e2-1642763246-5680001
Với giải bài 22.9 trang 50 sbt Hóa học lớp 12 được biên soạn giải thuật chi tiết cụ thể sẽ giúp học viên biết cách làm bài tập môn Hóa 12. Mời những bạn đón xem :

Giải SBT Hóa 12 Bài 22: Luyện tập: Tính chất của kim loại

Bài 22.9 trang 50 Sách bài tập Hóa học 12: Cho Fe tác dụng với dung dịch AgNO3 dư được dung dịch X. Cho Cu dư vào dung dịch X được dung dịch Y: Dung dịch Y chứa

A. Fe(NO3)2.

B. Fe ( NO3 ) 3 .
C. Fe ( NO3 ) 2 và Cu ( NO3 ) 2 .
D. Fe ( NO3 ) 3 và Ag ( NO3 ) 2 .

Lời giải:

Đáp án C

e1-1642763234-4760140

Dung dịch X : AgNO3 và Fe ( NO3 ) 3

e2-1642763246-5985102

Dung dịch Y : Cu ( NO3 ) 2 và Fe ( NO3 ) 2

Xem thêm lời giải sách bài tập Hóa học lớp 12 hay, chi tiết khác:

Bài 22.1 trang 49 SBT Hóa 12: Kim loại Ni phản ứng được với tất cả muối…

Bài 22.2 trang 49 SBT Hóa 12: Cho ba kim loại là Al, Fe, Cu…

Bài 22.3 trang 49 SBT Hóa 12: Cho Cu dư tác dụng với dung dịch…

Bài 22.4 trang 50 SBT Hóa 12: Cho 2,52 g một kim loại tác dụng…

Bài 22.5 trang 50 SBT Hóa 12: Cho 2,06 g hỗn hợp gồm Fe, Al và Cu…

Bài 22.6 trang 50 SBT Hóa 12: Cho hỗn hợp Fe và Zn tác dụng…

Bài 22.7 trang 50 SBT Hóa 12: Cho 6 g hợp kim Cu, Fe và Al…

Bài 22.8 trang 50 SBT Hóa 12: Nhúng một lá Mg vào dung dịch chứa 2 muối…

Bài 22.10 trang 50 SBT Hóa 12: Hỗn hợp X gồm 3 kim loại: Fe, Ag, Cu…

Bài 22.11 trang 51 SBT Hóa 12: Cho hỗn hợp Al, Fe vào dung dịch chứa…

Bài 22.12 trang 51 SBT Hóa 12: Cho các dung dịch sau đựng trong các lọ riêng biệt:…

Bài 22.13 trang 51 SBT Hóa 12: Hãy trình bày phương pháp hoá học…

Bài 22.14 trang 51 SBT Hóa 12: Có sáu dung dịch, mỗi dung dịch chỉ có một loại cation…

Bài 22.15 trang 51 SBT Hóa 12: Người ta phủ một lớp bạc lên một vật bằng đồng…

Bài 22.16 trang 51 SBT Hóa 12: Pha chế dung dịch…

Bài 22.17 trang 52 SBT Hóa 12: Chia 100 g dung dịch muối…

Bài 22.18 trang 52 SBT Hóa 12: Ngâm một lá kim loại có khối lượng 50 gam…

Bài 22.19 trang 52 SBT Hóa 12: Trong một bình kín dung tích không đổi 16,8 lít…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.