dac-nong-phuong-trinh-ion

Nội dung chính

 • PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
 • FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?
 • PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG
 • BÀI TẬP CỦNG CỐ
 • Fe3O4 H2SO4 loãng: Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • 1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • 3. Cách tiến hành phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • 4. Hiện tượng sau phản ứng Fe3O4 ra Fe2(SO4)3
 • 5. Tính chất hóa học của Fe3O4
 • 5.1. Tính chất vật lí oxit Fe3O4
 • 5.2. Tính chất hóa học oxit Fe3O4
 • 6. Bài tập vận dụng liên quan
 • Video liên quan

Fe3O4 + 8 H + -> Fe2 + + 2 Fe3 + + 4H2 O MnO2 + 4 H + + 2C l – -> Mn2 + + Cl2 + 2 H2O Fe + 4 H + + SO42 – -> Fe2 + + SO2 + 2 H2O2 Fe3 + + Fe -> 3 Fe2 +

Chị có thể viết pt phân tử rồi mới rút gọn được không ạ, với lại khi nào biết chất đó có điện li được, ví dụ MnCl2 ấy, em mới học nên hơi khó hiểu ạ ?

Chị hoàn toàn có thể viết pt phân tử rồi mới rút gọn được không ạ, với lại khi nào biết chất đó có điện li được, ví dụ MnCl2 ấy, em mới học nên hơi khó hiểu ạ ?

Cách viết phương trình ion thu gọn:
1/ viết phương trình dạng phân tử đầy đủ: chất phản ứng, sản phẩm, hệ số cân bằng 2/ viết phương trình dạng ion đầu đủ, trong đó: chất tan viết dạng ion, chất rắn, chất khí, chất điện ly yếu viết dạng phân tử 3/ đơn giản các ion giống nhau ở hai vế
Muốn biết chất nào là chất tan, chất điện ly yếu, chất rắn …….. cần học và làm bài tập sẽ nhớ thôi

Khi học hóa học tất cả chúng ta sẽ không hề bỏ lỡ phản ứng oxy hóa khử. Đó là khi những chất phản ứng có những nguyên tử có trạng thái oxy hóa đổi khác. Hãy cùng xem FE2O3 + H2SO4 đặc nóng có phải phản ứng oxy hóa khử không nhé ? Và xem liệu phản ứng này có ra SO2 không ?

nội dung

PHẢN ỨNG CỦA FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Đây là một phản ứng thông thường
Fe2O3 + 3H2 SO4 -> Fe2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O
Nếu là Fe3O4 thì lại khác. Bạn đang xem : Fe3o4 + h2so4 đặc nóng
2F e3O4 + 10H2 SO4 -> 3F e2 ( SO4 ) 3 + SO2 + 10H2 O

FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG CÓ RA SO2 KHÔNG?

Đáp án là không nhé. Các bạn hay xem kỹ hai phương trình bên dưới .
Các chất tính năng với H2SO4 đặc nóng có mẫu sản phẩm là SO2 là Fe, Al, CuO, Fe2O3, Fe3O4, FeCO2
Phương trình minh họa :
Fe + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O
Al + H2SO4 – > Al2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O
CuO + H2SO4 – > CuSO4 + H2O
Fe2O3 + H2SO4 – > FeSO4 + H2O
Fe3O4 + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O
FeCO2 + H2SO4 – > Fe2 ( SO4 ) 3 + SO2 + H2O + CO2

PHƯƠNG TRÌNH FE2O3 + H2SO4 ĐẶC NÓNG

Khi cho sắt III oxit công dụng với axit sunfuric đặc nóng ta sẽ được hiệu quả là sắt III sunfat và nước. cân đối fe2o3 + h2so4 đặc nóng ta được phương trình sau :
Fe2O3 + 3H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O
( rắn ) ( dung dịch ) ( rắn ) ( lỏng )
( không màu )

BÀI TẬP CỦNG CỐ

Bài 1 : Chất tính năng với H2SO4 đặc, nóng
Cho những chất : H2S, S, SO2, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe ( OH ) 2. Có bao nhiêu chất trong số những chất trên công dụng được với H2SO4 đặc nóng ?
Câu A. 6
Câu B. 8
Câu C. 5
Câu D. 7
Bài 2 : Thực hiện những thí nghiệm sau : ( 1 ) Sục khí SO2 vào dd KMnO4. ( 2 ) Sục khí SO2 vào dd H2S. ( 3 ) Sục hỗn hợp khí NO2, O2 vào nước. ( 4 ) Cho MnO2 vào dd HCl đặc, nóng. ( 5 ) Cho Fe2O3 vào dd H2SO4 đặc, nóng. ( 6 ) Cho SiO2 vào dd HF. Số thí nghiệm có phản ứng oxi hóa khử xảy ra là :
Câu A. 3
Câu B. 4
Câu C. 6
Câu D. 5

Đáp án :

Bài 1 : B
Cho những chất : H2S, S, FeS, Na2SO3, FeCO3, Fe3O4, FeO, Fe ( OH ) 2 .
3H2 S + H2SO4 → 4H2 O + 4S
H2S + 3H2 SO4 → 4H2 O + 4SO2
2H2 SO4 + S → 2H2 O + 3SO2
2F eS + 10H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 10H2 O + 9SO2
H2SO4 + Na2SO3 → H2O + Na2SO4 + SO2
2F eCO3 + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 4H2 O + SO2 + 2CO2
10H2 SO4 + 2F e3O4 → 3F e2 ( SO4 ) 3 + 10H2 O + SO2
2F eO + 4H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 4H2 O + SO2
4H2 SO4 + 2F e ( OH ) 2 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 6H2 O + SO2
Bài 2 : B
READ : Tỉ Khối Hơi Là Gì – Công Thức Tỉ Khối Của Chất Khí– Có 4 thí nghiệm xảy ra phản ứng oxi – hóa khử là :
( 1 ) 2H2 O + 2KM nO4 + 5SO2 → 2H2 SO4 + 2M nSO4 + K2SO4
( 2 ) 2H2 S + SO2 → 2H2 O + 3S
( 3 ) 2H2 O + 4NO2 + O2 → 4HNO3
( 4 ) 4HC l + MnO2 → Cl2 + 2H2 O + MnCl2
– Các phản ứng không xảy ra phản ứng oxi hoa – khử :
( 5 ) Fe2O3 + 3H2 SO4 → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3H2 O
( 6 ) SiO2 + 4HF → 2H2 O + SiF4
Hy vọng chúng tôi đã phần nào giải đáp vướng mắc của những bạn. Chúc các bạn học tốt !

Fe3O4 H2SO4 loãng: Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

 • 1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
  • Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O
 • 2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • 3. Cách tiến hành phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng
 • 4. Hiện tượng sau phản ứng Fe3O4 ra Fe2(SO4)3
 • 5. Tính chất hóa học của Fe3O4
  • 5.1. Tính chất vật lí oxit Fe3O4
  • 5.2. Tính chất hóa học oxit Fe3O4
 • 6. Bài tập vận dụng liên quan

Fe3O4 + H2SO4 → FeSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + H2O được Vndoc biên soạn hướng dẫn viết và cân đối khi cho Fe3O4 công dụng với H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được 2 muối sắt ( II ) và muối sắt ( III ). Hy vọng giúp ích cho những bạn trong quy trình học tập, vận dụng giải những dạng câu hỏi tương quan .

>> Mời các bạn tham khảo thêm một số phương trình liên quan:

 • FeO + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O
 • Fe2O3 + HNO3 → Fe(NO3)2 + H2O
 • Fe2O3 + H2SO4 → Fe2(SO4)3 + H2O
 • Fe3O4 + HCl → FeCl3 + FeCl2 + H2O

1. Phương trình phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

Fe3O4 + 4H2SO4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + 4H2O

2. Điều kiện phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

Nhiệt độ

3. Cách tiến hành phản ứng Fe3O4 tác dụng với H2SO4 loãng

Cho oxit sắt từ công dụng với dung dịch axit H2SO4 loãng

4. Hiện tượng sau phản ứng Fe3O4 ra Fe2(SO4)3

Chất rắn màu nâu đen Sắt III oxit ( Fe3O4 ) tan dần

5. Tính chất hóa học của Fe3O4

Định nghĩa : Là hỗn hợp của hai oxit FeO, Fe2O3. Có nhiều trong quặng manhetit, có từ tính .Công thức phân tử Fe3O4

5.1. Tính chất vật lí oxit Fe3O4

Là chất rắn, màu đen, không tan trong nước và có từ tính .

5.2. Tính chất hóa học oxit Fe3O4

+ Tính oxit bazơ

Fe3O4 công dụng với dung dịch axit như HCl, H2SO4 loãng tạo ra hỗn hợp muối sắt ( II ) và sắt ( III ) .Fe3O4 + 8HC l → 2F eCl3 + FeCl2 + 4H2 OFe3O4 + 4H2 SO4 loãng → Fe2 ( SO4 ) 3 + FeSO4 + 4H2 O

+ Tính khử

Fe3O4 là chất khử khi công dụng với những chất có tính oxi hóa mạnh :3F e3O4 + 28HNO3 → 9F e ( NO3 ) 3 + NO + 14H2 O

+ Tính oxi hóa

Fe3O4 là chất oxi hóa khi tính năng với những chất khử mạnh ở nhiệt độ cao như : H2, CO, Al :Fe3O4 + 4H2Fe3O4 + 4CO 3F e + 4CO23 Fe3O4 + 8A l 4A l2O3 + 9F e

6. Bài tập vận dụng liên quan

Câu 1.Hoà tan oxit sắt từ (Fe3O4) vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được dung dịch A. Tìm phát biểu sai

A. Cho KOH dư vào dung dịch A thu được kết tủa để lâu ngoài không khí kết tủa có khối lượng tăng lên

B. Dung dịch A công dụng được với AgNO3

C. Dung dịch A làm nhạt màu thuốc tím

D. Dung dịch A không hề hòa tan Cu

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa họcFe3O4 + 4H2 SO4 → FeSO4 + Fe2 ( SO4 ) 3 + 4H2 ODung dịch A gồm 2 muối ion Fe2 + và Fe3 + .Fe2 + làm nhạt màu thuốc tím ; Fe3 + hòa tan được Cu :Cu + 2F e3 + → 2F e2 + + Cu2 + ;Fe2 + + Ag + → Fe3 + + AA + KOH cho 2 kết tủa Fe ( OH ) 2 ; Fe ( OH ) 3. ‘FeSO4 + 2KOH → Fe ( OH ) 2 + K2SO4Fe2 ( SO4 ) 3 + KOH → 2F e ( OH ) 3 + K2SO4Để lâu ngoài không khí Fe ( OH ) 2 hóa thành Fe ( OH ) 3Fe ( OH ) 2 + 50% O2 + H2O → Fe ( OH ) 3

Câu 2. Sắt tác dụng với H2O ở nhiệt độ cao hơn 750oC thì tạo ra H2 và sản phẩm rắn là

A. FeO

B. Fe2O3

C. Fe3O4D. Fe ( OH ) 2

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 3. Chất nào dưới đây phản ứng với Fe tạo thành hợp chất Fe(II)?

A. Cl2B. dung dịch HNO3 loãngC. dung dịch AgNO3 dưD. dung dịch HCl đặc

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa họcA. 2F e + 3C l2 → 2F eCl3B. Fe + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 OC. Fe + 3A gNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3A gD. Fe + 2HC l → FeCl2 + H2

Câu 4. Dãy các chất dung dịch nào đây khi lấy dư có thể oxi hóa Fe thành Fe (III)?

A. HCl, HNO3 đặc, nóng, H2SO4 đặc, nóngB. Cl2, HNO3 nóng, H2SO4 đặc, nóng nguộiC. Bột lưu huỳnh, H2SO4 đặc, nóng, HClD. Cl2, AgNO3, HNO3 loãng

Xem đáp án

Đáp án D

Phương trình phản ứng hóa học đúng :2F e + 3C l2 → 2F eCl3Fe + 3A gNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + 3A gFe + 4HNO3 → Fe ( NO3 ) 3 + NO + 2H2 O

Câu 5. Dung dịch FeSO4 không làm mất màu dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch KMnO4 trong môi trường tự nhiên H2SO4B. Dung dịch K2Cr2O7 trong thiên nhiên và môi trường H2SO4C. Dung dịch Br2D. Dung dịch CuCl2

Xem đáp án

Đáp án D

A. Mất màu tím10F eSO4 + 2KM nO4 + 8H2 SO4 → 5F e2 ( SO4 ) 3 + K2SO4 + 2M nSO4 + 8H2 OB. Mất màu da cam ( K2Cr2O7 )6F eSO4 + K2Cr2O7 + 7H2 SO4 → 3F e2 ( SO4 ) 3 + Cr2 ( SO4 ) 3 + K2SO4 + 7H2 OC. Màu màu dung dịch Brom6F eSO4 + 3B r2 → 2F e2 ( SO4 ) 3 + 2F eBr3

Câu 6. Hoà tan hết cùng một lượng Fe trong dung dịch H2SO4 loãng (dư) và dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thì các thế tích khí sinh ra lần lượt là V1 và V2 (đo ở cùng điều kiện). Liên hệ giữa V1 và V2 là

A. V1 = V2B. V1 = 2V2C. V2 = 1,5 V1 .D. V2 = 3 V1

Xem đáp án

Đáp án C

Phương trình phản ứng hóa họcFe + H2SO4 loãng → FeSO4 + H21 mol → 1 mol2F e + 6H2 SO4 đặc → Fe2 ( SO4 ) 3 + 3SO2 + 6H2 O1 mol → 1,5 molNên V2 = 1,5 V1

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn 2,8 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 và Fe3O4 cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH dư vào dung dịch X thu được kết tủa Y. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 3 gam chất rắn. Tính V?

A. 87,5 mlB. 125 mlC. 62,5 mlD. 175 ml

Xem đáp án

Đáp án A

FeO, Fe2O3, Fe3O4 + HCl → FeCl2, FeCl3 + NaOH, toC Fe2O3Coi hỗn hợp bắt đầu gồm Fe, O .nFe = 2 nFe2O3 = 0,0375 mol⇒ nO = ( 28 – 0,0375. 56 ) / 16 = 0,04375Bảo toàn nguyên tố O → nH2O = nO = 0,04375Bảo toàn nguyên tố H : nHCl = 2 nH2O = 0,0875 mol → V = 87,5 ml .

Câu 8. Nguyên tắc luyện thép từ gang là

A. dùng O2 oxi hóa những tạp chất C, Si, P., S, Mn, .. trong gang để thu được thép .B. dùng chất khử CO khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ caoC. dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P., S, Mn, .. trong gang để thu được thép .D. tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép

Xem đáp án

Đáp án A Nguyên tắc luyện thép từ gang là giảm hàm lượng các tạp chất C, Si, P, S, Mn, … có trong gang bằng cách oxi hóa các tạp chất đó thành oxit rồi biến thành xỉ và tách ra khỏi thép.

Câu 9. Cho sơ đồ phản ứng sau: Fe → muối X1 → muối X2 → muối X3 → Fe

X1, X2, X3 là những muối của sắt ( II )Theo thứ tự X1, X2, X3 lần lượt là :A. FeCO3, Fe ( NO3 ) 2, FeSO4B. FeS, Fe ( NO3 ) 2, FeSO4C. Fe ( NO3 ) 2, FeCO3, FeSO4D. FeCl2, FeSO4, FeS

Xem đáp án

Đáp án C

Fe + Cu ( NO3 ) 2 → Fe ( NO3 ) 2 + CuFe ( NO3 ) 2 + Na2CO3 → FeCO3 + 2N aNO3FeCO3 + H2SO4 → FeSO4 + CO2 + H2OFeSO4 + Na2S → FeS + Na2SO4FeS + 2HC l → FeCl2 + H2S

Câu 10. Nhận định nào không đúng về khả năng phản ứng của sắt với nước?

A. Ở nhiệt độ cao ( nhỏ hơn 570 oC ), sắt công dụng với nước tạo ra Fe3O4 và H2 .B. Ở nhiệt độ lớn hơn 1000 oC, sắt công dụng với nước tạo ra Fe ( OH ) 3 .C. Ở nhiệt độ lớn hơn 570 oC, sắt công dụng với nước tạo ra FeO và H2 .D. Ở nhiệt độ thường, sắt không tính năng với nước .

Xem đáp án

Đáp án B

Ở nhiệt độ thường, sắt không công dụng với nước .Ở nhiệt độ cao, sắt khử được hơi nước :3F e + 4H2 O → Fe3O4 + 4H2 ( to < 570 oC )Fe + H2O → FeO + H2 ( to > 570 oC )→ Ở nhiệt độ lớn hơn 1000 oC, sắt tính năng với H2O tạo ra FeO

Câu 11. Nhận định nào sau đây sai:

A. Sắt là nguyên tố thông dụng nhất trong vỏ toàn cầu .B. Crom dùng để mạ thép .C. Gang và thép đều là kim loại tổng hợp của sắt .D. Thép có hàm lượng sắt cao hơn gang

Xem đáp án

Đáp án A

Câu 12.Nhận định nào sau đây không đúng

A. Oxi hóa những tạp chất trong gang ( Si, Mn, S, P … ) thành oxit để giảm hàm lượng của tất cả chúng ta thu được thép .B. Trong công nghiệp sản xuất gang, dung chất khử CO để khử oxit sắt ở nhiệt độ cao .C. Dùng phèn chua K2SO4. Al2 ( SO4 ) 3.24 H2O để làm trong nước đục .D. Quặng giàu Fe nhất trong tự nhiên là quặng pirit FeS2

Xem đáp án

Đáp án D

Câu 13. Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat. Hiện tượng xảy ra là

A. sắt bị hòa tan một phần, bạc được giải phóng .B. bạc được giải phóng nhưng sắt không biến hóa .C. không có chất nào sinh ra, chỉ có sắt bị hòa tan .D. không xảy ra hiện tượng kỳ lạ gì .

Xem đáp án

Đáp án A

Ngâm một cây đinh sắt sạch vào dung dịch bạc nitrat xảy ra phản ứng :Fe + 2A gNO3 → Fe ( NO3 ) 2 + 2A g ↓=> Hiện tượng xảy ra là : sắt bị hòa tan một phần, bạc được giải phóng .

Câu 14.Thực hiện các thí nghiệm sau:

( 1 ) Đốt dây sắt trong khí clo .( 2 ) Cho FeO vào dung dịch HNO3 ( loãng, dư ) .( 3 ) Cho Fe vào dung dịch Fe2 ( SO4 ) 3 .( 4 ) Cho Fe vào dung dịch H2SO4 ( loãng, dư ) .( 5 ) Đốt nóng hỗn hợp bột Fe và S ( trong điều kiện kèm theo không có oxi ) .Số thí nghiệm tạo ra muối sắt ( II ) làA. 2B. 4C. 1D. 3

Xem đáp án

Đáp án D

Thí nghiệm tạo ra muối sắt ( II ) là : ( 3 ) ; ( 4 ) ; ( 5 ) .( 1 ) 2F e + 3C l2 → 2F eCl3 .( 2 ) 3F eO + 10HNO3 → 3F e ( NO3 ) 3 + NO + 5H2 O .( 3 ) Fe + Fe2 ( SO4 ) 3 → 3F eSO4 .( 4 ) Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2 .( 5 ) Fe + S → FeS ……………………….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *