THÔNG BÁO

Tổng khai giảng các khóa đào ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019

————–

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, đơn vị đạt chứng nhận ISO 9001: 2015. Với 12 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đào tạo các khóa pháp luật ngắn hạn từ cơ bản đến nâng cao cho cán bộ – nhân viên của các cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân khác có nhu cầu.

Hoạt động với phương châm “Uy tín – Chuyên nghiệp – Vì cộng đồng” cùng sứ mệnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong thời gian ngắn nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội. Nay, Trung tâm xin thông báo Tổng khai giảng các khóa đào tạo ngắn hạn tại Trường tháng 3 – 4/2019, cụ thể như sau:

I. LỊCH KHAI GIẢNG DỰ KIẾN CÁC KHÓA HỌC NGẮN HẠN

STT

TÊN KHÓA HỌC

THỜI LƯỢNG ĐÀO TẠO

DỰ KIẾN KHAI GIẢNG

  1.  
Pháp luật kinh doanh thương mại 08 buổi ( 4 ngày )
Cả ngày thứ 7, CN
16/3/2019
2 . Soạn thảo hợp đồng và xử lý tranh chấp phát sinh từ hoạt động giải trí kinh doanh thương mại – thương mại 08 buổi ( 4 ngày )
Cả ngày thứ 7, CN
23/3/2019
3 . Pháp luật lao động dành cho nhà quản trị nhân sự 08 buổi ( 4 ngày )
Cả ngày thứ 7, CN
23/3/2019
4 . Pháp luật kinh doanh thương mại dành cho nhà quản trị Doanh Nghiệp 28 buổi
Các buổi tối 2-4-6
01/4/2019
5 . Tiếng Anh pháp lý – Trình độ : Sơ tầm trung 45 buổi
Các buổi tối 2-4-6
01/4/2019

II. NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC KHÓA HỌC

CÁC KHÓA HỌC VÀO THỨ 7 & CHỦ NHẬT

1. Khóa Pháp luật kinh doanh

Dự kiến khai giảng: 23/3/2019;

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 8h00 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh);

Nội dung:

– Chuyên đề 1: Tổng quan và cập nhật những quy định mới về pháp luật về kinh doanh ; pháp luật về đất đai; pháp luật về nhà ở; pháp luật dân sự về những vấn đề liên quan đến kinh doanh .;

– Chuyên đề 2: Đầu tư kinh doanh

+ Quy định, trình tự, thủ tục tiến hành, thực thi và nội dung một dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại .
+ Một số hợp đồng trong hoạt động giải trí kinh doanh thương mại : Hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, hợp đồng cho thuê , hợp đồng thuế chấp, bảo lãnh ;
+ Quy định pháp lý về chuyển nhượng ủy quyền dự án Bất Động Sản ;
+ Quy định pháp lý về điều kiện kèm theo chiếm hữu của người quốc tế tại Nước Ta .

– Chuyên đề 3: được đưa vào kinh doanh

Điều kiện để nhà, khu công trình thiết kế xây dựng đưa vào kinh doanh thương mại ; Điều kiện để quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh thương mại .

– Chuyên đề 4: Thuế và nghĩa vụ tài chính liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh

+ Nghĩa vụ kinh tế tài chính tương quan đến kinh doanh thương mại : thuế sử dụng đất ; tiền thuê đất ; phí và lệ phí trong quản trị, sử dụng đất đai .
+ Nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp kinh doanh thương mại BĐS Nhà Đất ;
+ Một số chú ý quan tâm về kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị ngày càng tăng của doanh nghiệp kinh doanh thương mại .

2. Khóa Kỹ năng đàm phán, soạn thảo và giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại

Dự kiến khai giảng: 23/3/2019;

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 8h00 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh);

Nội dung:

– Chuyên đề 1: Tổng quan về các loại hợp đồng trong hoạt động kinh doanh; kỹ năng và kinh nghiệm soạn thảo các hợp đồng, lưu ý những điều khoản thường phát sinh tranh chấp;

– Chuyên đề 2: Vận dụng quy định pháp luật dân sự và thương mại về hợp đồng để phòng ngừa những rủi ro phát sinh từ hợp đồng trong kinh doanh;  

– Chuyên đề 3: Tìm hiểu quy định pháp luật Việt Nam và pháp luật quốc tế về hợp đồng kinh doanh quốc tế, vận dụng những quy định vào việc soạn thảo các hợp đồng kinh doanh quốc tế của doanh nghiệp.

– Chuyên đề 4: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng trong hoạt động kinh doanh. Những vấn đề cần lưu ý với từng phương thức.

3. Khóa Pháp luật lao động dành cho nhà quản lý nhân sự

Dự kiến khai giảng: 23/3/2019;

Thời lượng: Cả ngày thứ 7 và Chủ nhật (Sáng: từ 8h00 đến 11h30; Chiều: từ 13h30 đến 16h30;

Học phí: 1.900.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh);

Nội dung:

– Chuyên đề 1: Pháp luật về hợp đồng lao động, vận dụng quy định về hợp đông lao động trong hoạt động quản lý nhân sự  tại doanh nghiệp;

– Chuyên đề 2: Căn cứ xác định hành vi vi phạm hợp đồng lao động của người lao động và người  sử dụng lao động. Trình tự xử lý kỷ luật lao động – người lao động vi phạm hợp đồng và nội quy lao động của doanh nghiệp;

– Chuyên đề 3: Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; Tiền lương; Chế độ đối với người lao động trong các trường hợp đặc biệt (như lao động nữ; lao động chưa thành niên; lao động cao tuổi; lao động có trình độ, tay nghề kỹ thuật cao; lao động trong các ngành nghề nguy hiểm, độc hại …);

– Chuyên đề 4:  Pháp luật về Bảo hiểm xã hội – nhưng lưu ý về pháp luật bảo hiểm xã hội doanh nghiệp cần lưu

CÁC KHÓA HỌC VÀO CÁC BUỔI TỐI THỨ 2 – 4 – 6

1. Khóa Pháp luật kinh doanh dành cho nhà quản lý doanh nghiệp

Dự kiến khai giảng: 01/4/2019;

Thời lượng học: 28 buổi, học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (từ 18h00 đến 20h00)

Học phí trọn khóa: 5.000.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi, cấp chứng chỉ và phòng học máy lạnh)

(Học viên có thể đăng ký học theo chuyên đề: Học phí theo chuyên đề 200.000 đồng/buổi);

Nội dung:

– Chuyên đề 1: Pháp luật về doanh nghiệp, thương mại và đầu tư: các loại hình doanh nghiệp, các cơ cấu tổ chức, quản lý doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ, các hoạt động thương mại, các hình thức đầu tư

– Chuyên đề 2: Hợp đồng trong hoạt động kinh doanh, thương mại và phòng ngừa rủi ro;

– Chuyên đề 3: Pháp luật về mua bán sáp nhập doanh nghiệp và nhượng quyền thương mại

– Chuyên đề 4: Pháp luật về thuế (thuế gia trị gia tăng, thuế TNDN, thuế tài nguyên …) và các thủ tục về thuế liên quan đến doanh nghiệp; 

– Chuyên đề 5: Pháp luật lao động trong hoạt động quản lý nhân sự tại doanh nghiệp;

– Chuyên đề 6: Các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động kinh doanh

2.  Khóa Tiếng Anh pháp lý – Trình độ: Sơ trung cấp

Dự kiến khai giảng: 01/4/2019;

Thời lượng: 45 buổi, học vào các buổi tối thứ 2, 4, 6 (từ 18h00 đến 20h00);

Học phí:6.000.000 đ/khóa (Bao gồm tài liệu, lệ phí thi và cấp chứng chỉ, phòng học máy lạnh);

Đối tượng học:

– Học viên sẽ tham dự bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào (miễn phí). Học viên nhận kết quả ĐẠT sẽ được học ngay Khóa tiếng Anh pháp lý (Thời gian tổ chức thi kiểm tra đầu vào: học viên liên hệ trực tiếp với Trung tâm để sắp xếp lịch).

– Những học viên có chứng từ TOEIC 400 hoặc tương tự theo bảng quy đổi dưới đây thì không phải dự kiểm tra trình độ tiếng Anh nguồn vào :

TOEIC TOEFL Paper TOEFL Cbt TOEFL Ibt IELTS
405 – 600 437 – 473
477 – 510
123 – 150
153 – 180
41 – 52
53 – 64
4
4.5 – 5.0

Nội dung chương trình học:

– Mục tiêu của khóa học:

+ Học viên có kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng tiếng Anh chuyên ngành pháp lý ở mức độ tầm trung ( Intermediate ) .
+ Học viên có kỹ năng và kiến thức về thuật ngữ tiếng Anh pháp lý ; có kiến thức và kỹ năng trình độ tầm trung về nghe, nói, đọc, viết tiếng Anh pháp lý theo chuẩn quốc tế ;
+ Học viên có năng lực sử dụng tốt những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh pháp lý và kiến thức và kỹ năng mềm cung ứng những nhu yếu của việc làm và ngành nghề như dịch thuật ( cơ bản ), soạn thảo và thanh tra rà soát hợp đồng, soạn thảo những tài liệu pháp lý tiếng Anh và những thanh toán giao dịch pháp lý bằng tiếng Anh .

– Nội dung của khóa học:

+ Nội dung chủ yếu: Contract law; Tort law; Criminal law; Company law; Commercial law; Real property; Litigation and arbitration; International law; Comparative law;

+ Các chuyên đề của Khóa học được phong cách thiết kế dưới dạng môn học nhằm mục đích trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng tiếng Anh pháp lý là nghe, nói, đọc, viết .
+ Học viên sẽ được học và thực hành thực tế trọn vẹn bằng Tiếng Anh .

III. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ VÀ CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

1. Cách thức đăng ký và thanh toán học phí

Học viên hoàn toàn có thể triển khai 01 trong 02 cách sau :
– Ghi danh trực tiếp và giao dịch thanh toán tại Văn phòng Trung tâm :

Phòng A203 Trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh cơ sở Nguyễn Tất Thành (số 02 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh);

– Đăng ký tại Mục “Đăng ký ngay” trên website http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/ hoặc gửi thông tin học viên gồm Họ và tên, Số điện thoại, Email về hộp thư điện tử của Trung tâm dtnh@hcmulaw.edu.vn và chuyển khoản qua tài khoản:

+ Đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Luật TP.HCM

+ Số tài khoản: 1900 201 446 056

+ Tại Ngân hàng: Agribank, Chi nhánh Trung tâm Sài Gòn, TP.HCM

+ Nội dung : Học phí khóa học – TTĐTNH
( Nếu anh chị học viên sử dụng hình thức này thì vui mắt gửi cho Trung tâm hình ảnh xác nhận thanh toán giao dịch / Lệnh chuyển tiền để Trung tâm tiện kiểm tra )

2. Chính sách ưu đãi học phí

Tùy vào mỗi khóa học, Trung tâm sẽ quy định ngày cụ thể để học viên được hưởng ưu đãi giảm 5% học phí (Học viên vui lòng liên hệ trực tiếp với Trung tâm để biết thêm chi tiết về vấn đề này).

Ngoài ra, Trung tâm còn có ưu đãi giảm 7% cho nhóm từ 05 – 09 học viên; 10% cho nhóm từ 10 học viên trở lên (Áp dụng cho cộng dồn tuy nhiên không quá 10% trở lên).

Trên đây là Thông báo tổng khai giảng những lớp thời gian ngắn tại Trường tháng 3/2019, những học viên có nhu yếu vui mắt liên hệ thông tin bên dưới .

Trung tâm Đào tạo ngắn hạn – Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

Số : 02 Nguyễn Tất Thành, P. 12, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh
ĐT : ( 028 ) 39 434 300 hoặc ( 028 ) 39 400 989 ext 147
E-Mail : dtnh@hcmulaw.edu.vn

Website: http://dtnh.hcmulaw.edu.vn/

Trân trọng. /
Tải tệp tại đây

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *