274e_dong-phan-hinh-hoc-20-5494768

Tác giả Cô Hiền Trần

6,044

Đồng phân hình học là một phần kiến thức và kỹ năng rất quan trọng so với chương trình hóa học cấp THPT. VUIHOC sẽ tổng hợp kỹ năng và kiến thức về đồng phân hình học trong bài viết này .

1. Đồng phân hình học là gì?

– Đồng phân là những hợp chất có cấu trúc khác nhau nhưng lại có chung một công thức phân tử .
– Các chất là đồng phân với nhau nhau sẽ có đặc thù và đặc thù khác nhau vì chúng khác nhau về cấu tạo hoá học .
– Lưu ý : Các chất là đồng phân với nhau thì sẽ có chung phân tử khối, nhưng những chất có chung phân tử khối thì chưa chắc đã là đồng phân với nhau .
– Đồng phân có 2 loại :
+ Đồng phân hình học
+ Đồng phân cấu trúc
– Khái niệm : Đồng phân hình học được biết đến là một loại đồng phân lập thể. Loại đồng phân này dẫn đến hiệu quả là sự hạn chế trong những phân tử có vòng xoay, thường vì có chứa một link đôi. Khi có một link C-C đơn, hoàn toàn có thể xảy ra sự quay .

4007_dong-phan-hinh-hoc-12-6764484

– Vì vậy, khi tất cả chúng ta đồng phân, sự sắp xếp của những nguyên tử sẽ giống nhau. Nhưng khi có link đôi giữa C = C, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra 2 cách sắp xếp của những nguyên tử bên trong phân tử .
– Các đồng phân tạo thành được gọi là đồng phân hình học cis trans hoặc đồng phân E – Z. Trong đồng phân cis, những nguyên tử cùng một loại sẽ nằm về cùng một phía của phân tử. Trái lại, trong đồng phân trans, những nguyên tử cùng một loại sẽ nằm về phía đối lập với nhau của phân tử .
* Sự khác nhau của đồng phân hình học và đồng phân cấu trúc
– Vì là đồng phân lập thể nên trong đồng phân hình học, những link cũng giống với đồng phân cấu trúc, tuy nhiên những đồng phân đó khác nhau là vì tính link trong những nguyên tử. Các đồng phân hình học khác nhau do sự sắp xếp ba chiều trong khoảng trống .
– Một phân tử thường có hai đồng phân hình học là đồng phân cis – trans hoặc E – Z, nhưng trong một phân tử hoàn toàn có thể có lượng lớn những đồng phân cấu trúc .
– Đồng phân hình học thường được bộc lộ bằng phân tử chứa link đôi C = C. Đồng phân cấu trúc được biểu lộ bởi anken, ankan, anken và những hợp chất thơm khác .

2. Cách xác định và viết đồng phân hình học

2.1. Cách xác lập số đồng phân

a. Cách tính số đồng phân : Ankan
– Khái niệm : Ankan là những hợp chất hiđrocacbon có đặc thù là hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử ankan chỉ chứa những loại link đơn C-C hay C-H .
– CTTQ : CnH2n + 2 ( n ≥ 1 ) .
– Ankan chỉ có đồng phân mạch C và từ C4 trở đi mới có năng lực tạo đồng phân .
– Công thức tính nhanh : 2 n – 4 + 1 ( với 3 < n < 7 ) Áp dụng : Từ công thức, ta sẽ tính được số đồng phân ankan C4H10 thay vì phải vẽ toàn bộ những đồng phân của nó ra

6ac6_dong-phan-hinh-hoc-9-8812331                                    ae93_dong-phan-hinh-hoc-6-8173255

Butan 2 – metylpropan
Sử dụng công thức trên với C4H10, ta có n = 4 sẽ có 24-4 + 1 = 2 ( đồng phân ) .
Với C5H12, ta có n = 5 thì số đồng phân sẽ có là 25-4 + 1 = 3 ( đồng phân ) .
b. Cách tính số đồng phân : Anken
– Anken là những hợp chất hiđrocacbon có đặc thù là hiđrocacbon không no, mạch hở, phân tử chỉ chứa duy nhất một link đôi .
– CTTQ : CnH2n ( n ≥ 2 ) .
– Anken có những loại đồng phân : đồng phân về mạch C, đồng phân tương quan đến vị trí nối đôi và đồng phân hình học .
– Mẹo tính nhanh đồng phân anken :
Xét 2 Cacbon có nối đôi, mỗi Cacbon link với nhóm thế ( nhóm thế đó hoàn toàn có thể giống hoặc khác nhau ) .
Ví dụ với C4H8 : Khi trừ 2 Cacbon mang nối đôi sẽ còn lại 2 cacbon với H nhóm thế .

đồng phân hình học

Nếu đề bài nhu yếu tính đồng phân cấu trúc sẽ là : 1 + 1 + 1 = 3 đồng phân. Nếu nhu yếu tính đồng phân ( gồm có đồng phân hình học ) sẽ là 1 + 1 + 2 = 4 đồng phân .
Ví dụ với C5H10 : Trừ 2 cacbon mang nối đôi ra thì sẽ còn 3 cacbon với H nhóm thế .

9872_dong-phan-hinh-hoc-14-9425098

Kết quả là có 5 đồng phân cấu trúc với 6 đồng phân anken .
c. Cách tính số đồng phân : Ankin
– Ankin là những hợp chất hiđrocacbon có đặc thù là hiđrocacbon không no, mạch hở, trong phân tử chứa duy nhất một link ba .
– CTTQ : CnH2n-2 ( n ≥ 2 ) .
– Ankin có những loại đồng phân : đồng phân về mạch C, đồng phân tương quan đến vị trí nối ba và không có đồng phân hình học .
– Mẹo tính nhanh đồng phân ankin :
Xét 2 cacbon có mang nối ba, mỗi C sẽ link với 1 nhóm thế ( nhóm thế hoàn toàn có thể giống hoặc khác nhau ) .
Ví dụ với chất C4H6 : Khi trừ đi 2 cabon có mang nối ba thì còn 2 cacbon và H nhóm thế .

21da_dong-phan-hinh-hoc-17-9002935

Ta có 2 đồng phân ankin .
Ví dụ với C5H8 : Khi trừ 2 cacbon mang nối ba thì còn lại 3 cacbon và H nhóm thế .

eede_dong-phan-hinh-hoc-21-9039788

Ta có 3 đồng phân ankin .
d. Cách tính số đồng phân : Benzen và đồng đẳng
– Đồng đẳng benzen là những hợp chất hiđrocacbon thơm, trong phân tử có chứa duy nhất một vòng benzen .
– CTTQ : CnH2n-6 ( n ≥ 6 ) .
– Công thức tính số đồng phân : ( n – 6 ) 2 với 7 ≤ n ≤ 9
Giải ví dụ : Tính số đồng phân của hiđrocacbon thơm sau : C7H8, C8H10, C9H12 .

Khi n = 7, thay vào công thức trên ta được (7 – 6)2 = 1                         274e_dong-phan-hinh-hoc-20-9977697

Khi n = 8, ta có : ( 8 – 6 ) 2 = 4

02bb_dong-phan-hinh-hoc-19-5253156

Khi n = 9, thay vào công thức trên được ( 9 – 6 ) 2 = 9 ( đồng phân ) .
e. Cách tính số đồng phân : Ancol
– Ancol là những hợp chất hữu cơ có trong phân tử chứa nhóm – OH gắn trực tiếp với C no .
– Nhóm chức ancol : – OH .
– CTTQ của ancol no, đơn chức, mạch hở : CnH2n + 1OH hay CnH2n + 2O ( n ≥ 1 ) .
– Ancol có đồng phân về mạch C và đồng phân tương quan đến vị trí của nhóm OH .
– Công thức tính số đồng phân : 2 n – 2 với n < 6 - Áp dụng công thức để tính được số đồng phân ancol no, đơn chức, mạch hở vận dụng từ C3 → C5 C3H7OH : 23-2 = 2 ( đồng phân ) .

2748_dong-phan-hinh-hoc-8-7807606

Propan – 1 – ol Propan – 2 – ol
C4H9OH : 24 – 2 = 4 đồng phân .
C5H11OH : 25 – 2 = 8 đồng phân .
Lưu ý : Khi viết những đồng phân của ancol, nhóm OH không được gắn với C không no và 1 nguyên tử C không gắn được với 2 hay 3 nhóm OH một lúc .
f. Cách tính số đồng phân : Ete
– Ete là hợp chất hữu cơ trong phân tử có nguyên tử oxi link với 2 nhóm ankyl .
– CTTQ của ete no, mạch hở, đơn chức : CnH2n + 2O ( n ≥ 2 ) .

– Công thức tính số đồng phân: 044b_dong-phan-hinh-hoc-1-3517388 với 2 < n < 5

– Áp dụng để tính đồng phân

+ Với n = 3 ta có công thức của ete là C3H8O, thay n = 3 vào công thức ta được số đồng phân là: 98af_dong-phan-hinh-hoc-2-1173252 (đồng phân) là đồng phân hình học

+ Với n = 4, công thức của ete là C4H10O, ta được số đồng phân là: 6349_dong-phan-hinh-hoc-3-6415226 (đồng phân).

c590_dong-phan-hinh-hoc-10-4266900

Lưu ý : Ancol hoặc ete no, đơn chức là đồng phân tương quan đến những loại nhóm chức. Khi viết đồng phân nếu đề bài không nói rõ là đồng phân ancol hay ete thì phải viết cả 2 loại đó .
g. Cách tính số đồng phân : Phenol
– Phenol là những hợp chất hữu cơ có trong phân tử nhóm – OH link trực tiếp với C thơm .
– CTTQ : CnH2n-6O ( n ≥ 6 )
– Công thức tính nhanh : 3 n – 6 với 6 < n < 9 - Áp dụng : C7H8O : 37-6 = 3 đồng phân .

6cef_dong-phan-hinh-hoc-27-7081331

Với chất 99b3_dong-phan-hinh-hoc-22-2139769 có chung CTPT nhưng là đồng phân ancol thơm (nhóm OH gắn với Cacbon no).

h. Cách tính số đồng phân : Anđehit
– Anđehit là những hợp chất hữu cơ mà trong phân tử của nó có chứa nhóm – CH = O link trực tiếp với những nguyên tử Cacbon hoặc H .
– CTTQ của anđehit no, mạch hở, đơn chức : CnH2nO ( n ≥ 1 ). Trong phân tử có chứa một link đôi ở vị trí nhóm chức – CH = O .
– Công thức tính nhanh : 2 n – 3 với n < 7 - Áp dụng công thức để tính số đồng phân của anđehit C3H6O, C4H8O . C3H6O, C4H8O là CTPT của những anđehit no, đơn chức, mạch hở .

Với C3H6O: 9695_dong-phan-hinh-hoc-13-9743157 đồng phân.                              c368_dong-phan-hinh-hoc-26-7877729

Với C4H8O: b713_dong-phan-hinh-hoc-25-4925513 đồng phân.                            8084_dong-phan-hinh-hoc-15-9667641

9136_dong-phan-hinh-hoc-24-4863806

i. Cách tính số đồng phân : Xeton
– Xeton là những hợp chất hữu cơ trong phân tử có nhóm C = O link trực tiếp với hai nguyên tử C .
– CTTQ của xeton có đặc thù là no, đơn chức, mạch hở : CnH2nO ( với n ≥ 3 ). Trong phân tử có chứa một link đôi ở vị trí nhóm chức CO .

– Công thức tính số đồng phân: 1555_dong-phan-hinh-hoc-4-5328500 với 3 < n < 7

– Áp dụng công thức trên để tính số đồng phân xeton C5H10O

Từ công thức ta tính được: 25c2_dong-phan-hinh-hoc-11-3909627 đồng phân.

Lưu ý : Anđehit và xeton có chung CTPT với nhau, nên khi đề bài chỉ cho CTPT mà không nói rõ loại hợp chất nào thì phải tính cả hai loại đó .
k. Cách tính số đồng phân : Axit
– Axit cacboxylic là những HCHC trong phân tử có chứa nhóm – COOH gắn trực tiếp với nguyên tử Cacbon hoặc H .
– CTTQ của axit có đặc thù no, đơn chức, mạch hở là : CnH2nO2 ( n ≥ 1 ). Trong phân tử có chứa một link đôi ở vị trí nhóm chức COOH .
– Công thức tính số đồng phân : 2 n – 3 với n < 7 - Áp dụng công thức trên để tính được số đồng phân axit có CTPT là C4H8O2 Theo công thức ta tính được : 24-3 = 2 ( đồng phân ) .

2.2. Các bước viết đồng phân

– Tính số link π và số vòng :
USD pi + v = frac { 2. số C – số H } { 2 } $
– Dựa vào công thức phân tử, ta tính được số link π + v nhằm mục đích chọn ra loại chất tương thích. Thông thường, đề bài sẽ cho viết đồng phân của những hợp chất đơn cử .
– Viết mạch C chính :
+ Mạch hở : Không phân nhánh, 1 nhánh, 2 nhánh, …
+ Mạch vòng : Vòng không nhánh, vòng có nhánh, ….
– Gắn vào mạch nếu có nhóm chức hoặc link bội. Sau đó chuyển dời những nhóm chức hoặc những link bội nhằm mục đích biến hóa vị trí. Cần xét cả tính đối xứng để tránh sự trùng lặp .
– Điền H vào để bảo vệ hóa trị trong những nguyên tố. Không cần phải làm với bài trắc nghiệm .

3. Điều kiện để có đồng phân hình học

Điều kiện cần và điều kiện kèm theo đủ để một hợp chất có đồng phân hình học là :

  • Phân tử của đồng phân hình học phải Open một bộ phận cứng ngắc và nguyên tử
  • C ở bộ phận cứng ngắc đó gắn với 2 nguyên tử hay những nhóm nguyên tử khác nhau. Trong đó, nối đôi C = C, vòng no, nối đôi C = N hay N = N, … hoàn toàn có thể là bộ phận cứng ngắc

4. Đồng phân hình học của C4H8 (trans-but-2-en)

Cyclobutan hay C4H8 được biết đến là một cycloankan gồm có 4 nguyên tử C, trong đó toàn bộ những nguyên tử C được link với nhau tạo thành vòng .
Công thức cấu trúc của C4H8
Độ bất bão hòa k = số link TT + số vòng = ( 4.2 + 2 – 8 ) / 2 = 1
Trong phân tử có chứa 1 vòng hoặc chứa link đôi
CTPT của Buten là C4H8 có 3 đồng phân trong đó :
– Buten C4H8 có 2 đồng phân cấu trúc ( hay còn gọi là đồng phân mạch cacbon hoặc đồng phân mạch hở ) .
Có những đồng phân được viết là : CH2 = CH – CH2 – CH3 hay but – 1 – en 2 và CH3 – CH = CH – CH3 hay but – 2 – en
– Ở đây chỉ có but – 2 – en là có đồng phân hình học :

9d40_dong-phan-hinh-hoc-23-7544571

C4h8 có tổng số bao nhiêu đồng phân anken ?
Có toàn bộ 4 đồng phân anken đó là :

  • CH2 = CH – CH2 – CH3
  • CH3 – CH = CH – CH3 ( chỉ có chất này có đồng phân hình học )

CH2 = C ( CH3 ) – CH3

5. Đồng phân hình học của C5H10

Độ bất bão hòa k = (số liên kết pi + số vòng) = (2 + 2.5 -10) / 2 = 1

Phân tử chứa 1 vòng hoặc 1 link pi
Penten C5H10 có 6 đồng phân trong đó :
– Penten C5H10 có 5 đồng phân cấu trúc ( hay còn gọi là đồng phân mạch cacbon
hoặc đồng phân mạch hở ) .

dca4_dong-phan-hinh-hoc-16-9788693

Khi tính cả đồng phân hình học thì C5H10 có tổng thể 6 đồng phân

6. Bài tập trắc nghiệm về đồng phân hình học

Câu 1. Ứng với CTPT C5H8 có tất cả bao nhiêu ankin là đồng phân của nhau

A. 3
B. 4
C. 2
D. 5

Đáp án A

Các đồng phân ankin của C5H8 là
CH ≡ C − CH2 − CH2 − CH3
CH3 − C ≡ C − CH2 − CH3
CH ≡ C − CH ( CH3 ) − CH3
=> Có 3 đồng phân

Câu 2. Chất có CTPT C5H10 có số anken đồng phân cấu tạo là:

A. 4
B. 5
C. 3
D. 7

Đáp án B

Các đồng phân mạch hở của chất có CTPT C5H10 là ( không tính đồng phân hình học )
H2C = CH-CH2-CH2-CH3
H2C-CH = CH-CH2-CH3
CH2 = CH ( CH3 ) – CH2-CH3
( CH3 ) 2C = CH-CH3
( CH3 ) 2CH – CH = CH2

Câu 3. Số đồng phân ứng với CTPT C4H10 là:

A. 2
B. 3
C. 4
D. 5

Đáp án A

Δ = ( 2.4 + 2 − 10 ) / 2 = 0
Do chất này là ankan nên trong CTPT chỉ có link đơn
Vậy C4H10 có 2 đồng phân .
CH3-CH2-CH2-CH3
CH3-CH ( CH3 ) – CH3

Câu 4. Có bao nhiêu đồng phân cấu tạo của hợp chất C5H10 mạch hở?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 10

Đáp án B

Đề bài chỉ hỏi số đồng phân cấu trúc => không tính đồng phân hình học
( 1 ) CH2 = CH-CH2-CH2-CH3
( 2 ) CH3-CH = CH-CH2-CH3
( 3 ) CH2 = C ( CH3 ) – CH2-CH3
( 4 ) ( CH3 ) 2C = CH-CH3
( 5 ) ( CH3 ) 2CH – CH = CH2

Câu 5. Có bao nhiêu đồng phân của anken với C5H10?

A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

Đáp án C

Đề bài chỉ hỏi số đồng phân anken với C5H10 => tính cả số đồng phân hình học
CH2 = CH-CH2-CH2-CH3
CH3-CH = CH-CH2-CH3 ( có đồng phân hình học )
CH2 = C ( CH3 ) – CH2-CH3
( CH3 ) 2C = CH-CH3
( CH3 ) 2CH – CH = CH2

Câu 6. Cho các chất sau: (1)CH2=CHCH2CH2CH=CH2; (2)CH3C(CH3)=CHCH2; (3)CH3CH=CHCH3; (4)CH2=CHCH=CHCH2CH3; (5)CH2=CHCH2CH=CH2; (6)CH3C(CH3)=CHCH2CH3; (7)CH3CH2CH=CHCH2CH3; (8)CH3CH2C(CH3)=C(C2H5)CH(CH3)2

Có bao nhiêu chất có đồng phân hình học là ?
A. 4
B. 1
C. 2
D. 3

Đáp án A

Những chất ở trên có đồng phân hình học :
1. CH2 = CHCH = CHCH2CH3 ;
2. CH3CH2CH = CHCH2CH3 ;
3. CH3CH2C ( CH3 ) = C ( C2H5 ) CH ( CH3 ) 2 ;
4. CH3CH = CHCH3 .

Câu 7. Cho các chất sau: (1) 3,3-đimetylbut-1-en; (2) 3-methylpent-1-en; (3) 2-methylbut-1-en; (4) 3-methylpent-2-en. Chất nào trong những chất phía trên là đồng phân của nhau?

A. ( 3 ) và ( 4 )
B. ( 1 ), ( 2 ) và ( 3 )
C. ( 1 ) và ( 2 )
D. ( 1 ), ( 2 ) và ( 4 )

Đáp án D 

2 – metylbut-1-en : CH2 = C ( CH3 ) CH2 ­ ­ ­ – CH3 : C5H10
3,3 – đimetylbut-1-en : CH2 = CH-C ( CH3 ) 3 : C6H12
3 – metylpent-1-en : CH2 = CH-CH ( CH3 ) – CH2-CH3 : C6H12
3 – metylpent-2-en : CH3-CH = C ( CH3 ) – CH2-CH3 : C6H12
=> những chất đồng phân của nhau là những chất có cùng CTPT : ( 1 ), ( 2 ), ( 4 )

Câu 8. Cho các nhận xét sau:

( 1 ) Anken là những hợp chất hiđrocacbon mà trong phân tử chỉ gồm có 1 link đôi C = C .
( 2 ) Những hiđrocacbon có CTPT là CnH2n thì những hợp chất đó là anken .
( 3 ) Anken là những hợp chất hidrocacbon không no, mạch hở có CTPT CnH2n .
( 4 ) Anken là những hợp chất hiđrocacbon mạch hở chỉ chứa duy nhất 1 link đôi C = C, còn lại đều là những link đơn .
Những phát biểu đúng là
A. ( 2 ), ( 3 ), ( 4 )
B. ( 1 ), ( 4 )
C. ( 3 ), ( 4 )
D. ( 1 ), ( 3 ), ( 4 )

Đáp án C

( 1 ) Sai vì nếu trong phân tử chứa vòng hoặc chứa link 3 thì không phải là anken
( 2 ) sai vì CnH2n hoàn toàn có thể là xicloankan
Những phát biểu đúng là
( 3 ) Anken là những hợp chất hidrocacbon không no, cấu trúc mạch hở và có CTPT là CnH2n .
( 4 ) Anken là những hợp chất hidrocacbon mạch hở, chỉ chứa duy nhất 1 link đôi C = C, còn lại đều là những link đơn .

Câu 9. Trong những hợp chất dưới đây thì hợp chất nào có đồng phân hình học (đồng phân cis-trans)? (I)CH3CH=CHCl; (II)CH3CH=C(CH3)2; (III)CH3CH=CH2; (IV)C2H5–C(CH3)=CCl–CH3; (V)C2H5–C(CH3)=C(CH3)–C2H5

A. ( II ), ( IV ), ( V ) .
B. ( I ), ( IV ), ( V ) .
C. ( III ), ( IV ) .
D. ( II ), III, ( IV ), ( V )

Đáp án B

Những hợp chất có đồng phân cis – trans là :
CH3CH = CHCl ( I ) ; C2H5 – C ( CH3 ) = C ( CH3 ) – C2H5 ( V ) ; C2H5 – C ( CH3 ) = CCl – CH3 ( IV )

Câu 10. Hãy chọn mệnh đề đúng:

( 1 ) Anken đều có CTPT chung là CnH2n
( 2 ) Chỉ anken mới có công thức là CnH2n
( 3 ) Nếu đốt cháy trọn vẹn anken sẽ thu được nCO2 = nH2O
( 4 ) Chất có 1 hoặc nhiều link đôi là anken .
( 5 ) toàn bộ anken đều có năng lực cộng hợp hiđro để tạo thành ankan .
A. 1, 3, 5
B. 1, 2, 3
C. 1, 2, 3, 5
D. 1, 4, 5

Đáp án A

( 1 ) Đúng
( 2 ) Sai vì xicloankan cũng hoàn toàn có thể có CTPT là CnH2n
( 3 ) Đúng

(4) Sai vì Anken là những hợp chất hidrocacbon mạch hở và chỉ chứa 1 liên kết đôi C=C

( 5 ) Đúng

Đồng phân hình học là một trong hai loại đồng phân được học trong chương trình THPT. VUIHOC đã tổng hợp kỹ năng và kiến thức và bài tập về đồng phân hình học. Để tìm hiểu và khám phá về những phần khác trong môn Hoá học trung học phổ thông, những em truy vấn vào Vuihoc. vn để ĐK thông tin tài khoản hoặc liên hệ TT tương hỗ ngay để học hỏi thêm thật nhiều kiến thức và kỹ năng nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.