hinh-anh-nu-sinh-cap-3-dep-voi-goc-chup-nghieng-7196382
hinh-anh-nu-sinh-cap-3-dep-voi-goc-chup-nghieng-5984176

Giải Hóa lớp 11 Bài 4: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li

Bài 1 (trang 20 SGK Hóa 11): Điều kiện để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li là gì? Lấy các ví dụ minh hoạ?

Lời giải:

Để xảy ra phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li cần có tối thiểu một trong những điều kiện kèm theo sau phản ứng :
– Sau phản ứng tạo thành chất kết tủa
– Sau phản ứng tạo thành chất dễ bay hơi
– Sau phản ứng tạo thành chất điện li yếu

giai-hoa-lop-11-bai-4-phan-ung-trao-doi-ion-trong-dung-dich-cac-chat-dien-li-5306465

Bài 2 (trang 20 SGK Hóa 11): Tại sao các phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit có tính bazơ và phản ứng với muối cacbonat và dung dịch axit rất dễ xảy ra?

Lời giải:

– Sản phẩm của phản ứng giữa dung dịch axit và hiđroxit bazơ là muối và nước, mà nước là chất điện li yếu .
– Sản phẩm của phản ứng giữa muối cacbonat và dung dịch axit là muối mới, nước và khí cacbonic. Có chất dễ bay hơi ( CO2 ) và chất điện li yếu ( H2O ) .
– Theo điều kiện kèm theo của phản ứng trao đổi thì phản ứng trên xảy ra được .

Bài 3 (trang 20 SGK Hóa 11): Lấy một số thí dụ chứng minh: bản chất của phản ứng trong dung dich điện li là phản ứng giữa các ion?

Lời giải:

giai-hoa-lop-11-bai-4-phan-ung-trao-doi-ion-trong-dung-dich-cac-chat-dien-li-1-5415050

Vậy thực ra trong dung dịch chỉ có phản ứng của 2H + và SO32 – còn những ion Na + và Cl – vẫn sống sót trong dung dịch trước và sau phản ứng. Thực chất những phản ứng trong dung dịch điện li là phản ứng giữa những ion vì những chất điện li đã phân li thành những ion .

Xem thêm :  Giải Hóa lớp 11 Bài 2 : Axit, bazơ và muối

Bài 4 (trang 20 SGK Hóa 11): Phương trình ion rút gọn của phản ứng cho biết:

A. Những ion nào sống sót trong dung dịch .
B. Nồng độ những ion nào trong dung dịch là lớn nhất .
C. Bản chất của phản ứng trong dung dịch những chất điện li .
D. Không sống sót phân tử trong dung dịch những chất điện li .

Lời giải:

Đáp án C. Vì chỉ rõ các ion nào đã tác dụng với nhau làm cho phản ứng xảy ra.

Bài 5 (trang 20 SGK Hóa 11): Viết phương trình phân tử và phương trình ion rút gọn của các phản ứng (nếu có) xảy ra trong dung dịch giữa các cặp chất sau:

a. Fe2 ( SO4 ) 3 + NaOH
b. NH4Cl + AgNO3
c. NaF + HCl
d. MgCl2 + KNO3
e. FeS ( r ) + 2HC l
g. HClO + KOH

Lời giải:

giai-hoa-lop-11-bai-4-phan-ung-trao-doi-ion-trong-dung-dich-cac-chat-dien-li-2-5142399

Bài 6 (trang 20 SGK Hóa 11): Phản ứng nào dưới đây xảy ra trong dung dịch tạo kết tủa Fe(OH)3?

A. FeSO4 + KMnO4 + H2SO4
B. Fe2 ( SO4 ) 3 + KI
C. Fe ( NO3 ) 3 + Fe
D. Fe ( NO3 ) 3 + KOH

Lời giải:

– Đáp án D.

– Vì : Fe ( NO3 ) 3 + 3KOH → Fe ( OH ) 3 ↓ + 3KNO3

Bài 7 (trang 20 SGK Hóa 11): Lấy thí dụ và viết các phương trình hoá học dưới dạng phân tử và ion rút gọn cho phản ứng sau:

a. Tạo thành chất kết tủa
b. Tạo thành chất điện li yếu
c. Tạo thành chất khí

Lời giải:

giai-hoa-lop-11-bai-4-phan-ung-trao-doi-ion-trong-dung-dich-cac-chat-dien-li-3-9049426

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.