duong-vo-cung

Tất cả chúng ta đều quen thuộc với cụm từ “dương vô cùng”. Vậy, trong toán học, dương vô cùng là bao nhiêu? Trong bài viết hôm nay thcsbevandan.edu.vn sẽ chia sẽ định nghĩa của “dương vô cùng”.

Dương vô cùng là bao nhiêu?

Dương vô cùng trong khoanh vùng phạm vi số thực, là một cách biểu lộ 1 số ít hữu tỉ hoặc vô tỉ lớn hơn 0 có giá trị vô hạn lớn. Không có số lượng đơn cử. Nhưng dương vô cùng bộc lộ một giá trị số lớn hơn bất kể một số lượng nào. Ký hiệu là + ∞. Trên trục số hoàn toàn có thể biểu lộ là mũi tên điểm xa vô hạn hướng sang phải. Khi bộc lộ khoảng chừng, thì bên của dương vô cùng sẽ dùng ký hiệu khoảng chừng. Ví dụ x ∈ ( 1, + ∞ ), biểu lộ x > 1. Âm vô cùng thì ngược lại.

Điều này thường nhằm mục đích khoanh vùng phạm vi hàm số. Nếu x > 1 thì biểu lộ là x ∈ (1, + ∞ ). Dương vô cùng biểu số thực lớn hơn 1. Đồng thời x cũng hoàn toàn có thể biểu lộ là x ∈ ( – ∞, 1 ). Lúc này âm vô cùng bộc lộ giá trị số thực nhỏ hơn 1 .
Khái niệm âm vô cùng: Là một cách để bộc lộ một giá trị số âm nào đó vô hạn nhỏ. Không có số lượng đơn cử. Nhưng âm vô cùng biểu lộ giá trị số nhỏ hơn bất kỳ một số lượng nào. Ký hiệu là – ∞. Trên trục số bộc lộ bằng mũi tên điểm xa vô hạn hướng sang trái. Khi biểu lộ khoảng chừng, thì bên của âm vô cùng sẽ dùng ký hiệu khoảng chừng. Ví dụ x ∈ ( – ∞ , – 1 )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *