nội dung

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 (có đáp án): Các nước Đông Nam Á (phần 1)

Bộ 30 câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử lớp 12 Bài 4 : Các nước Khu vực Đông Nam Á có đáp án, tinh lọc với những câu hỏi trắc nghiệm vừa đủ những mức độ nhận ra, thông hiểu, vận dụng giúp học viên ôn luyện trắc nghiệm, củng cố kỹ năng và kiến thức để đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm môn Lịch Sử lớp 12 .
Trắc nghiệm Lịch Sử 12 Bài 4 có đáp án

Câu 1. Trước Chiến tranh thế giới thứ hai, Inđônêxia là thuộc địa của nước nào ?

Quảng cáo

A. Anh. B. Mĩ .
C. Hà Lan D. Pháp
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trước Chiến tranh quốc tế thứ hai, Inđônêxia là thuộc địa của Hà Lan .

Câu 2. Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (1945), 3 nước ở Đông Nam Á tuyên bố độc lập là

A. Nước Ta, Philippin, Lào. B. Philippin, Lào, Nước Ta .
C. Inđonêxia, Nước Ta, Lào. D. Miến Điện, Lào, Nước Ta .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Năm 1945, tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, ba nước Inđonêxia, Nước Ta, Lào đã đứng lên đấu tranh và công bố độc lập .

Câu 3. Nước nào ở khu vực Đông Nam Á không là thuộc địa của các nước đế quốc Âu – Mĩ?

Quảng cáo

A. Nước Ta B. Inđônêxia .
C. Thailand D. Campuchia
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : xứ sở của những nụ cười thân thiện là nước duy nhất ở Khu vực Đông Nam Á không là thuộc địa của những nước đế quốc Âu – Mĩ .

Câu 4. Nước nào dưới đây tuyên bố độc lập và thành lập chế độ cộng hoà sớm nhất ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai?

A. Nước Ta B. Malaixia .
C. Miến Điện. D. Inđônêxia .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Năm 1945, tận dụng thời cơ Nhật đầu hàng Đồng minh, nhân dân Inđônêxia, Nước Ta và Lào đã đứng lên đấu tranh và công bố độc lập, trong đó Inđônêxia công bố sớm nhất ( 17/8 ), sau đó đến Nước Ta ( 2/9 ) vào Lào ( 12/10 ) .

Câu 5. Trước năm 1959, Xingapo là thuộc địa của

A. Pháp B. Mĩ
C. Hà Lan D. Anh
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Trước năm 1959, Xingapo là thuộc địa của Anh .

Câu 6. Nhân dân các nước Đông Nam Á đã nhân cơ hội nào trong năm 1945 để đứng lên đấu tranh giành độc lập dân tộc?

Quảng cáo

A. Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện kèm theo .
B. Liên Xô truy kích quân Nhật ở Đông Bắc Trung Quốc .
C. Đức kí văn bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện kèm theo .
D. Quân Đồng minh triển khai giải giáp phát xít Nhật .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Giữa tháng 8/1945, nhân thời cơ Nhật Bản đầu hàng Đồng minh không điều kiện kèm theo, nhân dân những nước Khu vực Đông Nam Á đã đứng lên đấu tranh, nhiều nước đã giành được độc lập dân tộc bản địa hoặc giải phóng hầu hết chủ quyền lãnh thổ .

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, Pháp có chủ trương gì đối với Đông Dương ?

A. Thiết lập chính sách thực dân mới ở Đông Dương .
B. Thiết lập Liên bang Đông Dương tự trị trong khối Liên hiệp Pháp .
C. Thiết lập trở lại chính sách trực trị của Pháp ở Đông Dương .
D. Công nhận nền độc lập trọn vẹn của những nước Đông Dương .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Sau Chiến tranh quốc tế thứ hai, Pháp quay trở lại xâm lược Đông Dương nhằm mục đích thiết lập lại chính sách quản lý so với khu vực này .

Câu 8. Trước năm 1984, Brunây là :

A. một nước trong Liên bang Inđônêxia .
B. một thuộc địa của thực dân Anh .
C. một nước trong Liên bang Malaixia .
D. một thuộc địa của thực dân Hà Lan .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trước năm 1984, Brunây là một thuộc địa của thực dân Anh .

Câu 9. Nhân dân Lào tiến hành cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước (1955 – 1975) dưới sự lãnh đạo của :

A. Đảng Cộng sản Đông Dương .
B. Đảng Cộng sản Lào .
C. Đảng Nhân dân Lào .
D. Đảng Dân chủ Nhân dân Lào .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Nhân dân Lào triển khai cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước ( 1955 – 1975 ) dưới sự chỉ huy của Đảng Nhân dân Lào ( đến năm 1972 đổi thành Đảng Nhân dân Cách mạng Lào ) .

Câu 10. Ngày 12/10/1945 gắn liền với sự kiện nào của lịch sử Lào ?

A. Nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền sở tại trong cả nước .
B. Lào mở màn triển khai cuộc kháng chiến chống Pháp trở lại xâm lược Lào .
C. Thực dân Pháp công nhận nền độc lập của Lào .
D. nhà nước Lào ra đời quốc dân và công bố độc lập .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Ngày 12/10/1945, nhà nước Lào ra đời quốc dân và công bố độc lập .

Câu 11. Trong những năm 1953 – 1954, quân dân Lào đã phối hợp với Quân đội Việt Nam tiến hành các chiến dịch nào ?

A. Chiến dịch Tây Bắc .
B. Chiến dịch Điện Biên Phủ .
C. Chiến dịch Hòa Bình .
D. Chiến dịch Thượng Lào .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Trong những năm 1953 – 1954, quân dân Lào đã phối hợp với Quân đội Việt Nam tiến hành chiến dịch Thượng Lào .

Câu 12. Nhân dân Campuchia tiến hành cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược (1945 – 1954) dưới sự lãnh đạo của

A. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia .
B. Đảng Cộng sản Campuchia, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia .
C. Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia, sau đó là Đảng Cộng sản Campuchia .
D. Đảng Cộng sản Đông Dương, sau đó là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Nhân dân Campuchia thực thi cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược ( 1945 – 1954 ) dưới sự chỉ huy của Đảng Cộng sản Đông Dương, đến năm 1951 là Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia .

Câu 13. Người tiến hành cuộc vận động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia (1953) là

A. Xihanúc .
B. Lon Nol .
C. XupHanuvông .
D. Nôrôđôm .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Người triển khai cuộc hoạt động ngoại giao đòi Pháp trao trả độc lập cho nước Campuchia ( 1953 ) là Quốc vương Xihanúc .

Câu 14. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Campuchia trong những năm 1954 – 1970?

A. Là một nước phụ thuộc Pháp .
B. Là một nước trung lập .
C. Là một nước phụ thuộc phương Tây .
D. Là một thuộc địa kiểu mới của Mĩ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: B

Giải thích : Trong những năm 1954 – 1970, nhà nước Campuchia thực thi đường lối độc lập, trung lập, không tham gia bất kể khối liên minh quân sự nào, … Do đó trong tiến trình này Campuchia là một nước trung lập .

Câu 15. Nội dung nào phản ánh đúng tình hình Campuchia trong những năm 1979 – 1989?

A. Tập đoàn Khơme Đỏ tiến hành chính sách diệt chủng tàn bạo, tàn sát hàng triệu người dân vô tội

B. Đất nước dần không thay đổi, kinh tế tài chính tăng trưởng, quan hệ đối ngoại được tăng nhanh .
C. Campuchia tăng cường tiến trình hòa hợp, hòa giải dân tộc bản địa để thiết kế xây dựng chính phủ nước nhà thống nhất .
D. Diễn ra cuộc nội chiến giữa Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia với những phe phái trái chiều, hầu hết là Khơme Đỏ .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Trong những năm 1979 – 1989, ở Campuchia diễn ra cuộc nội chiến giữa lực lượng của Đảng Nhân dân Cách mạng Campuchia với những phe phái trái chiều, đa phần là lực lượng Khơme Đỏ .

Câu 16. Cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân Campuchia diễn ra trong khoảng thời gian nào?

A. 1954 – 1975. B. 1954 – 1979 .
C. 1954 – 1970. D. 1970 – 1975 .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Tháng 3/1970, nhà nước Xihanúc bị lật đổ bởi những thế lực tay sai của Mĩ. Nhân dân Campuchia từ đây sát cánh cùng nhân dân Nước Ta và Lào thực thi kháng chiến chống Mĩ và giành thắng lợi năm 1975 .

Câu 17. Những nước thành viên sáng lập tổ chức ASEAN bao gồm

A. Inđônêxia, Philippin, Xingapo, Mianma, Malaixia .
B. Mĩanma, Philípin, Xingapo, Malaixia, Brunây .
C. Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, Vương Quốc của nụ cười .
D. Brunây, Vương Quốc của nụ cười, Xingapo, Malaixia, Mianma .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Những nước thành viên sáng lập tổ chức triển khai ASEAN gồm có Inđônêxia, Malaixia, Philippin, Xingapo, xứ sở của những nụ cười thân thiện .

Câu 18. Sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã thực hiện chiến lược phát triển kinh tế nào ?

A. Chiến lược công nghiệp hóa thay thế sửa chữa nhập khẩu .
B. Chiến lược công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ yếu .
C. Chiến lược hiện đại hoá nông nghiệp, tăng nhanh xuất khẩu .
D. Chiến lược công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Sau khi giành được độc lập, nhóm 5 nước sáng lập ASEAN đã thực thi kế hoạch công nghiệp hóa thay thế sửa chữa nhập khẩu .

Câu 19. Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN chuyển sang thực hiện chiến lược

A. công nghiệp hóa, hiện đại hóa .
B. công nghiệp hóa sửa chữa thay thế nhập khẩu .
C. công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ yếu .
D. công nghiệp hóa lấy nhập khẩu làm chủ yếu .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Từ những năm 60 – 70 của thế kỉ XX, nhóm năm nước sáng lập ASEAN chuyển sang thực thi kế hoạch công nghiệp hóa lấy xuất khẩu làm chủ đạo ( Chiến lược kinh tế tài chính hướng ngoại ) .

Câu 20. Hiến pháp 1993 của Campuchia đã khẳng định nước này theo loại hình thể chế

A. quân chủ chuyên chế B. cộng hoà
C. quân chủ lập hiến D. độc tài
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Hiến pháp 1993 của Campuchia đã khẳng định chắc chắn nước này theo loại hình thể chế quân chủ lập hiến .

Câu 21. Hiệp định hoà bình về Campuchia kí kết ngày 23/10/1991 là :

A. hiệu quả của quy trình đấu tranh vĩnh viễn chống lại chính sách diệt chủng Pôn Pốt – Iêngxari .
B. hiệu quả của trào lưu dân tộc bản địa nhằm mục đích gạt bỏ vai trò tác động ảnh hưởng của những nước tư bản phương Tây ở Campuchia .
C. tác dụng của cuộc đấu tranh chống chính sách thực dân mới của Mĩ ở Campuchia .
D. hiệu quả của quy trình hoà hợp, hoà giải dân tộc bản địa ở Campuchia với sự giúp sức của hội đồng quốc tế .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hiệp định tự do về Campuchia kí kết ngày 23/10/1991 là tác dụng của quy trình hoà hợp, hoà giải dân tộc bản địa ở Campuchia với sự trợ giúp của hội đồng quốc tế .

Câu 22. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào ?

A. Tất cả những nước Khu vực Đông Nam Á đang triển khai cuộc đấu tranh đòi độc lập .
B. Mĩ đã xuống thang, đồng ý đàm phán để kết thúc cuộc chiến tranh ở Nước Ta .
C. Hình thành những tổ chức triển khai hợp tác trong khu vực .
D. Nhiều nước Khu vực Đông Nam Á gặp khó khăn vất vả trong công cuộc kiến thiết xây dựng quốc gia .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Tổ chức ASEAN sinh ra trong thực trạng nhiều nước Khu vực Đông Nam Á gặp khó khăn vất vả trong công cuộc kiến thiết xây dựng quốc gia .

Câu 23. Nước nào hiện nay đang là quan sát viên của tổ chức ASEAN ?

A. Đông Timo B. Mianma
C. Trung Quốc D. Nhật Bản
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Đông Timo lúc bấy giờ đang quan sát viên của tổ chức triển khai ASEAN .

Câu 24. Hiện nay ASEAN có bao nhiêu thành viên?

A. 5 thành viên .
B. 7 thành viên .
C. 9 thành viên .
D. 10 thành viên .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Hiện nay ASEAN có 10 thành viên trong khu vực .

Câu 25. Việt Nam gia nhập ASEAN (1995) có ý nghĩa như thế nào?

A. Mở ra triển vọng cho sự link toàn khu vực Khu vực Đông Nam Á .
B. Chứng tỏ sự cạnh tranh đối đầu về quân sự chiến lược giữa hai khối nước ở Khu vực Đông Nam Á hoàn toàn có thể hòa giải .
C. Chứng tỏ sự hợp tác giữa những nước thành viên ASEAN ngày càng có hiệu suất cao .
D. Chứng tỏ ASEAN đã trở thành một liên minh kinh tế tài chính – chính trị .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích : Nước Ta gia nhập ASEAN ( 1995 ) đã mở ra triển vọng cho sự link toàn khu vực Khu vực Đông Nam Á .

Câu 26. ASEAN + 3 là cơ chế hợp tác giữa ASEAN với 3 quốc gia nào?

A. Trung Quốc, Mĩ, Anh .
B. Nhật Bản, Nước Hàn, Trung Quốc .
C. Anh, Pháp, Đức .
D. Nga, Mĩ, Anh .
Hiển thị đáp án
=> Đáp án đúng là : B
Giải thích : ASEAN + 3 là chính sách hợp tác giữa ASEAN với 3 vương quốc : Nhật Bản, Nước Hàn, Trung Quốc. Đây là một trong những ” chìa khóa ” để thiết kế xây dựng một Cộng đồng Đông Á vững mạnh, yếu tố quan trọng để thôi thúc độc lập bền vững và kiên cố và thịnh vượng chung trong khu vực .

Câu 27. Tổ chức ASEAN ra đời trong hoàn cảnh nào ?

A. Khu vực Đông Nam Á đang thực thi cuộc đấu tranh với chủ nghĩa thực dân nhằm mục đích tịch thu chủ quyền lãnh thổ dân tộc bản địa so với những vùng chủ quyền lãnh thổ .
B. Toàn Khu vực Đông Nam Á đang gặp khó khăn vất vả lớn trong công cuộc thiết kế quốc gia sau cuộc chiến tranh .
C. Sự hình thành nhiều tổ chức triển khai hợp tác khu vực trên quốc tế, đặc biệt quan trọng là sự thành công xuất sắc của Khối thị trường chung châu Âu .
D. Các cường quốc bên ngoài chấm hết chủ trương can thiệp vào công cuộc nội bộ của những vương quốc Khu vực Đông Nam Á .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Trong toàn cảnh trên quốc tế có nhiều tổ chức triển khai hợp tác khu vực được hình thành và tăng trưởng, đặc biệt quan trọng là sự thành công xuất sắc của Khối thị trường chung châu Âu đã cổ vũ những nước thành viên sáng lập ra tổ chức triển khai ASEAN để link những nước trong khu vực Khu vực Đông Nam Á .

Câu 28. Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Ấn Độ và Xingapo từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai có điểm gì tương đồng?

A. Cùng chống thực dân Anh và giành được độc lập vào năm 1950 .
B. Đấu tranh vũ trang có ý nghĩa quyết định hành động so với thắng lợi của cách mạng 2 nước .
C. Đấu tranh chính trị đã đưa lại thắng lợi triệt để cho cách mạng 2 nước .
D. Cách mạng thắng lợi từng bước : từ tự trị để đi đến độc lập trọn vẹn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: D

Giải thích : Phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc bản địa ở Ấn Độ và Xingapo từ sau Chiến tranh quốc tế thứ hai đều giành thắng lợi theo từng bước : từ tự trị để đi đến độc lập trọn vẹn .

Câu 29. Những nước nào dưới đây không tham gia vào cuộc chiến tranh của Mĩ ở Đông Dương (1954 – 1975) ?

A. Philippin, Malaixia .
B. Thailand, Inđônêxia .
C. Inđônêxia, Ấn Độ .
D. Ấn Độ, Nước Hàn .
Hiển thị đáp án

Đáp án: C

Giải thích : Inđônêxia và Ấn Độ là những nước không tham gia vào cuộc cuộc chiến tranh của Mĩ ở Đông Dương ( 1954 – 1975 ) .

Câu 30. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Ấn Độ đứng lên đấu tranh chống thực dân

A. Anh .
B. Hà Lan .
C. Pháp .
D. Bồ Đào Nha .
Hiển thị đáp án

Đáp án: A

Giải thích: Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, nhân dân Ấn Độ đứng lên đấu tranh chống thực dân Anh.

Xem thêm câu hỏi trắc nghiệm Lịch Sử 12 có đáp án ôn thi THPT Quốc gia hay khác :

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *