Phản ứng giữa Na2CO3 và H2SO4

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O được THPT Sóc Trăng biên soạn là phản ứng hóa học xảy ra giữa Na2CO3 và H2SO4, mẫu sản phẩm sau phản ứng thu được muối natri sunfat. Mời những bạn xem chi tiết cụ thể phản ứng dưới đây.

1. Phản ứng H2SO4 + Na2CO3

Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

2. Điều kiện phản ứng giữa Na2CO3 và H2SO4

Ở nhiệt độ phòng

Bạn đang xem : Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O

3. Bài tập vận dụng liên quan 

Câu 1. Trộn những cặp chất nào sau đây ta thu được NaCl?

A. Dung dich Na2CO3 và dung dịch BaCl2
B. Dung dịch NaNO3 và CaCl2 .
C. Dung dịch KCl và dung dịch NaNO3
D. Dung dịch Na2SO4 và dung dịch KCl
Đáp án A

Câu 2. Để làm sạch dung dịch NaCl có lẫn Na2SO4 ta dùng:

A. Dung dịch AgNO3 .
B. Dung dịch HCl .
C. Dung dịch BaCl2 .
D. Dung dịch Pb ( NO3 ) 2 .
Đáp án C

Câu 3. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về 2 muối NaHCO3 và Na2CO3?

A. Cả 2 muối đều dễ bị nhiệt phân .
B. Cả 2 muối đều tính năng với axit mạnh giải phóng khí CO2 .
C. Cả 2 muối đều bị thủy phân tạo mỗi trường kiềm yếu .
D. Cả 2 muối đều hoàn toàn có thể công dụng với dung dịch Ca ( OH ) 2 tạo kết tủa .
Đáp án A

Câu 4. Cho các chất sau : Na, Na2O, NaCl. NaHCO3, Na2CO3. Số chất có thể tạo ra NaOH trực tiếp từ một phản ứng là:

A. 2

B. 3
C. 4 .
D. 5 .
Đáp án D

Câu 5. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết 30 ml dung dịch HCl 1M vào 100 ml dung dịch chứa Na2CO3 0,2M và NaHCO3 0,2M, sau phản ứng thu được số mol CO2 là

A. 0,020 .
B. 0,030 .
C. 0,015 .
D. 0,010 .
Đáp án DNhỏ từ từ HCl vào dung dịch thứ tự phản ứng :
H + + CO32 – → HCO3 – ( 1 )
H + + HCO3 – → CO2 + H2O ( 2 )
nH + = 0,03 mol
nCO32 – = 0,02 mol < nH + nH + ( 2 ) = nCO2 = 0,03 – 0,02 = 0,01 mol … … … … … … … … … … … … .. Trên đây THPT Sóc Trăng đã ra mắt tới những bạn Na2CO3 + H2SO4 → Na2SO4 + CO2 + H2O là phương trình điều chế oxi trong phòng thí nghiệm. Để có hiệu quả học tập tốt và hiệu suất cao hơn, THPT Sóc Trăng xin ra mắt tới những bạn học viên tài liệu Giải bài tập Toán 8, Gải SBT Vật Lí 8, Lý thuyết Sinh học 8, Chuyên đề Hóa học 8. Tài liệu học tập lớp 8 mà THPT Sóc Trăng tổng hợp biên soạn và đăng tải . Ngoài ra, THPT Sóc Trăng đã xây dựng group san sẻ tài liệu học tập trung học cơ sở không lấy phí trên Facebook : Tài liệu học tập lớp 8. Mời những bạn học viên tham gia nhóm, để hoàn toàn có thể nhận được những tài liệu mới nhất . Đăng bởi : trung học phổ thông Sóc Trăng

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc trường trung học phổ thông Sóc Trăng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận !
Nguồn san sẻ : Trường trung học phổ thông TP Sóc Trăng ( thptsoctrang.edu.vn )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.