Câu hỏi:

Khi vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là?

A.Hợp lực của toàn bộ những lực tính năng lên vật .
B.Trọng lực tính năng lên vật .

C.Lực hấp dẫn.

D.Lực hướng tâm .

Đáp án đúng A.

Khi vật chuyển động tròn đều lực hướng tâm là hợp lực của toàn bộ những lực tính năng lên vật, ví dụ lực mê hoặc giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất .

Giải thích lý do chọn đáp án đúng là A

Lực hay hợp lực của những lực công dụng vào một vật chuyển động tròn đều và gây ra cho vật tần suất hướng tâm gọi là lực hướng tâm .

Ví dụ lực hướng tâm

+ Lực mê hoặc giữa Trái Đất và vệ tinh nhân tạo đóng vai trò lực hướng tâm, giữ cho vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh Trái Đất .
+ Lực căng của dây đã giữa cho vật chuyển động tròn đều, lực căng đóng vai trò lực hướng tâm .
+ Đặt một vật trên bàn quay, lực ma sát nghĩ đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho vật chuyển động tròn .
+ Đường ôtô và đường tàu ở những đoạn cong phải làm nghiên về phía tâm cong để hợp lực giữa trọng tải và phản lực của mặt đường tạo ra lực hướng tâm giữ cho xe, tàu chuyển động thuận tiện trên quỹ đạo .

Chuyển động ly tâm: Khi lực hướng tâm không đủ lớn để giữ cho vật chuyển động tròn đều trên quỹ đạo, vật sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo chuyển động tròn, chuyển động đó được gọi là chuyển động li tâm (rời tâm).

Chuyển động li tâm có nhiều ứng dụng trong thực tiễn. Máy vắt li tâm là một ví dụ. Đặt vải ướt vào trong cái lổng làm bằng lưới sắt kẽm kim loại của máy vắt .
Khi cho máy quay nhanh, lực link giữa nước và vải không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm. Khi ấy, nước tách ra khỏi vải thành giọt và bắn ra ngoài theo lỗ lưới .
Chuyển động li tâm cũng có khi phải tránh. Nếu đến chỗ rẽ phẳng phiu mà xe hơi chạy nhanh quá, thì lực ma sát nghỉ cực lớn không đủ lớn để đóng vai trò lực hướng tâm giữ cho xe hơi chuyển động tròn. Ô tô sẽ trượt li tâm, dễ gây ra tai nạn thương tâm giao thông vận tải .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.