Lựa chọn câu để xem giải thuật nhanh hơn

Chuẩn bị đọc

Video hướng dẫn giải

(trang 20 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Em nghĩ thế nào về việc một cậu bé ba tuổi tự nhiên trở thành tráng sĩ ?

Phương pháp giải:

Suy nghĩ và nêu cảm nghĩ về sự lạ mắt này .

Lời giải chi tiết:

Việc một cậu bé ba tuổi tự nhiên trở thành tráng sĩ là một việc kì quặc, điều đó chứng tỏ đây là một con người khác thường.

Trải nghiệm cùng VB 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 21 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Sự sinh ra và những biểu lộ khác thường của cậu bé dự báo vấn đề sắp xảy ra như thế nào ?

Phương pháp giải:

Thử tưởng tượng vấn đề sắp xảy ra so với nhân vật khác thường này .

Lời giải chi tiết:

Sự sinh ra và những bộc lộ khác thường của cậu bé dự báo đây là một con người khác thường, hoàn toàn có thể làm ra những việc lớn.

Trải nghiệm cùng VB 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 21 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Từ ” chú bé ” được thay bằng từ ” tráng sĩ ” khi kể về Thánh Gióng. Sự đổi khác này trong lối kể có ý nghĩa gì ?

Phương pháp giải:

Tìm hiểu nghĩa của từ “ chú bé ” và “ tráng sĩ ” rồi chọn câu vấn đáp tương thích .

Lời giải chi tiết:

– Từ ” chú bé ” vốn chỉ những cậu bé con còn hồn nhiên và chưa nhận thức nhiều về đời sống .
– Từ ” tráng sĩ ” dùng để chỉ người có sức lực lao động cường tráng, chí khí can đảm và mạnh mẽ, hay thao tác lớn .
=> Sự biến hóa trong cách gọi bộc lộ ý niệm của nhân dân ta về mong ước có một người anh hùng đủ sức mạnh để phân phối trách nhiệm dân tộc bản địa đặt ra trong thực trạng cấp thiết. Sự lớn lên của Gióng đã phân phối được nhu yếu và trách nhiệm cứu nước. Khi lịch sử dân tộc đặt ra yếu tố sống còn cấp bách, khi tình thế yên cầu dân tộc bản địa vươn lên một tầm vóc khác thường thì dân tộc bản địa ta vụt lớn dậy như Thánh Gióng, tự mình biến hóa tư thế tầm vóc của mình.

Trải nghiệm cùng VB 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Việc kể về những dấu tích đánh giặc của Thánh Gióng trong đoạn kết có ý nghĩa gì ?

Phương pháp giải:

Đọc lại những vấn đề và chi tiết cụ thể trong đoạn kết rồi tâm lý ý nghĩa của nó .

Lời giải chi tiết:

Việc kể về những dấu tích đánh giặc của Thánh Gióng trong đoạn kết có ý nghĩa :
– Thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào của nhân dân so với Thánh Gióng .
– Đồng thời cũng lý giải nguồn gốc những sự kiện, khu vực lịch sử vẻ vang ( đền thờ Phù Đổng Thiên Vương, làng Cháy )

Suy ngẫm và phản hồi 1

Video hướng dẫn giải

Câu 1 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Liệt kê 1 số ít chi tiết cụ thể kì ảo gắn liền với những vấn đề sinh ra và lớn lên, ra trận và thắng lợi, bay về trời của nhân vật Gióng ?

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và tìm ý .

Lời giải chi tiết:

– Sự sinh ra và lớn lên của Gióng :
+ Gióng được sinh ra một cách kì khôi : Bà mẹ ướm chân – thụ thai, 12 tháng mới sinh ; cậu bé lên ba không nói, cười, đi, đặt đâu nằm đấy .
+ Khi sứ giả đi tìm người có tài năng cứu nước, Gióng bỗng cất tiếng nói mời sứ giả vào .
+ Gióng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không biết no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ. Bà con làng xóm góp gạo nuôi Gióng .
– Gióng ra trận và thắng lợi :
+ Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng .
+ Con Ngữa phun lửa, tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng đánh giết hết lớp này đến lớp khác .
+ Roi sắt gãy, tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc .
– Gióng bay về trời : Gióng một mình một ngựa, lên đỉnh núi, cởi áo giáp sắt bỏ lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời.

Suy ngẫm và phản hồi 2

Video hướng dẫn giải

Câu 2 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Nhân vật Gióng đã nói gì với mẹ và sứ giả khi biết tin nhà vua đang tìm người tài đánh giặc cứu nước ? Theo em, vì sao khi nghe Gióng nói, sứ giả ” vừa kinh ngạc, vừa mừng quýnh ” ?

Phương pháp giải:

Đọc lại đoạn Gióng ngồi dậy chuyện trò với sứ giả và mẹ .

Lời giải chi tiết:

– Khi Gióng nghe được lệnh sứ giả, Gióng đã nói với mẹ : ” Mẹ ra mời sứ giả vào đây ” và nói với sứ giả : ” Ông về tâu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá vỡ lũ giặc này ” .
– Sứ giả kinh ngạc vì Gióng chỉ là một đứa trẻ, đặt đâu nằm đó, lên ba không biết nói cười mà nay khi nghe tin quốc gia có giặc ngoại xâm bỗng cất lên tiếng nói được. Đó là một vấn đề kì quặc .
– Sứ giả mừng cuống vì vậy mạnh giặc, tình thế quốc gia đang vô cùng cấp bách, sứ giả đi khắp nơi để tìm người tài mà nay đã gặp được người nhận trách nhiệm cao quý này.

Suy ngẫm và phản hồi 3

Video hướng dẫn giải

Câu 3 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Văn bản trên đã sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để chỉ nhân vật Gióng. Em hãy liệt kê những từ ngữ ấy thành hai nhóm theo hai thời gian : trước và sau khi Gióng ” vươn vai ” thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc ?

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và tìm những danh từ chỉ nhân vật Gióng qua 2 thời gian trên .

Lời giải chi tiết:

Liệt kê những từ ngữ chỉ nhân vật :
– Trước khi Gióng trở thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc : cậu bé, đứa trẻ, đứa bé, chú bé .
– Sau khi Gióng trở thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc : tráng sĩ, Phù Đổng Thiên Vương.

Suy ngẫm và phản hồi 4

Video hướng dẫn giải

Câu 4 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Từ tác dụng liệt kê ở câu 3, hãy cho biết từ ngữ nào được lặp lại nhiều lần nhất và việc lặp lại ấy có tính năng thế nào ?

Phương pháp giải:

Đọc lại văn bản và xem lặp lại danh từ nào nhiều lần nhất khi nói về nhân vật .

Lời giải chi tiết:

– Từ ngữ được lặp lại nhiều nhất là từ ” tráng sĩ ” ( lặp lại 7 lần ) .
– Tác dụng : biểu lộ ý niệm của nhân dân ta về người anh hùng phải khổng lồ về thể xác, công sức của con người cường tráng, chí khí can đảm và mạnh mẽ, lập được những chiến công lớn. Bên cạnh đó cũng biểu lộ thái độ trân trọng, ngợi ca so với người anh hùng dân tộc bản địa.

Suy ngẫm và phản hồi 5

Video hướng dẫn giải

Câu 5 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Nhân vật thần thoại cổ xưa thường Open nhằm mục đích thực thi một trách nhiệm lớn lao. Nhiệm vụ của Gióng là gì và quan trọng như thế nào ?

Phương pháp giải:

Nhớ lại kiến thức và kỹ năng thần thoại cổ xưa và xét xem Gióng có vai trò như thế nào so với dân tộc bản địa trong thời gian lúc bấy giờ .

Lời giải chi tiết:

Nhiệm vụ của Gióng là đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ độc lập dân tộc bản địa để nhân dân ta có một đời sống ấm no, yên bình. Đây là trách nhiệm rất quan trọng, mang tầm vóc vương quốc và tác động ảnh hưởng đến toàn dân tộc bản địa.

Suy ngẫm và phản hồi 6

Video hướng dẫn giải

Câu 6 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Theo một số ít bạn, truyện Thánh Gióng lẽ ra nên kết thúc ở câu “ Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại, rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời “. Các bạn ấy cho rằng : phần văn bản sau câu văn này là không thiết yếu, vì không còn gì mê hoặc nữa. Em có đồng ý chấp thuận như vậy không ? Vì sao ?

Phương pháp giải:

Em thử bỏ câu văn đó và xem văn bản có biến hóa gì không rồi vấn đáp thắc mắc này .

Lời giải chi tiết:

– Em không đồng ý chấp thuận với quan điểm trên, vì phần cuối truyện kể về những dấu tích của Gióng còn để lại khiến cho câu truyện mê hoặc hơn. Đó là những di sản mà Gióng để lại cho dân tộc bản địa ta đến ngày này. Qua đó cũng bộc lộ sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào và mong ước của nhân dân ta về một người anh hùng cứu nước giúp dân, đúng như đạo lý ” Uống nước nhớ nguồn ” mà ông cha ta đã dạy.

Suy ngẫm và phản hồi 7

Video hướng dẫn giải

Câu 7 (trang 22 SGK Ngữ văn 6 tập 1)

Sau khi đọc truyện Thánh Gióng, em có tâm lý gì về truyền thống cuội nguồn yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc bản địa ta ?

Phương pháp giải:

Em tâm lý và viết lại bằng lời văn của mình .

Lời giải chi tiết:

Sau khi đọc truyện Thánh Gióng, em thấy rằng Gióng chính là hình ảnh tượng trưng của nhân dân ta, của những thế hệ cha ông đi trước. Không ngẫu nhiên mà một dân tộc bản địa nhỏ bé như quốc gia ta đã bao phen giành lại độc lập từ tay những cường quốc trên quốc tế. Đó phải nhờ vào sự đoàn kết và ý thức yêu nước sôi sục của mỗi người dân. Khi dân tộc bản địa gặp cơn nguy biến thì tất thảy mọi người đều mang ý chí chiến đấu, giành lại độc lập. Chi tiết Gióng cất tiếng tiên phong là đòi đánh giặc đã bộc lộ lòng yêu nước luôn có ở sẵn trong mỗi người dân. Sau khi Gióng gặp sứ giả, ăn mấy cũng không đủ no thì nhân dân ta đã góp gạo nuôi Gióng, điều đó bộc lộ niềm tin đoàn kết, sự đồng lòng của cả dân tộc bản địa trong công cuộc chống giặc ngoại xâm. Gióng là hình tượng người anh hùng tiên phong, tiêu biểu vượt trội cho lòng yêu nước, cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta .

Loigiaihay.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.