nội dung

Xem toàn bộ tài liệu Lớp 9: tại đây

Giải Vở Bài Tập Sinh Học 9 – Bài 3 : Lai một cặp tính trạng ( tiếp theo ) giúp HS giải bài tập, cung ứng cho học viên những hiểu biết khoa học về đặc thù cấu trúc, mọi hoạt động giải trí sống của con người và những loại sinh vật trong tự nhiên :

Bài tập 1 trang 9-10 VBT Sinh học 9:

a) Hãy xác định kết quả của phép lai sau:

Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải VBT Sinh học 9 Bai 1 Trang 9 10 Vbt Sinh Hoc 9

b ) Làm thế nào để xác lập được kiểu gen của thành viên mang tính trạng trội ?
c ) Điền từ, cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong những câu sau đây :
Phép lai nghiên cứu và phân tích là phép lai giữa những thành viên mang tính trạng … … …. cần xác lập … … … .. với thành viên mang tính trạng … … … Nếu tác dụng của phép lai đồng tính thì thành viên mang tính trạng trội có kiểu gen … … … .., còn tác dụng phép lai phân tính thì thành viên đó có kiểu gen … … … … …

Trả lời:

Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải VBT Sinh học 9 Bai 1 Trang 9 10 Vbt Sinh Hoc 9 1

b. Để xác lập kiểu gen của thành viên mang tính trạng trội cần triển khai phép lai nghiên cứu và phân tích. Tức là để thành viên đó lai với thành viên mang tính trạng lặn .
c. Điền từ, cụm từ thích hợp vào những chỗ trống trong những câu sau đây :
Phép lai nghiên cứu và phân tích là phép lai giữa những thành viên mang tính trạng trội cần xác lập kiểu gen với thành viên mang tính trạng lặn. Nếu hiệu quả của phép lai đồng tính thì thành viên mang tính trạng trội có kiểu gen đồng hợp, còn tác dụng phép lai phân tính thì thành viên đó có kiểu gen dị hợp

Bài tập 2 trang 10 VBT Sinh học 9: Để xác định giống có thuần chủng hay không cần phải thực hiện phép lai nào?

Trả lời:

Để xác lập giống có thuần chủng hay không cần thực thi phép lai nghiên cứu và phân tích, tức là đem lai thành viên đó với thành viên có tính trạng lặn

Bài tập 3 trang 10 VBT Sinh học 9:

a ) Quan sát hình 3 SGK, nêu sự khác nhau về kiểu hình ở F1, F2 giữa trội không trọn vẹn với thí nghiệm của Menđen .
b ) Điền vào chỗ trống trong câu sau
Trội không trọn vẹn là hiện tượng kỳ lạ di truyền trong đó kiểu hình của khung hình lai F1 bộc lộ … … … …. giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là … … …

Trả lời:

a. Trong thí nghiệm ở hình 3 SGK trang 12, kiểu gen Aa ở cả F1 và F2 đều bộc lộ kiểu hình hoa màu hồng, là kiểu hình trung gian giữa kiểu hình hoa đỏ và kiểu hình hoa trắng, do đó ở phép lai này Kết luận được kiểu hình hoa đỏ trội không trọn vẹn so với kiểu hình hoa trắng .
Trong thí nghiệm của Menđen kiểu gen Aa ở cả F1 và F2 đều biểu lộ kiểu hình hoa đỏ, do đó trong phép lai của Menđen Kết luận được kiểu hình hoa đỏ là trội trọn vẹn so với kiểu hình hoa trắng .
b. Trội không trọn vẹn là hiện tượng kỳ lạ di truyền trong đó kiểu hình của khung hình lai F1 biểu lộ tính trạng trung gian giữa bố và mẹ, còn ở F2 có tỉ lệ kiểu hình là 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn

Bài tập 1 trang 10-11 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào ô trống trong các câu sau:

Kiểu hình trội hoàn toàn có thể là … … … … .. ( thể đồng hợp trội và thể dị hợp ). Vì vậy để xác lập được kiểu gen của nó cần phải … … … … .., nghĩa là lai với thành viên mang tính trạng … … … … Điều này có tầm quan trọng trong sản xuất
Tương quan trội – lặn là hiện tượng kỳ lạ … … … … … …. ở giới sinh vật, trong đó tính trạng … … … … … …. thường có lợi, vì thế trong chọn giống cần phát hiện những tính trạng … … … … … …. để tập trung chuyên sâu những gen trội về cùng một kiểu gen để tạo ra giống

Trả lời:

Kiểu hình trội hoàn toàn có thể là thuần chủng hoặc không thuần chủng ( thể đồng hợp trội và thể dị hợp ). Vì vậy để xác lập được kiểu gen của nó cần phải lai nghiên cứu và phân tích, nghĩa là lai với thành viên mang tính trạng lặn. Điều này có tầm quan trọng trong sản xuất
Tương quan trội – lặn là hiện tượng kỳ lạ thông dụng ở giới sinh vật, trong đó tính trạng trội thường có lợi, vì thế trong chọn giống cần phát hiện những tính trạng trội để tập trung chuyên sâu những gen trội về cùng một kiểu gen để tạo ra giống có ý nghĩa kinh tế tài chính .

Bài tập 2 trang 11 VBT Sinh học 9: Điền từ hoặc cụm từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau:

Bên cạnh tính trội trọn vẹn còn có trường hợp tính trội … … … … .. ( tính trạng trung gian ) do thể dị hợp bộc lộ .

Trả lời:

Bên cạnh tính trội trọn vẹn còn có trường hợp tính trội không trọn vẹn ( tính trạng trung gian ) do thể dị hợp biểu lộ .

Bài tập 1 trang 11 VBT Sinh học 9: Muốn xác định được kiểu gen của cá thể mang tính trạng trội thì cần phải làm gì?

Trả lời:

Muốn xác lập được kiểu gen của thành viên mang tính trạng trội cần để thành viên đó lai với thành viên mang tính trạng lặn ( thực thi phép lai nghiên cứu và phân tích )

Bài tập 2 trang 11 VBT Sinh học 9: Tương quan trội – lặn của các tính trạng có ý nghĩa gì trong thực tiễn sản xuất?

Trả lời:

Tương quan trội – lặn có ý nghĩa quan trọng trong thực tiễn sản xuất vì những tính trạng trội thường là những tính trạng tốt, khi tập hợp được nhiều tính trạng tốt về cùng một kiểu gen sẽ giúp nâng cao chất lượng giống cây cối vật nuôi, từ đó giúp tăng hiệu suất cao tăng trưởng kinh tế tài chính .

Bài tập 3 trang 11 VBT Sinh học 9: Điền nội dung phù hợp vào những ô trống ở bảng 3.

Trả lời:

Bảng 3. So sánh di truyền trội trọn vẹn và trội không trọn vẹn

Đặc điểm Trội hoàn toàn Trội không hoàn toàn
Kiểu hình F1 (Aa) Trội Trung gian
Tỉ lệ kiểu hình ở F2 3 trội : 1 lặn 1 trội : 2 trung gian: 1 lặn
Phép lai phân tích được dùng trong trường hợp Cần xác định độ thuần chủng của giống Không cần dùng phép lai phân tích, vì kiểu hình của cá thể có KG đồng hợp khác kiểu hình của cá thể có KG dị hợp

Bài tập 4 trang 12 VBT Sinh học 9: Khi cho cây cà chua quả đỏ thuần chủng lai phân tích thì thu được: (chọn phương án trả lời đúng)

A. Toàn quả vàng
B. Toàn quả đỏ
C. Tỉ lệ 1 quả đỏ : 1 quả vàng
D. Tỉ lệ 3 quả đỏ : 1 quả vàng

Trả lời:

Đáp án B. toàn quả đỏ
Giải thích : Cây cà chua quả đỏ lai nghiên cứu và phân tích ⇒ quả đỏ trội so với quả vàng ( phép lai nghiên cứu và phân tích tức là lai giữa khung hình có tính trạng trội với khung hình có tính trạng lặn ) .
Quy ước : A – quả đỏ ; a – quả vàng

Cây cà chua quả đỏ thuần chủng (t/c) ⇒ kiểu gen đồng trội AA

Ta có sơ đồ lai :

Giải vở bài tập Sinh học 9 | Giải VBT Sinh học 9 Bai 4 Trang 12 Vbt Sinh Hoc 9

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *