Cập nhật : 27/03/2022 Tác giả : Thanh Long

Câu hỏiNội dung chính

 • Thủyphân hoàn toàn 20,3gam Gly-Ala-Glytrongdung dịch NaOHdư thu đượcm gam muối. Giá trị củam là
 • Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học Peptit và protein – Hóa học 12 – Đề số 2
 • Video liên quan

Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là Lời giải và Đáp án Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là 20,8 nGly-Ala = 14,6 : ( 75 + 89 – 18 ) = 0,1 mol Gly-Ala + 2N aOH → Muối + H2O 0,1 0,2 0,1 ( mol ) nNaOH = 2 npeptit = 0,2 mol nH2O = npeptit = 0,1 mol BTKL : m muối = mpeptit + mNaOH – mH2O = 14,6 + 0,2. 40 – 0,1. 18 = 20,8 gam Đáp án đúng : B

nội dung

Câu hỏi hot cùng chủ đề
 • Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol một amin no, mạch hở X bằng oxi vừa đủ, thu được 0,5 mol hỗn hợp Y gồm khí và hơi. Cho 4,6 gam X tính năng với dung dịch HCl ( dư ), số mol HCl phản ứng là :

  A. 0,1.       

  B. 0,2.         

  C. 0,4.        

  D. 0,3.

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022

Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 1 ngày trước Tiếng Anh ( mới ) Gv. Nguyễn Thị Thu – Phát trực tiếp 1 ngày trước Hóa học Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 1 ngày trước Toán Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 1 ngày trước Vật lý Gv. Cô Phạm Huyền – Phát trực tiếp 2 ngày trước Hóa học Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 ngày trước Toán Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 ngày trước Toán Gv. Lê Ngọc – Phát trực tiếp 2 ngày trước Toán Xem thêm …

Cách giải nhanh bài tập này

Phương pháp : Bài toán thủy phân peptit :

( * ) Thủy phân trong H2O ( H +, OH – )Ax + ( x – 1 ) H2O– Số pt H2O = số lk peptit- BTKL : mpeptit + mH2O = maa bắt đầu( * ) Thủy phân trong MT axit ( HCl )Ax + ( x – 1 ) H2O + xHCl– số pt HCl = số nguyên tử N / peptit = x- BTKL : mpeptit + mH2O + mHCl = mmuối( * ) Thủy phân trong MT bazo : NaOHAx + xNaOH– số pt H2O = số Haxit / Ax- BTKL : mpeptit + mNaOH = mmuối Natri + mH2O

Lời giải :

Gly – Ala + 2N aOH -> Gly-Na + Ala-Na + H2O=> Muối sau phản ứng gồm : 0,1 mol Gly-Na và 0,1 mol Ala-Na=> m = 20,8 g

Đáp án A

( * ) Xem thêm: Ôn tập luyện thi thpt quốc gia môn hóa cơ bản và nâng cao. Tổng hợp đầy đủ lý thuyết, công thức, phương pháp giải và bài tập vận dụng.

Thủy phân 14,6 gam Gly-Ala trong dung dịch NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là
A. B. C. D.

Thủyphân hoàn toàn 20,3gam Gly-Ala-Glytrongdung dịch NaOHdư thu đượcm gam muối. Giá trị củam là

A. 30,5
B. 34,9
C. 62,5
D. 6,90
Đáp án và lời giải

Đáp án : A
Lời giải : Gợi ý giải :Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử ?

Bài tập trắc nghiệm 60 phút Tính chất hoá học Peptit và protein – Hóa học 12 – Đề số 2

Làm bài

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

 • Thủyphân trọn vẹn 20,3 gam Gly-Ala-Glytrongdung dịch NaOHdư thu đượcm gam muối. Giá trị củam là
 • ( 2 ). Amilopectin có mạch không phân nhánh .
  ( 3 ). Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ tự tạo .
  ( 4 ). Thủy phân este đơn chức trong môi trường tự nhiên kiềm luôn cho loại sản phẩm là muối và ancol .
  ( 5 ). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu – Lys là 2 .
  ( 6 ). Tất cả những peptit đều có phản ứng màu biure .
  ( 7 ). Hidro hóa glucozo và fructozo đều thu được sobitol .
  ( 8 ). Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện kèm theo thích hợp thu được chất béo rắn .
  Số phát biểu đúng là :

 • b ) Cu + 2F e3 + → 2F e2 + + Cu2 + ;
  c ) Fe2 + + Mg → Mg2 + + Fe
  Nhận xét đúng là :

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *