trong-pascal-khai-bao-nao-sau-day-la-dung

Câu hỏi:

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng ?
A. var 4 canh : integer ;

B. var canh tam giac:integer;

C. var R = real ;
D. var s, i, n : integer ;

Đáp án đúng D

Trong pascal khai báo nào sau đây là đúng : var s, i, n : integer, để quản lí và tăng hiệu suất cao xử lí, những ngôn từ lập trình thường phân loại tài liệu thành thành những kiểu khác nhau, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số là kiểu xâu, ta phải đặt dãy chữ số đó trong cặp dấu nháy đơn .

Giải thích lý do vì sao chọn D là đúng

Để quản lí và tăng hiệu suất cao xử lí, những ngôn từ lập trình thường phân loại tài liệu thành thành những kiểu khác nhau .
Trong pascal, để cho chương trình dịch hiểu dãy chữ số là kiểu xâu. Ta phải đặt dãy chữ số đó trong cặp dấu nháy đơn.
Ví dụ : ‘ Chao cac ban ’ ; ‘ 5324 ’
Quy tắc tính những biểu thức số học trong ngôn từ Pascal :
+ Các phép toán trong ngoặc được thực thi thứ nhất
+ Trong dãy những phép toán không có dấu ngoặc, những phép nhân, phép chia lấy phần nguyên ( div ) và phép chia lấy phần dư ( mod ) được triển khai trước
+ Phép cộng và phép trừ được triển khai theo thứ tự từ trái sang phải
+ Trong ngôn từ lập trình chỉ được sử dụng dấu ngoặc tròn
Ngoài phép toán số học, ta thường so sánh những số :

– Kết quả của phép so sánh chỉ có thể là ĐÚNG hoặc SAI

– Khi viết chương trình, để so sánh tài liệu ( số, biểu thức, .. ) ta phải sử dụng những kí hiệu do ngôn từ lập trình lao lý

Giao tiếp người – máy tính

– Là quy trình trao đổi tài liệu hai chiều giữa con người và máy tính khi thực thi chương trình
– Con người : triển khai kiểm tra, kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ …
– Máy tính : đưa thông tin, hiệu quả, gợi ý, …
– Tương tác giữa người – máy là do người lập trình tạo ra và thường thực thi nhờ những thiết bị chuột, bàn phím, màn hình hiển thị

Thông báo kết quả tính toán

Thông báo hiệu quả thống kê giám sát là nhu yếu tiên phong so với mọi chương trình

Nhập dữ liệu

– Một trong những tương tác thường gặp là chương trình nhu yếu nhập dữ liệu
– Chương trình sẽ tạm ngừng để chờ người dùng “ nhập tài liệu ” từ bàn phím
– Chương trình hoạt động giải trí tiếp theo tùy thuộc vào tài liệu được nhập vào

Tạm dừng chương trình

Tạm ngừng trong một khoảng thời gian nhất định

Tạm ngừng cho đến khi người dùng nhấn phím

Hộp thoại

Hộp thoại được sử dụng như một công cụ cho việc tiếp xúc người – máy tính trong khi chạy chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *