hinh-lang-tru-deu-duoc-bao-boi-cac-hinh-gi

Câu 20 : Hình chiếu đứng của hình chóp đều là :
A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thang

D. Hình tam giác cân
Câu 21 : Hình chiếu bằng của hình chóp đều ( đáy là hình vuông vắn ) là :

A. Hình vuông

B. Hình chữ nhật

C. Hình thang

D. Hình tròn

Câu 22 : Các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình chóp đều ( đáy là hình vuông vắn ) là :
A. 2 hình tam giác cân và 1 hình tròn trụ

B. 2 hình tam giác cân và 1 hình thang
C. 2 hình tam giác cân và 1 hình chữ nhật

D. 2 hình tam giác cân và 1 hình vuông vắn
Câu 23 : Các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình lăng trụ đều ( đáy tam giác đều ) :
A. 2 hình chữ nhật và 1 tam giác đều

B. 2 hình chữ nhật và 1 hình tròn trụ
C. 2 hình chữ nhật và 1 hình vuông vắn

D. 2 hình chữ nhật và 1 hình thang
Câu 24 : Các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình tròn trụ là :
A. 2 hình chữ nhật và 1 tam giác đều

B. 2 hình chữ nhật và đa giác đều
C. 2 hình chữ nhật và 1 hình vuông vắn

D. 2 hình chữ nhật và 1 hình tròn trụ
Câu 25 : Các hình chiếu đứng, bằng, cạnh của hình nón là :
A. hình tam giác cân và 1 đa giác đều

B. 2 hình tam giác cân và 1 hình tròn trụ
C. 2 hình tam giác cân và 1 hình vuông vắn

D. 2 hình tam giác cân và 1 hình chữ nhật
Câu 26 : Để màn biểu diễn rõ ràng bộ phận bên trong bị che khuất của vật thể, người ta dùng :
A. Hình chiếu đứng

B. Hình chiếu bằng

C. Hình cắt

D. Hình chiếu cạnh
Câu 27 : Hình cắt là hình màn biểu diễn phần vật thể ở :
A. Trước mặt phẳng cắt

B. Sau mặt phẳng cắt
C. Trên mặt phẳng cắt

D. Dưới mặt phẳng cắt
Câu 28 : Trong bản vẽ chi tiết cụ thể biểu lộ mấy nội dung ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
Câu 29 : Trình tự đọc bản vẽ cụ thể là :
A. Khung tên, kích cỡ, hình trình diễn, nhu yếu kĩ thuật, tổng hợp
B. Hình màn biểu diễn, khung tên, size, nhu yếu kĩ thuật, tổng hợp
C. Khung tên, hình trình diễn, kích cỡ, nhu yếu kĩ thuật, tổng hợp
D. Hình màn biểu diễn, size, khung tên, nhu yếu kĩ thuật, tổng hợp
Câu 30 : Kích thước trên bản vẽ kĩ thuật tính theo đơn vị chức năng :
A. mm

B. cm

C. dm

D. m
Câu 31 : Trong bản vẽ lắp biểu lộ mấy nội dung ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
Câu 32 : Bản vẽ lắp có thêm nội dung nào mà bản vẽ chi tiết cụ thể không có ?
A. Hình màn biểu diễn

B. Kích thước

C. Bảng kê

D. Khung tên
Câu 33 : Khi đọc bản vẽ cụ thể phải đọc nội dung gì trước ?
A. Hình trình diễn

B. Kích thước

C. Yêu cầu kĩ thuật

D. Khung tên

Câu 34: Trình tự đọc bản vẽ lắp gồm mấy bước?

A. 4

B. 5

C. 6

D. 7
Câu 35 : Trình tự đọc bản vẽ lắp là :
A. Khung tên, bảng kê, hình trình diễn, size, nghiên cứu và phân tích cụ thể, tổng hợp
B. Khung tên, hình trình diễn, bảng kê, kích cỡ, nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể, tổng hợp
C. Khung tên, hình màn biểu diễn, bảng kê, nghiên cứu và phân tích cụ thể, kích hước, tổng hợp
D. Hình màn biểu diễn, khung tên, bảng kê, nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể, size, tổng hợp
Câu 36 : Mục “ tổng hợp ” của bản vẽ cụ thể, bản vẽ lắp ráp ở :
A. Đầu

B. Giữa

C. Cuối

D. Trên
Câu 37 : Ta dùng mấy hình chiếu để trình diễn khối tròn xoay ?
A. 1

B. 2

C. 3

D. 4
Câu 38 : Khi quay hình tam giác vuông một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được :
A. Hình nón

B. Hình chữ nhật

C. Hình cầu

D. Hình trụ
Câu 39 : Khi quay hình chữ nhật một vòng quanh một cạnh cố định và thắt chặt, ta được hình :
A. Hình nón

B. Hình chữ nhật

C. Hình cầu

D. Hình trụ
Câu 40 : Khi quay nửa hình tròn trụ một vòng quanh đường kính cố định và thắt chặt, ta được hình :
A. Hình nón

B. Hình chữ nhật

C. Hình cầu

D. Hình trụ
Câu 41 : Có mấy loại ren ?
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5
Câu 42 : Vật nào sau không có ren :
A. Đui đèn

B. Cốc

C. Đinh vít

D. Lọ mực
Câu 43 : Đường đỉnh ren được vẽ bằng nét :
A. Liền mảnh

B. Liền đậm

C. Nét đứt

D. Nét không đứt
Câu 44 : Đường chân ren được vẽ bằng nét :
A. Liền mảnh

B. Liền đậm

C. Nét đứt

D. Nét không đứt
Câu 45 : Đường số lượng giới hạn ren được vẽ bằng nét :
A. Liền mảnh

B. Liền đậm

C. Nét đứt

D. Nét không đứt
Câu 46 : Ren bị che khuất vẽ bằng nét :
A. Liền mảnh

B. Liền đậm

C. Nét đứt

D. Nét không đứt
Câu 47 : Vòng chân ren được vẽ
A. Cả vòng

B. 1/2 vòng

C. 3/4 vòng

D. 1/4 vòng
Câu 48 : Tên gọi khác của ren trong là :
A. Ren lỗ

B. Ren trục

C. Đỉnh ren

D. Chân ren

Câu 49: Bản vẽ nhà gồm mấy hình biểu diễn ?

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4
Câu 50 : Trong bản vẽ nhà hình màn biểu diễn mặt nào quan trọng nhất ?
A. Mặt đứng

B. Mặt bằng

C. Mặt cắt

D. Mặt phẳng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *