Các trường hợp bảo lưu kết quả học tập của sinh viên được quy định tại Quy chế đào tạo trình độ đại học kèm theo Thông tư 08/2021/TT-BGDĐT.

nội dung

1. Các trường hợp sinh viên được bảo lưu kết quả học tập

Theo khoản 1 Điều 15 Quy chế đào tạo trình độ đại học ban hành kèm Thông tư 08, sinh viên được xin nghỉ học tạm thời và bảo lưu kết quả đã học trong các trường hợp sau:

– Được điều động vào lực lượng vũ trang ;- Được cơ quan có thẩm quyền điều động, đại diện thay mặt vương quốc để tham gia những kỳ thi, giải đấu quốc tế ;- Bị ốm, thai sản hoặc tai nạn thương tâm phải điều trị thời hạn dài và có ghi nhận của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền ;- Vì nguyên do cá thể khác nhưng đã học tối thiểu 01 học kỳ và không thuộc những trường hợp bị xem xét buộc thôi học hoặc kỷ luật .Lưu ý :- Thời gian nghỉ học trong thời điểm tạm thời vì nhu yếu cá thể sẽ được tính vào thời hạn học chính thức .- Điều kiện, thẩm quyền, thủ tục xét nghỉ học trong thời điểm tạm thời và bảo lưu hiệu quả học tập được lao lý đơn cử tại quy định của cơ sở giảng dạy .bao luu ket qua hoc tap

Sinh viên được bảo lưu kết quả học tập khi nào? (Ảnh minh họa)
 

2. Thủ tục bảo lưu kết quả học tập

Thủ tục xin nghỉ học trong thời điểm tạm thời và bảo lưu tác dụng học tập của sinh viên ĐH sẽ do nhà trường tự lao lý .Để thuận tiện nhất, sinh viên nên đến phòng quản trị đào tạo và giảng dạy để được tư vấn và hướng dẫn đơn cử trước, sau đó mới chuẩn bị sẵn sàng hồ sơ bảo lưu tác dụng học tập theo hướng dẫn và nộp cho cán bộ quản trị .Thông thường, để xin nghỉ học trong thời điểm tạm thời vầ bảo lưu hiệu quả học tập, sinh viên phải sẵn sàng chuẩn bị hồ sơ gồm :- Đơn xin nghỉ học trong thời điểm tạm thời ;- Biên lai nộp học phí ( so với sinh viên học 01 học kỳ ) hoặc xác nhận đã hoàn thành xong nghĩa vụ và trách nhiệm kinh tế tài chính trong thời hạn học tập tại trường ;- Các sách vở dẫn chứng nguyên do xin nghỉ như : Giấy xác nhận bệnh viện, Giấy điều động vào lực lượng vũ trang …

Chuẩn bị xong hồ sơ xin bảo lưu kết quả học tập, sinh viên đợi nhà trường xem xét và ra quyết định bảo lưu.
 

3. Điều kiện để sinh viên chuyển ngành, chuyển trường 

Việc chuyển ngành, chuyển nơi học, chuyển cơ sở giảng dạy, chuyển hình thức học được pháp luật tại Điều 16 Quy chế phát hành kèm Thông tư 08 như sau :

Điều kiện chuyển ngành, nơi học trong cùng một trường

Sinh viên được xem xét chuyển sang học một chương trình, một ngành giảng dạy khác hoặc một phân hiệu khác hoặc từ phân hiệu về trụ sở chính khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :- Không đang là sinh viên năm thứ nhất hoặc cuối khóa ;- Không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập hoàn thành xong khóa học ;- Sinh viên đạt đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển của chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy, của trụ sở chính hoặc phân hiệu trong cùng khóa tuyển sinh ;- Cơ sở giảng dạy, trụ sở chính hoặc phân hiệu có đủ điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng và chưa vượt quá năng lượng huấn luyện và đào tạo với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy đó ;- Được sự đồng ý chấp thuận của thủ trưởng đơn vị chức năng trình độ đảm nhiệm chương trình, ngành giảng dạy, người đảm nhiệm phân hiệu ( nơi chuyển đi và chuyến đến ) và của hiệu trưởng cơ sở đào tạo và giảng dạy .

Điều kiện chuyển trường

Sinh viên được xem xét chuyển cơ sở huấn luyện và đào tạo khi có đủ những điều kiện kèm theo sau :- Không đang là sinh viên năm thứ nhất hoặc cuối khóa, không thuộc diện bị xem xét buộc thôi học và còn đủ thời hạn học tập triển khai xong khóa học ;- Sinh viên đạt đủ điều kiện kèm theo trúng tuyển của chương trình, ngành giảng dạy cùng khóa tuyển sinh tại nơi chuyển đến ;- Nơi chuyển đến có đủ điều kiện kèm theo bảo vệ chất lượng, chưa vượt quá năng lượng huấn luyện và đào tạo so với chương trình, ngành đào tạo và giảng dạy đó theo pháp luật hiện hành của Bộ Giáo dục đào tạo ;

– Được sự đồng ý của hiệu trưởng cơ sở đào tạo xin chuyển đi và cơ sở đào tạo xin chuyển đến.

Ngoài ra, sinh viên còn được xem xét chuyển từ huấn luyện và đào tạo chính quy sang hình thức giảng dạy vừa làm vừa học hoặc đào tạo và giảng dạy từ xa của cơ sở đào tạo và giảng dạy nếu còn đủ thời hạn học tập theo pháp luật so với hình thức chuyển đến .Điều kiện, thủ tục chuyển ngành, chuyển nơi học, chuyển cơ sở giảng dạy hoặc chuyển hình thức học sẽ do cơ sở đào tạo và giảng dạy lao lý .

Nếu có thắc mắc về điều kiện bảo lưu kết quả học tập, điều kiện chuyển trường, chuyển ngành của sinh viên đại học, bạn đọc vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *