mau-don-xin-di-hoc-nang-cao-trinh-do-chuyen-mon-chi-tiet-nhat

nội dung

Sự cần thiết của đơn xin đi học

Đào tạo, tu dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng và kiến thức nghề là một trong những nội dung cơ bản của hợp đồng lao động theo khoản 1 Điều 23 Bộ luật Lao động mới nhất năm 2012 .

Trường hợp hợp đồng không thỏa thuận về thời gian người lao động được đào tạo, nâng cao trình độ thì bất cứ khi nào có nguyện vọng, người lao động hoàn toàn có thể làm đơn xin đi học để việc học được diễn ra thuận lợi.

Ngoại trừ những cá thể được cử đi học theo nhu yếu thì mọi trường hợp đi học theo hình thức tự cung tự túc đều phải lên kế hoạch rõ ràng để không ảnh hưởng tác động tới hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại, cũng như cho doanh nghiệp có giải pháp để sắp xếp nhân sự tương thích .Đặc biệt, trong trường hợp này, người đi học phải lo liệu mọi ngân sách. Chính thế cho nên, một lá đơn xin đi học không riêng gì mang đặc thù thông tin mà còn giúp người làm đơn được tạo điều kiện kèm theo cũng như hưởng những khoản tương hỗ hài hòa và hợp lý .Ngoài ra, trải qua lá đơn này, người sử dụng lao động hoàn toàn có thể biết được thời hạn, khu vực, hình thức, nội dung đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng để hoàn toàn có thể thuận tiện quản trị người lao động của mình .

3 nội dung cơ bản của đơn xin đi học

Tương tự như những lá đơn khác, đơn xin đi học phải bảo vệ có tối thiểu 03 phần dưới đây :

– Phần mở màn : Ngoài những phần tiêu ngữ, quốc hiệu theo cách trình diễn văn bản hành chính thường thì thì người làm đơn nên tìm hiểu và khám phá rõ cơ cấu tổ chức, tổ chức triển khai, người có thẩm quyền xét duyệt đơn và những cơ quan, bộ phận tương quan để vừa có lời kính gửi tương thích, vừa bộc lộ được sự hiểu biết của bản thân so với đơn vị chức năng mình .

– Phần nội dung : Phần này nêu rõ những thông tin cá thể của người làm đơn như họ tên, địa chỉ, chức vụ, bộ phận đang thao tác …Quan trọng hơn, phần này nên trình diễn rõ ràng nguyện vọng về việc nâng cao trình độ, hình thức, chuyên ngành, nội dung huấn luyện và đào tạo … Có thể đề cập tới mong ước được tương hỗ kinh phí đầu tư khi theo học .

– Phần Kết luận : Kết luận là phần vô cùng quan trọng để người sử dụng lao động quyết định hành động có xét duyệt đơn hay không. Bởi lẽ phần này bộc lộ rõ nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết thao tác của người lao động so với việc làm trong và sau thời hạn đi học . Rõ ràng, không một người sử dụng nào muốn nhân viên cấp dưới của mình sau khi có trình độ lại đi “ đầu quân ” cho người khác .

Mẫu Đơn xin đi học

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———-***———-

ĐƠN XIN ĐI HỌC

Kính gửi : – Ban Giám đốc Công ty ( 1 ) … … … … … … .- Phòng Nhân sự ( 2 )- Phòng ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … …

Tôi tên là : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …..Ngày tháng năm sinh : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Địa chỉ nơi ở hiện tại : … … … … … … … … … … … … … .. … … … … … … … … …Số điện thoại thông minh liên hệ : … … … … … … … … .. … … … … … … … … … … … … … …Chức vụ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ……Đơn vị công tác làm việc ( 4 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Thời gian công tác làm việc ( 5 ) : ………………………………………………………………………

Chuyên ngành (6): ………………………………………………………………

Loại hợp đồng ( 7 ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Tôi nhận thấy việc nâng cao trình độ là tương thích với việc làm đang đảm nhiệm và đúng với trình độ được phân công của Công ty. Chính vì thế, nay tôi làm đơn này kính mong Ban Giám đốc, những cơ quan tương quan xem xét, tạo điều kiện kèm theo và tương hỗ một phần kinh phí đầu tư cho tôi được theo học như nguyện vọng của bản thân .tin tức khái quát về chương trình học như sau :- Nơi học : ……………………………………………………………………………………….- Thời gian ( 8 ) : ………………………………………………………………………………..- Hình thức ( 9 ) : …………………………………………………………………………………- Bậc huấn luyện và đào tạo ( 10 ) : ……………………………………………………………………………- Ngành học : ………………………………………………………………………………….- Kinh phí học tập ( 11 ) : …………………………………………………………………….

Nếu được cho phép đi học, tôi xin cam kết :

– Chấp hành trang nghiêm nội quy, lao lý học tập tại cơ sở đào tạo và giảng dạy và phấn đấu đạt tác dụng cao trong học tập, điều tra và nghiên cứu ;

– Cố gắng sắp xếp thời hạn để trong thời hạn học tập vẫn bảo vệ triển khai xong việc làm ;

– Phấn đấu triển khai xong khóa học đúng theo quy trình tiến độ ;

– Nếu tự ý bỏ học không có nguyên do chính đáng phải bồi hoàn những khoản kinh phí đầu tư được hưởng Công ty tương hỗ ( nếu có ) ;

– Nếu tự ý bỏ việc hoặc chuyển nơi thao tác khi chưa đủ thời hạn ship hàng sau khi triển khai xong khóa học sẽ phải chịu nghĩa vụ và trách nhiệm trước Công ty .

Tôi xin chân thành cảm ơn !… … …, ngày … … tháng … … năm ….

Giám đốc 
(Duyệt)

Phòng Nhân sự
(Xác nhận)

Người quản lý
(Nêu ý kiến, ký, ghi rõ họ tên)

Người làm đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)

Hướng dẫn viết đơn xin đi học

( 1 ) Phụ thuộc vào nơi người lao động thao tác : công ty, cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai, …( 2 ) Người lao động nên nắm rõ cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai của cơ quan, đơn vị chức năng, doanh nghiệp mình để ghi đúng mực bộ phận quản trị nhân sự có thẩm quyền .

( 3 ) ( 4 ) Bộ phận, đơn vị chức năng quản trị trực tiếp người lao động .

( 5 ) Ghi đúng chuẩn thời hạn thao tác từ khi được tuyển dụng cho đến khi viết đơn này .

( 6 ) Chuyên ngành, nghành chính đang đảm nhiệm tại đơn vị chức năng .

( 7 ) Loại hợp đồng : Hợp đồng lao động xác lập thời hạn, không xác lập thời hạn …

( 8 ) Thời gian triển khai xong khóa học, thời gian khởi đầu, thời gian kết thúc, thời hạn học trong ngày / tuần …

( 9 ) Hình thức huấn luyện và đào tạo : tập trung chuyên sâu, không tập trung chuyên sâu, chính quy, bổ túc, văn bằng 2 …

( 10 ) Bậc giảng dạy : cao đẳng, ĐH, thạc sĩ, tiến sỹ …

(11) Kinh phí của toàn khóa học.

Trên đây là Mẫu Đơn xin đi học chi tiết nhất để người lao động nâng cao trình độ chuyên môn do chúng tôi cung cấp với những thông tin hữu ích liên quan.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *