cau-tao-tinh-chat-ung-dung-cua-glucozo-va-fructoz
KHÁI NIỆM, CẤU TẠO TÍNH CHẤT, ỨNG DỤNG CỦA GLUCOZO VÀ FRUCTOZƠ A. GLUCOZƠ

I. TÍNH CHẤT VẬT LÍ VÀ TRẠNG THÁI TỰ NHIÊN

– Glucozơ là chất kết tinh, không màu, nóng chảy ở 146oC (dạng α) và 150oC (dạng β), dễ tan trong nước

– Có vị ngọt, có trong hầu hết những bộ phận của cây ( lá, hoa, rễ … ) đặc biệt quan trọng là quả chín ( còn gọi là đường nho )
– Trong máu người có một lượng nhỏ glucozơ, phần nhiều không đổi ( khoảng chừng 0,1 % )

II. CẤU TRÚC PHÂN TỬ

Glucozơ có công thức phân tử là C6H12O6, sống sót ở dạng mạch hở và dạng mạch vòng

cau-truc-phan-tu-glucozo
Cấu trúc phân tử glucozơ

1. Dạng mạch hở

– Viết gọn là : CH2OH [ CHOH ] 4CHO

2. Dạng mạch vòng

– Nhóm – OH ở C5 cộng vào nhóm C = O tạo ra hai dạng vòng 6 cạnh α và β
– Nếu nhóm – OH đính với C1 nằm dưới mặt phẳng của vòng 6 cạnh là α -, ngược lại nằm trên mặt phẳng của vòng 6 cạnh là β –
– Nhóm – OH ở vị trí C số 1 được gọi là OH – hemiaxetal

III. TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Glucozơ có những đặc thù của anđehit ( do có nhóm chức anđehit – CHO ) và ancol đa chức ( do có 5 nhóm OH ở vị trí liền kề )

1. Tính chất của ancol đa chức (poliancol hay poliol)

a. Tác dụng với Cu ( OH ) 2 ở nhiệt độ thường
Dung dịch glucozơ hòa tan Cu ( OH ) 2 cho dung dịch phức đồng – glucozơ có màu xanh lam
2C6 H12O6 + Cu ( OH ) 2 → ( C6H11O6 ) 2C u + 2H2 O

b. Phản ứng tạo este

C6H7O(OH)5 + 5(CH3CO)2O  → C6H7O(OOCCH3)5 + 5CH3COOH

2. Tính chất của anđehit

a. Oxi hóa glucozơ
– Với dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng ( thuốc thử Tollens ) cho phản ứng tráng bạc
CH2OH [ CHOH ] 4CHO + 2A g ( NH3 ) 2OH → CH2OH [ CHOH ] 4COONH4 + 2A g + 3NH3 + H2O

– Với Cu ( OH ) 2 trong NaOH, đun nóng ( thuốc thử Felinh ) tạo thành Cu ( I ) dạng Cu2O có kết tủa màu đỏ gạch .

* Lưu ý: Glucozo tác dụng với Cu(OH)2 trong NaOH có 2 hiện tượng, ở điều kiện thường tạo ra dung dịch phức màu xanh lam (thể hiện tính chất của ancol đa chức) nhưng khi đun nóng sẽ có kết tủa màu đỏ gạch (thể hiện tính chất của andehit).

– Với dung dịch nước brom : Glucozo làm mất màu nước brom

b. Khử glucozơ
– Khi dẫn khí hiđro vào dung dịch glucozơ đun nóng ( xúc tác Ni ), thu được một poliancol có tên là sobitol :
CH2OH [ CHOH ] 4CHO + H2 → CH2OH [ CHOH ] 4CH2 OH

3. Phản ứng lên men

– Khi có enzim xúc tác ở nhiệt độ khoảng chừng 30 – 350C, glucozơ bị lên men cho ancol etylic và khí cacbonic :
C6H12O6 → 2C2 H5OH + 2CO2

IV.  ĐIỀU CHẾ VÀ ỨNG DỤNG

1. Điều chế (trong công nghiệp)

– Thủy phân tinh bột với xúc tác là HCl loãng hoặc enzim
– Thủy phân xenlulozơ với xúc tác HCl đặc
( C6H10O5 ) n + nH2O → nC6H12O6

2. Ứng dụng

– Trong y học : dùng làm thuốc tăng lực cho người bệnh ( dễ hấp thu và phân phối nhiều nguồn năng lượng )
– Trong công nghiệp : dùng để tráng gương, tráng ruốt phích ( thay cho anđehit vì anđehit độc )

ung-dung-cua-glucozo
Ứng dụng của glucozơ

Tóm tắt về nội dung bài giảng Glucozơ

glucozo-8018202

B. FRUCTOZƠ

– Công thức phân tử C6H12O6 .
– Công thức cấu trúc CH2OH – CHOH – CHOH – CHOH – CO – CH2OH .
– Trong dung dịch, frutozơ sống sót hầu hết ở dạng β, vòng 5 hoặc 6 cạnh .

19-1094927

I. Tính chất vật lí và trạng thái tự nhiên

– Là chất rắn kết tính, dễ tan trong nước .
– Vị ngọt hơn đường mía .
– Có nhiều trong hoa quả và đặc biệt quan trọng trong mật ong ( 40 % ) .

II. Tính chất hóa học

Vì phân tử fructozơ chứa 5 nhóm OH trong đó có 4 nhóm liền kề và 1 nhóm chức C = O nên có những đặc thù hóa học của ancol đa chức và xeton .
– Hòa tan Cu ( OH ) 2 ở ngay nhiệt độ thường .
– Tác dụng với anhiđrit axit tạo este 5 chức .
– Tính chất của xeton
+ Tác dụng với H2 tạo sobitol .
+ Cộng HCN
– Trong môi trường tự nhiên kiềm fructozơ chuyển hóa thành glucozơ nên fructozơ có phản ứng tráng gương, phản ứng với Cu ( OH ) 2 trong thiên nhiên và môi trường kiềm .

17-9355961

Nhưng fructozơ không có phản ứng làm mất màu dung dịch Brom.

* Lưu ý: Không phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc hay phản ứng với Cu(OH)2 trong môi trường kiềm khi đun nóng. Để phân biệt glucozo với fructozo dùng dung dịch nước brom.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *