cong-thuc-tinh-the-tich-khoi-cau-dien-tich-mat-cau

Diện tích mặt cầu, thể tích khối cầu là dạng toán quen thuộc trong hình học. Bạn đã được học nhưng quên hoặc nhớ không chính xác thì bài viết này sẽ giúp bạn.

Để học hiệu quả, thứ nhất bạn phải ghi nhận mặt cầu là gì ? khối cầu là gì ?

1. Mặt cầu là gì? Khối cầu là gì?

Mặt cầu: Có một điểm I cố định trong không gian, tập hợp những điểm A cách I một khoảng không đổi IA được gọi là mặt cầu tâm I, bán kính R = IA.

Khối cầu: Tập hợp những điểm nằm trong mặt cầu và mặt cầu được gọi là hình cầu hay khối cầu có tâm I bán kính là R = IA.

2. Công thức tính thể tích khối cầu khối cầu

Công thức tính thể tích khối cầu : USD V = frac { 1 } { 3 }. pi. { R ^ 3 } $

the1bb83-tc3adch-khe1bb91i-ce1baa7u-1046350

  • O là tâm khối cầu
  • R = OM là bán kính hình cầu ( đơn vị m)
  • V là thể tích khối cầu (m³ )
  • Hằng số π = 3,14

3. Công thức tính diện tích mặt cầu

Công thức tính diện tích quy hoạnh mặt cầu là S = 4 π. R2 .

4. Tổng hợp những công thức cần nhớ

the-tich-khoi-cau-toanhocorg-5777916

4. Bài tập khối cầu có lời giải

Bài tập 1. Một khối cầu có bán kính là R = 3 cm. Hãy tìm thể tích khối cầu?

Hướng dẫn giải

Bán kính R = 3 cm = 0,03 m
Thể tích khối cầu : USD V = frac { 1 } { 3 }. pi. { R ^ 3 } $ $ = frac { 1 } { 3 }. pi. { left ( { 0,03 } right ) ^ 3 } $ $ = 9 pi {. 10 ^ { – 6 } } left ( { { m ^ 3 } } right ) USD

Bài tập 2. Một mặt cầu có đường kính là d = 1,5 cm. Hãy tính thể tích mặt cầu?

Hướng dẫn giải
Đường kính mặt cầu d = 1,5 cm => R = d : 2 = 1,5 : 2 = 0,75 cm = 7,5. 10-3 ( m ) .

Thể tích mặt cầu: $V = frac{1}{3}.pi .{R^3}$$ = frac{1}{3}.pi .{left( {7,{{5.10}^{ – 3}}} right)^3}$$ = 4,{42.10^{ – 6}}left( {{m^3}} right)$

Với toàn bộ những gì Toán Học đã san sẻ về mặt cầu và khối cầu, kỳ vọng sẽ giúp ích được những bạn về cách tính và công thức tính thể tích khối cầu, diện tích quy hoạnh mặt cầu. Nếu thấy hay hãy san sẻ bài viết tới mọi người và đừng quên quay lại thcsbevandan.edu.vn đón xem những bài viết tiếp theo nhé !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.