nội dung

Array

08 : 00-12 : 00 ( Sat / Sun08 : 00-12 : 00 ; / Sat / Sun13 : 00-17 : 00 ; )Thời gian học : 16 hKhai giảng : 24/09/2022

Trung tâm: Pham Hung

499,000(Trước 60 ngày)

499,000(Trước 30 ngày)

499,000(Trước 15 ngày)

499,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS_Private

15 : 30-17 : 30 ( Sat15 : 30-17 : 30 ; )Thời gian học : 20 hKhai giảng : 24/09/2022Trung tâm : VHSC

20,000,000(Trước 60 ngày)

20,000,000(Trước 30 ngày)

20,000,000(Trước 15 ngày)

20,000,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 15-21 : 15 ( Tue / Thu )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 27/09/2022Trung tâm : Nguyen Thi Dinh

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 00-21 : 00 ( Mon / Wed / Fri )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 30/09/2022Trung tâm : Trang Thi

14,100,000(Trước 60 ngày)

14,981,000(Trước 30 ngày)

15,863,000(Trước 15 ngày)

17,625,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

18 : 00-21 : 00 ( Tue / Thu / Sat )Thời gian học : 90 hKhai giảng : 01/10/2022Trung tâm : Trang Thi

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS_Private

19 : 00-21 : 00 ( Tue / Wed / Fri / Sun )Thời gian học : 10 hKhai giảng : 04/10/2022Trung tâm : Pham Hung

10,000,000(Trước 60 ngày)

10,000,000(Trước 30 ngày)

10,000,000(Trước 15 ngày)

10,000,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18 : 0 – 21 : 0 ( Tue / Thu )Thời gian học : 90 hKhai giảng : 06/10/2022Trung tâm : Pham Hung

15,200,000(Trước 60 ngày)

16,150,000(Trước 30 ngày)

17,100,000(Trước 15 ngày)

19,000,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 00-21 : 00 ( Mon / Fri )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 07/10/2022Trung tâm : Thuy Khue

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09 : 00-12 : 00 ( Sun )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 09/10/2022Trung tâm : Pham Hung

14,100,000(Trước 60 ngày)

14,981,000(Trước 30 ngày)

15,863,000(Trước 15 ngày)

17,625,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18 : 00-21 : 00 ( Mon / Wed / Fri )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 10/10/2022Trung tâm : Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS_Private

18 : 00-21 : 00 ( Wed18 : 00-21 : 00 ; / Sun14 : 00-17 : 00 ; )Thời gian học : 40 hKhai giảng : 16/10/2022Trung tâm : Pham Hung

20,000,000(Trước 60 ngày)

20,000,000(Trước 30 ngày)

20,000,000(Trước 15 ngày)

20,000,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18 : 00-21 : 00 ( Tue / Sat18 : 00-21 : 00 ; )Thời gian học : 40 hKhai giảng : 18/10/2022Trung tâm : Nguyen Thi Dinh

7,896,000(Trước 60 ngày)

8,390,000(Trước 30 ngày)

8,883,000(Trước 15 ngày)

9,870,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 00-21 : 00 ( Mon / Fri )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 21/10/2022Trung tâm : Tran Dai Nghia

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

09 : 00-12 : 00 ( Sat / Sun )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 22/10/2022Trung tâm : Vo Van Tan

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

Pre-IELTS (new)

09 : 00-12 : 00 ( Sun )Thời gian học : 90 hKhai giảng : 23/10/2022Trung tâm : Thuy Khue

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

Speaking & Writing

18 : 00-21 : 00 ( Tue / Thu )Thời gian học : 40 hKhai giảng : 01/11/2022Trung tâm : Thuy Khue

7,896,000(Trước 60 ngày)

8,390,000(Trước 30 ngày)

8,883,000(Trước 15 ngày)

9,870,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 00-21 : 00 ( Wed / Fri )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 04/11/2022Trung tâm : Nguyen Thi Dinh

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18 : 00-21 : 00 ( Mon / Fri )Thời gian học : 90 hKhai giảng : 07/11/2022Trung tâm : Nguyen Thi Dinh

12,960,000(Trước 60 ngày)

13,770,000(Trước 30 ngày)

14,580,000(Trước 15 ngày)

16,200,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18 : 00-21 : 00 ( Tue / Sat )Thời gian học : 90 hKhai giảng : 08/11/2022Trung tâm : Thuy Khue

14,256,000(Trước 60 ngày)

15,147,000(Trước 30 ngày)

16,038,000(Trước 15 ngày)

17,820,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Introduction (new)

18 : 00-20 : 00 ( Sat / Sun )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 20/11/2022Trung tâm : Vo Van Tan

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

IELTS Intensive

18 : 0 – 21 : 0 ( Tue / Thu )Thời gian học : 75 hKhai giảng : 22/11/2022Trung tâm : Vo Van Tan

10,800,000(Trước 60 ngày)

11,475,000(Trước 30 ngày)

12,150,000(Trước 15 ngày)

13,500,000(Trước 14 ngày)

Đăng ký ngay

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *