Xem toàn bộ tài liệu Lớp 7: tại đây

Giải Bài Tập Lịch Sử 7 Bài 11 phần 2 : Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống ( 1075 – 1077 ) giúp HS giải bài tập, phân phối cho HS những kiến thức và kỹ năng cơ bản, đúng chuẩn, khoa học để những em có những hiểu biết thiết yếu về lịch sử quốc tế, nắm được những nét lớn của tiến trình lịch sử Nước Ta :

(trang 41 sgk Lịch Sử 7): Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống ?

Trả lời:

– Sông Như Nguyệt bấy giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí quan trọng trên đường Bắc – Nam. Đây là con sông chặn ngang tổng thể những ngả đường đi bộ từ Quảng Tây ( Trung Quốc ) vào Thăng Long .
– Sông Như Nguyệt là một chiến hào tự nhiên rất khó vượt qua .
– Lực lượng đa phần của nhà Tống là bộ binh .

(trang 42 sgk Lịch Sử 7): Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.

Trả lời:

– Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt .
– Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động .
– Mở cuộc tiến công khi thời cơ đến .
– Giặc thua nhưng lại giảng hòa với giặc .

(trang 43 sgk Lịch Sử 7): Hãy trình bày ý nghĩa của chiến thắng Như Nguyệt.

Trả lời:

– Chiến thắng Như Nguyeeth là trận quyết định hành động số phận của quân Tống xâm lược. Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc bản địa. Quân Tống buộc phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia được giữ vững .
– Lý Thường Kiệt, người chỉ huy trận đánh thực sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc bản địa ta .

(trang 41 sgk Lịch Sử 7): Tại sao Lý Thường Kiệt lại chọn sông Như Nguyệt làm phòng tuyến chống quân xâm lược Tống ?

Trả lời:

– Sông Như Nguyệt bấy giờ khá sâu, rộng, lại là vị trí quan trọng trên đường Bắc – Nam. Đây là con sông chặn ngang toàn bộ những ngả đường đi bộ từ Quảng Tây ( Trung Quốc ) vào Thăng Long .
– Sông Như Nguyệt là một chiến hào tự nhiên rất khó vượt qua .
– Lực lượng hầu hết của nhà Tống là bộ binh .

(trang 42 sgk Lịch Sử 7): Em hãy nêu những nét độc đáo trong cách đánh giặc của Lý Thường Kiệt.

Trả lời:

– Chặn giặc ở chiến tuyến sông Như Nguyệt .

    – Diệt thủy quân của giặc, đẩy giặc vào thế bị động.

– Mở cuộc tiến công khi thời cơ đến .
– Giặc thua nhưng lại giảng hòa với giặc .

(trang 43 sgk Lịch Sử 7): Hãy trình bày ý nghĩa của chiến thắng Như Nguyệt.

Trả lời:

– Chiến thắng Như Nguyeeth là trận quyết định hành động số phận của quân Tống xâm lược. Đây là một trong những trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc bản địa. Quân Tống buộc phải từ bỏ mộng xâm lược Đại Việt. Nền độc lập, tự chủ của quốc gia được giữ vững .
– Lý Thường Kiệt, người chỉ huy trận đánh thực sự là một tướng tài. Tên tuổi của ông mãi mãi là niềm tự hào của dân tộc bản địa ta .

Bài 1 (trang 43 sgk Lịch sử 7): Em hãy trình bày cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt của nhân dân ta theo lược đồ trên (SGK, trang 43).

Lời giải:

– Chờ mãi không thấy thủy quân đến, Quách Quỳ cho đóng bè 2 lần vượt sông, bị ta phản công đẩy lùi về bờ Bắc .
– Để khuyến khích ý thức chiến đấu của quân sĩ, Lý Thường Kiệt cho người vào đền bên sông ngâm thơ “ Nam Quốc Sơn Hà ” .
– Thất vọng, Quách Quỳ ra lệnh “ Ai còn bàn đánh sẽ bị chém ” và chuyển sang củng cố phong ngự. Quân Tống stress, lương thảo cạn dần, chán nản, bị động .
– Cuối xuân năm 1077, quân Lý Thường Kiệt giật mình tiến công đánh mạnh vào trại giặc, quân Tống thua to, vô vọng phải đồng ý giảng hòa và rút quân .

Bài 2 (trang 43 sgk Lịch sử 7): Vai trò của các dân tộc ít người trong cuộc kháng chiến chống Tống.

Lời giải:

– Trong cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược, những dân tộc bản địa ít người đã góp phần một phần quan trọng trong cuộc tiến công để tự vệ của nhà Lý .
– Quân bộ do những tù trưởng như Thâm Cảnh Phúc, Tông Đàn chỉ huy dân binh miền núi đánh châu Ung ( Quảng Tây – Trung Quốc ) .
– Khi kháng chiến bùng nổ, những tù trưởng dân tộc bản địa ít người đã tập trung chuyên sâu lực lượng cho quân mai phục những vị trí kế hoạch gần biên giới Việt – Tống .
– Các dân tộc bản địa ít người đã đoàn kết chiến đấu dũng mãnh kiên cường dưới sự chỉ huy của Lý Thường Kiệt góp thêm phần vượt mặt quân địch xâm lược .

Bài 3 (trang 43 sgk Lịch sử 7): Vì sao nhân dân ta chống Tống thắng lợi ? Ý nghĩa lịch sử của chiến thắng này.

Lời giải:

– Nguyên nhân thắng lợi :
+ Do ý chí độc lập tự chủ của toàn thể nhân dân Đại Việt .
+ Do sức mạnh đoàn kết to lớn của dân tộc bản địa .
+ Do biết thừa kế và phát huy truyền thống lịch sử đấu tranh quật cường của dân tộc bản địa .
+ Do công lao và năng lực của anh hùng dân tộc bản địa Lý Thường Kiệt trong việc sử dụng lối đánh rất độc lạ .
– Ý nghĩa lịch sử :

    + Cuộc kháng chiến thắng lợi thể hiện tinh thần chiến đấu dũng cảm, kiên cường của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh chống xâm lược Tống bảo vệ vững chắc nền độc lập của Tổ quốc, trong đó có đồng bào các dân tộc ít người.

+ Kháng chiến thắng lợi biểu lộ ý thức đoàn kết của nhân dân ta xấp xỉ một lòng, dưới sự chỉ huy có tài năng của Lý Thường Kiệt. Chiến công của ông xứng danh được sử sách dân tộc bản địa lưu mãi muôn đời .
+ Kháng chiến chống Tống thắng lợi đập tan ý chí xâm lược của giặc, buộc nhà Tống từ bỏ trọn vẹn mộng thôn tính Đại Việt. Đất nước bước vào thời kì thái bình .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.