dien-ap

Trong đoạn mạch xoay chiều RLC tiếp nối đuôi nhau, nếu tần số của dòng điện tăng thìNội dung chính

 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ
 • 1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:
 • 2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
 • 3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều
 • 4.Công suất của dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất
 • Video liên quan
 • 1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:
 • 2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.
 • 3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều
 • 4.Công suất của dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất
 • Video liên quan

A.Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch giảm

B.Cảm kháng của mạch giảm, dung kháng của mạch tăng

C. Cảm kháng của mach tăng, dung kháng của mạch giảm

D. Cảm kháng cua mạch tăng, dung kháng của mạch tăng

Chọn C.

Khi tần số dòng điện tăng thì cảm kháng của mạch tăng và dung kháng mạch giảm.

Câu hỏi hot cùng chủ đề

Trang chủ Sách ID Khóa học không tính tiền

Luyện thi ĐGNL và ĐH 2023

Chọn C.

Khi tần số dòng điện tăng thì cảm kháng của mạch tăng và dung kháng mạch giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án C
Phương pháp : Sử dụngcông thức tính cảm kháng và dung kháng

Cách giải: Khi tần số của dòng điện tăng thì điện áp hiệu dụng

Khi f tăng thì cảm kháng tăng và dung kháng giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Đáp án C
Phương pháp : Sử dụngcông thức tính cảm kháng và dung kháng
Cách giải :
Khi f tăng thì cảm kháng tăng và dung kháng giảm.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

A. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 0,5 π. B. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 0,25 π. C. Dòng điện sớm pha hơn điện áp một góc 0,5 π. D. Dòng điện trễ pha hơn điện áp một góc 0,25 π. Câu hỏi : Khi tần số dòng điện tăng thì ?
Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm
A. tăng lên 2 lần .
B. tăng lên 4 lần .
C. giảm đi 2 lần .
D. giảm đi 4 lần .
Trả lời :
ChọnB
Cảm kháng ZL = ω. L = L. 2 pf [ W ] → ZLtỉ lệ thuận với f
Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm tăng lên 4 lần .

Ngoài ra, các em cùng Top lời giải tham khảo thêm về dòng điện xoay chiều nhé!

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:

– Khái niệm : là dòng điện có cường độ là hàm số sin hoặc cos của thời hạn .
i = I0cos [ ωt + φ ]

-Những đại lượng đặc trưng:

i : cường độ dòng điện tức thời .
I0 : cường độ dòng điện cực lớn .
ω : tần số góc w = 2 π / T = 2 πf
ωt + φ : pha xê dịch của i
φ : pha bắt đầu của i
I = I0 / √ 2 : cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa : nếu thay dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện cực lớn là I0bằng một dòng điện không đổi, để công dụng của 2 dòng điện này là như nhau [ hiệu suất như nhau ] thì dòng một chiều phải có cường độ là I .
Khi thống kê giám sát, giám sát, … những đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta hầu hết tính hoặc đo những giá trị hiệu dụng .

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

Nguyên tắc : dựa trên hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ. Khi cho khung dây có N vòng dây, có diện tích quy hoạnh S, quay đều quanh trục của nó với vận tốc góc ω, trong một từ trường đềuB →, có phương vuông vuông góc với trục quay. Tại thời gian khởi đầu góc giữaB → và vec tơ pháp tuyếnn → của mặt phẳng khung dây là φ .

3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì hiệu suất tiêu thụ trên R bởi dòng điện không đổi ấy bằng hiệu suất trung bình tiêu thụ trên R bởi dòng điện xoay chiều nói trên .

4.Công suất của dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất

a] Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều[gọi tắt là công suất của dòng điện xoay chiều]

P. = RI2 = UIcosφ
với U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch ; I là cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch ; φ là độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch .

b] Hệ số công suất

cosφ = R / Z
Lưu ý :
Để viết biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC. .. ta cần tính điện áp cực lớn và pha bắt đầu của điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC. .. Khi tính ta dựa trên nguyên tắc, đoạn mạch đang khảo sát thiếu vắng thành phần nào so với đoạn mạch RLC thì cho thành phần đó nhận giá trị 0 trong toàn bộ những công thức của đoạn mạch RLC .
Ví dụ : Đoạn mạch chỉ có RL tiếp nối đuôi nhau [ thiếu C so với đoạn mạch RLC ] ta có những công thức sau
Trong trường hợp cuộn cảm có điện trở thuần đáng kể, thì ta coi mạch đó có một cuộn cảm L không có điện trở thuần mắc tiếp nối đuôi nhau với một điện trở thuần R không có độ tự cảm [ vì dòng điện đi từ đầu này tới đầu kia cuộn cảm ] .
Trường hợp đoạn mạch đang khảo sát gồm nhiều thành phần giống nhau, thì trong những công thức phải thay bởi giá trị tương tự của chúng .
Nếu những thành phần giống nhau mắc tiếp nối đuôi nhau thì trị tương tự của chúng sẽ là
R = R1 + R2 + …. ZL = ZL1 + ZL2 + ….ZC = ZC1 + ZC2 + ….
Nếu những thành phần giống nhau mắc song song thì trị tương tự của chúng sẽ là
1 / R = 1 / R1 + 1 / R2 + …. 1 / ZL = 1 / ZL1 + 1 / ZL2 + ….1 / ZC = 1 / ZC1 + 1 / ZC2 + ….

Video liên quan

Câu hỏi : Khi tần số dòng điện tăng thì ?
Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm
A. tăng lên 2 lần .
B. tăng lên 4 lần .
C. giảm đi 2 lần .
D. giảm đi 4 lần .
Trả lời :
ChọnB
Cảm kháng ZL = ω. L = L. 2 pf ( W ) → ZLtỉ lệ thuận với f
Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm tăng lên 4 lần .

Ngoài ra, các em cùng Top lời giải tham khảo thêm về dòng điện xoay chiều nhé!

1. Khái niệm dòng điện xoay chiều:

– Khái niệm : là dòng điện có cường độ là hàm số sin hoặc cos của thời hạn .
i = I0cos ( ωt + φ )
– Những đại lượng đặc trưng :
i : cường độ dòng điện tức thời .
I0 : cường độ dòng điện cực lớn .
ω : tần số góc w = 2 π / T = 2 πf
ωt + φ : pha giao động của i
φ : pha khởi đầu của i
I = I0 / √ 2 : cường độ dòng điện hiệu dụng. Ý nghĩa : nếu thay dòng điện xoay chiều có cường độ dòng điện cực lớn là I0bằng một dòng điện không đổi, để tính năng của 2 dòng điện này là như nhau ( hiệu suất như nhau ) thì dòng một chiều phải có cường độ là I .
Khi đo lường và thống kê, thống kê giám sát, … những đại lượng của mạch điện xoay chiều, người ta đa phần tính hoặc đo những giá trị hiệu dụng .

2. Nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều.

Nguyên tắc : dựa trên hiện tượng kỳ lạ cảm ứng điện từ. Khi cho khung dây có N vòng dây, có diện tích quy hoạnh S, quay đều quanh trục của nó với vận tốc góc ω, trong một từ trường đềuB →, có phương vuông vuông góc với trục quay. Tại thời gian bắt đầu góc giữaB → và vec tơ pháp tuyếnn → của mặt phẳng khung dây là φ .

3. Cường độ hiệu dụng I của dòng điện xoay chiều

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là đại lượng có giá trị bằng cường độ của một dòng điện không đổi, sao cho khi đi qua cùng một điện trở R thì hiệu suất tiêu thụ trên R bởi dòng điện không đổi ấy bằng hiệu suất trung bình tiêu thụ trên R bởi dòng điện xoay chiều nói trên .

4.Công suất của dòng điện xoay chiều – Hệ số công suất

a) Công suất trung bình của dòng điện xoay chiều(gọi tắt là công suất của dòng điện xoay chiều)

P. = RI2 = UIcosφ
với U là điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch ; I là cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy trong đoạn mạch ; φ là độ lệch pha giữa điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện tức thời chạy trong đoạn mạch .

b) Hệ số công suất

cosφ = R / Z
Lưu ý :
Để viết biểu thức điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC. .. ta cần tính điện áp cực lớn và pha bắt đầu của điện áp ở hai đầu đoạn mạch RL hoặc LC. .. Khi tính ta dựa trên nguyên tắc, đoạn mạch đang khảo sát thiếu vắng thành phần nào so với đoạn mạch RLC thì cho thành phần đó nhận giá trị 0 trong tổng thể những công thức của đoạn mạch RLC .
Ví dụ : Đoạn mạch chỉ có RL tiếp nối đuôi nhau ( thiếu C so với đoạn mạch RLC ) ta có những công thức sau
Trong trường hợp cuộn cảm có điện trở thuần đáng kể, thì ta coi mạch đó có một cuộn cảm L không có điện trở thuần mắc tiếp nối đuôi nhau với một điện trở thuần R không có độ tự cảm ( vì dòng điện đi từ đầu này tới đầu kia cuộn cảm ) .
Trường hợp đoạn mạch đang khảo sát gồm nhiều thành phần giống nhau, thì trong những công thức phải thay bởi giá trị tương tự của chúng .
Nếu những thành phần giống nhau mắc tiếp nối đuôi nhau thì trị tương tự của chúng sẽ là

R = R1+ R2+….
ZL= ZL1+ ZL2+….
ZC= ZC1+ ZC2+….

Nếu những thành phần giống nhau mắc song song thì trị tương tự của chúng sẽ là

1/R = 1/R1+ 1/R2+….
1/ZL= 1/ZL1+ 1/ZL2+….
1/ZC= 1/ZC1+ 1/ZC2+….

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.