fe2o3-co-tac-dung-voi-h2so4-dac-nong-khong

Khi học hóa học tất cả chúng ta sẽ không hề bỏ lỡ phản ứng oxy hóa khử. Đó là khi những chất phản ứng có những nguyên tử có trạng thái oxy hóa đổi khác. Hãy cùng xem Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxy hóa khử không nhé? Và xem liệu phản ứng này có ra SO2 không trong bài viết này của THCS Bế Văn Đàn.

nội dung

Fe2O3 có tác dụng với H2SO4 đặc nóng không?

fe2o3-co-tac-dung-voi-h2so4-dac-nong-khong
Fe2O3 phản ứng với H2SO4 đặc và nóng để tạo ra Fe2(SO4)3 và nước

Fe2O3 tác dụng với H2SO4 đặc nóng là hoàn toàn có thể xảy ra. Fe2O3 phản ứng với H2SO4 đặc và nóng để tạo ra Fe2(SO4)3 và nước.

Ở đây, nước được tạo ra như một phần của sản phẩm, và sunfat sắt(III) là sản phẩm chính của phản ứng. Phản ứng này thường diễn ra ở nhiệt độ cao và trong điều kiện đặc nóng.

Phản ứng của Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng ra gì? 

Đây là một phản ứng bình thường

Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Nếu là Fe3O4 thì lại khác.

Fe3O4 là hỗn hợp FeO và Fe2O3 nhưng cho vào H2SO4 đặc nóng nên đều bị ôxi hóa lên số oxi hóa cao nhất là + 3. Nếu là H2SO4 loãng thì số oxi hóa của Fe trong Fe3O4 là + 8/3 .

2Fe3O4 + 10H2SO4 -> 3Fe2 (SO4) 3 + SO2 + 10H2O

Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng hiện tượng là gì?

fe2o3-h2so4-dac-nong-hien-tuong
Hiện tượng của phản ứng hóa học Fe2O3 + H2SO4 là gì?

Khi tiến hành phản ứng trên, bạn sẽ nhận thấy các hiện tượng dưới đây:

  • Màu sắc thay đổi: Oxit sắt(III) có màu đỏ nâu, trong khi sunfat sắt(III) có màu nâu đỏ. Nếu bạn bắt đầu với một lượng lớn oxit sắt(III) và thêm axit sulfuric đặc, bạn có thể quan sát màu sắc thay đổi từ đỏ nâu của oxit sắt(III) sang nâu đỏ của sunfat sắt(III).
  • Phát ra khí SO2: Trong quá trình phản ứng, khí sunfua (SO2) sẽ được phát ra. SO2 thường có mùi khá đặc trưng và có thể được nhận biết dựa trên mùi này.
  • Nước được tạo ra: Phản ứng tạo ra nước, điều này có thể được quan sát thông qua hiện tượng chất lỏng được tạo ra trong quá trình phản ứng.
  • Tăng nhiệt độ: Phản ứng này là một phản ứng exothermic, nghĩa là nó tạo ra nhiệt và làm tăng nhiệt độ của hệ thống.
  • Có thể quan sát sự nóng chảy của oxit sắt(III): Trong quá trình phản ứng, oxit sắt(III) có thể chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng do tăng nhiệt độ.

Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng ra SO2 không?

fe2o3-h2so4-dac-nong-ra-so2-khong
Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng sản phẩm thu được không có SO2

Đáp án là không nhé.

Các chất tác dụng với H2SO4 đặc nóng có mẫu sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2

Phương trình minh họa:

Fe + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O

Al + H2SO4 – > Al2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O

CuO + H2SO4 – > CuSO4 + H2O

Fe2O3 + H2SO4 – > FeSO4 + H2O

Fe3O4 + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O

FeCO2 + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O + CO2

Phương trình Fe2O3+H2SO4 đặc nóng

Khi cho sắt III oxit công dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được tác dụng là sắt III sunfat và nước. cân đối fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau:

Fe2O3 + 3H2SO4 → Fe2(SO4)3 + 3H2O

Fe2O3 + H2SO4 đặc nguội có được không?

fe2o3-h2so4-dac-nguoi-co-duoc-khong
Phản ứng giữa Fe2O3 và H2SO4 đặc nguội có thể xảy ra và tạo thành sản phẩm phản ứng

Phản ứng giữa Fe2O3 và H2SO4 đặc nguội có thể xảy ra và tạo thành sản phẩm phản ứng, nhưng để xác định được phản ứng chính xác cần biết thêm về điều kiện cụ thể và tỷ lệ mol giữa các chất.

PTHH: Fe2O3+3H2SO4Fe2(SO4)3+3H2O

Trong phương trình hóa học đã cân bằng này, oxit sắt(III) phản ứng với axit sulfuric đặc để tạo ra sunfat sắt(III) (Fe2(SO4)3) và nước.

Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng dư tạo gì?

Khi oxit Fe2O3 phản ứng với H2SO4 đặc và nóng dư, sản phẩm sẽ bao gồm sunfat sắt(III) (Fe2(SO4)3) và nước. Phản ứng có thể được biểu diễn như sau:

Fe2O3+6H2SO4​ –>Nhiệt đ2Fe2(SO4)3+3H2O

Ở đây, H2O được tạo ra như một phần của sản phẩm, và sunfat sắt(III) là sản phẩm chính của phản ứng.

Phản ứng Fe2O3 + H2SO4 loãng thu được gì?

Khi oxit sắt(III) (Fe2O3) phản ứng với axit sulfuric (H2SO4) loãng, sẽ tạo ra sunfat sắt(III) (Fe2(SO4)3) và nước. Phản ứng có thể được biểu diễn như sau:

PTHH: Fe2O3+3H2SO42Fe(SO4)3+3H2O

2Fe(SO4)3 là một chất lỏng có màu nâu đỏ. Phản ứng này thường được thực hiện trong điều kiện loãng và có thể không phát ra khí SO2 như trong trường hợp của phản ứng với axit sulfuric đặc và nóng.

Giải thích phản ứng Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng ra SO2

phan-ung-fe2o3-h2so4-dac-nong-ra-so2
Các bước thực hiện phản ứng hóa học Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng tạo ra SO2

Phản ứng giữa oxit sắt(III) và axit sulfuric đặc nóng tạo ra khí sunfua được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Tạo axit sunfuric dạng loại II (H2SO5)

H2SO4–> Nhiệt đH2SO5

Bước 2: Tạo oxit sắt(VI)

Fe2O3+H2SO5Fe2(SO4)3+H2O

Bước 3: Giảm oxit sắt tạo ra SO2

Fe2(SO4)3+2Fe2O33Fe2(SO4)3

Trong quá trình này, axit sulfuric đặc và nóng không chỉ tác động lên oxit sắt(III) mà còn tạo ra axit sunfuric dạng loại II. Axit sunfuric này sau đó tương tác với oxit sắt(III) để tạo ra sunfat sắt(III) và nước. Sunfat sắt(III) được tái tạo trong quá trình giảm oxit sắt(VI) bằng chính oxit sắt(III), và trong quá trình này, khí sunfua (SO2) được giải phóng.

Cơ chế chi tiết của phản ứng này có thể phức tạp hơn tùy thuộc vào điều kiện cụ thể, nhưng quy trình chung là oxit hóa oxit sắt(III) thành oxit sắt(VI) và sau đó giảm oxit sắt(VI) lại bằng chính oxit sắt(III), tạo ra khí SO2.

Kết lại

Trên đây là toàn bộ chia sẻ của THCS Bế Văn Đàn về phản ứng hóa học Fe2O3 + H2SO4 đặc nóng. Hi vọng thông tin, kiến thức trong bài viết này là bổ ích, có ý nghĩa với mọi người. Cám ơn vì đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ chúng tôi!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *