VnHocTap. com ra mắt đến những em học viên lớp 10 bài viết Nêu hiện tượng kỳ lạ, lý giải hiện tượng kỳ lạ tương quan đến nhóm oxi, nhằm mục đích giúp những em học tốt chương trình Hóa học 10 .Nội dung chính

 • Thông tin chi tiết phương trình phản ứng H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS
 • Điều kiện phản ứng phương trình H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS
 • Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS là gì ?
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra HNO3
 • Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra PbS
 • Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra HNO3
 • Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra PbS
 • Pb(NO3)2 (chì nitrat)
 • 1. Ứng dụng
 • PbS (Chì(II) sunfua )
 • Video liên quan

Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nội dung bài viết Nêu hiện tượng kỳ lạ, lý giải hiện tượng kỳ lạ tương quan đến nhóm oxi : Những hiện tượng kỳ lạ thường gặp trong chương 6 : I2 phối hợp với hồ tinh bột tạo thành dung dịch màu xanh tím. Quì tím tẩm dung dịch KI bị hóa xanh khi tiếp xúc với khí ozon. + Sục khí SO2 vào dung dịch H2S thấy có hiện tượng kỳ lạ bị vẩn đục. + Khí sunfurơ làm mất màu nước brom, làm mất màu thuốc tím, làm đục nước vôi trong. Dung dịch axit sunfuric đặc oxi hóa sắt kẽm kim loại đồng thành muối CuSO4 màu xanh, giải phóng khí SO2 không màu mùi hắc. Khí H2S hoặc muối sunfua công dụng với dung dịch chứa Cu2 +, Pb2 +, Ag + tạo thành kết tủa màu đen. H2S làm mất màu dung dịch thuốc tím. Các vật bằng bạc hoặc đồng khi tiếp xúc với khí H2S chuyển thành màu đen. Muối sunfua tính năng với axit mạnh giải phóng khí H2S mùi trứng thối. Bài 1 : Cho hai mẩu giấy tẩm dung dịch KI và hồ tinh bột lần lượt vào 2 bình chứa O3 và O2. Nêu hiện tượng kỳ lạ xảy ra và viết phương trình hóa học minh họa. Hướng dẫn giải : Bình chứa O2 không có hiện tượng kỳ lạ gì cả. Bình chứa O3 có phản ứng sinh ra phối hợp với hồ tinh bột tạo thành dung dịch màu xanh tím. Bài 2 : Có thể sống sót đồng thời những chất sau trong một bình chứa được không ? a ) khí hiđro sunfua và khí sunfurơ. b ) khí oxi và khí clo. c ) khí hiđro iotua và khí clo. Hướng dẫn giải a ) Không vì chúng có phản ứng với nhau b ) Được vì O2 không phản ứng với halogen. c ) Không vì chúng có phản ứng với nhau. Bài 3 : Nêu hiện tượng kỳ lạ và viết phương trình hóa học xảy ra khi a ) dẫn khí SO2 lần lượt vào dung dịch Ba ( OH ) 2 dư, dung dịch KMnO4 màu tím, dung dịch Br2. b ) dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S. c ) cho mảnh đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. d ) cho dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa đường saccarozơ, tinh thể CuSO4. 5H2 O. e ) dẫn khí H2S vào dung dịch NaCl, FeCl3, Pb ( NO3 ) 2, CuSO4, FeSO4, CuSO4. f ) dẫn dung dịch Na2S vào dung dịch NaCl, FeCl2, Pb ( NO3 ) 2, CuSO4, FeSO4, CdSO4. g ) dẫn khí hiđro sunfua vào nước clo. h ) cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch BaCl. i ) vật bằng bạc hoặc đồng tiếp xúc với không khí chứa HS. Hướng dẫn giải a ) Dẫn khí SO2 vào dung dịch Ba ( OH ) 2 dư, Open kết tủa màu trắng Dẫn khí SO2 vào dung dịch KMnO4 thấy màu tím nhạt dần thành dung dịch trong suốt. Dẫn khí SO2 vào dung dịch Br2 thấy màu vàng nâu của Br2 nhạt dần thành dung dịch trong suốt b ) Dẫn khí SO2 vào dung dịch H2S tạo thành chất kết tủa màu vàng c ) Cho mảnh đồng vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng tạo thành dung dịch màu xanh ; thoát ra khí không màu mùi hắc d ) Cho dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa đường saccarozơ, thấy sủi bọt khí đẩy C trào ra ngoài cốc. Cho dung dịch H2SO4 đặc vào cốc chứa tinh thể CuSO4. 5H2 O thấy tinh thể từ màu xanh chuyển sang màu trắng e ) Dẫn khí H2S vào dung dịch NaCl, FeSO4 không thấy hiện tượng kỳ lạ gì cả. Dẫn khí H2S vào dung dịch FeCl3 thấy dung dịch từ màu vàng nâu chuyển sang màu lục nhạt và Open kết tủa màu vàng. Dẫn khí H2S vào dung dịch Pb ( NO3 ), CuSO4 Open chất kết tủa màu đen. Dẫn khí H2S vào dung dịch CuSO4, Open chất kết tủa màu vàng f ) Dẫn dung dịch Na2S vào dung dịch NaCl không thấy hiện tượng kỳ lạ gì cả. Dẫn dung dịch Na2S vào dung dịch FeCl2, Pb ( NO3 ) 2, CuSO4, FeSO thấy Open chất kết tủa màu đen. Bài 4 : Giải thích và viết phương trình hóa học xảy ra : a ) dung dịch H2S trong nước để lâu ngày trở nên vẩn đục. b ) trong tự nhiên có nhiều nguồn phóng thải ra khí H2S ( núi lửa, xác động vật hoang dã bị phân hủy ) nhưng lại không có sự tích tụ khí đó trong không khí. c ) những vật phẩm bằng bạc để lâu ngày thường bị xám đen. d ) phân biệt khí HS bằng tờ giấy tẩm dung dịch Pb ( NO3 ) 2. e ) dẫn khí H2S vào dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2SO4, nhận thấy màu tím của dung dịch chuyển sang không màu và có vẩn đục màu vàng .Bài 5 : a ) Cần điều chế một lượng CuSO4 khan. Phương pháp nào sau đây tiết kiệm ngân sách và chi phí được axit sunfuric. Giải thích ? Cho axit sunfuric công dụng với đồng ( II ) oxit. Cho axit sunfuric công dụng với đồng sắt kẽm kim loại. b ) Cho những hóa chất : Na2SO3, CaSO3, BaSO3, CuSO4 và dung dịch H2SO4. Viết những phương trình phản ứng để điều chế SO2.

Nếu chưa thấy hết, hãy kéo sang phải để thấy hết phương trình ==>
Xin hãy kéo xuống cuối trang để xem và thực hành thực tế những câu hỏi trắc nghiệm tương quan☟ ☟ ☟

Thông tin chi tiết phương trình phản ứng H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS

H2S + Pb ( NO3 ) 2 → 2HNO3 + PbS là Phương Trình Phản Ứng Hóa Học, H2S ( hidro sulfua ) phản ứng với Pb ( NO3 ) 2 ( chì nitrat ) để tạo ra HNO3 ( axit nitric ), PbS ( Chì ( II ) sunfua ) dười điều kiện kèm theo phản ứng là không có

Điều kiện phản ứng phương trình H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS

không có Phương trình thi Đại Học Cho Pb ( NO3 ) 2 công dụng với H2S.

Các bạn có thể mô tả đơn giản là H2S (hidro sulfua) tác dụng Pb(NO3)2 (chì nitrat) và tạo ra chất HNO3 (axit nitric), PbS (Chì(II) sunfua) dưới điều kiện nhiệt độ bình thường

Hiện tượng nhận biết nếu phản ứng xảy ra H2S + Pb(NO3)2 → 2HNO3 + PbS là gì ?

kết tủa đen.

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra HNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra HNO3 (axit nitric)

Phương Trình Điều Chế Từ H2S Ra PbS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ H2S (hidro sulfua) ra PbS (Chì(II) sunfua)

Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra HNO3

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra HNO3 (axit nitric)

Phương Trình Điều Chế Từ Pb(NO3)2 Ra PbS

Trong thực tế, sẽ có thể nhiều hơn 1 phương pháp điều chế từ Pb(NO3)2 (chì nitrat) ra PbS (Chì(II) sunfua)

Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Hydro sunfua được sử dụng hầu hết để sản xuất axit sunfuric và lưu huỳnh. Nó cũng được sử dụng để tạo ra nhiều loạ …

Pb(NO3)2 (chì nitrat)

Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Do hợp chất chì ( II ) nitrat hoàn toàn có thể gây nguy cơ tiềm ẩn cho thiên nhiên và môi trường, để giảm tính độc, phần đông ứng dụng của muối này đã được thay thế sửa chữa bằng những chất khá …
Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2

1. Ứng dụng

Axit nitric là một chất lỏng có màu vàng nhạt đến nâu đỏ, n và oacut …

PbS (Chì(II) sunfua )

Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Nhận biết khí H2S bằng tờ giấy tẩm dụng dịch Pb NO3 2Trong thực tiễn, chì ( II ) sunfua là chất tiên phong, được sử dụng làm chất bán dẫn. Chì ( II ) sunfua kết tinh trong quy mô natri clorua, không giống như nhiều chất bá … Cho những đánh giá và nhận định và phát biểu sau : ( 1 ). Trong thí nghiệm khi có Hg rơi vãi người ta có dùng nhiệt để vô hiệu. ( 2 ). Thành phần chính của khí thiên nhiên là C2H6 ( 3 ). Khí CO2 được coi là ảnh hưởng tác động đến môi trường tự nhiên vì nó rất độc. ( 4 ). Những chất là “ thủ phạm ” chính gây ra những hiện tượng kỳ lạ : hiệu ứng nhà kính ; mưa axit ; thủng tầng ozon ( là những nguyên do của sự đổi khác khí hậu toàn thế giới ) tương ứng lần lượt là : CO2 ; SO2, NO2 ; CFC ( freon : CF2Cl2, CFCl3 … ) ( 5 ). Người ta hoàn toàn có thể sát trùng bằng dd mối ăn NaCl, Chẳng hạn như hoa quả tươi, rau sống được ngâm trong dd NaCl từ 10-15 phút …. Khả năng diệt khuẩn của dd NaCl là do dung dịch NaCl hoàn toàn có thể tạo ra ion Cl − có tính khử. ( 6 ). Trong khí thải công nghiệp thường chứa những khí SO2, NO2, HF. Người ta dùng chất KOH để vô hiệu chúng. ( 7 ). Dẫn mẫu khí thải của một nhà máy sản xuất qua dung dịch Pb ( NO3 ) 2 dư thì thấy Open kết tủa màu đen. Hiện tượng đó chứng tỏ trong khí thải nhà máy sản xuất có khí SO2. Số phát biểu không đúng là : A. 3 B. 4 C. 5D. 6 Cho những cặp chất sau : ( 1 ). Khí Cl2 và khí O2. ( 2 ). Khí H2S và khí SO2. ( 3 ). Khí H2S và dung dịch Pb ( NO3 ) 2. ( 4 ). Khí Cl2 và dung dịch NaOH. ( 5 ). Khí NH3 và dung dịch AlCl3. ( 6 ). Dung dịch KMnO4 và khí SO2. ( 7 ). Hg và S. ( 8 ). Khí CO2 và dung dịch NaClO. ( 9 ). CuS và dung dịch HCl. ( 10 ). Dung dịch AgNO3 và dung dịch Fe ( NO3 ) 2. Số cặp chất xảy ra phản ứng hóa học ở nhiệt độ thường là

A. 8 B. 7 C. 9

D. 10

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.