H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH được THPT Sóc Trăng biên soạn hướng dẫn những bạn viết và cân đối đúng mực phản ứng gly công dụng HCl. Glyxin có đặc thù lưỡng tính phản ứng được với axit vô cơ mạnh sinh ra muối và phản ứng với bazo mạnh sinh ra muối và nước. Mời những bạn tìm hiểu thêm tài liệu .

1. Phương trình phản ứng giữa Gly và HCl

H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH

2. Điều kiện phản ứng xảy ra Gly và HCl

Nhiệt độ thường

3. Bài tập vận dụng tương quan

Câu 1. Công thức của glyxin là

Bạn đang xem : H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH
A. CH3NH2 .
B. H2NCH ( CH3 ) COOH ,
C. H2NCH2COOH .
D. C2H5NH2

Đáp án C

Câu 2. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. Glyxin .
B. Phenylamoni clorua .
C. Anilin .
D. Etylamin .

Đáp án D

Câu 3. Amino axit X có chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH liên kết với gốc hiđrocacbon no, mạch hở. Trong phân tử X, cacbon chiếm 46,6% về khối lượng. Hãy cho biết X có bao nhiêu công thức cấu tạo?

A. 4
B. 6
C. 3
D. 5

Đáp án D

Câu 4. Cho 11,25 gam glyxin tác dụng với lượng dư dung dịch HCl thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 18,745 .
B. 14,9 .
C. 16,725 .
D. 16,575 .

Đáp án C

nglyxin = 11,25 / 75 = 0,15 mol
→ nHCl = nglyxin = 0,15 mol
Bảo toàn khối lượng : mmuối = mglyxin + mHCl = 11,25 + 0,15. 36,5 = 16,725 gam

Câu 5. Glyxin không phản ứng được với chất nào dưới đây?

A. Na2CO3 .
B. HCl .
C. Cu .
D. KOH .

Đáp án C

Câu 6. Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đổi thành màu xanh?

A. dung dịch alanin

B. dung dịch glyxin
C. dung dịch lysin
D. dung dịch valin

Đáp án C

Câu 7. Cho 0,2 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 250 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho một lượng vừa đủ dung dịch NaOH vào X để phản ứng xảy ra hoàn toàn số mol NaOH đã phản ứng là

A. 0,45 .
B. 0,60 .
C. 1,00 .
D. 0,50 .

Đáp án C

Coi hôn hợp X gồm H2NC3H5 ( COOH ) 2 và HCl không phản ứng với nhau và đều phản ứng với NaOH
→ nNaOH phản ứng = ngốc COOH – + nHCl = 0,2. 2 + 0,6 = 1 mol
Câu 8. Phát biểu nào sau đây là đúng ?
A. Ở nhiệt độ thường, những amino axit đều là chất lỏng .
B. Axit glutamic là thành phần chính của bột ngọt ,
C. Amino axit thuộc loại họp chất hữu cơ tạp chức .
D. Các amino axit vạn vật thiên nhiên hầu hết là những p-amino axit .

Đáp án C

Câu 9. Amino axit X chứa một nhóm -NH2. Cho 15 gam X tác dụng với axit HCl (dư), thu được 22,3 gam muối khan. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. H2NCH2COOH .
B. CH3CH2CH ( NH2 ) COOH .
C. H2NCH2CH2COOH .
D. CH3CH ( NH2 ) COOH .

Đáp án A

Câu 10. Cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với HCl dư thu được 13,95 gam muối. Mặt khác, cho 10,3 gam amino axit X tác dụng với NaOH (vừa đủ) thu được 12,5 gam muối. Vậy công thức của amino axit là:

A. H2N − C3H6 − COOH
B. H2N − [ CH2 ] 4CH ( NH2 ) − COOH .
C. H2N − C2H4 − COOH .
D. HOOC − [ CH2 ] 2 − CH ( NH2 ) − COOH .

Đáp án A

… … … … … … … … … … …

Mời các bạn tham khảo thêm tài liệu liên quan 

  Trên đây THPT Sóc Trăng đã gửi tới bạn đọc H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH. Các bạn hoàn toàn có thể những em cùng tìm hiểu thêm thêm 1 số ít tài liệu tương quan có ích trong quy trình học tập như : Giải bài tập Hóa 12, Giải bài tập Toán lớp 12, Giải bài tập Vật Lí 12, … .
  Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu ôn tập THPT Quốc gia không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 12 Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu, đề thi mới nhất .
  Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

  Chuyên mục: Giáo dục

  Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
  Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.