Xem toàn bộ tài liệu Lớp 11: tại đây

Giải Bài Tập Hóa Học 11 – Bài 15 : Cacbon giúp HS giải bài tập, cung ứng cho những em một mạng lưới hệ thống kỹ năng và kiến thức và hình thành thói quen học tập thao tác khoa học, làm nền tảng cho việc tăng trưởng năng lượng nhận thức, năng lượng hành vi :

Bài 1 (trang 70 SGK Hóa 11): Tại sao hầu hết các hợp chất của cacbon lại là hợp chất cộng hóa trị ?

Lời giải:

Cấu hình e của C : 1 s22s22p2
C có 4 e lớp ngoài, để vững chắc những nguyên tố cần có 8 e lớp ngoài cùng. Độ âm điện của C là 2,55 ( độ âm điện trung bình ) nên C khó cho hoặc nhận e một cách trọn vẹn thế cho nên mà hầu hết C hình thành link với những nguyên tố khác bằng việc dùng chung những e ( link cộng hoá trị ) .

Bài 2 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính oxi hóa của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. C + O2 → CO2
B. C + 2C uO → 2C u + CO2
C. 3C + 4 Al → Al4C3
D. C + H2O → CO + H2

Lời giải:

– Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 2 Trang 70 Sgk Hoa 11

C bộc lộ tính oxi hoá khi số oxi hoá giảm ( công dụng với chất khử ) nên đáp án C đúng .

Bài 3 (trang 70 SGK Hóa 11): Tính khử của cacbon thể hiện ở phản ứng nào trong các phản ứng sau?

A. 2C + Ca → CaC2
B. C + 2H2 → CH4
C. C + CO2 → 2CO
D. 3C + 4A l → Al4C3

Lời giải:

– Đáp án C.

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 3 Trang 70 Sgk Hoa 11

C bộc lộ tính khử khi số oxi hoá tăng ( công dụng với chất oxi hoá ) nên đáp án C đúng .

Bài 4 (trang 70 SGK Hóa 11): Lập phương trình hóa học của các phản ứng sau đây:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 70 Sgk Hoa 11

Lời giải:

Lời giải dưới biểu lộ không thiếu cả phần tăng giảm số oxi-hóa và cách cân đối pthh :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 4 Trang 70 Sgk Hoa 11 G

Bài 5 (trang 70 SGK Hóa 11): Đốt một mẫu than đá (chứa tạp chất không cháy) có khối lượng 0,600kg trong oxi dư, thu được 1,06 m3 (đktc) khí cacbonic. Tính thành phần phần trăm khối lượng của cacbon trong mẫu than đá trên.

Lời giải:

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 70 Sgk Hoa 11 1

C + O2 → CO2
47,32 ← 47,32 ( mol )

Theo pt: nC = nCO2 = 47,32 mol ⇒ mC = 47,32. 12 = 567,84 g

% khối lượng của C là :

Giải bài tập Hóa học 11 | Để học tốt hóa học 11 Bai 5 Trang 70 Sgk Hoa 11 2

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.