gdqp-10-bai-1-ket-noi-tri-thuc-canh-dieu-chan-troi-sang-tao

Câu 1 trang 13 Giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 10: Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trả lời:

1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên.

Nước Văn Lang ra đời – mở ra lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên là cuộc KC chống Tần (214 – 208 TCN) và KC chống Triệu (184 – 179 TCN).

2. Cuộc đấu tranh giành độc lập (TKI- TKX)

Dưới ách đô hộ của PK phương Bắc, nhân dân ta đã kiên cường, quật cường đấu tranh giành độc lập. Với thắng lợi Bạch Đằng ( năm 938 ), nước ta đã giành lại được độc lập .

3. Các cuộc chiến tranh giữ nước (TKX – XIX)

Đất nước độc lập, trải qua nhiều triều đại PK. Thời Lý, Trần và Lê Sơ, nước ta là quốc gia cường thịnh ở Châu Á Thái Bình Dương – thời kỳ văn minh Đại Việt. Tuy vậy, nhân dân ta đã phải triển khai nhiều cuộc cuộc chiến tranh giữ nước

4. Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thuộc địa nữa phong kiến (TK XIX- 1945)

Thực dân Pháp xâm lược và đô hộ nước ta, trào lưu kháng chiến sôi sục và bền chắc của nhân dân ta diễn ra khắp nơi. Khi có Đảng CSVN chỉ huy, đấu tranh của nhân dân ta đã giành thắng lợi bằng Cách mạng tháng Tám năm 1945 .

5. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945- 1954)

Pháp quay trở lại xâm lược nước ta lần thứ 2. Ta triển khai mọi giải pháp để cuộc chiến tranh không xảy ra, nhưng Pháp rất ngoan cố. Ta đã vượt mặt nhiều cuộc hành binh lớn của quân Pháp và với thắng lợi ĐBP đã kết thúc cuộc KC chống Pháp .

6. Cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ (1954 – 1975)

Mĩ thay Pháp xâm lược Nước Ta, ta kiên trì thực thi Hiệp định Giơnevơ nhưng Mĩ rất hiếu chiến. Ta đã lần lượt vượt mặt những kế hoạch cuộc chiến tranh của Mỹ và với thắng lợi của cuộc Tổng tiến công, nổi dậy mùa Xuân 1975, đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước .

Câu 2 trang 13 Giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 10: Nêu truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Trả lời:

1. Truyền thống dựng nước đi đôi với giữ nước

– Do ở vị trí kế hoạch trọng điểm và có tài nguyên đa dạng và phong phú nên từ Dựng nước [ xưa đến nay trở thành tiềm năng xâm lược của nhiều nước lớn song song với giữ nước là quy luật sống sót và tăng trưởng của dân tộc bản địa ta
– Thời nào cũng vậy, nhân dân ta cũng luôn nêu cao cẩn trọng, sẵn sàng chuẩn bị lực lượng đề phòng giặc ngay từ thời bình. Trong cuộc chiến tranh vừa chiến đấu, vừa sản xuất và sẳn sàng đối phó với quân địch .

2. Truyền thống lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít địch nhiều.

Trong lịch sử dân tộc quân địch của nước ta thường là những nước lớn, có tiềm lực kinh tế tài chính, quân sự chiến lược hơn ta nhiều lần .

Vì thế, lấy nhỏ đánh lớn lấy ít địch nhiều, lấy chất lượng cao thắng số lượng đông, tạo sức mạnh của toàn dân đã trở thành truyền thống đấu tranh giữ nước của dân tộc ta

3. Truyền thống cả nước chung sức đánh giặc, toàn dân đánh giặc, đánh giặc toàn diện

– Để đánh thắng giặc, nhân dân ta đã đoàn kết tạo thành nguồn sức mạnh to lớn .
– Nhân dân ta sớm nhận thức quốc gia là tài sán chung, nước mất thì nhà tan. Vì thế, những thế hệ người dân đã không sợ hi sinh, liên tục đứng lên đánh giặc .

4. Truyền thống thắng giặc bằng trí thông minh, sáng tạo, bằng nghệ thuật quân sự độc đáo

– Ông cha ta có nhiều cách đánh giặc độc lạ như : Tiên phát chế nhân ( Lý Thường Kiệt ), khắc chế sức mạnh của địch và phản công khi chúng suy yếu ( Trần Quốc Tuấn ), đánh lâu bền hơn ( Lê Lợi ), đánh thần tốc ( Quang Trung )
– Thời kỳ chống Pháp và Mỹ ta đánh địch bằng mọi phương tiện đi lại và phối hợp nhiều hình thức. Nghệ thuật quân sự chiến lược của ta là tạo hình thái cuộc chiến tranh cài răng lược

5. Truyền thống đoàn kết quốc tế

– Trong lịch sử dân tộc dựng nước và giữ nước của dân tộc bản địa ta luôn có sự đoàn kết với những nước khác .

6. Truyền thống một lòng theo Đảng, tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam

– Từ khi sinh ra, Đảng đã chỉ huy cách mạng Nước Ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác
– Trong tiến trình hiên nay, để giữ vững độc lập dân tộc bản địa và CNXH, kiến thiết xây dựng quốc gia giàu mạnh yên cầu phải nâng cao hơn nữa vai trò chỉ huy của Đảng .

Câu 3 trang 13 Giáo dục quốc phòng – an ninh lớp 10: Trách nhiệm của học sinh đối với việc phát huy truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trả lời:

Mỗi cá thể đều có nghĩa vụ và trách nhiệm bảo vệ, kiến thiết xây dựng dân tộc bản địa. Nên học viên cũng cần phải có những việc làm biểu lộ sự giữ gìn dân tộc bản địa :
– Luôn chăm ngoan, học giỏi, nghe lời ông bà cha mẹ. Phấn đấu học tập tốt để hoàn toàn có thể cùng nhau đưa quốc gia ta trở thành một cường quốc về tri thức .
– Thường xuyên trau dồi kỹ năng và kiến thức mới, khoa học công nghệ tiên tiến để hoàn toàn có thể theo kịp thời đại, tránh để quốc gia bị tụt lại phía sau
– Am hiểm tốt lịch sử vẻ vang, hiểu được truyền thống lịch sử để hoàn toàn có thể hiểu rõ được trước đây ông cha ta đã dành độc lập như thế nào và sau này tất cả chúng ta cần gi gin ra làm sao .

– Tiếp thu và phát huy truyền thống cách mạng của Đảng, của dân tộc, xây dựng lòng yêu nước nồng nàn, ý thức trách nhiệm công dân, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt khó khăn, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, phấn đấu vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh.

– Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa truyền thống Việt nam, tiếp thu tinh hoa-văn hóa quả đât .
– Làm theo lời Bác : 5 điều bác hồ dạy …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *