SO3 + H2O → H2SO4 được THPT Sóc Trăng biên soạn là phương trình phản ứng SO3 ra H2SO4 khi cho SO3 tính năng với H2O. Đây cũng chính là tiến trình cuối trong sơ đồ điều chế H2SO4 trong công nghiệp. Hy vọng qua phương trình này bạn đọc sẽ biết cách viết và cân đối phản ứng. Cũng như quy trình điều chế H2SO4 trong công nghiệp. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình SO3 ra H2SO4 

SO3 + H2O → H2SO4

2. Điều kiện phản ứng SO3 ra H2SO4 

Nhiệt độ thường

3. Sản xuất H2SO4 trong công nghiệp

FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
Bạn đang xem : SO3 + H2O → H2SO4
Phương trình hóa học
4F eS2 + 11O2 → 2F e2O3 + 8SO2
2SO2 + O2 ( k ) → 2SO3 ( k )
SO3 + H2O → H2SO4

4. Lưu huỳnh trioxit SO3

a. Tính chất vật lí

Điều kiện thường, SO3 là chất lỏng, không màu .
Nhiệt độ nóng chảy : 17 oC ; nhiệt độ sôi : 45 oC .
Tan vô hạn trong nước và trong axit H2SO4 .

b. Tính chất hóa học SO3

Là 1 oxit axit

Tác dụng với nước → dung dịch axit

SO3 + H2O → H2SO4
Chú ý : H2SO4 là 1 axit mạnh và có tính oxi hóa mạnh .
Tác dụng với dung dịch bazơ ( hoàn toàn có thể tạo thành 2 loại muối sunfat và hiđrosunfat )
SO3 + KOH → KHSO4
SO3 + 2KOH → K ­ 2SO4 + H2O
SO3 + NaOH → hoàn toàn có thể tạo 2 muối : muối axit hiđrosunfat ( chứa ion HSO4 – ) ; muối trung hòa sunfat ( chứa ion SO42 – ) tùy tỉ lệ .

Tác dụng với oxit bazơ → muối:

SO3 + BaO → BaSO4

c. Ứng dụng

Là mẫu sản phẩm trung gian để sản xuất axit H2SO4 có tầm quan trọng bậc nhất trong công nghiệp .

d. Điều chế

Trong công nghiệp :
Phương pháp : oxi hóa SO2 ở nhiệt độ cao .
Phương trình hóa học : 2SO2 + O2 ⇄ 2SO3 ( điều kiện kèm theo : 450 – 500 oC ; xúc tác : V2O5 ) .

e. Nhận biết

Thuốc thử : dung dịch BaCl2
Hiện tượng : Open kết tủa .
Phương trình hóa học : SO3 + H2O + BaCl2 → BaSO4 ­ ↓ + 2HC l

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Sơ đồ điều chế H2SO4 trong công nghiệp là:

A. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
B. S → SO2 → SO3 → H2SO4
C. FeS2 → S → SO2 → SO3 → H2SO4
D. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4
Đáp án A
Phương trình hóa học
4F eS2 + 11O2 → 2F e2O3 + 8SO2
2SO2 + O2 ( k ) → 2SO3 ( k )
SO3 + H2O → H2SO4

Câu 2. Hòa tan hết m gam SO3 vào nước thu được 196 gam dung dịch axit sunfuric có nồng độ 15%. Khối lượng m gam SO3 là

A. 20 g
B. 15 g
C. 25 g
D. 10 g
Đáp án A

nH2SO4 = mH2SO4/MH2SO4 = (196.12,5/100)/98 = 0,25 (mol)

⇒ nSO3 = nH2SO4 = 0,25 ( mol )
⇒ mSO3 = 0,25. 80 = 20 g

Câu 3.  Khi trộn lẫn dung dịch X chứa 1 mol H2SO4 vào dung dịch Y chứa 1 mol NaOH được dung dịch Z. Dung dịch Z làm quì tím chuyển sang:

A. Màu đỏ
B. Màu xanh
C. Không màu
D. Màu tím

Đáp án A

Câu 4. Dãy các chất nào sau đây tan trong nước?

A. Al2O3, CaO, P2O5, CuO, CO2
B. CuO, CaO, P2O5, CO, CO2
C. Na2O, CaO, P2O5, SO3, SO2
D. Fe2O3, BaO, SO2, SO3, SO2

Đáp án C

Câu 5. Khí sunfurơ được tạo ra từ cặp chất nào sau đây?

A. Muối natri sunfit và axit cacbonic
B. Muối natri sunfit và dung dịch axit clohiđric
C. Muối natri sunfat và dung dịch axit clohiđric
D. Muối natri sunfat và muối đồng ( II ) clorua

Đáp án B

Câu 6. Dãy oxit tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là:

A. MgO, Fe2O3, SO2, CuO .
B. Fe2O3, MgO, P2O5, K2O .
C. MgO, Fe2O3, CuO, K2O .
D. MgO, Fe2O3, SO2, P2O5 .

Đáp án C

Câu 7. Dãy các chất tác dụng đuợc với nước tạo ra dung dịch bazơ là:

A. MgO, K2O, CuO, Na2O
B. CaO, Fe2O3, K2O, BaO
C. CaO, K2O, BaO, Na2O
D. Li2O, K2O, CuO, Na2O

Đáp án C

— — — — — — — —
… … … … … … … … … … …
Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt SO3 + H2O → H2SO4 tới những bạn, đây cũng chính là phương trình qua trọng trong quy trình tiến độ cuối sản xuất H2SO4. Ngoài ra để có tác dụng học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin trình làng tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải .
trung học phổ thông Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập cũng như những bài giảng hay trung học phổ thông không lấy phí trên Facebook, mời bạn đọc tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để hoàn toàn có thể update thêm nhiều tài liệu hay, mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.