15418 lượt xem

nội dung

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC TẠI VINATRAIN

4.9
/
5
(
359
bầu chọn
)

1. CHUYÊN NGÀNH XUẤT NHẬP KHẨU – LOGISTICS – HẢI QUAN – THU MUA

Nội dung khóa học XNK

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HN-01
(Full Chỗ)

07/10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ – CG cầu giấy Cô Mai + Thầy Hoàng

 K95HN-02
(Còn chỗ)

26/10/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 – 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ – CG cầu giấy

Thầy Hoàng +
Cô Hương

 K95HN-03
(Còn chỗ)

23/10/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ – CG cầu giấy Cô Nguyện + Thầy Hoàng

 K95HN-04
(Đang cập nhật)

* * / 10/2022

Ca sáng 3,5,7
(18h30 – 21h)

185 Nguyễn Ngọc Vũ – CG cầu giấy Nguyễn Trọng Hoàng – Nguyễn Hải Anh

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HCM-04
(Full Chỗ)

05/10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h)

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

K95HCM-01
(Còn chỗ)

24/10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h)

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Cô Thúy + Thầy Trung

 K95HCM-02
(Còn Chỗ)

15/10/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 – 21h)

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Cô Bình + Thầy Trung + Cô Thúy

K95HCM-03
(Còn chỗ)

30/10/2022

Chủ nhật
S: 08h30-11h30
 C: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Thầy Trung + Cô Bình + Thầy An

 K95HCM-05
(Còn chỗ)

* * / 10/2022

Giờ hành chính
08h30-11h30
(Tại doanh nghiệp)

120A Trần Kế Xương, P. 7, Quận Phú Nhuận Thầy An

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

K95TT-04
(Còn chỗ)

28/10/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Bình + Thầy Hoàng

K95TT-05
(Còn chỗ)

13/10/2022

Ca tối 3,5,7
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Nguyện + Thầy An

K95TT-07
(Còn chỗ)

23/10/2022

Chiều Thứ 7
(14h-17h)
Sáng Chủ nhật (8h30-11h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Mai + Cô Thúy-Thầy An

K95TT-06
(Đã Full)

05/10/2022

Ca tối 2,4,6
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Mai + Cô Nguyện + Cô Thúy

2. CHUYÊN NGÀNH NHÂN SỰ

Nội dung khóa học nhân sự

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HN-01
(Đang cập nhật)

* * * / 10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP. Hà Nội Thầy Hùng + Cô Minh + Thầy Thuận

 K95HN-02
(Còn Chỗ)

20/10/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 – 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Thành Phố Hà Nội Thầy Quảng + Cô Minh

 K95HN-03
(Còn Chỗ)

30/10/2022

Chủ nhật
S: 8h30-11h30 
C: 13h30-16h30

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Thành Phố Hà Nội Thầy Hùng + cô Thảo + Cô Hoa

 K95HN-04
(Đang cập nhật)

* * * / 10/2022

Giờ hành chính
(8h45-11h45)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP.HN Thầy Hùng + Cô Thảo

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HCM-01
(Còn Chỗ)

24/10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành 
Cô Nguyệt

 K95HCM-02
(Còn Chỗ )

15/10/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 – 21h00)

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Nhật
Cô Hải

 K95HCM-03
( Còn chỗ )

30/10/2022

Chủ nhật
S: 8h30-11h30 
C: 13h30-16h30

45 Thạch Thị Thanh, Q1

Thầy Thành
Cô Hải

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

K95OL – 04
HCNS – C&B
(Còn chỗl)

12/10/2022

Thứ 2,4,6
  (19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp Cô Hạnh + Thầy Thành

K95OL – 05
HCNS – C&B

(Còn chỗ)

28/10/2022

Thứ 3,5,7
  (19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiêp Thầy Minh Nhật + Cô Minh

K95OL – 07
HCNS – C&B

(Còn chỗ)

15/10/2022

Thứ 7: 14h-17h
CN: 8h30 – 11h30

Học Online tương tác trực tiếp Thầy Minh Nhật + Cô Nguyệt

K95OL – Hành chính văn phòng
(Còn chỗ)

11/10/2022

Thứ 3,5,7
  (19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Lan + Thầy Hùng

K95OL – Chuyên Viên Tuyển Dụng
(Còn chỗ)

18/10/2022

Thứ 3,5,7
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Thầy Thành + Cô Nga

K95OL – 
C&B Chuyên Sâu – 
Trưởng phòng nhân sự (Còn chỗ)

28/10/2022

Thứ 2,4,6
  (19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Minh + Thầy Thuận + Cô Hạnh

3. CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

Nội dung khóa học kế toán

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HN-01
(Còn chỗ)

21/10/2022

Ca tối 2,4,6
(18h30 – 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP. Hà Nội Cô Trang + Cô Thúy

 K95HN-02
(Đã Full)

08/10/2022

Ca tối 3,5,7
(18h30 – 21h00)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Thành Phố Hà Nội Cô Thảo + Cô Thúy

 K95HN-03
(Đang cập nhật)

30/10/2022

Chủ Nhật
(8h30-11h30
13h30-16h30)

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP.HN

Cô Linh + Cô
Thúy

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

 K95HCM-01
(Còn chỗ)

17/10/2022

Thứ 2,4,6
18h30 – 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Cô Hải, Thầy Nhân

 K95HCM-02
(Đã Full)

27/10/2022

Thứ 3,5,7
18h30 – 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Thầy Long, Cô Linh

 K95HCM-03
(Còn chỗ)

09/10/2022

Chủ nhật
8h30 -11h30
13h30 -16h30

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Thầy Nhân, Cô Linh

 K94HCM-04
HỌC TẠI DOANH NGHIỆP
(Còn chỗ)

* * / 10/2022

Thứ 2:
8h30 – 11h30
13h30 -16h30

Chung cư Khang Gia, P. 14, Quận Gò Vấp Thầy Nhân

 K94HCM-05
KẾ TOÁN THUẾ
(Còn chỗ)

29/10/2022

Thứ 3-5-7
18h30-21h

45 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Q1 Cô Linh, Thầy Huỳnh Hiệu

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

K95-04
(Đã Full)

12/10/2022

Thứ 2,4,6
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Trang + Cô Thảo

K95-05
(Còn chỗ)

19/10/2022

Thứ 3,5,7
(19h30 – 21h30)

Học Online tương tác trực tiếp Cô Trang + Cô Thúy

 K95-07
(Còn Chỗ)

22/10/2022

Thứ 7: 14h-17h
CN: 8h30-11h30

Học Online tương tác trực tiếp Cô Trang + Cô Hoàn

4. CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC VĂN PHÒNG

Nội dung khóa tin học văn phòng

A- Chi nhánh Hà Nội

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

G-Basic K95-01 CVTD
( Còn chỗ )

28/10/2022

Ca tối 2,4,6
18h30 – 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, Thành Phố Hà Nội Thầy Toàn

G-Basic K95-02 CVTD
( Còn chỗ )

* * / 10/2022

Ca tối 3,5,7
18h30 – 21h00

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP. Hà Nội Thầy Toàn

G-Basic K95-3 CVTD
( Còn chỗ )

* * / 10/2022

Chủ nhật
Học cả ngày

185 Nguyễn Ngọc Vũ, TP. Hà Nội Thầy Toàn

B- Chi nhánh Hồ Chí Minh

MÃ LỚP KHAI GIẢNG LỊCH HỌC ĐỊA CHỈ HỌC GIẢNG VIÊN

G-Basic K19-01
( Còn chỗ )

12/4/2021

Ca tối 2,4,6
18h30 – 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1 Thầy Toàn

G-Basic K19-02
( Còn chỗ )

20/4/2021

Ca tối 3,5,7
18h30 – 21h00

45 Thạch Thị Thanh, Q1 Thầy Toàn

G-Leader K19-01
( Còn chỗ )

18/04/2021

Chủ nhật
Học cả ngày

45 Thạch Thị Thanh, Q1 Thầy Toàn

C- Chương trình đào tạo ONLINE 

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN KHÓA HỌC BẠN MUỐN THAM GIA NGAY TẠI ĐÂY 

dang-ky-4101811

__________________________________________________________

HỆ THỐNG ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ THỰC TẾ VINATRAIN 

 •  Văn phòng Hồ Chí Minh: 45 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1

 •  Văn Phòng Hà Nội: 185 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy

 •  Hotline tư vấn đào tạo0964.237.168 – 0985.387.745

 •  Hotline tư vấn dịch vụ0931.705.774

 • Gmail : vinatrain.edu .vn@gmail.com

vinatrain-logo-opacity-300x58-4561895

 1. Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 2. Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 3. Hoàng anh says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 4. Dung says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 5. Thảo my says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 6. Nguyễn thị thảo my says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 7. Nhu says :

  • Thu Hiền – Tư vấn Vinatrain says :

 8. Dang says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 9. Huong says :

  • Ms Thu Thủy- Tư vấn Vinatrain says :

 10. Tư Vấn viên Vinatrain says :

 11. Huỳnh Song Khá says :

 12. Phạm Anh Thư says :

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *