thức trắc nghiệm, thời hạn 50 phút, khởi đầu từ 8 h30. Cập nhật sớm nhất đề thi môn Hóa học tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 .Sáng 8/7, thí sinh thi môn Lịch sử hình thức trắc nghiệm, thời hạn 50 phút, khởi đầu từ 7 h30. Cập nhật sớm nhất đề thi môn Lịch sử tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 .de-thi-su-05-4737279
de-thi-su-02-5568763
de-thi-su-03-8301651
de-thi-su-04-5689274
dap-an-su-3930608

Bài tổ hợp Khoa học tự nhiên gồm các môn thành phần: Vật lý, Hóa học, Sinh học. Bài tổ hợp Khoa học xã hội gồm các môn thành phần: Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân. Mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp sẽ có thời gian làm bài 50 phút.

Bên cạnh những pháp luật như khi làm bài thi môn Toán, với đặc trưng bài thi tổng hợp, thí sinh cần quan tâm thêm : Các môn thi thành phần trong mỗi bài thi tổng hợp có cùng một mã đề thi .

Nếu không cùng mã đề thi, thí sinh phải báo ngay với cán bộ coi thi trong phòng thi chậm nhất 5 phút tính từ thời điểm phát đề thi; phải để đề thi dưới tờ phiếu trả lời trắc nghiệm, không được xem nội dung. 

Thí sinh làm bài những môn thi thành phần của bài thi tổng hợp theo lịch thi trên cùng một phiếu vấn đáp trắc nghiệm. Hết thời hạn làm bài của môn thi thành phần sau cuối của thí sinh trong buổi thi bài thi tổng hợp, cán bộ coi thi mới thu phiếu vấn đáp trắc nghiệm .

Một số quy định phải tuân thủ trong phòng thi thí sinh cần đặc biệt lưu ý

Thí sinh trình Thẻ dự thi cho cán bộ coi thi ; ngồi đúng vị trí có ghi số báo danh của mình. Trước khi làm bài thi, thí sinh phải ghi khá đầy đủ số báo danh và thông tin vào đề thi, giấy thi, giấy nháp ; kiểm tra kỹ đề thi, nếu phát hiện không bình thường cần báo cáo giải trình ngay với cán bộ coi thi, chậm nhất 5 phút tính từ thời gian phát đề thi .
Thí sinh cũng cần tuyệt đối tuân thủ lao lý trong phòng thi đã được thầy cô, cán bộ coi thi không cho .

B.A (tổng hợp)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *