Khi muốn bảo lưu kết quả học tập thì sinh viên sẽ cần phải có đơn xin bảo lưu kết quả học tập nộp cho nhà trường. Do đó mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập được rất nhiều bạn sinh viên quan tâm khi muốn bảo lưu kết quả học tập tại trường.

nội dung

Bảo lưu kết quả học tập là gì?

Bảo lưu tác dụng học tập là việc công nhận hiệu quả học tập và khối lượng kiến thức và kỹ năng đã học theo đó sinh viên sẽ được miễn trừ khi liên tục tham gia kỳ học .
Trong quy trình theo học có nhiều nguyên do khiến học viên, sinh viên không hề liên tục theo học chương trình giảng dạy tại trường như vì nguyên do sức khỏe thể chất, kinh tế tài chính, xử lý việc làm cá thể, … nhưng vẫn muốn theo học trong thời hạn tới do đó sẽ cần phải làm đơn xin bảo lưu tác dụng học tập .

Bảo lưu kết quả học tập sẽ giúp cho người học tránh được điểm liệt do không đi học đầy đủ hoặc là bỏ thi không có lý do dẫn tới việc có quyết định thôi học của nhà trường.

Thời gian bảo lưu tác dụng học tập của những trường thường sẽ có pháp luật khác nhau, tuy nhiên thực tiễn thời hạn bảo lưu tác dụng học tập tối thiểu là một năm .

Từ đó thấy được rằng việc bảo lưu kết quả học tập có ý nghĩa rất quan trọng đối với người học, vì thế khi muốn bảo lưu kết quả học tập thì mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập được nhiều người học quan tâm.

Điều kiện để người học bảo lưu kết quả học tập

Theo lao lý trong quy định đào tạo và giảng dạy của những trường ĐH, cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ thì sinh viên có quyền được bảo lưu tác dụng học tập trong những trường hợp sau đây :
– Được điều động tham gia vào lực lượng vũ trang ;
– Trong trường hợp bị ốm, bị tai nạn thương tâm phải điều trị trong thời hạn dài ; trong trường hợp này cần phải có giấy xác nhận của cơ quan y tế ;
– Bảo lưu tác dụng vì nguyên do cá thể ; trong trường hợp này sinh viên phải học tối thiểu một kỳ học tại trường và không rơi vào những trường hợp bị buộc thôi học theo pháp luật của quy định .
Thời gian sinh viên tạm nghỉ học vì nguyên do cá thể sẽ được tính vào thời hạn học chính thức theo lao lý .
Như vậy khi viết đơn xin bảo lưu tác dụng học tập thì người học cần chú ý quan tâm nguyên do thuộc một trong những điều kiện kèm theo trên thì đơn mới hoàn toàn có thể được nhà trường xem xét xử lý .

Các bước cần làm để bảo lưu hiệu quả học tập

Để bảo lưu tác dụng học tập, người bảo lưu cần làm những việc làm sau đây :
– Đến phòng huấn luyện và đào tạo của trường để xin bảng điểm ;
– Nộp đơn đề xuất tạm nghỉ học ở văn phòng khoa ;
– Tiếp đó sẽ nộp giấy ý kiến đề nghị tạm nghỉ học đã được trưởng khoa ký xác nhận chấp thuận đồng ý về phòng huấn luyện và đào tạo để trường xem xét, ra quyết định hành động xử lý .
Sau khi đã hoàn tất những thủ tục trên và có quyết định hành động của nhà trường thì sinh viên mới được nghỉ theo lao lý .
Trong khi bảo lưu tác dụng học tập thì người học sẽ phải tự chịu nghĩa vụ và trách nhiệm và dữ thế chủ động để xử lý những việc phát sinh trong quy trình bảo lưu tác dụng học tập .
Chính thế cho nên sinh viên chỉ nên bảo lưu tác dụng học tập trong trường hợp thật sự thiết yếu. Bởi lẽ khi chậm 1 học kỳ hay 1 năm học sẽ khiến cho người học theo học chương trình khó khăn vất vả hơn và hoàn toàn có thể có nhiều yếu tố khác phát sinh trong quy trình bảo lưu .
Khi đã kết thúc thời hạn nghỉ bảo lưu hiệu quả học tập thì người học cần viết đơn nhập học sau bảo lưu và nộp về văn phòng khoa của trường và những phòng có tương quan để trường ra quyết định hành động được cho phép sinh viên nhập học trở lại và sắp xếp lớp học tương thích .

Nội dung cần có trong đơn xin bảo lưu kết quả học tập

Hiện nay các trường chưa có mẫu thống nhất về mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập, tuy nhiên khi viết đơn cần có những nội dung sau:

– Quốc hiệu tiêu ngữ ; ngày tháng năm viết đơn ;
– Tên đơn : ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP
– Kính gửi : Trong phần này sẽ ghi đơn cử phòng ban có thẩm quyền xử lý đơn. Ví dụ : BGH trường …. ; phòng huấn luyện và đào tạo ; phòng công tác làm việc sinh viên ; khoa … .
– tin tức cá thể của sinh viên : họ và tên, ngày tháng năm sinh, hộ khẩu hường trú .
Hiện là sinh viên lớp : … …, mã số sinh viên : … …., ngành học : …., khóa học : … .., hệ huấn luyện và đào tạo : … ..
Em làm đơn này xin BGH nhà trường, những phòng, khoa được cho phép em bảo lưu tác dụng học tập kỳ … … từ tháng … .. năm … .. đến tháng … .. năm … .

Lý do xin bảo lưu:…..(trong phần này sinh viên cần trình bày cụ thể về lý do xin bảo lưu kết quả học tập).

Cuối cùng là phần cam kết ràng buộc : Ví dụ : Em xin cam kết sẽ làm rất đầy đủ hồ sơ thủ tục theo lao lý của nhà trường và nỗ lực theo kịp chương trình học .
– Người làm đơn ký tên .

Mẫu đơn xin bảo lưu tác dụng học tập

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Kính gửi:

– Ban Giám hiệu Trường………………
– Phòng Công tác Học sinh – Sinh viên
– Ban Chủ nhiệm Khoa … … … … … … …

Em tên : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ngày sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nguyên quán : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Hiện là sinh viên lớp … … … … … … … … … … … … … … Ngành : … … … … … … … … … … … … … …
Khóa : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. MSSV : … … … … … … … … … … … … … … .
Hệ đào tạo và giảng dạy : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Nay em làm đơn này kính xin Ban Giám hiệu nhà trường, quý Phòng và quý Khoa được cho phép em bảo lưu tác dụng học tập học kì … … … … … … … …. từ tháng … … … năm … … … .. đến tháng … … … năm … … … .
Lí do : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Em xin cam kết sẽ làm đủ những hồ sơ thủ tục theo pháp luật của Nhà trường và sẽ nỗ lực theo kịp chương trình học khi hết thời hạn bảo lưu .
Kính xin quý Nhà trường xem xét và xử lý .
Xin chân thành cảm ơn !

…….., ngày …. tháng …. năm 20….
Xác nhận của Khoa Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Xác nhận Phòng Đào tạo Phụ huynh/Người bảo trợ
(Ký và ghi rõ họ tên)

Quý vị có thể tham khảo mẫu sau:

Mẫu đơn xin bảo lưu hiệu quả học tập

Khi viết đơn xin bảo lưu kết quả học tập thì người học cần ghi đầy đủ các nội dung như trên và đơn cần phải có xác nhận của khoa, xác nhận của phòng đào tạo theo quy định thì đơn mới được xem xét giải quyết.

Sau khi viết đơn và sẵn sàng chuẩn bị vừa đủ hồ sơ theo pháp luật của nhà trường về bảo lưu hiệu quả học tập thì sinh viên sẽ nộp đơn đến những phòng ban theo lao lý .
Như vậy khi đã hoàn thành xong đơn và thực thi không thiếu thủ tục theo pháp luật của nhà trường và có quyết định hành động của trường về việc gật đầu đơn xin bảo lưu tác dụng học tập thì người học hoàn toàn có thể nghỉ theo lao lý .

Trên đây là nội dung bài viết về vấn đề điều kiện để người học xin bảo lưu kết quả học tập và mẫu đơn xin bảo lưu kết quả học tập.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *