Phiên mã và dịch mã là hai quá trình quan trọng mà độc giả khi học sinh học 12 cần nắm được. Trong đó Dịch mã là quá trình tổng hợp?

nội dung

Câu hỏi:

Dịch mã là quá trình tổng hợp ?
A. Protein

B. mARN

C. ADN
D. tARN

Đáp án đúng A.

Dịch mã là quá trình tổng hợp protein, trong đó những tARN mang những axit amin tương ứng đặt đúng vị trí trên mARN trong ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi pôlipeptit, quá trình dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit ( prôtêin ) diễn ra trong tế bào chất .

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Quá trình dịch mã ( giải thuật ) là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit ( prôtêin ) diễn ra trong tế bào chất. Các thành phần tham gia trong quá trình dịch mã gồm có mạch khuôn mARN mang thông tin mã hóa axit amin ( a. a ) .

Nguyên liệu gồm 20 loại a.a tham gia vào quá trình trổng hợp chuỗi polipeptit. tARN và riboxom hoàn chỉnh (tiểu phần bé, tiểu phấn lớn liên kết với nhau); Các loại enzyme hình thành liên kết gắn a.a với nhau và a.a với tARN.

Quá trình dịch mã hoàn toàn có thể chia thành hai quy trình tiến độ là hoạt hoá axit amin và tổng hợp chuỗi pôlipeptit .
– Quá trình hoạt hoá axit amin : Trong tế bào chất, nhờ những enzim đặc hiệu và nguồn năng lượng ATP, mỗi axit amin được hoạt hoá và gắn với ARN tương ứng tạo nên phức tạp axit amin – tARN
– Quá trình tổng hợp Prôtêin là quá trình truyền thông tin di truyền từ mARN sang trình tự sắp xếp của những aa trong chuỗi polipeptid ( Prôtêin ). Quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit diễn ra theo ba bước :
+ Bước 1. Mở đầu : Tiểu đơn vị chức năng bé của ribôxôm gắn với mARN ở vị trí nhận ra đặc hiệu ( gần bộ ba khởi đầu ) và vận động và di chuyển đến bộ ba khởi đầu ( AUG ) .

Ở sinh vật nhân thực bộ ba AUG mã hóa cho a.a Methionin còn ở sinh vật nhân sơ mã AUG mã hóa cho a.a foocmin Methionin. a.a mở đầu – tARN tiến vào bộ ba mở đầu (đối mã của nó – UAX- khớp với mã mở đầu – AUG – trên mARN theo nguyên tắc bổ sung), sau đó tiểu phần lớn gắn vào tạo ribôxôm hoàn chỉnh.

Xem thêm: este – Wiktionary

+ Bước 2. Kéo dài chuỗi polipeptit : Phức hợp aa1 – tARN vào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon tiếp sau mã mở màn trên mARN, 1 link peptit được hình thành giữa aa mở màn và aa1 .
Ribôxôm di dời qua côđon tiếp theo, tARN khởi đầu rời khỏi ribôxôm, phức tạp aa2 – tARN vào ribôxôm khớp bổ trợ đối mã với côđon đó, 1 link peptit nữa được hình thành giữa aa1 và aa2. Quá trình cứ tiếp nối như vậy cho đến khi ribôxôm tiếp xúc với mã kết thúc ( UGA, UAG hay UAA ) .
+ Bước 3. Kết thúc : Khi ribôxôm chuyển dời sang bộ ba kết thúc ( UAA, UAG, UGA ) thì quá trình dịch mã ngừng lại, 2 tiểu phần của ribôxôm tách nhau ra. Một enzim đặc hiệu vô hiệu axit amin mở màn và giải phóng chuỗi pôlipeptit, quá trình dịch mã hoàn tất .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *