Topic update Tài liệu Tiếng Việt mảng Android 1. Lập trình Android từ cơ bản tới nâng cao : https://goo.gl/4F4qAr 2. Lập trình Android và Kiếm tiền từ tạo App : https://goo.gl/mu4ZGx 3. Khóa học làm App Android giống Lazada ( Qua 63 bài học kinh nghiệm ) Bài 1-11. 4 : https://goo.gl/iXSEYv Bài 12-16. 2 : https://goo.gl/JmpxQX Bài 17.0 – 20 : https://goo.gl/77wVKw Bài 21-26 : https://goo.gl/ZWsnoE Bài 27-30 : https://goo.gl/AQBrUJ Bài 31-40 : https://goo.gl/HwGRMA Bài 41-51 : https://goo.gl/j55GTN Bài 52-63 : https://goo.gl/vJ96cW 4. Thành thạo lập trình Android siêu tốc trong 8 giờ với ứng dụng đọc báo đơn thuần : https://goo.gl/wZdQd7 5. Lập Trình Android Qua Ứng Dụng OrderFood : https://goo.gl/X3zikM 6. Lập trình Android qua 10 ứng dụng trong thực tiễn : https://goo.gl/Tg2Qb4 7. Xây dựng ứng dụng triệu người xài Android Realtime với Firebase qua 5 dự án Bất Động Sản : https://goo.gl/vPXXfW 8. Clone ứng dụng Foody sử dụng Android và FireBase Realtime : https://goo.gl/nCWdgP 9. Lập trình Android từ cơ bản đến nâng cao Part 1 : https://goo.gl/yXxya7 Part 2 : https://goo.gl/EMNvkS Part 3 : https://goo.gl/f9RAC2Tên khóa : TypeScript-ES6 ( Javascript ) qua dự án Bất Động Sản Shopping Cart – Nền tảng NodeJS và AngularJS2Tên khóa : CỐT LÕI JAVA WEB JSP-SERVLET CORE QUA DỰ ÁN WEB HỌC TOEIC TRỰC TUYẾN

Link Download: jQuery Tên khóa: Khóa học lập trình android trong 6 tuần https://drive.google.com/…/fol…/0B2BRsRdCsaKwb0pkQkNLTURGN3c Tên khóa: Tài liệu Marketing online ( ATP Software tổng hợp ) https://drive.google.com/…/fol…/0B_L1C4gmPUQvOHNKYU13Mi1NUjQ Tên khóa: Tủ sách tin học – lập trình https://drive.google.com/…/fol…/0B9y8qNGWk0XfU1V0bVh5MWE5OGs Tên khóa: Khóa học Java-Android https://drive.google.com/…/fol…/0Bz1tr4u7WXzPMnVRT2FCRno1cGM Tên khóa: Khóa học lập trình ứng dụng ios thông qua 10 ứng dụng thiết thực https://drive.google.com/…/fol…/0B4fU5__VXkIkUjExektVSEF3QWs Tên khóa: Khóa học lập trình android và kiếm tiền từ tạo app https://drive.google.com/…/fol…/0B4XKPRMIA42ra1UyTFVDZzNpU28 Tên khóa: Full tài liệu lập trình ( Uri Việt Nam ) https://drive.google.com/…/fol…/0B6UqbP7Q2QG7T29hWW9yQTVSYzg Tên khóa: Khóa học C# cơ bản https://drive.google.com/…/fol…/0BzemEh_T9sPCQ1dQVVhFME4xTHM Tên khóa: Khóa học lập trình hướng đối tượng trên udemy https://drive.google.com/…/fol…/0B7ko2dE1jBIZbDFWU0dJb3IyWms Tên khóa: Tổng hợp tài liệu toeic ( sách + giải + dịch ) https://drive.google.com/…/0B29NZP1mvT-2Umh5REN6M1pkZEE/view Tên khóa: Khóa giao tiếp ( của thầy Lê Thẩm Dương ) https://drive.google.com/…/fol…/0BwYtqq0vAtyFWEpLUnRaM09vWVE Tên khóa: Khóa học kiếm tiền từ youtube https://drive.google.com/…/fol…/0B1oUdOxZEDBKY2Jta2poTWhIeGc Tên khóa: Khóa học Hẹn hò cùng số mệnh – Tony Robbins https://drive.google.com/…/fol…/0B91UqUAFAro4NFFENXAxUlFCTk0 Tên khóa: Khóa học về MCSA https://drive.google.com/…/fol…/0B3yiSJK5LEsHVC1KZXBaRTMwUVU Tên khóa: Khóa học về MCSA 2008 https://drive.google.com/…/fol…/0B3yiSJK5LEsHUkM5aHBpaHdXOE0

Tên khóa : Lấy tin tự động hóa, HTACCESS và thao tác với AJAX trong PHPGiáo trình lập trình C : https://goo.gl/QMZYtX Giáo trình C + + của FPT : https://goo.gl/wwGNsqTên khóa : C # Nâng caoLink Download : Thành thạo LinQ trong 6 tuầnTên khóa : Thành thạo LinQ trong 6 tuần

Link Download: Nền tảng cơ sở dữ liệu qua các ví dụ thực hiện

Tên khóa : Nền tảng cơ sở tài liệu qua các ví dụ thực tiễnđã tạo 11 : 28 19-09-2017

Câu hỏi mới nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *