C6H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn gửi tới bạn đọc là phương trình phản ứng giữa glucozo và Cu ( OH ) 2, sau phản ứng thu được dung dịch màu xanh lam. Mời những bạn tìm hiểu thêm nội dung chi tiết cụ thể dưới đây .

1. Phương trình Glucozo tính năng với Cu ( OH ) 2

2C6 H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + 2H2 O

2. Điều kiện Glucozo công dụng với Cu ( OH ) 2

Nhiệt độ thường

Chú ý : Trong mồi trường kiềm, Cu ( OH ) 2 oxi hóa glucozo tạo thành muối natri gluconat, đồng ( I ) oxit và H2O .
Bạn đang xem : C6H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + H2O

HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH)2 + NaOH overset{t^{circ } }{rightarrow} HOCH2[CHOH]4COONa + Cu2O + 3H2O

3. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1: Phản ứng tráng bạc được sử dụng trong công nghiệp sản xuất gương, ruột phích. Hóa chất được dùng để thực hiện phản ứng này là:

A. Saccarozơ
B. Anđehit axetic
C. Glucozơ
D. Anđehit fomic
Đáp án C

Câu 2. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Glucozơ tính năng được với nước brom .
B. Khi glucozơ tính năng với CH3COOH ( dư ) cho este 5 chức .
C. Glucozơ sống sót ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng .
D. Ở dạng mạch hở, glucozơ có 5 nhóm OH kề nhau .
Đáp án B : Khi glucozơ tính năng với CH3COOH ( dư ) cho este 5 chứ

Câu 3. Khí CO2 chiếm 0,03 % thể tích không khí. Thể tích không khí (ở đktc) cần cung cấp cho cây xanh quang hợp để tạo 162 gam tinh bột là

A. 448000 lít
B. 6720 lít
C. 672000 lít
D. 4480 lít
Đáp án CPhương trình hóa học :
6 nCO2 + 5 nH2O → ( C6H10O5 ) n + 6 nO2 ↑
ntinh bột = 162 : 162 = 1 ( mol )
=> nCO2 = 6 ( mol ) => VCO2 ( đktc ) = 134,4 ( lít )
=> Vkk = VCO2 : 0,03 % = 448000 ( lít )

Câu 4. Để chứng minh trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

A. Kim loại Na
B. Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường
C. AgNO3 ( hoặc Ag2O ) trong dung dịch NH3, đun nóng
D. Cu ( OH ) 2 trong NaOH, đun nóng
Đáp án B : Để chứng tỏ trong phân tử của glucozơ có nhiều nhóm hiđroxyl, người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường .

Câu 5. Phản ứng nào sau đây không tạo ra glucozơ:

A. Lục hợp HCHO xúc tác Ca ( OH ) 2
B. Tam hợp CH3CHO
C. Thủy phân mantozơ
D. Thủy phân saccarozơ
Đáp án B : Tam hợp CH3CHO thu được chất có CTPT C6H12O3 không phải glucozơ

Câu 6. Đun nóng 54 gam glucozơ với AgNO3/NH3 dư. Lọc lấy Ag rồi cho vào dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sau phản ứng thu được khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và khối lượng dung dịch axit tăng a gam. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 18,6 .
B. 32,4 .
C. 16,2 .
D. 37,2 .
Đáp án Dmglucozo = 54/180 = 0,3 mol
nAg = 2. nGlucozo = 0,6 mol
Bảo toàn electron có :
nNO2 = nAg = 0,6 mol
mdd tăng = a = mAg – mNO2 = 0,6. 108 – 0,6. 46 = 37,2 gam
… … … … … … ..

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan: 

  Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn đọc C6H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + H2O. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm một số ít tài liệu tương quan hữu dụng trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Quyết tâm đỗ Đại Học Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
  Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.