nhung-kinh-ban-sang-ngay-thuong
Đọc kinh hằng ngày là một thói quen của người theo đạo. Bài viết này, THCS Bế Văn Đàn sẽ tổng hợp đến bạn những kinh ban sáng tối đầy đủ và chi tiết nhất. Cùng theo dõi bài viết để biết thêm nhé.

nội dung

Đọc kinh tối sáng ngày thường để làm gì?

doc-kinh-toi-sang-ngay-thuong-de-lam-gi
Nhiều người thực hành thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày để tìm kiếm sự hướng dẫn tâm hồn và sự cảm thông

Đọc kinh sáng tối hằng ngày có thể mang lại niềm tin, truyền cảm hứng và sự tĩnh lặng. Nhiều người thực hành thói quen đọc Kinh Thánh hàng ngày để tìm kiếm sự hướng dẫn tâm hồn và sự cảm thông. Điều này cũng có thể giúp tạo ra một không khí tâm linh tích cực trước khi đi ngủ.

Kinh ban sáng: Kinh truyền tin

kinh-ban-sang_-kinh-truyen-tin
Nội dung củA Kinh ban sáng: Kinh truyền tin

– Đức Chúa Trời sai thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria .
– Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần .

Kính mừng…

Thánh Maria …
– Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời .
– Tôi xin vâng như lời thánh Thiên thần truyền .
Kính mừng …
Thánh Maria …
– Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người .
– Và ở cùng chúng con .
Kính mừng …
Thánh Maria …
– Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con .
– Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa .

Kinh sáng tối: Lời nguyện

Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con, là kẻ đã nhờ lời thánh Thiên thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô, là Con Chúa đã xuống thế làm người, thì xin vì công ơn Con Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh giá, cho chúng con ngày sau, khi sống lại được đến nơi vinh hiển. Cũng vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen .

Kinh sáng, tối ngày thương: Kinh lạy nữ vương thiên đàng 

( đọc trong Mùa Phục Sinh )
– Lạy Nữ Vương thiên đường, hãy vui mừng. Allêluia .
– Vì Đấng Mẹ đã đáng nuôi nấng trong lòng. Allêluia .
– Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa. Allêluia .
– Xin cầu cùng Chúa cho chúng con. Allêluia .
– Lạy Nữ Đồng Trinh Maria, hãy hỉ hoan khoái lạc. Allêluia .
– Vì Chúa đã sống lại thật. Allêluia .

Kinh sáng tối hàng ngày: Lời nguyện

Lạy Chúa là Đấng đã làm cho thiên hạ được vui mừng quá bội, bởi Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Chúa cùng là Chúa chúng con đã sống lại, xin vì Đức Nữ Đồng Trinh Maria là Thánh Mẫu Người, nguyện cầu cho chúng con được hưởng phúc vui tươi hằng sống đời đời. Vì công nghiệp Chúa Kitô là Chúa chúng con. Amen .

Những kinh ban sáng ngày thường 

nhung-kinh-ban-sang-ngay-thuong
Tổng hợp chi tiết những kinh ban sáng ngày thường 

Kinh đọc ban sáng: Kinh dấu thánh giá 

Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen .

Kinh chiều hôm ban sáng: Kinh đức chúa thánh thần 

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ đáng tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống
– Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con .
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ những thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành ; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen .

Đọc kinh tối: Kinh sắp mình 

Lạy Chúa, con sấp mình xuống trước mặt Chúa. Con tin thật Chúa ở khắp mọi nơi, thông biết mọi sự, hằng xem thấy con, hằng nghe lời con cầu nguyện. Xin Chúa rất nhân từ hãy đoái xem sự nghèo ngặt con, và nhận lời con nguyện .
Lạy Chúa, xin hãy mở miệng lưỡi con ra, thì con sẽ cao rao những lời ngợi khen Chúa

Đọc kinh ban sáng: Kinh vì dấu 

Lạy Chúa chúng con, vì dấu + Thánh giá, xin chữa + chúng con, cho khỏi + quân địch. Nhân danh Cha +, và Con, và Thánh Thần. Amen .

Kinh sáng tối ngày thường: Kinh sáng danh 

kinh-sang-danh
Kinh Sáng Danh là một bài kinh ngắn của Kitô giáo mang tính ca tụng Thiên Chúa

Sáng danh Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần .
Như đã có trước vô cùng, và giờ đây, và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen .

Đọc kinh sáng tối ngày thường: Kinh thờ lạy

Lạy Chúa, con là vật phàm hèn cùng là không trước mặt Chúa, con hết lòng thờ lạy và nhận thật Chúa là đầu cội rễ mọi sự, là cùng sau hết mọi loài ; Chúa đã dựng nên con cùng thật là Chúa nữa, thì con xin dâng linh hồn và xác cùng mọi sự trong ngoài con ở trong tay Chúa. Amen .

Kinh ban sáng ngày thường: Kinh đội ơn 

Lạy Chúa, con đội ơn Chúa vì những ơn lành Chúa đã ban cho con lâu nay, nhất là đã dựng nên con và cho Con Chúa chịu chết mà cứu chuộc con, lại chọn lấy con làm con Hội Thánh nữa. Amen .

Kinh ban tối: Kinh tin 

Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời, là Đấng thưởng phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có Ba Ngôi, mà Ngôi Thứ Hai đã xuống thế làm người chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng những điều Hội Thánh dạy, thì con tin vững vàng, vì Chúa là Đấng mưu trí và chân thực vô cùng đã phán truyền cho Hội Thánh. Amen .

Các kinh đọc sáng tối: Kinh cậy 

Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này, cho ngày sau được lên thiên đường xem thấy mặt Đức Chúa Trời hưởng phúc đời đời, vì Chúa là Đấng phép tắc và lòng lành vô cùng đã phán hứa sự ấy, chẳng có lẽ nào sai được. Amen .

Các kinh ban sáng: Kinh kính mến 

Lạy Chúa, con kính mến Chúa hết lòng rất là, trên hết mọi sự ; vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, lại vì Chúa thì con thương mến người ta như mình con vậy. Amen .

Các kinh tối sáng ngày thường: Kinh lạy cha 

kinh-lay-cha
Kinh Lạy Cha là một bài kinh và là lời cầu nguyện được biết đến nhiều nhất trong Kitô giáo

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, ý Cha bộc lộ dưới đất cũng như trên trời .
Xin Cha cho chúng con ngày hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con ; xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen .

Kinh đọc ngày thường: Kinh kính mừng 

Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ .
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen .

Kinh tối sớm ngày thường: Kinh tin kính 

Tôi tin kính Đức Chúa Trời, là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất .
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đanh trên cây Thánh giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết .
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, những thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống vậy. Amen .

Kinh sáng tối thường ngày: Kinh thú nhận 

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, và cùng anh ( chị ) em : tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi mọi đàng .
Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, những thiên thần, những thánh và anh ( chị ) em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa tất cả chúng ta .

inh tối sáng: Kinh ăn năn tội 

Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng, Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa sinh ra chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải và nhờ ơn Chúa thì con sẽ tránh xa dịp tội, cùng thao tác đền tội cho xứng. Amen .

Kinh ngày thường: Kinh phù hộ 

Chúng con thờ lạy ngợi khen Chúa là Đấng có phép tắc vô cùng đã thương để chúng con đến sớm mai nay, thì xin Chúa xuống ơn phù hộ cho chúng con trót ngày thời điểm ngày hôm nay khỏi sa phạm tội gì. Lại xin Chúa sửa sự lo, lời nói, việc làm chúng con hằng nên trọn lành theo ý Chúa ; vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu, là Đấng hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha, và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen .

Đọc kinh ban sáng hàng ngày: Kinh sáng soi 

Cúi xin Chúa sáng soi cho chúng con được biết việc phải làm, cùng khi làm xin Chúa giúp sức cho mỗi kinh mỗi việc chúng con, từ khởi sự cho đến hoàn thành xong đều nhờ bởi ơn Chúa. Amen .

Đọc kinh tối hàng ngày: Kinh thánh thiên thần bản mệnh 

kinh-thanh-thien-than-ban-menh
Thiên Thần của Chúa là Thiên Thần Bản Mệnh yêu dấu của con

Con thân Đức thánh Thiên thần, tính thiêng liêng sáng láng, con cám ơn Đức thánh Thiên thần giữ con từ thuở mới sinh đến nay cho khỏi tay quỷ. Đức thánh Thiên thần là thày con, mở lòng cho con được biết đạo thánh Chúa trời đất. Vì vậy con cầu cùng Đức thánh Thiên thần giữ con ban ngày, xem con đêm hôm, cho đến trọn đời, kẻo ma quỷ dữ cám dỗ được con. Con lạy Đức thánh Thiên thần khẩn nguyện cho con mưu trí sáng láng, giữ mười sự răn, chừa mọi sự dữ, đến khi con lâm chung, xin cùng Đức Chúa Trời cho linh hồn con được lên ở cùng Đức Chúa Trời và thánh Thiên thần hằng sống vui tươi đời đời chẳng cùng. Amen .

Kinh tối hằng ngày: Kinh lạy nữ vương 

Lạy Nữ Vương Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con con cháu Evà ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi mếu máo than vãn kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi ! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đầy, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu Con lòng Bà gồm phúc lạ .
Ôi ! Khoan thay ! Nhân thay ! Dịu thay ! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen .

Kinh ban sáng: Kinh lạy thánh mẫu 

Lạy Thánh Mẫu Maria là Mẹ rất nhân từ, Mẹ thông ơn Chúa, xin chữa chúng con cho khỏi tay kẻ dữ, cùng xin ghé mặt thương xem trong thì lâm tử. Amen .

Kinh ban sáng: Kinh cám ơn 

Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời, và lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con, hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người chuộc tội chịu chết trên cây Thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời, cùng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con đêm nay { tối thì đọc : ngày ngày hôm nay } được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy những thánh ở trên nước thiên đường cám ơn Đức Chúa Trời thể nào, thì con cũng hợp cùng những thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy. Amen .

Kinh sáng tối: Kinh trông cậy 

Chúng con trông cậy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện trong cơn gian truân thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng .
– Hằng chữa chúng con cho khỏi sự dữ. Amen .

Các lời nguyện vắn tắt 

+ Lạy Trái Tim Cực Thánh Chúa Giêsu .
– Xin thương xót chúng con .
+ Lạy Trái Tim cực thanh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria .
– Xin cầu cho chúng con .
+ Lạy ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh .
– Xin cầu cho chúng con .

Đọc kinh ban tối – Kinh chiều tối ngày thường 

kinh-chieu-toi-ngay-thuong
Tổng hợp chi tiết những kinh chiều tối ngày thường

Đọc như kinh sáng cho đến hết Kinh Tin Kính, đoạn đọc:

Kinh trước khi xét mình 

Lạy Chúa là sự sáng linh hồn con, xin soi sáng cho con được biết mọi tội con đã phạm trong ngày ngày hôm nay, hoặc lo, hoặc nói, hoặc làm điều gì lỗi nghĩa cùng Chúa. Con lại xin Chúa vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con được ăn năn ghét tội, cùng dốc lòng chừa thật. Amen .

Kinh hãy nhớ 

Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là Mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ lâu nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa tương hỗ, mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhận lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than van chạy đến sấp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là Nữ Đồng Trinh trên hết những kẻ đồng trinh, xin Đức Mẹ đoái đến con, là kẻ tội lỗi. Lạy Mẹ là Mẹ Chúa Cứu Thế, xin chớ bỏ lời con kêu xin, một dủ lòng thương mà nhận lời con cùng. Amen .

Kinh sinh ơn chết lành 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đổ hết máu mình ra và chết trên Thánh giá, để đền tội chúng con và cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục. Xin Chúa ban cho chúng con được nhẫn nại can đảm và mạnh mẽ chịu ốm đau bệnh tật, lập nhiều công phúc, xin cho chúng con được chết đang khi có ơn nghĩa cùng Chúa và được Chúa gọi vào Nước Chúa như người trộm lành xưa .
Lạy Đức Mẹ Maria, Mẹ đã đứng dưới Thánh giá lúc Chúa Giêsu thở hơi sau cuối, Mẹ đã thông phần đau khổ với Chúa ; suốt đời Mẹ đã suy ngắm những mầu nhiệm của Chúa, nhất là mầu nhiệm Thương khó và Phục sinh, sau cùng Mẹ đã chết êm ái, và được lên trời cả hồn cả xác. Xin Mẹ cho chúng con biết sống như Mẹ, được chết như Mẹ và cùng Mẹ hưởng niềm hạnh phúc trên trời .
Lạy Thánh Cả Giuse, là đầu Thánh gia, là gương mẫu cho những bậc cha mẹ, Người đã được Chúa Giêsu và Đức Mẹ Maria trợ giúp an ủi lúc sắp qua đời. Xin Người cho chúng con và cả mái ấm gia đình chúng con được sống bình an, được chết lành như Người .
Lạy Chúa Giêsu, Đức Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse, xin cho chúng con được chết đang lúc có ơn nghĩa, được chết êm ái, được chết lành và được lên thiên đường hưởng phúc thư thả đời đời. Amen .

Kinh phó dâng 

Lạy Chúa, con xin phó dâng linh hồn và xác con ở tay Chúa, Chúa đã phù hộ con ban ngày, thì xin Chúa cũng gìn giữ con đêm hôm, kẻo sa phạm tội gì mất lòng Chúa hay là chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Chớ gì sống chết con được giữ một lòng kính mến Chúa luôn. Amen .

Kinh ngày chúa nhật 

kinh-ngay-chua-nhat
Kinh ngày chúa nhật là kinh đọc vào ngày vui

Ngày Chúa Nhật, đọc như kinh sáng ngày thường, cho đến hết Kinh Lạy Thánh Mẫu, đoạn đọc :

Kinh nghĩa đức tinh 

Ngày Chúa Nhật thời điểm ngày hôm nay { bằng có dịp nghỉ lễ nào, thì đọc : Ngày lễ … }, chúng con hợp nhau kính lạy thờ phượng Chúa, khong khen cám tạ ơn Chúa về mọi ơn lành Chúa đã ban cho chúng con, và phạt tạ Chúa vì những tội lỗi chúng con đã phạm mất lòng Chúa, thì chúng con dám xin Chúa hãy khứng ban những ơn cần kíp cho chúng con được rỗi linh hồn. Nên chúng con cả lòng tin vững vàng mọi điều đạo thánh Chúa dạy, nhất là những điều cần kíp này là có một Đức Chúa Trời phép tắc vô cùng, dựng nên trời đất, mà Người có Ba Ngôi. Ngôi Thứ Nhất là Cha, Ngôi Thứ Hai là Con, Ngôi Thứ Ba là Thánh Thần ; Ba Ngôi cũng một tính một phép, cho nên vì thế Ba Ngôi cũng một Chúa mà thôi .
Chúng con tin Ngôi Thứ Hai sinh ra làm người, sinh bởi Bà Maria Đồng Trinh, đặt tên là Giêsu, ở trần gian ba mươi ba năm, đoạn chịu chết trên cây Thánh giá mà chuộc tội cho thiên hạ, đến ngày thứ ba Người sống lại ; khỏi bốn mươi ngày lên trời ; đủ mười ngày lại cho Đức Chúa Thánh Thần xuống trên những thánh Tông đồ và Hội Thánh mới lập ; ai chẳng thông công cùng Hội Thánh ấy thì chẳng được rỗi linh hồn ; mà linh hồn là giống thiêng liêng chẳng hề chết được ; và đến ngày tận thế xác loài người ta sẽ sống lại mà chịu phán xét ; kẻ lành lên thiên đường hưởng phúc đời đời ; kẻ dữ sa hỏa ngục chịu phạt vô cùng .
Mà chúng con tin những sự ấy mà thôi thì chưa đủ cho được lên thiên đường ; tuy nhiên phải giữ mười điều răn Đức Chúa Trời cùng sáu luật điều Hội Thánh, và làm những việc lành phúc đức. Nhân vì sự ấy, chúng con hằng phải sợ hãi và trốn tránh những tội lỗi, nhất là bảy mối tội đầu, là căn nguyên mọi tội lỗi khác .
Vậy chúng con phải ân cần lo ngại mà năng chịu những phép bí tích Đức Chúa Giêsu đã truyền là những phương linh nghiệm cho chúng con được nên thánh. Có bảy phép bí tích mà thôi, tuy nhiên phép Rửa tội, phép Mình Thánh Chúa, cùng phép Giải tội, là ba phép cần kíp hơn cho chúng con được rỗi. Ấy vậy chúng con hằng phải ra sức lo ngại thể nào mà chịu những phép trọng ấy vì vậy, cùng tin thật vững vàng mà giữ cẩn trọng những điều trước này, thì mới được hưởng phúc rảnh rỗi đời đời kiếp kiếp. Amen .

Kinh mười điều răn 

Thứ nhất : Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến Người trên hết mọi sự .
Thứ hai : Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ .
Thứ ba : Giữ ngày Chúa nhật .
Thứ bốn : Thảo kính cha mẹ .
Thứ năm : Chớ giết người .
Thứ sáu : Chớ làm sự dâm dục .
Thứ bảy : Chớ lấy của người .
Thứ tám : Chớ làm chứng dối .
Thứ chín : Chớ muốn vợ chồng người .
Thứ mười : Chớ tham của người .
Mười điều răn ấy tóm về hai này mà chớ : Trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như mình ta vậy. Amen .

Kinh sáu điều răn 

Thứ nhất : Xem lễ ngày Chúa nhật cùng những dịp nghỉ lễ buộc .
Thứ hai : Chớ thao tác xác ngày Chúa nhật cùng những dịp nghỉ lễ buộc .
Thứ ba : Xưng tội trong một năm ít là một lần .
Thứ bốn : Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong mùa Phục sinh .
Thứ năm : Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc .
Thứ sáu : Kiêng thịt ngày thứ sáu, cùng những ngày khác Hội Thánh dạy .

Kinh bảy phép bí tích 

Thứ nhất : Là phép Rửa tội .
Thứ hai : Là phép Thêm Sức .
Thứ ba : Là phép Mình Thánh Chúa .
Thứ bốn : Là phép Giải tội .
Thứ năm : Là phép Xức dầu thánh .
Thứ sáu : Là phép Truyền chức thánh .
Thứ bảy : Là phép Hôn phối .

Kinh mười bốn mối 

kinh-muoi-bon-moi
Nội dung kinh mười bốn mối trong đạo kitô giáo là gì?

Thương xác bảy mối
Thứ nhất : Cho kẻ đói ăn .
Thứ hai : Cho kẻ khát uống .
Thứ ba : Cho kẻ rách nát ăn mặc .
Thứ bốn : Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc .
Thứ năm : Cho khách đỗ nhà .
Thứ sáu : Chuộc kẻ làm tôi .
Thứ bảy : Chôn xác kẻ chết .
Thương linh hồn bảy mối
Thứ nhất : Lấy lời lành mà khuyên người .
Thứ hai : Mở dạy kẻ mê muội .
Thứ ba : Yên ủi kẻ âu lo .
Thứ bốn : Răn bảo kẻ có tội .
Thứ năm : Tha kẻ dể ta .
Thứ sáu : Nhịn kẻ mất lòng ta .
Thứ bảy : Cầu cho kẻ sống và kẻ chết .

Kinh cải tội bảy mối 

Thứ nhất : Khiêm nhường, chớ kiêu ngạo .
Thứ hai : Rộng rãi, chớ hà tiện .
Thứ ba : Giữ mình thật sạch, chớ mê dâm dục .
Thứ bốn : Hay nhịn, chớ hờn giận .
Thứ năm : Kiêng bớt, chớ mê nhà hàng siêu thị .
Thứ sáu : Yêu người, chớ ghanh tỵ .
Thứ bảy : Siêng năng việc Đức Chúa Trời, chớ làm biếng .

Kinh phúc thật tám mối 

Thứ nhất : Ai có lòng khó khăn vất vả, ấy là phúc thật ; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy .
Thứ hai : Ai hiền lành, ấy là phúc thật ; vì chưng sẽ được đất Đức Chúa Trời làm của mình vậy .
Thứ ba : Ai mếu máo, ấy là phúc thật ; vì chưng sẽ được yên ủi vậy .
Thứ bốn : Ai khao khát nhân đức trọn lành, ấy là phúc thật ; vì chưng sẽ được no đủ vậy .

Thứ năm: Ai thương xót người, ấy là phúc thật; vì chưng mình sẽ được thương xót vậy.

Thứ sáu : Ai giữ lòng thật sạch, ấy là phúc thật ; vì chưng sẽ được thấy mặt Đức Chúa Trời vậy .
Thứ bảy : Ai làm cho người hòa thuận, ấy là phúc thật ; vì chưng sẽ được gọi là con Đức Chúa Trời vậy .
Thứ tám : Ai chịu khốn nạn vì đạo ngay, ấy là phúc thật ; vì chưng nước Đức Chúa Trời là của mình vậy .

Giờ Kinh Sáng hằng ngày là giờ nào?

gio-kinh-sang-hang-ngay-la-gio-nao
Giờ Kinh Sáng thường diễn ra vào buổi sáng sớm, thường là vào khoảng 6 giờ sáng hoặc sớm hơn

Thời gian “Giờ Kinh Sáng” trong Đạo Công giáo có thể thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng giáo xứ và tín ngưỡng cụ thể. Tuy nhiên, nó thường được thực hiện vào buổi sáng, thường là trước khi bắt đầu ngày mới.

Trong nhiều giáo địa Công giáo, Giờ Kinh Sáng thường diễn ra vào buổi sáng sớm, thường là vào khoảng 6 giờ sáng hoặc sớm hơn, tùy thuộc vào thời gian mặt trời mọc. Thời gian này có thể thay đổi tùy theo quy định của giáo xứ cụ thể và nhu cầu của cộng đồng tín đồ. Đối với từng nhóm cộng đồng và từng khu vực, thời gian cụ thể có thể có sự biến động.

Vì sao phải đọc kinh sáng khi thức dậy?

Việc đọc Kinh Thánh khi thức dậy có thể mang lại nhiều lợi ích tâm linh và tinh thần.

Dưới đây là một số những lý do mà nhiều người đọc kinh sáng khi thức dậy:

  • Bắt đầu ngày mới tích cực: Đọc Kinh Thánh có thể giúp tạo ra một tâm trạng tích cực và đầy năng lượng khi bắt đầu một ngày mới.
  • Tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh: Kinh Thánh chứa đựng những lời dạy và hướng dẫn về cuộc sống, giúp tìm kiếm sự hướng dẫn tâm linh trong mọi tình huống.
  • Làm dậy nên lòng nhân ái, sự tôn trọng: Các giáo lý và giảng dạy trong Kinh Thánh thường nhấn mạnh lòng nhân ái, lòng tha thứ, và tôn trọng đối với mọi người.
  • Duy trì mối liên kết tâm linh: Đọc Kinh Thánh là một cách duy trì và tăng cường mối liên kết tâm linh của bạn, nếu bạn có niềm tin vào giáo lý và giảng dạy của Kinh Thánh.

Kết lại

Trên đây là tổng hợp kinh ban sáng tối đầy đủ, chi tiết gửi đến bạn đọc. Hi vọng thông tin trong bài viết này sẽ hữu ích và có ý nghĩa với mọi người. Cám ơn vì đã dành thời gian theo dõi, ủng hộ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *