Học viện Kỹ thuật Mật mã là trường ĐH công lập, có tính năng giảng dạy cán bộ có trình độ ĐH, sau đại học và điều tra và nghiên cứu khoa học kỹ thuật mật mã của ngành Cơ yếu Nước Ta. Điểm chuẩn vào trường ở mức tương đối cao.

nội dung

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2022

Điểm chuẩn 2022 của Học viện Kỹ thuật mật mã dịch chuyển nhẹ so với năm ngoái. Ngành Công nghệ thông tin tăng 0,15 – 0,2 điểm tại cả hai cơ sở, trong khi điểm chuẩn ngành An toàn thông tin giảm 0,15 – 0,4 .

STT Ngành đào tạo Tổ hợp xét tuyển Điểm chuẩn
(học sinh kv3)
Cơ sở chính tại Hà Nội
1 Công nghệ thông tin A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhD90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên 26,6
2 An toàn thông tin A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhD90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên 25,9
3 Kỹ thuật điện tử – viễn thông A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhD90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên 25,1
Phân hiệu TP HCM
1 Công nghệ thông tin A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhD90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên 25,3
2 An toàn thông tin A00: Toán, Lý, HóaA01: Toán, Lý, Tiếng AnhD90: Toán, Tiếng Anh, Khoa học tự nhiên 24,75

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2021

Điểm chuẩn 2021 Học viện Kỹ thuật mật mã, Công nghệ thông tin ở trụ sở chính Hà Nội cũng là ngành duy nhất lấy điểm chuẩn trên 26. Các ngành còn lai dao động 25,1-25,95, cao hơn năm ngoái khoảng 1 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật mật mã từ 25,1 trở lênHọc viện Kỹ thuật mật mã tuyển 720 sinh viên tại hai cơ sở, trong đó Thành Phố Hà Nội lấy 600, còn lại ở TP HCM. Trường tuyển sinh theo một phương pháp duy nhất là địa thế căn cứ tác dụng thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2021 .

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2020

text-description-automatically-generated-6255006Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2020

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật Mật mã 2019

Năm 2019, Học viện Kỹ thuật mật mã tuyển sinh ba ngành với điểm chuẩn từ 20,75 đến 22,9, tăng hơn 2 điểm so với năm 2018.

Công nghệ thông tin có điểm chuẩn cao nhất 22,9, tăng gần 3 điểm so với năm ngoái, kế đó là An toàn thông tin với 21,5 điểm.

Kỹ thuật điện tử, viễn thông có điểm chuẩn thấp nhất trong ba ngành với 20,75, dù đã tăng 2,5 điểm so với năm 2018 .Năm 2019, trường tuyển sinh theo ba tổng hợp xét tuyển là A00 ( Toán, Lý, Hóa ), A01 ( Toán, Lý, Tiếng Anh ) và D90 ( Toán, Khoa học Tự nhiên, Tiếng Anh ) .

STT Ngành Điểm trúng tuyển
1 Công nghệ thông tin 22,9
2 An toàn thông tin 21,5
3 Kỹ thuật điện tử, viễn thông 20,75

Xem thêm những bài viết tương tự như khác :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *