H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl là phương trình phản ứng oxi hóa khử khi sục H2S vào dung dịch nước Cl2, được THPT Sóc Trăng biên soạn tổng hợp hướng dẫn những bạn viết và cân đối phản ứng một cách cụ thể. Mời những bạn tìm hiểu thêm .

1. Phương trình phản ứng H2S tạo ra H2SO4

H2S + 4C l2 + 4H2 O → H2SO4 + 8HC l

S-2 → S+6 + 8e

→ S-2 nhường e → chất khử .
Bạn đang xem : H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl
Cl2 + 2 e → 2C l – .
→ Cl2 nhận e → chất oxi hóa

2. Điều kiện phản ứng H2S ra H2SO4

Nhiệt độ thường

3. Cách tiến hành phản ứng H2S tạo ra H2SO4

Sục khí H2S vào dung dịch nước Clo

4. Tính chất hóa học của H2S

a. Tính axit yếu

Hiđro sunfua tan trong nước tạo thành dung dịch axit rất yếu ( yếu hơn axit cacbonic ), có tên là axit sunfuhiđric ( H2S ) .
Axit sunfuhiđric công dụng với kiềm tạo nên 2 loại muối : muối trung hòa, như Na2S chứa ion S2 – và muối axit như NaHS chứa ion HS − .
H2S + NaOH → NaHS + H2O
H2S + 2N aOH → Na2S + 2H2 O

b. Tính khử mạnh

Là chất khử mạnh vì trong H2S lưu huỳnh có số oxi hoá thấp nhất ( – 2 ) .
Khi tham gia phản ứng hóa học, tùy thuộc vào thực chất và nồng độ của chất oxi hóa, nhiệt độ, … mà nguyên tố lưu huỳnh có số oxi hóa − 2 ( S-2 ) hoàn toàn có thể bị oxi hóa thành ( S0 ), ( S + 4 ), ( S + 6 ) .
Tác dụng với oxi hoàn toàn có thể tạo S hoặc SO2 tùy lượng ôxi và cách thực thi phản ứng .
2H2 S + 3O2 dư → 2H2 O + 2SO2
2H2 S + O2 → 2H2 O + 2S
Ở nhiệt độ cao, khí H2S cháy trong không khí với ngọn lửa xanh nhạt, H2S bị oxi hóa thành SO2 :
Tác dụng với clo hoàn toàn có thể tạo S hay H2SO4 tùy điều kiện kèm theo phản ứng .
H2S + 4C l2 + 4H2 O → 8HC l + H2SO4
H2S + Cl2 → 2HC l + S ( khí clo gặp khí H2S )

5. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Cho phản ứng hoá học sau: H2S + 4Cl2 + 4H2O → H2SO4 + 8HCl

Câu nào dưới đây phát biểu đúng :
A. H2S là chất oxi hoá, Cl2 là chất khử
B. H2S là chất khử, Cl2 là chất oxi hoá
C. H2S là chất khử, H2O là chất oxi hoá
D. H2S là chất oxi hoá, H2O là chất khử

Đáp án B

Câu 2. Cho phản ứng: H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl

Tổng thông số cân đối trong phản ứng oxi hóa khử là :
A. 17
B. 18
C. 19
D. 20

Đáp án B

Câu 3. Tiến hành các thí nghiệm sau:

( a ). Sục H2S vào dung dịch nước Clo
( b ). Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
( c ). Cho H2S vào dung dịch Ba ( OH ) 2
( d ). Thêm H2SO4 loãng vào NaClO
( e ). Đốt H2S trong oxi không khí .

(f). Sục khí Cl2 vào Ca(OH)2 huyền phù

Nhưng thí nghiệm nào xảy ra phản ứng oxi hoá – khử là
A. ( a ), ( b ), ( e ), ( f )
B. ( a ), ( c ), ( d ), ( e )
C. ( a ), ( c ), ( d ), ( f )
D. ( b ), ( d ), ( e ), ( f )

Đáp án A

( a ). Sục H2S vào dung dịch nước Clo
( b ). Sục khí SO2 vào dung dịch KMnO4
( e ). Đốt H2S trong oxi không khí .
( f ). Sục khí Cl2 vào Ca ( OH ) 2 huyền phù

Câu 4. Dãy chất nào trong các dãy sau đây gồm các chất đều thể hiện tính oxi hóa khi phản ứng với SO2?

A. H2S, O2, nước brom
B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4
C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4
D. Dung dịch BaCl2, CaO, nước brom

Đáp án B

A. H2S, O2, nước brom.

Sai vì H2S biểu lộ tính khử

B. O2, nước brom, dung dịch KMnO4.

Đúng vì SO2 là chất khử ( có số OXH tăng từ + 4 lên + 6 )

C. Dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.

Sai. Vì NaOH không hề tính tính oxh hoặc khử khi tính năng với SO2

D. Dung dịch BaCl2, H2S, nước brom.

Sai. Vì có BaCl2

Câu 5. Dẫn 8,96 lít (đktc) hỗn hợp khí A gồm H2S và CO2 vào lượng dư dung dịch Pb(NO3)2, thu được 23,9 gam kết tủa. Thành phần phần trăm thể tích của H2S trong A là

A. 25 %
B. 50 %
C. 60 %
D. 75 %

Đáp án A

nhh A = 0,4 mol
nPbS = 0,1 mol
Phương trình phản ứng
H2S + Pb ( NO3 ) 2 → PbS + 2HNO3
0,1 ← 0,1
% VH2S = 25 %
… … … … … … … … … … … … .
Trên đây THPT Sóc Trăng đã đưa ra nội dung cụ thể phương trình phản ứng khi sục khí H2S vào dung dịch Cl2 : H2S + Cl2 + H2O → H2SO4 + HCl tới những bạn. Hy vọng những bạn học viên nắm được nội dung từ đó vận dụng giải những dạng bài tập câu hỏi tựa như .
Để có hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu những môn Giải bài tập Hóa học 10, Chuyên đề Vật Lý 10, Chuyên đề Hóa học 10, Giải bài tập Toán 10. Tài liệu học tập lớp 10 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải .
Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập cũng như những bài giảng hay về lớp 10 không tính tiền trên Facebook, mời bạn đọc cùng quý thầy cô tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 10 để hoàn toàn có thể update thêm nhiều tài liệu mới nhất .
Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.