nội dung

Kế hoạch Tổ chức tuần sinh hoạt đầu khoá năm học 2017-2018

BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG XÂY DỰNG

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số : / KH-CĐXD

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2017

KẾ HOẠCH

Tổ chức tuần sinh hoạt đầu khoá năm học 2017-2018

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017-2018, Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt đầu khoá” cho HSSV khoá 2017 với những nội dung sau đây:

.I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Giúp sinh viên hiểu biết về trường, yêu trường, yêu nghề .
Giúp HSSV hiểu rõ quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm, ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong quy trình học tập ; thông dụng những quy định, lao lý về giảng dạy, về chính sách chủ trương, khen thưởng, kỷ luật ; Phương hướng trách nhiệm năm học 2017 – 2018 nhằm mục đích cung ứng nhu yếu đào tạo và giảng dạy, rèn luyện và trang bị những kỹ năng và kiến thức, kỹ năng và kiến thức sống, kỹ năng và kiến thức nghề và cung ứng tốt nhu yếu xã hội .

2. Yêu cầu

Việc tổ chức triển khai Tuần sinh hoạt đầu khoá phải được thực thi tráng lệ, đạt hiệu suất cao giáo dục cao ; có luận bàn, đối thoại .

II. NỘI DUNG

1. Thời gian tổ chức: Đợt 1

          Ngày 04/09/2017và 05/09/2017: Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên đón tiếp, hướng dẫn tân sinh viên khoá 2017.

          Ngày 06/09/2017 đến ngày 08/09/2017: Tổ chức học Tuần sinh hoạt đầu khoá trên lớp (Có lịch học đính kèm).

          Từ ngày 11/09/2017: Học các môn trong chương trình đào tạo.

2. Địa điểm: Hội trường, phòng C201, B202, B203

3. Phân chia nhóm như sau:

Nhóm 1:

Ngành Công nghệ kỹ thuật khu công trình thiết kế xây dựng 04 lớp : 2017CX1, 2017CX2, 2017CX3, 2017CX7 ;
Ngành Công nghệ Kỹ thuật giao thông vận tải 01 lớp : 2017CC Đ ;
Ngành Trắc địa khu công trình 01 lớp : 17CT Đ .

Nhóm 2:

Ngành Công nghệ kỹ thuật khu công trình kiến thiết xây dựng 03 lớp : 2017CX4, 2017CX5, 2017CX6 ;
Ngành Công nghệ Kỹ thuật kiến trúc 01 lớp : 2017CKTRUC .

Nhóm 3:

Ngành Quản lý thiết kế xây dựng 01 lớp : 2017CKT ;
Ngành Kế toán 01 lớp : 2017CKTOAN ;
Ngành Quản trị kinh doanh thương mại 01 lớp : 2017CQT ;
Ngành Quản trị kinh doanh thương mại 01 lớp : 2017CB ĐS ;
Ngành Công nghệ Kỹ thuật tài nguyên nước 01 lớp : 2017C ĐN ;
Ngành Công nghệ Kỹ thuật vật tư kiến thiết xây dựng 01 lớp : 2017CVL ;
Ngành Quản lý toà nhà 01 lớp : 17CQLTN ;
Ngành Lắp đặt điện khu công trình 01 lớp : 17C ĐCT ;

Ngành Mộc xây dựng và Trang trí nội thất 01 lớp: 17CMNT;

Và thí sinh trúng tuyển toàn bộ những ngành nhập học từ ngày 05/09/2017 đến hết ngày 08/9/2017 .
( Có list những nhóm đính kèm )

4. Nội dung

Nội dung 1: Lãnh đạo Nhà trường gặp gỡ, nói chuyện với tân sinh viên, giới thiệu về Nhà trường; Phổ biến chiến lược phát triển của Nhà trường đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Nội dung trọng tâm của Nhà trường năm học 2017-2018; bối cảnh chung và xu hướng phát triển giáo dục gắn liền với thực tế nghề nghiệp.

Nội dung 2: Giới thiệu về chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ, Quy chế học vụ của Trường, sự khác biệt giữa học chế tín chỉ và học ở bậc học phổ thông, tiếp tục tổ chức giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho HSSV phù hợp ngành đào tạo và gắn với trách nhiệm của HSSV trong giai đoạn hiện nay. Hướng dẫn sinh viên xem sổ tay sinh viên và đăng ký học phần qua cổng thông tin điện tử.

Nội dung 3: Giới thiệu chung về các khoa, bộ môn chuyên ngành, nội dung chương trình đào tạo, vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp, nội quy sinh hoạt của khoa, chuyên ngành.

Nội dung 4: Chương trình công tác HSSV của nhà trường, quy chế HSSV của Nhà trường và các nội dung do nhà trường quy định, giới thiệu về chức năng nhiệm vụ của các phòng phục vụ đào tạo.

Nội dung 5: Tuyên truyền cho HSSV về mục đích, ý nghĩa khi tham gia hoạt động tình nguyện, các chế độ, chính sách cho HSSV khi tham gia hoạt động tình nguyện theo Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg ngày 16/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Công tác sinh viên

Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm tham mưu yêu cầu kế hoạch cụ thể, phối hợp với những đơn vị chức năng tương quan trong nhà trường tổ chức triển khai tiến hành đợt học tập này .
Căn cứ Kế hoạch này kiến thiết xây dựng lịch học cụ thể cho từng lớp trình Ban giám hiệu phê duyệt .
Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm điểm danh, không thay đổi lớp học không cho mục tiêu, nhu yếu, pháp luật của đợt học, thông tin nội dung, ra mắt Báo cáo viên .
Chuẩn bị những tài liệu học tập tuần sinh hoạt đầu khóa .
Đưa hiệu quả học Tuần sinh hoạt đầu khoá vào nội dung nhìn nhận hiệu quả rèn luyện sinh viên và xét thương hiệu thi đua cho HSSV năm học 2017 – 2018 .

2. Phòng Đào tạo

Cung cấp kế hoạch huấn luyện và đào tạo, nội dung về qui chế học vụ và những nội dung cần thông dụng cho sinh viên tuần sinh hoạt đầu khóa học : Quy chế huấn luyện và đào tạo cao đẳng hệ chính quy theo mạng lưới hệ thống tín chỉ, …

3. Phòng Quản trị

Trang trí băng rôn, khẩu hiệu ; sắp xếp Hội trường, âm thanh, ánh sáng ship hàng những buổi học ;
Cung cấp nước uống Giao hàng Báo cáo viên và SVHS học “ Tuần sinh hoạt đầu khoá ” .

4. Trung tâm thông tin thư viện

Hỗ trợ đưa kế hoạch “ Tuần sinh hoạt đầu khoá ” và những thông tin, hình ảnh trong tuần sinh hoạt đầu khoá lên website của trường .

5. Ký túc xá

Cử người trực để tiếp đón và hướng dẫn tân sinh viên khoá 2017 làm thủ tục nội trú và nhận phòng ở .

6. Đoàn thanh niên, Hội sinh viên:

Chuẩn bị nội dung triển khai theo kế hoạch đã được phân công .
Cử sinh viên tình nguyện tham gia tương hỗ Ban tổ chức triển khai lớp học .
Trên đây là thông tin kế hoạch tổ chức triển khai “ Tuần sinh hoạt đầu khoá ”. Nhà trường nhu yếu trưởng những đơn vị chức năng tương quan tiến hành triển khai đạt hiệu quả thiết thực và đúng quy định hiện hành .

Nơi nhận:

– Ban Giám hiệu ;
– Các đơn vị chức năng ;
– Sinh viên, học viên ;
– Lưu : VT, TS&CTSVHS .

HIỆU TRƯỞNG

 

Xem thêm: REVIT – VN

( Đã ký )

PGS.TS.Lê Anh Đức

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *