Nội dung hướng dẫn giải Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân được chúng tôi biên soạn bám sát bộ sách giáo khoa môn Giáo dục công dân lớp 9 chương trình mới (VNEN). Hy vọng đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các em học tốt môn GDCD 9.

nội dung

Hoạt động khởi động Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân

Nhận diện

a. Em hãy ghi đánh giá và nhận định của em về những quyền dưới đây vào ô tương ứng trên bảng :

 • Quyền bầu cử đại biểu quốc hội
 • Quyền được chăm sóc sức khoẻ
 • Quyền được ứng cử vào Hội đồng nhân dân
 • Quyền được học tập, được sáng tạo
 • Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Quyền tự do kinh doanh
 • Quyền giám sát của hoạt động cơ qian nhà nước
 • Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
Đây là quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội Đây không phải là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội Không biết
     

Bài làm:

Đây là quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lí xã hội Đây không phải là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội Không biết
 • Quyền bầu cử đại biểu quốc hội
 • Quyền được ứng cử vào Hội đồng nhân dân
 • Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Quyền giám sát của hoạt động cơ qian nhà nước
 • Quyền được chăm sóc sức khoẻ
 • Quyền được học tập, được sáng tạo
 • Quyền tự do kinh doanh
 • Quyền bất khả xâm phạm về thân thể
 

b. Cùng thảo luận

Em hiểu thế nào là quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội ? Dựa vào đâu để nhận ra về quyền này ? Bài làm :

 • Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân là: Tham gia bàn bạc, giám sát và đánh giá các hoạt động các công việc chung của nhà nước và xã hội.
 • Nhận biết quyền này bằng những từ ngữ như: quyền ứng cử, quyền bầu cử, quyền khiếu nại, quyền giám sát…

Hoạt động hình thành kiến thức Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân

1. Tìm hiểu về quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

Đọc những trường hợp dưới đây và ghi lại X vào những quyền tương ứng

Tình huống Quyền tham gia xây dựng nhà nước và các tổ chức xã hội Quyền tham gia bàn bạc, thảo luận các vấn đề chung của đất nước, địa phương Quyền tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 – 2021      
Anh H thấy mình đủ các điều kiện theo pháp luật quy định đồng thời được người thân ủng hộ, nên đã ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.      
Mọi người trong tổ dân phố X tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc xây dựng Quỹ khuyến học cho trẻ em trong khi phô      
Các thầy, cô giáo của Trường tiểu học M viết các ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung.      
Anh A tố cáo ông H về hành vi tham nhũng trong cơ quan      
Ông K thay mặt nhân dan huyện X chất vấn đại biểu quốc Hội về vấn đề an toàn thực phẩm      
Bà X thay mặt nhân dân xã Y của huyện X chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân về giải pháp ứng phó với tình trạng sụt lở đất do nạn khai thác cát trái phép.      

Bài làm:

Tình huống Quyền tham gia xây dựng nhà nước và các tổ chức xã hội Quyền tham gia bàn bạc, thảo luận các vấn đề chung của đất nước, địa phương Quyền tổ chức thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của nhà nước và xã hội.
Ngày 22/5/2016, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu quốc hội khoá XIV và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kì 2016 – 2021 x    
Anh H thấy mình đủ các điều kiện theo pháp luật quy định đồng thời được người thân ủng hộ, nên đã ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. x    
Mọi người trong tổ dân phố X tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về việc xây dựng Quỹ khuyến học cho trẻ em trong khi phô   x  
Các thầy, cô giáo của Trường tiểu học M viết các ý kiến đóng góp cho dự thảo Hiến pháp sửa đổi, bổ sung.   x  
Anh A tố cáo ông H về hành vi tham nhũng trong cơ quan     x
Ông K thay mặt nhân dân huyện X chất vấn đại biểu quốc Hội về vấn đề an toàn thực phẩm     x
Bà X thay mặt nhân dân xã Y của huyện X chất vấn đại biểu Hội đồng nhân dân về giải pháp ứng phó với tình trạng sụt lở đất do nạn khai thác cát trái phép.     x

b. Trao đổi với bạn ngồi cạnh các quy định của pháp luật theo thông tin dưới đây để trả lời câu hỏi:

 • Vì sao công dân có quyền quản lí nhà nước và xã hội?
 • Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách nào?

Bài làm:

Công dân có quyền quản lí nhà nước và xã hội vì nhà nước Nước Ta xã hội chủ nghĩa là nhà nước ” của dân, do dân và vì dân “, vì thế việc tham gia cỗ máy quản trị nhà nước nhằm mục đích phát huy tích cực quyền làm chủ của mọi công dân dưới chính sách XHCN, nhà nước bảo vệ công dân thực thi quyền dân chủ của mình trên nguyên tắc ” Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra “. Nhà nước tạo điều kiện kèm theo để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách :

 • Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
 • Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

c. Đọc đoạn hội thoại dưới đây và giải quyết tranh luận:

Nếu là nhà tư vấn, em sẽ xử lý cuộc tranh luận trên như thế nào ?

Bài làm:

Ba bạn An, Thảo và Nam nói đều có những ý đúng của riêng mỗi bạn. Nhưng chung quy lại là : Pháp luật lao lý, quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền chính trị quan trọng nhất của công dân, bảo vệ công dân thực thi quyền làm chủ cũng như triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm công dân so với nhà nước và xã hội. Nhà nước luôn bảo vệ và tạo mọi điều kiện kèm theo để phát huy quyền tham gia quản lí nhà nước và quản lí xã hội của nhân dân.

d. Đọc thông tin, quan sát các hình ảnh để hoàn thành phiếu học tập số 2

Câu hỏi Trả lời
1. Theo quy định tại điều 10 và điều 13 – Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì việc nhân dân được tham gia quyết định trực tiếp những vấn đề chung sẽ đem lại lợi ích như thế nào?  
2. Các hoạt động trong hình ảnh (1), (2) và (3) được tổ chức nhằm mục đích gì?
3. Công dân có cần thiết phải tham gia các hoạt động này không? Vì sao?  

Bài làm:

Câu hỏi Trả lời
1. Theo quy định tại điều 10 và điều 13 – Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì việc nhân dân được tham gia quyết định trực tiếp những vấn đề chung sẽ đem lại lợi ích như thế nào? Theo quy định tại điều 10 và điều 13 – Pháp lệnh Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn thì việc nhân dân được tham gia quyết định trực tiếp những vấn đề chung sẽ đem lại lợi ích cho bản thân, gia đình và xã hội.
2. Các hoạt động trong hình ảnh (1), (2) và (3) được tổ chức nhằm mục đích gì? Hình ( 1 ) : Kêu gọi mọi người cùng chung tay kiến thiết xây dựng Hiến pháp ngày càng triển khai xong. Hình ( 2 ) : Kêu gọi mọi người cùng chung tay hiến máu cứu người. Hình ( 3 ) : Mọi người triển khai quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình bầu chọn ra những người có tài, có đức để chỉ huy quốc gia đi lên.
3. Công dân có cần thiết phải tham gia các hoạt động này không? Vì sao? Công dân cần phải tham gia các hoạt động này vì đó là quyền và nghĩa vụ của mỗi người nhằm chung tay xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn.

2. Tìm hiểu các hình thức tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công dân

a. Sắp xếp những hình ảnh dưới đây vào bảng cho tương thích :

Tham gia quản lí nhà nước và xã hội trực tiếp Tham gia quản lí nhà nước và xã hội gián tiếp
   

b. Thảo luận theo nhóm để chỉ ra đặc thù của từng hình thức tham gia quản trị nhà nước, quản trị xã hội.

Bài làm:

Tham gia quản lí nhà nước và xã hội trực tiếp Tham gia quản lí nhà nước và xã hội gián tiếp
Hình 1, hình 3, hình 4, hình 6 Hình 2, hình 5

b. Đặc điểm của từng hình thức tham gia quản trị nhà nước, quản trị xã hội là :

 • Trực tiếp: Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
 • Gián tiếp: Thông qua đại biểu của nhân dân để họ kiến nghị lên cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

3. Tìm hiểu trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội

a. Đọc thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi:

 • Nhà nước quản lí xã hội bằng công cụ gì?
 • Các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước khi làm việc với nhân dân cần có thái độ như thế nào?

Bài làm:

 • Nhà nước quản lí xã hội bằng Hiến pháp và Pháp luật.
 • Các cán bộ, công thức, viên chức nhà nước khi làm việc với nhân dân cần phải tôn trọng nhân dân, tận tuỵ phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân.

b. Tư vấn pháp luật:

Tai nơi cư trú, bác Tổ trưởng tổ dân phố nhu yếu mỗi nhà góp 500.000 đồng để kiến thiết xây dựng quỹ Khuyến học. Theo em, bác Tổ trưởng làm như vậy là đúng hay sai ? Nếu là An, em sẽ làm gì trong trường hợp đó ?

Bài làm:

Theo em, bác tổ trưởng làm như vậy là không đúng. Trong trường hợp này, nếu là An em sẽ xin phép bác góp phần quan điểm là bác nên họp tổ dân phố để thống nhất quan điểm của mọi người bởi đây là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mọi người trong tổ dân cư. Ông K là giám đốc của một doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên, ông tiếp tục đi sớm về muộn, sử dụng của doanh nghiệp vào mục tiêu cá thể. Chị C ( là nhân viên cấp dưới ) nhiều lần phát hiện vấn đề, tuy nhiên lại e sợ bị đuổi việc nên không dám nói. Nếu là chị C, trong trường hợp đó em sẽ làm gì ?

Bài làm:

Nếu là chị C, em sẽ quan điểm trực tiếp với cấp trên ( tổng giám đốc ) về những việc làm của giám đốc để cấp trên xem xét và xử lí mọi việc. Anh M được người thân trong gia đình ủng hộ và thấy mình đủ điều kiện kèm theo theo pháp luật của pháp luận nên có dự tính sẽ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân trong đợt này. Thấy vậy, bác T ( hàng xóm với anh ) : ” Thôi cháu à, người ta có nhiều tiền, có vị thế cao mới ra ứng cử cũng chẳng trúng được đâu, chỉ phí công phí sức “. Nếu là anh M, trong trường hợp đó em sẽ nói gì với bác T ?

Bài làm:

Nếu là anh M, trong trường hợp đó em sẽ nói với bác T là : Mọi người ủng hộ và cháu cảm thấy đủ năng lượng nên cháu sẽ vẫn ứng cử ạ. Còn được trúng tuyển hay không thì dựa vào sự chỉ định của mọi người. Còn cháu nghĩ, cháu làm như vậy là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của cháu, của một công dân so với việc làm thiết kế xây dựng quốc gia. Chị B và bạn cùng đi bầu cử đại biểu Quốc Hội, thế nhưng chị lại không hề đọc và tìm hiểu và khám phá thông tin về những đại biểu. Chị nói với bạn : ” Ôi dào, mình cứ gạch bừa đi cho xong rồi về “. Theo em, việc làm của chị B là đúng là hay sai ? Vì sao ? Nếu là bạn của chị B, trong trường hợp đó em sẽ nói gì với chị B ?

Bài làm:

Theo em, chị B làm như vậy là không đúng. Nếu em là bạn chị B, em sẽ nói với chị rằng : Được đi bầu cử đại biểu QH là quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi công dân từ 18 tuổi trở lên. Nhà nước đã tạo điều kiện kèm theo cho mình quyền được bầu cử, được kiến thiết xây dựng cỗ máy nhà nước thì đồng nghĩa tương quan việc mình có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của mình, đó là tìm ra những người có tài, có tâm để góp sức cho quốc gia chứ mình không nên chọn bừa như vậy được.

Hoạt động luyện tập Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân

1. Lựa chọn phương án đúng

Trong những quyền dưới đây của công dân, quyền nào biểu lộ sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước và quản lí xã hội ? A. Quyền bầu cử đại biểu QH

B. Quyền tự do ngôn luận

C. Quyền tự do kinh doanh thương mại D. Quyền được tăng trưởng

Bài làm:

Trong những quyền dưới đây của công dân, quyền biểu lộ sự tham gia của công dân vào quản lí nhà nước và quản lí xã hội là :

Đáp án: A. Quyền bầu cử đại biểu quốc hội

2. Hoàn thiện khái niệm

Em hãy điền vào chỗ trống những từ hoặc cụm từ tương thích : Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của công dân tham gia …….. cỗ máy nhà nước và những tổ chức triển khai xã hội ; tham gia …….., tổ chức triển khai …….., giám sát và nhìn nhận những hoạt động giải trí, những việc làm chung của Nhà nước và xã hội “.

Bài làm:

Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội là quyền của công dân tham gia xây dựng bộ máy nhà nước và các tổ chức xã hội; tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện, giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội”.

3. Nhận định

Trong những hình thức triển khai quyền tham gia quản lí nhà nước dưới đây, hình thức nào là trực tiếp, hình thức nào là gián tiếp ? Giải thích vì sao ?

Quyền trực tiếp gián tiếp giải thích
1. Tự ứng cử vào Quốc hội      
2. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội      
3. Chất vấn đại biểu quốc hội      
4. Khiếu nại về việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước      
5. Tham gia đóng góp ý kiến khi Nhà nước tiến hành trưng cầu ý kiến      

Bài làm:

Quyền trực tiếp gián tiếp giải thích
1. Tự ứng cử vào Quốc hội x   Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
2. Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và đại biểu Quốc hội x   Tự mình tham gia các công việc thuộc về quản lí nhà nước, xã hội.
3. Chất vấn đại biểu quốc hội   x Trình bày ý kiến, nguyện vọng của dân lên cấp trên thông qua đại biểu quốc hội.
4. Khiếu nại về việc làm sai trái của cơ quan quản lí nhà nước   x Khiếu nại thông qua cơ quan có thẩm quyền
5. Tham gia đóng góp ý kiến khi Nhà nước tiến hành trưng cầu ý kiến x   Đóng góp ý kiến trực tiếp của mình

4. Xác định ai có quyền

Tình huống 1 : Trang 79 sgk Câu hỏi :

 • Theo em, Vân có quyền tham gia đóng góp ý kiến không? Vì sao?
 • Vân có thể tham gia đóng góp ý kiến bằng cách nào?

Bài làm:

Bạn Vân có quyền tham gia góp phần quan điểm của mình vì bạn Vân cũng là một công dân của phường / xã đó. Do đó, bạn Vân cũng có quyền góp phần quản lí nhà nước, quản lí xã hội. Nếu muốn góp phần quan điểm, bạn Vân hoàn toàn có thể góp phần quan điểm trực tiếp ở buổi tổng kết ở phần ” quan điểm của dân cư ” hoặc bạn hoàn toàn có thể góp phần quan điểm bằng cách gửi thư vào hòm thư của phường / xã.

Tình huống 2: (sgk trang 79)

Câu hỏi:

Em có chấp thuận đồng ý với quan điểm của bạn Hải không ? Vì sao ?

Bài làm:

Em không đồng ý chấp thuận với quan điểm của bạn Hải vì đã là công dân của nước Nước Ta thì ai cũng có quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội, không phân biệt những tầng lớp, việc làm, …. Mọi người hoàn toàn có thể quản lí nhà nước, quản lí xã hội bằng cách trực tiếp hay gián tiếp.

5. Tư vấn pháp luật

Tình huống ( sgk trang 80 )

Câu hỏi:

 • Anh M suy nghĩ như vậy có đúng không? Vì sao?
 • Theo em, việc tổ chức họp tổ dân phố có ý nghĩa như thế nào? Em sẽ làm gì để giúp anh M thấy được ý nghĩa của hoạt động này?

Bài làm:

Anh M tâm lý như vậy là không đúng vì : tham gia những cuộc họp ở thôn xóm là hình thức tham gia quản lí xã hội, là dịp để mỗi công dân bộc lộ quyền và nghĩa vụ và trách nhiệm của mình so với xã hội, qua đó mà góp phần vào sự tăng trưởng của địa phương. Theo em, việc tổ chức triển khai họp ở thôn, bản, tổ dân phố có ý nghĩa là nơi để thông tin, trình diễn những chủ trương của cấp trên xuống đồng thời cũng là nơi dân cư có thời cơ để bày tỏ quan điểm, quan điểm của mình để góp thêm phần đưa thôn, xóm, khu dân cư ngày càng tăng trưởng.

Hoạt động tìm tòi mở rộng Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân

1. Sưu tầm

Tim hiểu thông tin về quyền bầu cử, ứng cử 1 số ít vương quốc trên quốc tế như Anh, Pháp, Mĩ

Bài làm:

Ví dụ mẫu: quy trình bầu cử tổng thống ở Mĩ:

Giai đoạn khởi đầu

Một chính trị gia có tham vọng trở thành tổng thống Hoa Kỳ sẽ xây dựng một uỷ ban. Uỷ ban này sẽ khám phá, thăm dò triển vọng của vị chính trị gia đó và quyên góp tài lộc để hoạt động tranh cử.

Giai đoạn vận động ứng cử

Đây là quy trình tiến độ những ứng viên ( thuộc cùng một đảng ) cạnh tranh đối đầu trong nội bộ đảng để được chọn là ứng viên duy nhất ra tranh chức tổng thống với đảng khác. Các ứng viên tổ chức triển khai hoạt động ở những tiểu bang để lôi kéo cử tri ủng hộ mình. Tại mỗi bang, cử tri qua cuộc bầu cử sơ bộ chọn ra đại diện thay mặt của tiểu bang đi dự đại hội đảng toàn nước.

Bầu cử sơ bộ

Bầu cử sơ bộ thuộc về truyền thống cuội nguồn chính trị của Hoa Kỳ. Nhiều người Mỹ cho đây là công cụ dân chủ để dân cư hoàn toàn có thể gây ảnh hưởng tác động vào việc lựa chọn người chỉ huy nước. Những người đứng đầu đảng ít có ảnh hưởng tác động đến chương trình hoạt động giải trí và việc lựa chọn người ra tranh cử. Qua cuộc bầu cử sơ bộ, cử tri có được nhiều lựa chọn và hoàn toàn có thể thử năng lực người ứng cử xem có thích hợp với chức vụ tổng thống.

Giai đoạn tổ chức đại hội đảng

Đại hội đảng tổ chức triển khai vài tháng trước cuộc bầu cử tổng thống để chọn ứng viên ra tranh chức tổng thống. Thường thì trước khi diễn ra đại hội người ta đã biết ứng viên nào được tuyển chọn dựa vào những cuộc hoạt động của những ứng viên tại những tiểu bang và qua những cuộc bầu cử sơ bộ trong đảng. Ứng viên thắng lợi sẽ chọn một người cùng ra tranh chức Phó tổng thống, thường là một trong số những người thua cuộc.

Giai đoạn vận động tranh cử

Đây là quá trình quyết định hành động trong quy trình tranh cử tổng thống. Đây là thời gian ứng viên của hai đảng cạnh tranh đối đầu trực tiếp với nhau. Hai ứng viên tổ chức triển khai những hoạt động giải trí quảng cáo, tuyên truyền nhằm mục đích lôi kéo sự ủng hộ. Và cử tri cũng rất chăm sóc tới những cuộc tranh luận trên truyền hình giữa hai ứng viên. Một trong những hoạt động giải trí quan trọng của tiến trình hoạt động tranh cử là tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng viên có lượng người ủng hộ cao nhất. Đa số những bang đã biểu lộ sự ủng hộ cho ứng viên nào. Tuy nhiên, một vài bang đến giờ chót vẫn chưa biểu lộ sự ủng hộ cho ứng viên nên được gọi là ” bang giờ chót “. Vài tuần cuối trước khi bầu cử, những ứng viên sẽ tập trung chuyên sâu hoạt động ở những bang này.

Giai đoạn tiến hành bầu cử

Cuộc bầu chọn tổng thống Hoa Kỳ được tổ chức triển khai vào ngày thứ Ba sau thứ Hai tiên phong của tháng 11. Tổng số đại cử tri của Hoa Kỳ là 538 người. Một ứng viên muốn trở thành tổng thống phải giành được số phiếu tối thiểu là 270. Việc sử dụng Đại cử tri thay cho việc Cử tri đại trà phổ thông bầu trực tiếp tổng thống có nguyên do lịch sử vẻ vang và xã hội. Do trong quá khứ, chủ quyền lãnh thổ Hoa Kỳ quá to lớn khiến cho việc Cử tri đại trà phổ thông đi bầu trực tiếp gặp nhiều khó khăn vất vả nên Chính quyền mới sử dụng chiêu thức bầu gián tiếp trải qua Đại cử tri. Việc này sẽ giúp quy trình kiểm phiếu nhanh hơn khi số lượng phiếu được kiểm thấp hơn rất nhiều ( 299 phiếu so với dân số nhiều triệu người của Hoa Kỳ lúc mới lập quốc ).

►►CLICK NGAY vào nút TẢI VỀ dưới đây để tải về Giải GDCD lớp 9 VNEN Bài 9: Quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của nhân dân file PDF hoàn toàn miễn phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *