Nội dung chính

 • Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều:
 • Bài tập trắc nghiệm 45 phút Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 7
 • Video liên quan

Trong nhân đôi ADN, đoạn Okazaki là gì ? Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối những đoạn okazaki với nhau là A. Helicaza B. ADN pôlimeraza C. ARN pôlimeraza D. Ligaza Trong nhân đôi ADN, enzim có vai trò nối những đoạn okazaki với nhau là

A. helicaza 

B. ADN pôlimeraza

C. ARN pôlimeraza

D. Ligaza

Khi ADN tự nhân đôi, đoạn Okazaki là : A. Các đoạn êxôn của gen không phân mảnh. B. Các đoạn intrôn của gen phân mảnh C. Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 5 ’ — > 3 ’ của gen. D. Đoạn pôlinuclêôtit sinh từ mạch 3 ’ — > 5 ’ của gen. Một phân tử ADN trong 1 lần nhân đôi xác lập được có 4 đơn vị chức năng tái bản với tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Nếu trong quy trình nhân đôi tổng hợp 870 đoạn ARN mồi thì phân tử ADN nhân đôi bao nhiêu lần ? A. 6 B. 3 C. 8 D. 4 Một phân tử ADN trong 1 lần nhân đôi xác lập được có 4 đơn vị chức năng tái bản với tổng số 50 phân đoạn Okazaki. Nếu trong quy trình nhân đôi tổng hợp 3654 đoạn ARN mồi thì phân tử ADN nhân đôi bao nhiêu lần ? A. 6 B. 3 C. 8 D. 4 Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzim ligaza tính năng nói những đoạn okazaki A. Ở mạch tổng hợp liên tục. B. Ở mạch được tổng hợp cùng chiều tháo xoắn. C. Ở mạch mạch mới được tổng hợp theo chiều từ 3 ’ đến 5 ’. D. Ở mạch được tổng hợp ngược chiều tháo xoắn. Trong quá trình tự nhân đôi ADN, enzim ligaza tính năng nói những đoạn okazaki A. Ở mạch tổng hợp liên tục. B. Ở mạch được tổng hợp cùng chiều tháo xoắn. C. Ở mạch mạch mới được tổng hợp theo chiều từ 3 ’ đến 5 ’. D. Ở mạch được tổng hợp ngược chiều tháo xoắn. Trong quy trình nhân đôi ADN, những đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là

A. Hêlicaza

B. ADN retriraza

C. ADN pôlimeraza

D. ADN ligaza

Trong quy trình nhân đôi ADN, những đoạn Okazaki được nối lại với nhau thành mạch liên tục nhờ enzim nối, enzim nối đó là

A. ADN ligaza 

B. ADN giraza C. ADN pôlimeraza D. Hêlicaza

nội dung

Trong quá trình tự nhân đôi ADN, các đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều:

A.3 ’ đến 5 ’ cùng chiều thao xoắn ADN

B.3 ’ đến 5 ’ ngược chiều thao xoắn ADN

C.5 ’ đến 3 ’ cùng chiều tháo xoắn ADN

D.5 ’ đến 3 ’ ngược chiều tháo xoắn ADN

Đáp án và lời giải
Đáp án 😀
Lời giải :Trong quá trình tự nhân đôi ADN, những đoạn Okazaki được tổng hợp theo chiều 5 ’ – 3 ’ – ngược chiều tháo xoắn ADN .

Vậy đáp án đúng là D

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 45 phút Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN – Sinh học 12 – Đề số 7

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Khinóivềcơchếdi truyềnở cấpđộphântử, phátbiểunàosauđâyđúng ? ( 1 ) TrongtáibảnADN, sựkếtcặpcủacácnucleotittheonguyêntắcbổsung xảyra ở tấtcảcácnucleotittrênmỗimạchđơn ( 2 ) QuátrìnhnhânđôiADN làcơchếtruyềnthôngtin di truyềntừtếbàomẹsang tếbàocon ( 3 ) QuátrìnhnhânđôiADN ở sinhvậtnhânsơvàsinhvậtnhânthựcđềudiễnra theonguyêntắcbổsung vàbánbảotoàn ( 4 ) Cácgen nằmtrongnhânmộttếbàocósốlầnnhânđôibằngnhauvàsốlầnphiênmãthườngkhácnhau
 • Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ nucleotit loại Ađênin chiếm 10 % thì tỉ lệ nucleotit loại Guanin của phân tử ADN này là
 • Trong quy trình nhân đôi ADN, một trong những vai trò của enzim ADN pôlimeraza là :
 • Trongcácphátbiểusauđây, cóbao nhiêuphátbiểuđúng ? ( 1 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, enzimADN pôlimerazakhôngthamgiatháoxoắnphântửADN. ( 2 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, enzimnốiligazachỉtácđộnglênmộttronghaimạchđơnmớiđượctổnghợptừmộtphântửADN mẹ. ( 3 ) TrongquátrìnhnhânđôiADN, cósựliênkếtbổsung giữaA vớiT, G vớiX vàngượclại. ( 4 ) Ở vi trùng, sựnhânđôiADN xảyra ở nhiềuđơnvịnhânđôi ( nhiềuđơnvịtáibản ). ( 5 ) Trongquátrìnhphiênmã, chỉcósựliênkếtbổsung giữaA vớiT, G vớiX. ( 6 ) Trongdịchmãxảyra nguyêntắcbổsung trêntấtcảcácnucleotittrênmARN
 • Nói về bộ mã di truyền ở sinh vật, có một số ít đánh giá và nhận định như ( 1 ) Bảng mã di truyền của mỗi sinh vật có đặc thù riêng không liên quan gì đến nhau và đặc trưng sinh vật đó ( 2 ) Mã di truyền được đọc từ một điểm xác lập theo từng bộ ba nucleotit mà không gối lên nhau ( 3 ) Trên mARN, mã di truyền được đọc theo chiều từ 5 ’ – 3 ’ ( 4 ) Mã di truyền có tính đặc hiệu, tức là mỗi loài khác nhau có riêng một bộ mã di truyền ( 5 ) Mã di truyền có tính thông dụng, tức là một bộ ba hoàn toàn có thể mã hóa cho một hoặc một số ít axit amin ( 6 ) Có 61 bộ mã di truyền tham gia mã hóa những axit amin ( 7 ) Mã di truyền có tính thoái hóa, tức là nhiều bộ ba khác nhau cùng xác lập một loại axit amin trừ AUG và UGG Trong những đánh giá và nhận định trên, có bao nhiêu nhận định và đánh giá không đúng
 • Một gen ở sinh vật nhân sơ có 3000 nuclêôtit và có tỷ suất A / G = 2/3 gen này bị đột biến mất 1 cặp nuclêôtit do đó giảm đi 3 link hidrô so với gen thông thường. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen mới được hình thành sau đột biến là :
 • Sự kiện nào sau đây sauđây có nội dung không đúng với quy trình nhân đôi ADN ở tế bào nhân thực ?
 • Trong quy trình nhân đôi ADN enzim tham gia lắp ráp nucleotit bổ trợ vào đầu 3 ’ – OH của ADN mẹ là
 • PhântửADN củasinhvậtnhânthựckhithựchiệnquátrìnhtựnhânđôihìnhthành3 đơnvịtáibản. Đơnvịtáibản1 có13 đoạnOkazaki, đơnvịtáibản2 có15 đoạnOkazaki, đơnvịtáibản3 có17 đoạnOkazaki. SốđoạnADN mồicầncungcấptrongquátrìnhtáibảntrênlà :
 • Một đoạn sợi cơ bản gồm 10 nucleoxom và 9 đoạn ADN nối, mỗi đoạn nối trung bình có 50 cặp nucleotit. Tổng chiều dài của đoạn ADN xoắn kép trong đoạn sợi cơ bản trên và tổng số phân tử Histon có trong đoạn sợi cơ bản đó lần lượt là :
 • Khi nói về những phân tử AND trong nhân của một tế bào sinh dưỡng ở sinh vật nhân thực có những nhận xét sau : ( 1 ) Các phân tử nhân đôi độc lập và diễn ra ở những thời gian khác nhau. ( 2 ) Thường mang những gen phân mảnh và sống sót theo cặp alen. ( 3 ) Có độ dài và số lượng những loại nuclêôtit bằng nhau. ( 4 ) Có cấu trúc mạch kép thẳng. ( 5 ) Có số lượng, hàm lượng không thay đổi và đặc trưng cho loài. Nhận xét đúnglà :
 • Gen mã hóa prôtêin nổi bật có 3 vùng trình tự nuclêôtit là vùng điều hòa, vùng mã hóa và vùng kết thúc. Vùng mã hóa gồm bộ ba có những đặc thù :
 • Vùng mã hòa của một gen ở sinh vật nhân sơ dài 4080 A0. Trên mạch 1 của vùng này của gen, hiệu số tỷ suất Tỷ Lệ giữa Adenin và Timin bằng 20 % số nu của mạch. Ở mạch 2 tương ứng, số nu loại A chiếm 15 % số nu của mạch và bằng 50% số nu của Guanin. Khi gen phiên mã một lần đã lấy của môi trường tự nhiên nội bào 180 Uraxin. Cho rằng số lượng đơn phân của mARN bằng số lượng đơn phân của một mạch đơn ở vùng mã hóa của gen. Số nucleotit loại A, T, G, X có trên mạch bổ trợ của gen là
 • Trong quy trình nhân đôi ADN, nguyên tắc nửa gián đoạn nghiệm đúng so với

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

 • Ngăn chặn và bài trừ các tệ nạn xã hội được pháp luật quy định trong luật nào dưới đây:

 • Đâu không phải là nội dung của pháp luật về phát triển bền vững của xã hội?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *