doc-hieu-du-duc-du-trong-con-song-van-chay-6061607

Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 1

Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 3 Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 2 Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 1

doc-hieu-du-duc-du-trong-con-song-van-chay-3725366

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

Dù đục dù trong con sông vẫn chảy ,

Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh ,
Bạn đang đọc : Bộ đề đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy hay nhất

Dù là người phàm tục hay kẻ tu hành ,
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ .
Ta hay chê rằng cuộc sống méo mó ,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm .
Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm ,
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng .
Nếu toàn bộ đường đời đều trơn láng ,
Thì chắc gì ta nhận được ra ta .
Ai trong đời cũng hoàn toàn có thể tiến xa ,
Nếu có năng lực tự mình đứng dậy .
Hạnh phúc cũng như khung trời này vậy ,
Không chỉ dành cho một riêng ai !
( Thơ tự sự – Nguyễn Quang Vũ ) .

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản?

Câu 2. Tìm các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu của văn bản. Nêu ngắn ngọn tác dụng của các biện pháp tu từ đó.

Câu 3. Anh/ Chị hiểu như thế nào về hai câu thơ: “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng/ Thì chắc gì ta nhận được ra ta”.

Câu 4. Câu thơ nào trong văn bản khiến anh/ chị ấn tượng nhất? Vì sao?

Lời giải

Câu 1. Phương thức biểu đạt của văn bản: nghị luận

Câu 2. Các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu của văn bản: Điệp ngữ, liệt kê, đối

Tác dụng của những giải pháp tu từ :
– Từ những điều tất yếu trong đời sống, nhà thơ khẳng định chắc chắn : mặc dầu điều kiện kèm theo trái ngược nhau nhưng mọi sự vật vẫn đi theo quy luật của nó
– Câu thơ có nhịp điệu, sinh động hơn

Câu 3. Anh/ Chị hiểu như thế nào về hai câu thơ: “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng/ Thì chắc gì ta nhận được ra ta”.

– Đường đời trơn láng : đời sống thuận tiện, suôn sẻ
– Ta nhận ra ta : hiểu được bản thân mình
=> Ý Cả câu : nếu trong cuộc sống, ta gặp nhiều thuận tiện, không hề gặp bất kỳ khó khăn vất vả nào thì con người không hề biết được những năng lực và giá trị thực của bản thân minh
Có thể diễn đạt theo cách khác nhưng phải hợp lý, có sức thuyết phục .

Câu 4. Câu thơ nào trong văn bản khiến anh/ chị ấn tượng nhất? Vì sao?

Học sinh chọn 1 hoặc vài câu thơ. Giải thích cách lựa chọn của mình

Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 2

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu:

TỰ SỰ

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ .
Ta hay chê rằng cuộc sống méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu toàn bộ đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng hoàn toàn có thể tiến xa
Nếu có năng lực tự mình đứng dậy .
Hạnh phúc cũng như khung trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai .
( Lưu Quang Vũ )

Câu 1. Xác định 2 phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản trên.

Câu 2. Anh/chị hiểu thế nào về ý nghĩa 2 câu thơ sau:

” Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng ” .

Câu 3. Theo anh/chị, vì sao tác giả nói rằng:

” Nếu toàn diện và tổng thể đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta ”

Câu 4. Thông điệp nào của văn bản trên có ý nghĩa nhất đối với anh/chị?

Lời giải

Câu 1: Phương thức biểu đạt chính được sử dụng trong văn bản là: biểu cảm

Câu 2: Ý nghĩa 2 câu thơ:

“ Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng ”
– “ Đất ” – nguồn sống, nguồn dinh dưỡng cho hạt nảy mầm. Cũng như đời sống trong cõi đời này không dành riêng cho một ai mà cho tổng thể tất cả chúng ta .
– Hạnh phúc ở quanh ta nhưng không tự nhiên đến. Nếu muốn có đời sống tốt đẹp, muốn có niềm hạnh phúc, tự mỗi người phải có tâm lý và hành vi tích cực .

Câu 3: Tác giả cho rằng:

“ Nếu toàn bộ đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta ”
– Bởi vì : “ Đường đời trơn láng ” tức là đời sống quá phẳng phiu, yên ổn, không có trở ngại, khó khăn vất vả
– Con người không được đặt vào thực trạng có yếu tố, có thử thách thì không đến được đích .
– Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn .

Câu 4: Học sinh có thể chọn một trong những thông điệp sau và trình bày suy nghĩ thấm thía của bản thân về thông điệp ấy:

– Dù là ai, làm gì, có vị thế xã hội thế nào cũng phải sống từ những điều rất nhỏ ; biết nâng niu, trân trọng những cái nhỏ bé trong đời sống .
– Con người có trải qua thử thách mới hiểu rõ chính mình và trưởng thành hơn

Đọc hiểu Dù đục dù trong con sông vẫn chảy – Đề số 3

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ .
Ta hay chê rằng cuộc sống méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy mầm
Những chồi non tự vươn lên tìm ánh sáng
Nếu toàn bộ đường đời đều trơn láng
Chắc gì ta đã nhận ra ta
Ai trong đời cũng hoàn toàn có thể tiến xa
Nếu có năng lực tự mình đứng dậy ,
Hạnh phúc cũng như khung trời này vậy
Đâu chỉ rằng cho một riêng ai .

Câu 1 (0.5 đ): Xác định thể thơ của bài thơ trên.

Câu 2 (0.5 đ): Hãy chỉ ra một biện pháp tu từ trong khổ thơ:

Dù đục, dù trong con sông vẫn chảy
Dù cao, dù thấp cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ .

Câu 3 (1.0 đ): Anh/chị hiểu như thế nào về nội dung hai câu thơ sau:

Ta hay chê rằng cuộc sống méo mó
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm ?

Câu 4 (1.0 đ): Anh/chị có đồng tình với lời khẳng định dưới đây của tác giả không? Vì sao?

Hạnh phúc cũng như khung trời này vậy
Đâu chỉ dành cho một riêng ai .

Lời giải

Câu 1. Thể thơ tự do

Câu 2. Biện pháp tu từ:

– Điệp cấu trúc : Dù … .
– Đối : đục – trong ; cao – thấp ; phàm tục – tu hành .

Câu 3. Có thể hiểu câu thơ như sau:

Cuộc sống vốn không bằng phẳng, chứa nhiều ngang trái, oái oắm, thậm chí còn còn là những điều xấu xa, tồi tệ. Bởi vậy, ta không nên yên cầu đời sống phải tròn vẹn, mà hãy làm cho tâm hồn mình “ tròn ” tức là luôn sống tích cực, có cái nhìn đúng đắn, sáng sủa trước đời sống .

Câu 4.

– Đồng tình với quan điểm của tác giả .
– Vì :

Cũng như khung trời, niềm hạnh phúc hoàn toàn có thể sống sót ở khắp mọi nơi, bao quanh đời sống của tất cả chúng ta .
Hạnh phúc không thuộc quyền sở hữu của riêng cá thể nào, bất kể ai cũng hoàn toàn có thể có được niềm hạnh phúc .
=> Tác giả đưa ra ý niệm về niềm hạnh phúc : ai cũng hoàn toàn có thể có được niềm hạnh phúc và chính họ sẽ hoàn toàn có thể tạo nên niềm hạnh phúc đó cho mình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.