image-20200422115230-1-4011074

1.8.3. Mô hình

Bạn đang đọc: Trường Đại Học Sài Gòn

1.8.4. Các Ngành đào tạo và giảng dạy chính :

ngành Kỹ thuật Điện, Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông, Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, Công nghệ Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông .

1.8.5. Mục tiêu :

Kế hoạch và tiềm năng tăng trưởng của Khoa là trở thành Khoa giảng dạy đại học và sau đại học, đa ngành, đa nghành với chất lượng đào tạo và giảng dạy và điều tra và nghiên cứu khoa học phân phối nhu yếu ngày càng cao của thị trường lao động để góp thêm phần vào sự nghiệp kiến thiết xây dựng và tăng trưởng kinh tế tài chính xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và những tỉnh, thành khu vực phía Nam theo hướng mưu trí và văn minh .

1.9. Khoa Giáo dục Tiểu học

Triết lý giáo dục : “ Mẫu mực trong đời sống, phát minh sáng tạo trong học tập, vững vàng trong trình độ, đam mê với nghề nghiệp ”

1.9.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Tiền thân Khoa Giáo dục Tiểu học là Khoa Đào tạo Giáo viên Tiểu học của Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Từ tháng 9/2003, Khoa Đào tạo Giáo viên Tiểu học có sự sáp nhập của Trường Trung học Sư phạm vào Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Đến ngày 26/7/2007, Khoa Giáo dục Tiểu học được xây dựng theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn .

1.9.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 25 cán bộ, giảng viên trong đó có 8 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 14 thạc sĩ ; 3 nhân viên, trong đó có 01 thạc sĩ, 02 cử nhân .

1.9.3. Các Ngành huấn luyện và đào tạo chính :

ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học .

1.9.4. Mục tiêu :

Thực hiện sứ mạng giảng dạy giáo viên Tiểu học trình độ Cao đẳng, Đại học tiến tới đào tạo và giảng dạy trình độ Thạc sĩ cho TP. Hồ Chí Minh và những tỉnh trong cả nước, phân phối nhu yếu của ngành Giáo dục đào tạo giảng dạy. Trong suốt thời hạn đào tạo và giảng dạy, xác lập được chất lượng đào tạo và giảng dạy giáo viên Tiểu học có vai trò quan trọng so với sự nghiệp giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, của cả nước nói chung, Khoa Giáo dục Tiểu học luôn chăm sóc tới việc nâng cao chất lượng giảng dạy, phân phối nhu yếu ngày càng cao của ngành Giáo dục đào tạo nói riêng, xã hội nói chung về giáo viên Tiểu học .

1.10. Khoa Giáo dục

Triết lý giáo dục : “ Rèn đức, luyện tài, hội nhập, hợp tác và tăng trưởng ”

1.10.1. Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng :

Tiền thân Khoa Giáo dục là Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh được xây dựng từ năm 1977 với trách nhiệm huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng đội ngũ cán bộ quản lí trường học. Từ năm 2007, Trường Cán bộ Quản lí Giáo dục đào tạo TP. Hồ Chí Minh được sáp nhập với Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh ( sau đó trở thành Trường Đại học Sài Gòn ) trở thành Khoa Quản lí Giáo dục đào tạo và khởi đầu một tiến trình tăng trưởng mới. Từ 01/5/2014, Khoa Quản lí Giáo dục đào tạo và Bộ môn Tâm lí – Giáo dục đào tạo của Trường Đại học Sài Gòn được sát nhập, trở thành Khoa Giáo dục cho đến nay .

1.10.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 23 cán bộ, giảng viên và nhân viên ; với 3 phó giáo sư, 9 tiến sỹ, 3 nghiên cứu sinh, 13 thạc sĩ và 1 cử nhân .

1.10.3. Các Ngành đào tạo và giảng dạy chính :

Đào tạo trình độ Đại học : ngành Quản lí Giáo dục đào tạo và ngành Tâm lí học .

Đào tạo trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ : ngành Quản lí Giáo dục đào tạo .

1.10.4. Mục tiêu :

Mục tiêu chung : Nâng cao chất lượng những mặt hoạt động giải trí của Khoa bảo vệ đủ điều kiện kèm theo hội nhập khu vực và quốc tế, góp thêm phần triển khai tiềm năng chung của Trường Đại học Sài Gòn .

Mục tiêu đơn cử : Đến năm 2020, những chương trình huấn luyện và đào tạo của Khoa đạt chuẩn kiểm định chất lượng Quốc gia. Từ năm 2021 đến năm 2025, Khoa phấn đấu tăng trưởng những chương trình huấn luyện và đào tạo của Khoa đạt chuẩn kiểm định chất lượng của mạng lưới những trường ĐH khu vực Khu vực Đông Nam Á ( AUN-QA ). Từ năm 2026 đến năm 2035, Khoa phấn đấu tăng trưởng những chương trình huấn luyện và đào tạo của Khoa đạt chuẩn quốc tế .

1.11. Khoa Mỹ thuật ( Fine Arts Faculty )

Triết lý giáo dục : “ Rèn đức, luyện tài, phát minh sáng tạo, thời đại ”

1.11.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Thành lập vào ngày 01/10/2010 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ký quyết định hành động phát hành .

1.11.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 10 giảng viên, trong đó có : 1 tiến sỹ, 5 thạc sĩ và 4 cử nhân .

1.11.3. Các Ngành huấn luyện và đào tạo chính :

ngành Sư phạm Mỹ thuật .

1.11.4. Mục tiêu :

Đào tạo Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật giảng dạy Mỹ thuật ở bậc phổ thông, trung cấp và cao đẳng nghề, có khả năng nghiên cứu khoa học giáo dục
Mỹ thuật, tổ chức và quản lý các hoạt động Mỹ thuật.

1.12. Khoa Nghệ thuật

Triết lý giáo dục : “ Rèn đức, luyện tài, vững bước, hội nhập ”

1.12.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Tiền thân của Khoa Nghệ thuật là Khoa Âm nhạc và Mỹ thuật trường CĐ Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, xây dựng năm 1985. Đến năm 2005, Khoa Âm nhạc và Mỹ thuật được đổi tên thành Khoa Nghệ thuật ( gồm có Nhạc và Họa ). Ngày 01/10/2010, Khoa được xây dựng theo Quyết định của Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn .

1.12.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 18 cán bộ, giảng viên, trong đó có : 1 PGS.TS, 4 NCS, 12 thạc sĩ và 1 cử nhân .

1.12.3. Các Ngành đào tạo và giảng dạy chính :

ngành Sư phạm Âm nhạc và ngành Thanh nhạc .

1.12.4. Mục tiêu :

Đào tạo sinh viên trình độ Đại học đủ phẩm chất, giỏi chuyên môn về âm nhạc. Đáp ứng được yêu cầu của nhà tuyển dụng. Có khả năng hợp tác quốc tế.

1.13. Khoa Quản trị kinh doanh thương mại

Triết lý giáo dục : “ Trách nhiệm, chuyên nghiệp, thay đổi, tăng trưởng ”

1.13.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Khoa Quản trị kinh doanh thương mại được xây dựng ngày 10/11/2008 trên cơ sở chia tách ra từ Khoa Kinh tế được xây dựng từ năm 2007 .

1.13.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 26 giảng viên cơ hữu và nhân viên, trong đó có 01 Phó giáo sư, tiến sỹ ; 5 tiến sỹ ; 5 thạc sĩ đang theo học nghiên cứu sinh và 14 thạc sĩ .

1.13.3. Các Ngành giảng dạy chính

Đào tạo trình độ Thạc sĩ : ngành Quản trị kinh doanh thương mại .

Đào tạo trình độ Đại học : ngành Quản trị kinh doanh thương mại và ngành Kinh doanh quốc tế .

1.13.4. Mục tiêu :

Chương trình huấn luyện và đào tạo Thạc sĩ, Cử nhân ngành Quản trị kinh doanh thương mại, Cử nhân ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế nhằm mục đích hướng đến người học, trau dồi phẩm chất chính trị và đạo đức kinh doanh thương mại ; nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản và sâu xa về kinh tế tài chính, xã hội ; và quản trị hoạt động giải trí sản xuất kinh doanh thương mại của một tổ chức triển khai quản lý và vận hành theo cơ chế thị trường. Giúp người học rèn luyện những phẩm chất cần có của một người kinh doanh, năng lực nhận định và đánh giá trường hợp, năng lực kiến thiết xây dựng và tổ chức triển khai thực thi những kế hoạch kinh doanh thương mại và năng lực ra quyết định hành động để xử lý những yếu tố phát sinh trong thực tiễn kinh doanh thương mại ; những kỹ năng và kiến thức tiếp xúc, đàm phán và quan hệ với công chúng .

1.14. Khoa Sư phạm Khoa học Tự nhiên

Triết lý giáo dục : “ Đạo đức, năng lượng, phát minh sáng tạo ”

1.14.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Thành lập vào ngày 01/8/2007 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ký quyết định hành động phát hành .

1.14.2. Đội ngũ giảng viên :

35 viên chức, gồm 31 giảng viên và 4 nhân viên. Trong đó, có 4 Phó Giáo sư, 15 tiến sỹ, 5 nghiên cứu sinh, 10 thạc sĩ và 1 cao học .

1.14.3. Mô hình

image-20200422115230-1-41852751.14.4. Các Ngành huấn luyện và đào tạo chính

Đào tạo trình độ Tiến sĩ : ngành Hóa hữu cơ .

Đào tạo trình độ Thạc sĩ : ngành Hóa hữu cơ và ngành Hóa lý thuyết – Hóa lí .

Đào tạo trình độ Đại học : ngành Sư phạm Hóa học, Sư phạm Sinh học, Sư phạm Vật lí và ngành Sư phạm Khoa học Tự nhiên .

1.14.5. Mục tiêu :

Thực hiện tính năng đào tạo và giảng dạy và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ tiên tiến và thôi thúc hợp tác góp phần cho sự tăng trưởng của ngành Giáo dục đào tạo – Đào tạo, Khoa học – Công nghệ, phân phối sự nghiệp công nghiệp hóa, văn minh hóa quốc gia và hội nhập quốc tế. Đến năm 2030 là đơn vị chức năng huấn luyện và đào tạo và nghiên cứu và điều tra, chuyển giao công nghệ tiên tiến, cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao ngang tầm với những đơn vị chức năng giảng dạy số 1 trong khu vực .

1.15. Khoa Tài chính – Kế toán

Triết lý giáo dục : “ Rèn đức, luyện tài, vững bước, hội nhập ”

1.15.1. Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng :

Thành lập vào ngày 05/11/2008 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ký quyết định hành động phát hành .

1.15.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa có 30 giảng viên. Trong đó : 2 Phó giáo sư, tiến sỹ, 8 tiến sỹ và 20 thạc sĩ .

1.15.3. Các Ngành giảng dạy chính :

ngành Kế toán và ngành Tài chính – Ngân hàng .

1.15.4. Mục tiêu :

Sinh viên học tập và rèn luyện để trở thành người cán bộ có
năng lực, chuyên môn giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt; có khả năng tham gia tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch nghiên cứu khoa học, đổi mới chương trình đào tạo và phương pháp giảng dạy theo hướng lý thuyết gắn với thực tiễn để đáp ứng nhanh các nhu cầu ngày càng gia tăng về nguồn nhân lực chất lượng cao của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.

1.15.5. Học bổng :

Hàng năm, 1 số ít doanh nghiệp trao tặng học bổng cho sinh viên có tác dụng học tập tốt hoặc thực trạng khó khăn vất vả .

1.16. Khoa Thư viện – Văn phòng

Triết lý giáo dục : “ Giáo dục đào tạo tổng lực, tăng trưởng ”

1.16.1. Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng :

Tiền thân của Khoa Thư Viện – Văn phòng là Khoa Thư viện – tin tức thuộc Trường Cao đẳng Sư phạm TP. Hồ Chí Minh. Năm 2007, Khoa được bổ trợ trách nhiệm huấn luyện và đào tạo ngành Lưu trữ học. Ngày 03/02/2012, đổi tên thành Khoa Thư viện – Văn phòng .

1.16.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa có 15 người chia thành 2 bộ môn Quản trị Văn phòng và tin tức – Thư viện, trong đó có 13 giảng viên và 2 nhân viên .

1.16.3. Các Ngành huấn luyện và đào tạo chính :

ngành Quản trị Văn phòng và ngành tin tức – Thư viện .

1.16.4. Mục tiêu :

Đào tạo nhà Quản trị văn phòng chuyên nghiệp tại những cơ quan, tổ chức triển khai ; thao tác trong nghành tin tức – Thư viện. Đào tạo nguồn nhân lực theo khuynh hướng ứng dụng, tăng trưởng tổng lực, có đạo đức, tri thức, văn hóa truyền thống, sức khỏe thể chất, thẩm mỹ và nghệ thuật và trình độ cao ; có phẩm chất, năng lượng và ý thức công dân ; có lòng yêu nghề, phát huy tiềm năng, năng lực phát minh sáng tạo, cung ứng nhu yếu trong nghành nghề dịch vụ tin tức – Thư viện tại Nước Ta, từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế .

1.17. Khoa Giáo dục chính trị

Triết lý giáo dục : “ Tư duy phát minh sáng tạo, trí tuệ uyên bác, bản lĩnh kiên trì ”

1.17.1. Tóm tắt lịch sử vẻ vang xây dựng :

Thành lập vào ngày 04/3/2008 do Hiệu trưởng Trường Đại học Sài Gòn ký quyết định hành động phát hành .

1.17.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa gồm 15 người, trong đó có 01 Phó giáo sư, 09 tiến sỹ và 05 thạc sĩ .

1.17.3. Các Ngành đào tạo và giảng dạy chính :

ngành Giáo dục đào tạo Chính trị .

1.17.4. Mục tiêu :

Đào tạo giảng viên dạy môn Giáo dục đào tạo công dân có kiến thức và kỹ năng chuyên ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân và nhiệm vụ sư phạm ; giảng dạy ở những trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và giáo dục chính trị ở những trường Trung cấp chuyên nghiệp .

1.18. Khoa Toán – Ứng dụng

Triết lý giáo dục : “ Tư duy phản biện, nghĩa vụ và trách nhiệm, trung thực ”

1.18.1. Tóm tắt lịch sử dân tộc xây dựng :

Khoa Toán – Ứng dụng được xây dựng vào tháng 10/2010, tiền thân là ngành Sư phạm Toán của Khoa Sư phạm Khoa học tự nhiên .

1.18.2. Đội ngũ giảng viên :

Khoa hiện có 35 cán bộ, giảng viên ; trong đó có 4 phó giáo sư, 14 tiến sỹ, 16 thạc sĩ ( trong đó có 3 người đang làm Nghiên cứu sinh ) .

1.18.3. Các Ngành huấn luyện và đào tạo chính :

Đào tạo trình độ Đại học : ngành Sư phạm Toán và ngành Toán ứng dụng .

Đào tạo trình độ Thạc sĩ : ngành Toán giải tích và ngành Lý luận và giải pháp dạy học bộ môn Toán .

Đào tạo trình độ Tiến sĩ : ngành Toán Giải tích .

1.18.4. Mục tiêu :

Đào tạo nguồn nhân lực làm trong những cơ sở giáo dục hoặc những công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, sinh viên ngành Toán ứng dụng có thời cơ thao tác ở những ngân hàng nhà nước, phòng dự báo kinh tế tài chính hoặc những công ty ứng dụng trong và ngoài nướcp ; huấn luyện và đào tạo giáo viên trung học có lý luận và giải pháp dạy học bộ môn Toán tốt, có giải pháp tiếp cận Khoa học về những yếu tố thực tiễn, có năng lượng và phẩm chất phân phối nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, khoa học – công nghệ của quốc gia và xu thế thay đổi giáo dục .

2. tin tức về từng Ngành

2.1. Ngành

Công nghệ Thông tin

2.1.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.1.2. Tổng số tín chỉ

Hệ chính quy : 133 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

Hệ chất lượng cao : 137 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.1.3. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo kỹ sư Công nghệ thông tin có kỹ năng và kiến thức cơ bản và nâng cao về nghành Công nghệ thông tin, có kỹ năng và kiến thức trình độ và kỹ năng và kiến thức mềm, có năng lực thao tác độc lập và thao tác nhóm, có năng lực thích ứng với sự tăng trưởng của công nghệ tiên tiến và môi trường tự nhiên việc làm, cung ứng nhu yếu nhân lực CNTT ngày càng cao trong 1 số ít nghành của nền kinh tế tài chính .

Mục tiêu đơn cử :

– Hình thành nền tảng vững chãi về kỹ năng và kiến thức giáo dục đại cương, kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành và kiến thức và kỹ năng ngành trong nghành CNTT .

– Sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức tự học, kỹ năng và kiến thức xử lý yếu tố và những kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp và tư duy phát minh sáng tạo trong nghành CNTT .

– Giao tiếp hiệu suất cao, biết tổ chức triển khai, chỉ huy, thao tác nhóm, có năng lực phát hiện và xử lý yếu tố, tư duy phản biện, phát minh sáng tạo .

– Vận dụng tốt các năng lực hình thành ý tưởng: lên kế hoạch, giải quyết các
công việc và bài toán trong lĩnh vực CNTT.

– Có năng lực chớp lấy những nhu yếu xã hội, triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội và thiên nhiên và môi trường và ý thức học tập suốt đời .

2.1.4. Triển vọng nghề nghiệp

Lập trình viên, kiểm thử viên, quản trị cơ sở tài liệu, quản trị mạng, nhân viên cấp dưới tin học, quản trị website ở những công ty đơn vị chức năng như ngân hàng nhà nước, công ty sàn chứng khoán, công ty tiếp thị quảng cáo, bưu điện, trường học, …

Tư vấn viên, phân phối giải pháp phong cách thiết kế bảo mật thông tin, kiến thiết xây dựng bảo mật thông tin, dịch vụ bảo đảm an toàn tài liệu ở những công ty tư vấn giải pháp kỹ thuật cao trong CNTT .

Tham gia vào những quy trình của việc tăng trưởng ứng dụng ở những công ty ứng dụng .

2.2. Ngành Kỹ thuật ứng dụng

2.2.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.2.2. Tổng số tín chỉ :

137 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.2.3. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo nguồn nhân lực tăng trưởng ứng dụng máy tính có chất lượng cao, có uy tín trong nước và đạt trình độ khu vực, nhằm mục đích góp thêm phần cung ứng nhu yếu tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ thông tin cho cả nước .

Mục tiêu đơn cử :

– Có năng lực sử dụng thành thạo ngôn từ lập trình văn minh .

– Có kiến thức và kỹ năng cơ bản và sâu xa về quá trình tăng trưởng ứng dụng ; có kỹ năng và kiến thức vững chãi về quản trị dự án Bất Động Sản ứng dụng .

– Có năng lực sử dụng ngoại ngữ trong việc làm trình độ .

– Có năng lực vận dụng những công nghệ tiên tiến, kỹ thuật mới nhất, những giải pháp khoa học của ngành công nghệ thông tin vào việc xử lý những yếu tố bài toán thực tiễn .

– Có năng lực tự học, tự điều tra và nghiên cứu để tăng trưởng nghề nghiệp nhằm mục đích thích ứng với thiên nhiên và môi trường thao tác trong nước và quốc tế .

– Có đạo đức nghề nghiệp ; có kiến thức và kỹ năng thao tác nhóm và có năng lực chỉ huy nhóm ; có kiến thức và kỹ năng về khởi nghiệp .

– Khoá luận tốt nghiệp của sinh viên hoàn toàn có thể ươm mầm cho những ứng dụng trong tương lai .

2.2.4. Triển vọng nghề nghiệp

Hiện tại thị trường ứng dụng trong nước và quốc tế là rất to lớn ; sinh viên tốt nghiệp ngành Kỹ thuật ứng dụng hoàn toàn có thể hoạt động giải trí trong những nghành gia công ứng dụng, kinh tế tài chính ngân hàng nhà nước, giáo dục, ytế, hành chính sự nghiệp, vui chơi, giao thông vận tải vận tải đường bộ, kiến thiết xây dựng, thương mại điện tử, …

Các vị trí thuộc nhóm tăng trưởng ứng dụng : vị trí nghiên cứu và phân tích nhiệm vụ / nghiên cứu và phân tích nhu yếu người dùng ; phong cách thiết kế ứng dụng ; lập trình ứng dụng ; kiểm thử ứng dụng ; quản trị tiến trình tăng trưởng ứng dụng ; quản trị dự án Bất Động Sản, tư vấn, …

Các vị trí thuộc nhóm mạng lưới hệ thống thông tin : quản trị cơ sở tài liệu, quản trị mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin cho cơ quan doanh nghiệp, tư vấn mạng lưới hệ thống công nghệ thông tin, quản trị bảo mật an ninh / bảo mật thông tin thông tin, …

Các vị trí thuộc nhóm điều tra và nghiên cứu tại những viện nghiên cứu và điều tra, những trường đại học, những công ty ứng dụng lớn : khoa học dữ liệu, trí tuệ tự tạo, khai thác tài liệu, giải quyết và xử lý ngôn từ, tài liệu lớn, …

Các vị trí thuộc nhóm giảng dạy : Trợ giảng, giảng viên, nghiên cứu viên, …

Học tiếp lên những bậc học cao hơn những chuyên ngành Kỹ thuật ứng dụng hoặc những chuyên ngành tương quan như khoa học máy tính, mạng lưới hệ thống thông tin, công nghệ thông tin tại những cơ sở giảng dạy trong và ngoài nước .

2.3. Ngành Giáo dục đào tạo Mầm non

2.3.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.3.2. Tổng số tín chỉ :

156 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.3.3. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo cử nhân ngành giáo dục mần nin thiếu nhi có trình độ trình độ, nhiệm vụ, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp để thực thi công tác làm việc chăm nom – giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi ( 0 – 6 tuổi ) ; có năng lực học tập nâng cao ( sau đại học ) .

Mục tiêu đơn cử : Từ tiềm năng chung đã đưa ra, chương trình giảng dạy ngành Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi sẽ trang bị cho người học những tiềm năng đơn cử ( viết tắt là PO ) như sau :

PO 1 : Hình thành nền tảng vững chãi về kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương, kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi .

PO 2 : Sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức tự học, kỹ năng và kiến thức xử lý yếu tố, những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp và tư duy phát minh sáng tạo trong nghành nghề dịch vụ giáo dục mần nin thiếu nhi .

PO 3 : Giao tiếp hiệu suất cao, biết tổ chức triển khai, chỉ huy và thao tác nhóm .

PO 4 : Vận dụng tốt những năng lượng hình thành sáng tạo độc đáo : lên kế hoạch và tổ chức triển khai thực thi kế hoạch chăm nom giáo dục trẻ mần nin thiếu nhi .

PO 5 : Cập nhật kịp thời những nhu yếu xã hội, triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, ý thức học tập suốt đời, bảo vệ trẻ nhỏ .

2.3.4. Triển vọng nghề nghiệp :

Sau khi triển khai xong chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Giáo dục đào tạo mần nin thiếu nhi, sinh viên sẽ được trang bị khá đầy đủ kiến thức và kỹ năng và năng lượng trình độ để bảo vệ nhu yếu tại một số ít vị trí việc làm dưới đây :

– Giáo viên mần nin thiếu nhi ở những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi công lập, tư thục, quốc tế .

– Chuyên viên trong những cơ quan, tổ chức triển khai có tương quan đến bậc học mần nin thiếu nhi .

– Giảng viên tại những trường, cơ sở giảng dạy giáo viên mần nin thiếu nhi .

– Cán bộ quản trị những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi .

– Giáo viên dạy kĩ năng sống, ngoại ngữ, thẩm mỹ và nghệ thuật tại những TT tu dưỡng năng khiếu sở trường, giáo dục kỹ năng và kiến thức sống cho trẻ mần nin thiếu nhi – tiểu học .

2.4. Ngành Khoa học thiên nhiên và môi trường

2.4.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.4.2. Tổng số tín chỉ :

173 tín chỉ. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 132 tín chỉ
(không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh).

2.4.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.4.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Chương trình giảng dạy giúp người học hoàn toàn có thể nhận diện, nghiên cứu và phân tích những yếu tố trong nghành nghề dịch vụ môi trường tự nhiên và những ngành tương quan ; có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và điều tra khoa học, tiếp xúc, chỉ huy, thao tác độc lập và tham gia những nhóm với những dự án Bất Động Sản về môi trường tự nhiên cấp địap hương, vương quốc và quốc tế, qua đó người học có năng lực lý giải, đưa ra giải pháp, và quản lý và vận hành những giải pháp để xử lý những yếu tố về thiên nhiên và môi trường hoặc ngăn ngừa những yếu tố về thiên nhiên và môi trường hoàn toàn có thể xãy ra trong toàn cảnh tăng trưởng quốc gia và hội nhập quốc tế. Đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho xã hội, có năng lượng trình độ, có sức khỏe thể chất, đạo đức tốt tương thích với những nhu yếu xã hội và nền kinh tế thị trường. Trang bị cho người học đủ kiến thức và kỹ năng để liên tục được đào tạo và giảng dạy ở bậc thạc sĩ, tiến sỹ trong và ngoài nước .

2.4.5. Triển vọng nghề nghiệp :

những Sở Khoa học và công nghệ tiên tiến, Sở Tài nguyên và môi trường tự nhiên, phòng tài nguyên và môi trường tự nhiên ở những Q. / huyện, những khu công nghiệp, khu công nghiệp, những trạm quan trắc thiên nhiên và môi trường và những phòng ban khác, … Chuyên gia tư vấn môi trường tự nhiên, thực thi những đề tài, dự án Bất Động Sản về môi trường tự nhiên, báo cáo giải trình nhìn nhận tác động ảnh hưởng môi trường tự nhiên, sản xuất sạch hơn, biến hóa khí hậu … Lập những dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư, phong cách thiết kế thiết kế xây dựng và quản lý và vận hành những xí nghiệp sản xuất giải quyết và xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, nguy cơ tiềm ẩn, … Làm việc trong những Viện, Trung tâm nghiên cứu và điều tra và những trường đại học, cán bộ giảng dạy trong những trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đào tạo và giảng dạy những ngành về môi trường tự nhiên .

2.4.6. Mô hình link, hợp tác

Hợp tác giảng dạy doanh nghiệp :

– Phối hợp với những đơn vị chức năng Sở ban ngành trong nghành môi trường tự nhiên trong công tác làm việc nghiên cứu và điều tra khoa học như : Sở Khoa học và Công nghệ Tp. TP HCM, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Hội khoa học kỹ thuật TP.HCM.

– Hợp tác với những đơn vị chức năng chuyên ngành và doanh nghiệp trong những chuyến thực tiễn trình độ ở những địa phương như Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, …

Hợp tác điều tra và nghiên cứu trong nước : Ký cam kết hợp tác với 1 số ít đơn vị chức năng để tham gia những dự án Bất Động Sản điều tra và nghiên cứu hoặc đưa sinh viên đến Thực tập tốt nghiệp như : Trung tâm Tư vấn và Kỹ thuật môi trường tự nhiên thuộc Tổng cục Môi trường, Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Bảo vệ thiên nhiên và môi trường, Trung tâm Công nghệ Môi trường – ENTEC, Trung tâm Văn hóa Đầm Sen .

2.5. Ngành Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường

2.5.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.5.2. Tổng số tín chỉ :

199 tín chỉ. Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 199 tín chỉ
(không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh), gồm 2 chuyên ngành hẹp:

– Chuyên ngành 1 : Kỹ thuật giải quyết và xử lý nước .

– Chuyên ngành 2 : Kỹ thuật giải quyết và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy cơ tiềm ẩn .

2.5.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.5.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Đào tạo nhân lực ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường có trình độ chuyên môn chất lượng cao, hướng tới chuẩn quốc tế. Sinh viên
sau khi tốt nghiệp có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp tốt, có kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng, thành thạo nghề, có trình độ chuyên môn gắn liền với thực tiễn, có kỹ năng nghiên cứu và làm việc độc lập và phát triển tư duy từ đó có khả năng giải quyết được các vấn đề thực tiễn liên quan đến lĩnh vực công nghệ kỹ thuật môi trường, có tính sáng tạo, có kỹ năng quản lý con người và làm việc nhóm, đóng góp hữu ích cho xã hội.

2.5.5. Triển vọng nghề nghiệp

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật thiên nhiên và môi trường hoàn toàn có thể đảm nhiệm những vị trí : kỹ sư khu công trình, kỹ sư phong cách thiết kế, kỹ sư tư vấn, quản trị và chuyển giao công nghệ tiên tiến tại những công ty, nhà máy sản xuất, Sở Khoa học và công nghệ tiên tiến, Sở Tài nguyên và thiên nhiên và môi trường, phòng tài nguyên và môi trường tự nhiên ở những Q. / huyện, những khu công nghiệp, khu công nghiệp, những trạm quan trắc môi trường tự nhiên và những Phòng ban, Trung tâm có nghành điều tra và nghiên cứu về giải quyết và xử lý nước thải, nước cấp, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy cơ tiềm ẩn, … hoặc những cơ sở sản xuất và kinh doanh thương mại những thiết bị thiên nhiên và môi trường .

Kỹ sư Công nghệ kỹ thuật môi trường có khả năng tự trau dồi, nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có thể thực hiện nghiên cứu độc lập;
có khả năng tiếp tục theo học chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ trong và ngoài nước thuộc các lĩnh vực môi trường. Tham gia nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và các trường đại học, cán bộ giảng dạy trong các trường cao đẳng và trung học chuyên nghiệp, đào tạo các ngành về môi trường.

2.5.6. Mô hình link, hợp tác

Hợp tác giảng dạy doanh nghiệp :

– Phối hợp với những đơn vị chức năng Sở ban ngành trong nghành nghề dịch vụ môi trường tự nhiên trong công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ tiên tiến như : Sở Khoa học và Công nghệ Thành Phố Hồ Chí Minh, Sở Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Hội khoa học kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh, Viện sinh học nhiệt đới gió mùa, Viện hàn lâm khoa học việt nam, Viện nguồn năng lượng nguyên tử Nước Ta …

– Hợp tác với những đơn vị chức năng chuyên ngành và doanh nghiệp trong những chuyến Thực tế trình độ và Thực tế Học phần nhằm mục đích tạo thời cơ việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp : Viện Môi trường và Tài Nguyên ( Đại học Quốc gia TpHCM ), Trung tâm thiên nhiên và môi trường Phương Nam, Trung tâm Môi trường của Viện Biển, Khu công nghệ cao Quận 9, Công ty Ajinomoto, những khu công nghiệp thuộc TpHCM và những vùng lân cận, Ủy ban những Quận Huyện ở những địa phương như Tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Đồng Nai, Long An, Đồng Tháp, Cần Thơ, Kiên Giang, An Giang, …

Hợp tác nghiên cứu và điều tra trong nước : Kết hơp với 1 số ít công ty thiên nhiên và môi trường như Công Nghệ Sạch, Tín Thành, Vạn Tường, công ty chế biến thủy hải sản Lam Điền tiến hành công nghệ tiên tiến keo tụ và oxi hóa điện hóa ứng dụng giải quyết và xử lý môi trường tự nhiên, ứng dụng những loại tảo và vi trùng giải quyết và xử lý nước thải, chất thải rắn và khí thải .

Hợp tác giảng dạy quốc tế :

– Ngành đang hợp tác đào tạo và giảng dạy với trường Nagaoka University of Technology ( đã ký MOU ) về trao đổi giảng viên, 01 sinh viên trường này đã sang trao đổi điều tra và nghiên cứu với Ngành từ tháng 10/2019 đến 01/2020. Ngành có hợp tác với cơ quan nguyên tử quốc tế ( IAEA ), Quỹ Nghiên cứu thử thách toàn thế giới của chính phủ nước nhà Anh ( GCRF ) và được hỗ trợ vốn từ những cơ quan này 01 đề tài về giải quyết và xử lý thiên nhiên và môi trường và 01 đề tài về tăng trưởng vững chắc. Dự kiến Ngành liên tục có thêm hợp tác với 01 trường đại học Đài Loan và 01 trường đại học Philippines trong năm 2020 để tăng trưởng mạng lưới link nghiên cứu và điều tra và trao đổi học tập của giảng viên và sinh viên .

– Ngành đã hướng dẫn 03 sinh viên tốt nghiệp đạt học bổng (100% học phí và
cấp bù sinh hoạt phí mức cao nhất) của chương trình học cao học và nghiên cứu sinh tại các trường top đầu ở Đài Loan: National Central University, National Tsing Hua University, National Chung Hsing University. Dự kiến tháng 09/2020, Ngành sẽ tiếp tục gửi 06 sinh viên tốt nghiệp của bộ môn đi học cao học tại Đài Loan.

2.6. Ngành Luật

2.6.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.6.2. Tổng số tín chỉ :

Sinh viên phải tích lũy tối thiểu 132 tín chỉ (không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng –
An ninh).

2.6.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ A2 ( Khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 400, chứng từ TOEFL PBT 400, chứng từ TOEFL IBT 35, chứng từ IELTS 4.0 .

2.6.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân Luật có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt ; Có kiến thức và kỹ năng cơ bản về pháp lý, có kỹ năng và kiến thức thực hành nghề luật, có năng lực nghiên cứu và điều tra và giải quyết và xử lý những yếu tố pháp lý đặt ra trong thực tiễn, phân phối nhu yếu nguồn nhân lực có trình độ và chất lượng cao Giao hàng sự nghiệp tăng trưởng quốc gia trong thời kỳ hội nhập .

2.6.5. Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên làm công tác làm việc tổ chức triển khai, hành chính, pháp chế trong những cơ quan nhà nước, trong doanh nghiệp thuộc những thành phần kinh tế tài chính ; trong những cơ sở huấn luyện và đào tạo ;

Chuyên gia thao tác trong những cơ quan tư pháp ; Luật gia, luật sư trong những cơ quan, tổ chức triển khai hành nghề luật ;

Những việc làm khác có tương quan đến pháp lý .

2.7. Ngành Sư phạm tiếng Anh

2.7.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.7.2. Tổng số tín chỉ :

149 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.7.3. Yêu cầu tiếng Anh :

IELTS Academic 6.5, TOEFL IBT 90, FCE 160, TOEIC 4 kỹ năng và kiến thức : Nghe đọc 850, Nói 170, Viết 160 .

2.7.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm tiếng Anh có trình độ trình độ, nhiệm vụ, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe thể chất tốt, có ý thức ship hàng nhân dân, có kỹ năng và kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có năng lực thích ứng cao, có năng lượng thực hành nghề nghiệp bảo vệ thực thi những trách nhiệm của nhà giáo, phân phối nhu yếu thay đổi giáo dục .

2.7.5. Triển vọng nghề nghiệp :

Giáo viên giảng dạy chương trình tiếng Anh ở những bậc học đại trà phổ thông, hoạt động giải trí và công tác làm việc có hiệu suất cao trong những nghành nghề dịch vụ trình độ như giảng dạy, phiên dịch, những hoạt động giải trí nhiệm vụ, kinh doanh thương mại, kinh tế tài chính và xã hội cần tiếng Anh .

2.8. Ngành Ngôn ngữ Anh

2.8.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.8.2. Tổng số tín chỉ :

149 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.8.3. Yêu cầu tiếng Anh :

IELTS Academic 6.5, TOEFL IBT 90, FCE 160, TOEIC 4 kiến thức và kỹ năng : Nghe đọc 850, Nói 170, Viết 160 .

2.8.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Đào tạo cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh có kỹ năng và kiến thức tốt về tiếng Anh và sử dụng thành thạo tiếng Anh, có trình độ, nhiệm vụ giỏi, có phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe thể chất tốt, có năng lực thích ứng cao, có kiến thức và kỹ năng và năng lượng thực hành nghề nghiệp thuộc nghành nghề dịch vụ trình độ có sử dụng tiếng Anh, phân phối nhu yếu xã hội .

2.8.5. Triển vọng nghề nghiệp :

Người học sau khi tốt nghiệp hoàn toàn có thể thao tác tại những công ty du lịch, thương mại hoặc những công ty đa vương quốc và có khả năng học ở những trình độ cao hơn. Ngoài ra, hoàn toàn có thể làm phiên dịch tiếng Anh hoặc những việc làm có sử dụng tiếng Anh trong những tổ chức triển khai, doanh nghiệp, công ty thương mại .

2.9. Ngành Quốc tế học

2.9.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.9.2. Tổng số tín chỉ :

200 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 133 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.9.3. Yêu cầu tiếng Anh :

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Quốc tế học đào tạo và giảng dạy ngoại ngữ hai ( Tiếng Trung / Tiếng Nhật ) là ngôn từ sửa chữa thay thế cho tiếng Anh thuộc khối kỹ năng và kiến thức chung của nhà trường. Ngoại ngữ hai là học phần bắt buộc sinh viên phải tích góp và sinh viên phải lựa chọn 01 trong 02 ngôn từ hai để học tập. Hơn nữa, chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Quốc tế học đã và đang dạy song ngữ 1 số ít học phần nhằm mục đích nâng cao năng lượng ngoại ngữ cho sinh viên .

2.9.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Chương trình đào tạo bậc đại học ngành Quốc tế học đào tạo ra những cử nhân
đại học Quốc tế học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có tri thức và kĩ năng căn bản cũng như chuyên sâu về nghiên cứu quốc tế/ quan hệ quốc tế. Cụ thể: sinh viên sẽ được trang bị vừa có kiến thức đại cương về các ngành khoa học Xã hội và Nhân văn, vừa có kiến thức chuyên sâu về ngành Quốc tế học.

Chương trình đào tạo và giảng dạy của ngành có 3 chuyên ngành chính : Quan hệ quốc tế, Châu Âu học và Hoa Kì học học ; sinh viên hoàn toàn có thể lựa chọn 1 trong 3 chuyên ngành trên. Sinh viên sẽ được cung ứng những kỹ năng và kiến thức cơ bản văn hoá, xã hội, chính trị, thẩm mỹ và nghệ thuật, lịch sử dân tộc của những vương quốc số 1 trên quốc tế và trong khu vực ; những mối quan hệ, chủ trương đối ngoại và sự tương tác chính trị, xã hội và văn hóa truyền thống trong mạng lưới hệ thống quốc tế ; tầm quan trọng của những nền văn hóa truyền thống ; sự toàn thế giới hóa của nền kinh tế tài chính quốc tế ; cùng những kĩ năng như Nghiệp vụ đối ngoại, Báo chí tiếp thị quảng cáo và Quản trị kinh doanh thương mại … Với kiến thức và kỹ năng đa ngành và liên ngành, khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể tiếp cận với những thời cơ việc làm rất phong phú hoặc liên tục theo học ở những bậc học cao hơn như thạc sĩ, tiến sĩ Quan hệ quốc tế, thạc sĩ châu Mĩ học, châu Âu học do Khoa tổ chức triển khai hoặc những cơ sở huấn luyện và đào tạo khác trong nước hoặc ngoài nước .

2.9.5. Triển vọng nghề nghiệp

Quan hệ hội đồng, quản trị viên của những chương trình quốc tế ;

Quan hệ đối ngoại, truyền thông online nội bộ, thiết kế xây dựng và tăng trưởng tên thương hiệu tại những doanh nghiệp ;

Làm việc tại những tổ chức triển khai quốc tế liên chính phủ và phi chính phủ ;

Làm việc trong nghành truyền thông online ;

Hoạt động tổ chức triển khai sự kiện ;

Tham gia trong nghành Lữ hành, Du lịch quốc tế ;

Tham gia điều tra và nghiên cứu trong ngành Quốc tế học .

2.9.6. Mô hình link, hợp tác

Hiện nay, ngành Quốc tế học chưa có link huấn luyện và đào tạo với những trường trong khu vực, trên quốc tế. Song song đó, ngành cũng chưa có link giảng dạy với những doanh nghiệp và đó sẽ là xu thế trong thời hạn sắp tới. Mặc dù ngành Quốc tế học chưa có link giảng dạy nhưng những khóa thời gian ngắn được tổ chức triển khai tích hợp với thực tiễn trình độ của sinh viên, đặc biệt quan trọng là thực tiễn trình độ tại những nước trong khu vực .

Bên cạnh việc link đào tạo và giảng dạy, giao lưu văn hóa truyền thống và trao đổi sinh viên giữa những trường trong khu vực cũng được nhà trường chú trọng, đặc biệt quan trọng là những ngành học nghiên cứu và điều tra về những yếu tố toàn thế giới, văn hóa truyền thống những nước trong đó có ngành Quốc tế học .

2.10. Ngành Nước Ta học

2.10.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.10.2. Tổng số tín chỉ :

170 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 133 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.10.3. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Mục tiêu chung của chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân ngành Nước Ta học là trang bị những kiến thức và kỹ năng liên ngành cho người học về quốc gia, con người Nước Ta : chính trị, pháp lý, kinh tế tài chính – văn hóa – xã hội Nước Ta và những nhiệm vụ văn hóa truyền thống – du lịch. Đào tạo cử nhân có phẩm chất chính trị, đạo đức, lập trường vững vàng, có ý thức góp sức cho hội đồng và xã hội. Sinh viên tốt nghiệp ngành này có năng lực hoạt động giải trí trong những cơ quan, doanh nghiệp tương quan đến nghành nghề dịch vụ xã hội – nhân văn ở trong và ngoài nước ; đồng thời có năng lực tự học, tự tu dưỡng để tăng trưởng bản thân, cung ứng được nhu yếu, vị trí của việc làm trong thiên nhiên và môi trường đa văn hóa và hội nhập quốc tế .

2.10.4. Triển vọng nghề nghiệp

Việc làm trong nghành nghề dịch vụ văn hoá – xã hội :

– Cơ quan quản trị nhà nước về văn hóa truyền thống và du lịch ;

– Cơ quan trình độ về văn hoá – xã hội ;

– Các tổ chức triển khai kinh doanh thương mại trong nghành văn hoá ( Thuyết minh viên, hướng dẫn viên du lịch tại kho lưu trữ bảo tàng, di sản, di tích lịch sử lịch sử vẻ vang – văn hoá, danh lam thắng cảnh, … ) .

Việc làm trong nghành du lịch lữ hành – hướng dẫn :

– Hướng dẫn viên du lịch trong nước và quốc tế ;

– Thiết kế, tổ chức triển khai và điều hành quản lý những Tour du lịch trong và ngoài nước ;

– Sale và Marketing du lịch ;

– Tổ chức những sự kiện du lịch, liên hoan văn hoá ;

– Điều phối những hoạt động giải trí của những hãng lữ hành trong nước và quốc tế .

Việc làm trong nghành lưu trú và siêu thị nhà hàng :

– Bộ phận FO ( tiếp tân ) ;

– Bộ phận HK ( buồng phòng ) ;

– Bộ phận F&B ( nhà hàng, tiệc nhà hàng quán ăn ) ;

– Bussiness Center ( nhiệm vụ văn phòng cho người kinh doanh ) ;

– Bộ phận Sale và Marketing ;

– Bộ phận nhân sự và huấn luyện và đào tạo ;

– Bộ phận chăm nom người mua .

2.10.5. Mô hình link, hợp tác :

Hiện nay, ngành Nước Ta học chưa có link giảng dạy với những nước trong khu vực và trên quốc tế. Trước đây, khoa đã triển khai link với những doanh nghiệp lữ hành, khách sạn – nhà hàng quán ăn tổ chức triển khai những khóa học tập thời gian ngắn tại doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc link giảng dạy vẫn chưa phát huy hết vai trò và cung ứng tiềm năng học tập. Vì thế, việc link huấn luyện và đào tạo đang được kiểm soát và điều chỉnh, xin chủ trương của nhà trường và sẽ tiến hành trong thời hạn sớm nhất .

2.11. Ngành Sư phạm địa lý

2.11.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.11.2. Tổng số tín chỉ :

183 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 135 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.11.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.11.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân sư phạm ngành Địa lí có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt ; có kiến thức và kỹ năng cơ sở, trình độ vững vàng, hình thành năng lượng nghề nghiệp, năng lượng cá thể phân phối được nhu yếu của trách nhiệm dạy học và hoạt động giải trí giáo dục theo nhu yếu thay đổi của chương trình giáo dục phổ thông môn Địa lí ; có năng lực phát hiện và điều tra và nghiên cứu xử lý những yếu tố về giáo dục và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội thuộc nghành nghề dịch vụ Địa lí .

2.11.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực tham gia giảng dạy Địa lí tại những trường Trung học cơ sở ( trung học cơ sở ), Trung học phổ thông ( trung học phổ thông ), những trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước .

Có năng lực làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu tại những Phòng, Trung tâm, Viện điều tra và nghiên cứu về khoa học Địa lý, tài nguyên và môi trường tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, quy hoạch, nghiên cứu và điều tra giáo dục, dự án Bất Động Sản dân số, đô thị hóa, tăng trưởng nông thôn, những tạp chí chuyên ngành, …

Có năng lực làm nhân viên và quản trị tại những cơ sở khác tương thích với trình độ như du lịch, văn hóa truyền thống, địa chính, môi trường tự nhiên, …

2.12. Ngành Sư phạm lịch sử vẻ vang – địa lý

2.12.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.12.2. Tổng số tín chỉ :

146 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 135 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.12.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.12.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lí có năng lực tiến hành và tăng trưởng chương trình giáo dục phổ thông môn Lịch sử – Địa lí ở trường đại trà phổ thông ; có năng lượng tổ chức triển khai những hình thức hoạt động giải trí giáo dục theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng và phẩm chất học viên ; có năng lực tự học, tự tu dưỡng để tăng trưởng bản thân, phân phối được nhu yếu thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục phổ thông, công cuộc hiện đại hoá quốc gia và hội nhập quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giáo dục nói chung và giảng dạy liên môn Lịch sử và Địa lí ở trung học cơ sở nói riêng .

2.12.5. Triển vọng nghề nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lí có nhiều thời cơ việc làm trong ngành giáo dục khi Bộ Giáo dục và Đào tạo tiến hành Chương trình giáo dục phổ thông mới trong thời hạn tới .

Ngoài giảng dạy Lịch sử và Địa lí tại những trường trung học cơ sở, sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Lịch sử – Địa lí có nhiều thời cơ việc làm trong những ngành nghề khác như hướng dẫn viên du lịch du lịch, nhân viên cấp dưới kho lưu trữ bảo tàng, những cơ quan văn hóa – xã hội, …

2.13. Ngành Sư phạm lịch sử vẻ vang

2.13.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.13.2. Tổng số tín chỉ :

136 tín chỉ .

2.13.3. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân ngành Sư phạm Lịch sử có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt ; có kiến thức và kỹ năng vững vàng về khoa học cơ bản và khoa học giáo dục, có năng lượng dạy học và hoạt động giải trí giáo dục ở trung học phổ thông, cao đẳng và đại học ; có năng lực nghiên cứu và điều tra khoa học lịch sử dân tộc và khoa học giáo dục cũng như ứng dụng những thành tựu nghiên cứu và điều tra vào trong thực tiễn nghề nghiệp và đời sống xã hội, phân phối được nhu yếu thay đổi giáo dục phổ thông. Có kỹ năng và kiến thức cơ sở, trình độ vững vàng, hình thành năng lượng nghề nghiệp, năng lượng cá thể cung ứng được nhu yếu của trách nhiệm dạy học và hoạt động giải trí giáo dục theo nhu yếu thay đổi cơ bản, tổng lực giáo dục phổ thông ; có năng lực phát hiện và nghiên cứu và điều tra xử lý những yếu tố về giáo dục và tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội thuộc nghành nghề dịch vụ Lịch sử .

2.13.4. Triển vọng nghề nghiệp

Có đầy đủ phẩm chất và năng lực tham gia giảng dạy bộ môn  Lịch sử ở các trường Trung học cơ sở (THCS), Trung học phổ thông (THPT), các trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước.

Cán bộ chuyên trách công tác làm việc tại những kho lưu trữ bảo tàng, Ban tuyên giáo, những Sở – phòng văn hóa, những khu di tích lịch sử lịch sử dân tộc – văn hóa truyền thống, cơ quan văn hóa, truyền hình, báo chí truyền thông, nhà xuất bản .

Cán bộ làm nhân viên và quản trị, hướng dẫn tại những cơ sở khác tương thích với trình độ như du lịch, văn hóa truyền thống …

2.14. Ngành Sư phạm ngữ văn

2.14.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.14.2. Tổng số tín chỉ :

146 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 135 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.14.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.14.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Mục tiêu của Chương trình đào tạo và giảng dạy cử nhân ngành Sư phạm Ngữ văn là huấn luyện và đào tạo ra những cử nhân có tri thức trình độ vững vàng, có những phẩm chất nhân văn tốt đẹp. Sinh viên tốt nghiệp có năng lực tiến hành và tăng trưởng chương trình giáo dục phổ thông môn Ngữ văn ở những trường đại trà phổ thông ; có năng lượng tổ chức triển khai những hình thức hoạt động giải trí giáo dục theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng và phẩm chất cho học viên ; có năng lực tự học, tự tu dưỡng để không ngừng tăng trưởng bản thân, cung ứng được nhu yếu thay đổi tổng lực của giáo dục phổ thông, cũng như công cuộc hiện đại hoá quốc gia và hội nhập quốc tế trong nghành nghề dịch vụ giáo dục .

2.14.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực tham gia giảng dạy Ngữ văn tại những trường Trung học cơ sở ( trung học cơ sở ), Trung học phổ thông ( trung học phổ thông ) và có hướng phấn đấu học tập để tham gia giảng dạy tại những trường Cao đẳng, Đại học trong cả nước .

Có năng lực làm công tác làm việc điều tra và nghiên cứu khoa học giáo dục trong môn Ngữ văn, cũng như những nghành khoa học xã hội có tương quan đến vốn tri thức và kĩ năng đã được giảng dạy .

Có năng lực sáng tác văn chương hoặc làm nhân viên, biên tập viên, phóng viên báo chí báo chí truyền thông, cán bộ văn hoá, … tại những cơ sở khác tương thích với trình độ đã được học tập .

2.15. Ngành Kỹ thuật điện

2.15.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.15.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.15.3. Yêu cầu về tiếng Anh :

Chứng chỉ B1 ( khung Châu Âu ), Chứng chỉ TOEIC 450, Chứng chỉ TOEFL PBT 450, Chứng chỉ TOEFL IBT45, Chứng chỉ IELTS 4.5 .

2.15.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Kỹ thuật điện có tiềm năng đào tạo và giảng dạy những kỹ sư điện có trình độ trình độ cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và điều tra tốt, có nhân cách sống và đạo đức nghề nghiệp tốt để nâng cao năng lực tự nghiên cứu và điều tra, tự giảng dạy, tự hoàn thành xong và tăng trưởng tư duy, kiến thiết xây dựng đời sống niềm hạnh phúc cho cá thể và mái ấm gia đình, đồng thời góp phần thật nhiều cho xã hội .

Nội dung chương trình sẽ trang bị cho người học khá đầy đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong những nghành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức và kỹ năng trình độ sâu về chuyên ngành điện, đồng thời được trang bị rất đầy đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản về đường lối bảo mật an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước, có kiến thức và kỹ năng về tin học, có kỹ năng và kiến thức về kiến thức và kỹ năng mềm, có trình độ ngoại ngữ tốt để nâng cao năng lực tiếp xúc trong quy trình triển khai công dụng trách nhiệm của người kỹ sư kỹ thuật điện .

2.15.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm nhiều trách nhiệm Open trong thực tiễn nghề nghiệp ngành kỹ thuật điện, kể cả năng lực thao tác tập thể, năng lực chỉ huy, năng lực tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu khoa học và tiến hành những dự án Bất Động Sản ứng dụng trong nghành chuyên ngành điện .

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thao tác ở những công ty chuyên ngành điện ; sở điện lực ; công ty truyền tải điện ; xí nghiệp sản xuất điện ; bộ phận nguồn phân phối điện của những đài phát thanh, truyền hình ; những công ty viễn thông và những công ty phong cách thiết kế, sản xuất, kinh doanh thương mại về linh phụ kiện, thiết bị điện, điện tử, mạng lưới hệ thống Metro, …

2.16. Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông

2.16.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.16.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.16.3. Yêu cầu tiếng Anh :

Chứng chỉ B1 ( khung Châu Âu ), Chứng chỉ TOEIC 450, Chứng chỉ TOEFL PBT 450, Chứng chỉ TOEFL IBT45, Chứng chỉ IELTS 4.5 .

2.16.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông có tiềm năng huấn luyện và đào tạo những kỹ sư điện tử, viễn thông có trình độ trình độ cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kỹ năng và kiến thức nghiên cứu và điều tra tốt, có nhân cách sống và đạo đức nghề nghiệp tốt để nâng cao năng lực tự nghiên cứu và điều tra, tự huấn luyện và đào tạo, tự hoàn thành xong và tăng trưởng tư duy, thiết kế xây dựng đời sống niềm hạnh phúc cho cá thể và mái ấm gia đình, đồng thời góp phần thật nhiều cho xã hội .

Nội dung chương trình sẽ trang bị cho người học khá đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong những nghành nghề dịch vụ khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức và kỹ năng trình độ sâu về chuyên ngành điện, điện tử, viễn thông, đồng thời được trang bị vừa đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đường lối bảo mật an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước, có kỹ năng và kiến thức về tin học, có kiến thức và kỹ năng về kiến thức và kỹ năng mềm, có trình độ ngoại ngữ tốt để nâng cao năng lực tiếp xúc trong quy trình thực thi tính năng trách nhiệm của người kỹ sư điện tử, viễn thông .

2.16.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm nhiều trách nhiệm Open trong thực tiễn nghề nghiệp ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông kể cả năng lực thao tác tập thể, năng lực chỉ huy, năng lực tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học và tiến hành những dự án Bất Động Sản ứng dụng trong nghành chuyên ngành điện tử, viễn thông .

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thao tác ở những công ty điện tử ; công ty viễn thông ; công ty truyền tải điện ; xí nghiệp sản xuất điện ; đài phát thanh, truyền hình ; những công ty viễn thông và những công ty phong cách thiết kế, sản xuất, kinh doanh thương mại về linh phụ kiện, thiết bị điện, điện tử, viễn thông, những nhà máy sản xuất sản xuất, …

2.17. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

2.17.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.17.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.17.3. Yêu cầu tiếng Anh :

Chứng chỉ B1 ( khung Châu Âu ), Chứng chỉ TOEIC 450, Chứng chỉ TOEFL PBT 450, Chứng chỉ TOEFL IBT45, Chứng chỉ IELTS 4.5 .

2.17.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ

Chương trình huấn luyện và đào tạo ngành Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử có tiềm năng huấn luyện và đào tạo những kỹ sư điện, điện tử có trình độ trình độ cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kiến thức và kỹ năng nghiên cứu và điều tra tốt, có nhân cách sống và đạo đức nghề nghiệp tốt để nâng cao năng lực tự nghiên cứu và điều tra, tự huấn luyện và đào tạo, tự hoàn thành xong và tăng trưởng tư duy, thiết kế xây dựng đời sống niềm hạnh phúc cho cá thể và mái ấm gia đình, đồng thời góp phần thật nhiều cho xã hội .

Nội dung chương trình sẽ trang bị cho người học rất đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong những nghành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có kỹ năng và kiến thức trình độ sâu về chuyên ngành điện, điện tử đồng thời được trang bị rất đầy đủ những kiến thức và kỹ năng cơ bản về đường lối bảo mật an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước, có kỹ năng và kiến thức về tin học, có kỹ năng và kiến thức về kỹ năng và kiến thức mềm, có trình độ ngoại ngữ tốt để nâng cao năng lực tiếp xúc trong quy trình thực thi tính năng trách nhiệm của người kỹ sư kỹ thuật điện, điện tử .

2.17.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm nhiều trách nhiệm Open trong thực tiễn nghề nghiệp ngành kỹ thuật điện, kể cả năng lực thao tác tập thể, năng lực chỉ huy, năng lực tổ chức triển khai nghiên cứu và điều tra khoa học và tiến hành những dự án Bất Động Sản ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ chuyên ngành điện, điện tử .

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thao tác ở những công ty chuyên ngành điện, điện tử ; sở điện lực ; công ty truyền tải điện ; nhà máy sản xuất điện ; bộ phận nguồn cung ứng điện của những đài phát thanh, truyền hình ; những công ty viễn thông và những công ty phong cách thiết kế, sản xuất, kinh doanh thương mại về linh phụ kiện, thiết bị điện, điện tử, mạng lưới hệ thống Metro, …

2.18. Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông

2.18.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.18.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.18.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.18.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Chương trình giảng dạy ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông có tiềm năng giảng dạy những kỹ sư điện tử, viễn thông có trình độ trình độ cao, hướng tới chuẩn quốc tế, có kiến thức và kỹ năng điều tra và nghiên cứu tốt, có nhân cách sống và đạo đức nghề nghiệp tốt để nâng cao năng lực tự điều tra và nghiên cứu, tự đào tạo và giảng dạy, tự triển khai xong và tăng trưởng tư duy, kiến thiết xây dựng đời sống niềm hạnh phúc cho cá thể và mái ấm gia đình, đồng thời góp phần thật nhiều cho xã hội .

Nội dung chương trình sẽ trang bị cho người học khá đầy đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản trong những nghành khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, có kiến thức và kỹ năng trình độ sâu về chuyên ngành điện, điện tử, viễn thông, đồng thời được trang bị khá đầy đủ những kỹ năng và kiến thức cơ bản về đường lối bảo mật an ninh quốc phòng của Đảng và Nhà nước, có kỹ năng và kiến thức về tin học, có kỹ năng và kiến thức về kiến thức và kỹ năng mềm, có trình độ ngoại ngữ tốt để nâng cao năng lực tiếp xúc trong quy trình triển khai tính năng trách nhiệm của người kỹ sư điện tử, viễn thông .

2.18.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực đảm nhiệm nhiều trách nhiệm Open trong thực tiễn nghề nghiệp ngành kỹ thuật điện tử, viễn thông kể cả năng lực thao tác tập thể, năng lực chỉ huy, năng lực tổ chức triển khai điều tra và nghiên cứu khoa học và tiến hành những dự án Bất Động Sản ứng dụng trong nghành nghề dịch vụ chuyên ngành điện tử, viễn thông .

Sinh viên tốt nghiệp có năng lực thao tác ở những công ty điện tử ; công ty viễn thông ; công ty truyền tải điện ; nhà máy sản xuất điện ; đài phát thanh, truyền hình ; những công ty viễn thông và những công ty phong cách thiết kế, sản xuất, kinh doanh thương mại về linh phụ kiện, thiết bị điện, điện tử, viễn thông, những xí nghiệp sản xuất sản xuất, …

2.19. Ngành Giáo dục đào tạo tiểu học

2.19.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.19.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.19.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.19.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân sư phạm ngành Giáo dục đào tạo Tiểu học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt ; có kiến thức và kỹ năng cơ sở, trình độ vững vàng, hình thành năng lượng nghề nghiệp, năng lượng cá thể cung ứng được nhu yếu của trách nhiệm dạy học và hoạt động giải trí giáo dục theo nhu yếu thay đổi của chương trình giáo dục Tiểu học ; có năng lực phát hiện và nghiên cứu và điều tra xử lý những yếu tố về giáo dục tiểu học .

2.19.5. Triển vọng nghề nghiệp

Có năng lực tham gia giảng dạy tại những trường Tiểu học, giảng dạy tại khoa Giáo dục Tiểu học của những trường Đại học, Cao đẳng Sư phạm trong cả nước ;

Có năng lực làm nhân viên cấp dưới văn phòng của khoa Giáo dục Tiểu học thuộc những trường Cao đẳng, Đại học sư phạm ;

Có năng lực làm nhân viên, nhân viên cấp dưới văn phòng phòng giáo dục Tiểu học thuộc những Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo ;

Có năng lực làm giáo viên, nhân viên, nhân viên cấp dưới văn phòng những TT huấn luyện và đào tạo, tu dưỡng ; TT văn hóa truyền thống ; nhà văn hóa .

2.20. Ngành Giáo dục đào tạo chính trị

2.20.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.20.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 168 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.20.3. Yêu cầu tiếng Anh :

Chứng chỉ A2 ( theo khung tham chiếu châu Âu ), chứng từ TOEIC 400, chứng từ TOEFL IBT 3.5, chứng từ IELTS 4.0 .

2.20.4. Định hướng tiềm năng, nghành và triển vọng nghề nghiệp

Mục tiêu của chương trình đào tạo và giảng dạy là trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng chuyên ngành giáo dục chính trị, giáo dục công dân và nhiệm vụ sư phạm để trở thành giáo viên dạy môn Giáo dục đào tạo công dân, ở trường trung học phổ thông, trung học cơ sở và Giáo dục đào tạo chính trị ở trường tầm trung chuyên nghiệp .

Sinh viên có năng lực tự học, tự điều tra và nghiên cứu khoa học để liên tục học thạc sĩ và trở thành giảng viên dạy những môn lí luận chính trị ở trường đại học và cao đẳng. Định hướng giáo dục sinh viên về ý thức yêu nước, lập trường kiên cường với chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh và những chuẩn mực đạo đức, tác phong của người giáo viên. Các chuyên ngành hoàn toàn có thể liên tục học tập, nghiên cứu và điều tra sau khi tốt nghiệp cử nhân Giáo dục đào tạo Chính trị : Triết học, Kinh tế chính trị học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Hồ Chí Minh học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Lí luận và chiêu thức dạy học bộ môn Giáo dục đào tạo chính trị, Chính trị học .

2.21. Ngành Quản lý giáo dục

2.21.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.21.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 166 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.21.3. Triển vọng nghề nghiệp :

Chuyên viên hành chính giáo dục và quản lí giáo dục, công tác làm việc tại :

– Văn phòng những cơ sở giáo dục từ mần nin thiếu nhi đến đại trà phổ thông ;

– Các phòng, ban thuộc những Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo ;

– Phòng, ban của những trường đại học, cao đẳng, tầm trung chuyên nghiệp, TT giáo dục liên tục ;

– Các cơ quan văn hóa và giáo dục của Đảng, Nhà nước ;

– Các cơ quan, tổ chức triển khai giáo dục khác .

2.22. Ngành Tâm lý học

2.22.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.22.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 150 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.22.3. Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên tham vấn tâm lí ( trong những công ty, TT làm dịch vụ tham vấn tâm lí, những cơ sở giáo dục mần nin thiếu nhi, đại trà phổ thông, cao đẳng, đại học, … ) ;

Nhân viên bộ phận nhân sự, tiếp thị, quảng cáo, nghiên cứu và điều tra thị trường, … trong những tổ chức triển khai, cơ quan, doanh nghiệp những nghành xã hội khác nhau ;

Cán bộ trình độ tâm lí trong những cơ sở y khoa, TT dưỡng lão, TT cai nghiện, cơ sở giáo dục đặc biệt quan trọng, những trường giáo dưỡng ;

Cán bộ trình độ tâm lí trong những cơ sở thể dục thể thao, những TT ( nhà, cung ) văn hóa truyền thống ;

Cán bộ Đoàn, Đảng, cán bộ tuyên giáo, … trong những tổ chức triển khai Đoàn thể, chính quyền sở tại của những địa phương, những tổ chức triển khai xã hội khác ;

Cán bộ điều tra và nghiên cứu tại những viện, TT nghiên cứu và điều tra và ứng dụng tâm lí học, cơ quan pháp lý, tìm hiểu tâm lí tội phạm ;

Cán bộ những dự án Bất Động Sản tăng trưởng hội đồng tại những cơ quan, tổ chức triển khai phi chính phủ trong và ngoài nước ;

Cán bộ giảng dạy tâm lí học tại những trường cao đẳng, đại học, những trường dạy nghề, …

2.23. Ngành Sư phạm mỹ thuật

2.23.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.23.2. Tổng số tín chỉ :

133 tín chỉ .

2.23.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.23.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo Cử nhân ngành Sư phạm Mỹ thuật có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp và trình độ trình độ nhiệm vụ về nghành nghề dịch vụ giáo dục và phát minh sáng tạo Mỹ thuật để cung ứng nguồn nhân lực giảng dạy Mỹ thuật ở bậc đại trà phổ thông, tầm trung và cao đẳng nghề, có năng lực nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục Mỹ thuật, tổ chức triển khai và quản trị những hoạt động giải trí Mỹ thuật, cũng như nghiên cứu và điều tra học tập nâng cao trình độ trình độ sau khi tốt nghiệp .

Mục tiêu đơn cử : Từ tiềm năng chung đã đưa ra, chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Sư phạm Mỹ thuật sẽ trang bị cho người học những tiềm năng đơn cử ( viết tắt là PO ) như sau :

– PO 1 : Có kiến thức và kỹ năng nền tảng vững chãi về giáo dục đại cương, kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành trong nghành mỹ thuật và giáo dục mỹ thuật .

– PO 2 : Sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức tự học, kỹ năng và kiến thức xử lý yếu tố và những kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp, có tư duy phát minh sáng tạo trong nghành nghề dịch vụ mỹ thuật và giáo dục mỹ thuật .

– PO 3 : Giao tiếp hiệu suất cao, biết tổ chức triển khai, chỉ huy và thao tác nhóm

– PO 4 : Vận dụng tốt những năng lượng hình thành ý tưởng sáng tạo : lên kế hoạch dạy học, tổ chức triển khai những hoạt động giải trí giáo dục mỹ thuật trong và ngoài trường học ; thực thi những hoạt động giải trí nghiên cứu và điều tra khoa học giáo dục và nâng cao chất lượng dạy học mỹ thuật .

– PO 5 : Có năng lực chớp lấy những nhu yếu xã hội, triển khai tốt nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội, phổ cập kỹ năng và kiến thức mỹ thuật cho xã hội, thực thi đạo đức nhà giáo và tôn vinh ý thức học tập suốt đời .

2.24. Ngành Sư phạm âm nhạc

2.24.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.24.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.24.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.24.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo cử nhân Sư phạm âm nhạc có năng lượng trình độ, huấn luyện và đào tạo cho những khoa sư phạm của những trường văn hóa truyền thống – thẩm mỹ và nghệ thuật và môn âm nhạc tại những trường đại trà phổ thông .

Mục tiêu đơn cử :

– Có năng lực lý luận về giải pháp dạy học và giáo dục âm nhạc ở những cấp học .

– Biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí âm nhạc ở những trường, những cấp học .

– Nắm vững kiến thức và kỹ năng chính của ngành qua những môn học chuyên ngành như : Nhạc cụ, Organ, Piano, thanh nhạc, chỉ huy hợp xướng, …

– Nắm vững những kỹ năng và kiến thức nhiệm vụ giáo dục .

2.24.5. Triển vọng nghề nghiệp

Đáp ứng nhu yếu xã hội .

Có năng lực giảng dạy ở những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông .

Phục vụ giảng dạy ở những trường Trung học văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ .

Phục vụ cho những TT văn hóa truyền thống Q., huyện những đài truyền hình .

Lý luận và phê bình âm nhạc cho những chương trình văn nghệ .

Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể điều tra và nghiên cứu những ngành thẩm mỹ và nghệ thuật nâng cao nhằm mục đích hoàn thành xong trình độ và liên tục tăng trưởng .

Sinh viên hoàn toàn có thể học những môn sâu xa như ngành Thanh Nhạc, lí luận và những chiêu thức dạy học bộ môn Âm nhạc, chỉ huy, sáng tác …

2.25. Ngành Thanh nhạc

2.25.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.25.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.25.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.25.4. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân Thanh nhạc có năng lực chuyên môn, đào tạo
cho các khoa sư phạm của các trường văn hóa – nghệ thuật và môn âm nhạc tại các trường phổ thông.

Mục tiêu đơn cử :

– Biết tổ chức triển khai những hoạt động giải trí âm nhạc ở những trường, những cấp học .

– Nắm vững kiến thức và kỹ năng chính của ngành qua những môn học chuyên ngành như : Nhạc cụ, Organ, Piano, hòa thanh, thanh nhạc nâng cao, …

2.25.5. Triển vọng nghề nghiệp

Đáp ứng nhu yếu xã hội .

Có năng lực giảng dạy ở những trường trung học cơ sở, trung học phổ thông .

Phục vụ giảng dạy ở những trường Trung học văn hóa truyền thống nghệ thuật và thẩm mỹ .

Phục vụ cho những TT văn hóa truyền thống Q., huyện những đài truyền hình .

Lý luận và phê bình âm nhạc cho những chương trình văn nghệ .

Sinh viên tốt nghiệp hoàn toàn có thể nghiên cứu và điều tra những ngành thẩm mỹ và nghệ thuật nâng cao nhằm mục đích triển khai xong trình độ và liên tục tăng trưởng .

Sinh viên hoàn toàn có thể học những môn sâu xa như ngành Thanh Nhạc, lí luận và những giải pháp dạy học bộ môn Âm nhạc, chỉ huy, sáng tác, …

2.26. Ngành Quản trị kinh doanh thương mại

2.26.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.26.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.26.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ TOEIC 450 hoặc tương tự .

2.26.4. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Chương trình nhằm mục đích giảng dạy Cử nhân Quản trị Kinh doanh có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt, có ý thức nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội. Người học được trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội, về quản trị kinh doanh thương mại văn minh, những kiến thức và kỹ năng và kiến thức và kỹ năng sâu xa về quản trị doanh nghiệp ; và có năng lực hoạch định chủ trương, kế hoạch, kế hoạch kinh doanh thương mại ; biết tổ chức triển khai hoạt động giải trí kinh doanh thương mại và tạo lập doanh nghiệp mới ; có năng lượng nghiên cứu và điều tra tự bổ trợ kỹ năng và kiến thức và tăng trưởng tư duy phát minh sáng tạo .

2.27. Ngành Kinh doanh quốc tế

2.27.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.27.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.27.3. Yêu cầu tiếng Anh :

trình độ tiếng Anh đạt bậc 4/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta ( hoặc tương tự ) .

2.27.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Chương trình nhằm mục đích huấn luyện và đào tạo Cử nhân ngành KDQT có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt, có niềm tin nghĩa vụ và trách nhiệm với xã hội, tạo nên nguồn nhân lực có tính cạnh tranh đối đầu cao trong thời kỳ hội nhập kinh tế tài chính khu vực và quốc tế. Cử nhân ngành KDQT có kiến thức và kỹ năng cơ bản về kinh tế tài chính – xã hội, kỹ năng và kiến thức và kỹ năng và kiến thức nâng cao, tổng lực về quản trị kinh doanh thương mại trong thiên nhiên và môi trường quốc tế, có năng lượng nghiên cứu và điều tra tự bổ trợ kỹ năng và kiến thức và tăng trưởng tư duy phát minh sáng tạo và có năng lực sử dụng thông thuộc tiếng Anh trong việc làm .

2.27.5. Triển vọng nghề nghiệp :

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành KDQT không chỉ hoàn toàn có thể làm quản trị viên, nhân viên điều hành quản lý ở những cấp quản trị, thao tác tại những bộ phận trong mọi mô hình tổ chức triển khai, doanh nghiệp mà đặc biệt quan trọng có năng lực thao tác tại những tập đoàn lớn đa và xuyên vương quốc ; những đại diện thay mặt thương mại của quốc tế hay những tham tán thương mại của Nước Ta ở quốc tế ; làm nhân viên của những tổ chức triển khai, định chế kinh tế tài chính quốc tế ; làm cán bộ nghiên cứu và điều tra, giảng dạy về quản trị kinh doanh thương mại quốc tế tại những trường, viện, TT điều tra và nghiên cứu hoặc cơ quan hoạch định chủ trương kinh doanh thương mại quốc tế .

2.28. Ngành Sư phạm vật lý

2.28.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.28.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.28.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.28.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Sinh viên tốt nghiệp chương trình giảng dạy ngành Sư phạm Vật lý có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, triển khai xong cả trí lực và thể lực ; có năng lực tiến hành và tăng trưởng chương trình giáo dục phổ thông môn Vật lý ; có năng lượng tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng và phẩm chất cho học viên ; có năng lực tự học, tự điều tra và nghiên cứu để nâng cao trình độ, tăng trưởng bản thân ; có năng lực thích ứng nhanh với những nhu yếu thay đổi giáo dục phổ thông ; phân phối được nhu yếu văn minh hóa quốc gia và hội nhập quốc tế trong nghành giáo dục .

2.28.5. Triển vọng nghề nghiệp

Giáo viên tại những trường Trung học cơ sở, Trung học đại trà phổ thông và những Trung tâm giáo dục liên tục trên cả nước .

Chuyên viên, Giáo vụ, Văn phòng tại những Phòng, Sở giáo dục và Đào tạo địa phương .

Nghiên cứu viên tại những TT hay những Viện nghiên cứu và điều tra có tương quan đến kỹ năng và kiến thức vật lý .

Làm việc tại những công ty sách và thiết bị trường học .

Kỹ thuật viên đảm nhiệm những thiết bị đo như chụp X-Quang, đo cộng hưởng từ MRI, … tại những bệnh viện .

2.29. Ngành Sư phạm hóa học

2.29.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.29.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.29.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc tương tự .

2.29.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Chương trình huấn luyện và đào tạo người học hoàn toàn có thể giảng dạy Hóa học và điều tra và nghiên cứu khoa học về nghành Hóa học và những nghành nghề dịch vụ tương quan khác ở những trường Trung học, Đại học, những Viện điều tra và nghiên cứu ; hoàn toàn có thể nhận diện, nghiên cứu và phân tích, phong cách thiết kế và tăng trưởng những chiêu thức dạy học và giải pháp nghiên cứu và điều tra về nghành nghề dịch vụ Hóa học và những nghành nghề dịch vụ tương quan ; chỉ huy và tham gia những nhóm, những dự án Bất Động Sản vương quốc và quốc tế trong toàn cảnh toàn thế giới hóa ; phân phối những khuynh hướng công nghệ tiên tiến tân tiến, thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm xã hội và góp phần vào việc tăng trưởng ngành Giáo dục đào tạo – Đào tạo và Khoa học – Công nghệ .

2.29.5. Triển vọng nghề nghiệp

Làm giáo viên : hoàn toàn có thể giảng dạy môn Hóa học tại những trường Trung học đại trà phổ thông, những trường nghề có học môn hóa học .

Làm nhân viên tại những sở, ngành như : sở Khoa học Công nghệ, sở Tài nguyên Môi trường, những cơ sở sản xuất hóa học như sản xuất xi-măng, luyện kimm … và những ngành cần sử dụng kiến thức hóa học .

Tham gia ship hàng Quân đội hoặc Công an trong 1 số ít bộ phận mà việc triển khai trách nhiệm cần sử dụng kỹ năng và kiến thức trình độ về hóa học .

Tham gia điều tra và nghiên cứu ở trường Trung học, Đại học hoặc Viện điều tra và nghiên cứu .

2.30. Ngành Sư phạm sinh học

2.30.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.30.2. Tổng số tín chỉ :

173 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.30.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.31. Ngành Sư phạm Sinh học

2.31.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.31.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.31.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ), chứng từ TOEIC 450, chứng từ TOEFL PBT 450, chứng từ TOEFL IBT 45, chứng từ IELTS 4.5 .

2.31.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân Sư phạm Sinh học có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe thể chất tốt, có đủ năng lượng trình độ và nhiệm vụ triển khai tốt trách nhiệm dạy học và nghiên cứu và điều tra thuộc nghành nghề dịch vụ Sinh học ở trường Trung học Phổ thông hoặc tương tự. Cụ thể, sinh viên tốt nghiệp ngành Sư phạm Sinh học có hiểu biết thâm thúy về khoa học giáo dục, khoa học cơ bản, khoa học xã hội và nhân văn tương thích ; có kỹ năng và kiến thức trình độ sâu rộng, văn minh ; có năng lượng tổ chức triển khai hoạt động giải trí giáo dục theo khuynh hướng tăng trưởng năng lượng và phẩm chất cho học viên ; có năng lực tăng trưởng chương trình đại trà phổ thông môn Sinh học ; có năng lượng tự học, tự nghiên cứu và điều tra nâng cao trình độ, tăng trưởng bản thân ; có năng lực thao tác trong môi trường tự nhiên áp lực đè nén, thích nghi và tăng trưởng tốt trong thiên nhiên và môi trường giáo dục tân tiến, hội nhập ; có đạo đức nghề nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm với bản thân và xã hội .

2.31.5. Triển vọng nghề nghiệp :

Làm giáo viên : giảng dạy môn Sinh học tại những trường Trung học đại trà phổ thông, những Trung tâm Giáo dục đào tạo tiếp tục ; giảng dạy môn Sinh học tại những trường Trung học Chuyên nghiệp, trường Cao đẳng nghề, … có học môn Sinh học .

Làm nhân viên tại những Phòng, Sở Giáo dục và Đào tạo địa phương .

Làm nhân viên điều tra và nghiên cứu tại những Sở, Ngành như : Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và tăng trưởng nông thôn, những cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại, những Trung tâm điều tra và nghiên cứu, Viện điều tra và nghiên cứu tương quan đến nghành nghề dịch vụ Sinh học .

Làm kỹ thuật viên cho những tổ chức triển khai phi chính phủ, như những tổ chức triển khai Bảo tồn động – thực vật hoang dã .

2.32. Ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên

2.32.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.32.2. Tổng số tín chỉ :

135 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.32.3. Yêu cầu tiếng Anh :

chứng từ B1 ( khung Châu Âu ) hoặc đạt bậc 3/6 theo khung năng lượng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Nước Ta .

2.32.4. Định hướng tiềm năng, nghành :

Đào tạo cử nhân Sư phạm Khoa học Tự nhiên có phẩm chất chính trị và đạo đức tốt, hoàn thành xong cả trí lực và thể lực. Nắm vững kỹ năng và kiến thức về khoa học cơ bản, khoa học giáo dục và kiến thức và kỹ năng sư phạm ; có năng lực tăng trưởng chương trình đại trà phổ thông môn Khoa học Tự nhiên ; có năng lực tự học – tự điều tra và nghiên cứu nâng cao trình độ ; Có năng lực thích ứng nhanh với những nhu yếu thay đổi giáo dục Trung học cơ sở ; Có nghĩa vụ và trách nhiệm trong việc tăng trưởng giáo dục vương quốc, nghĩa vụ và trách nhiệm giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống vương quốc, dân tộc bản địa trước những ảnh hưởng tác động của hội nhập và toàn thế giới hóa. Sinh viên tốt nghiệp đảm nhiệm công tác làm việc giảng dạy môn Khoa học Tự nhiên tại những trường Trung học cơ sở, hoặc những vị trí công tác làm việc tương tự .

2.32.5. Triển vọng nghề nghiệp

Làm giáo viên : giảng dạy môn Khoa học Tự nhiên tại những trường Trung học cơ sở, và những Trung tâm Giáo dục đào tạo tiếp tục trên cả nước .

Có thể tiếp đón công tác làm việc giáo vụ, làm nhân viên tại những phòng Giáo dục – Đào tạo địa phương .

Làm nhân viên tại những công ty sách và thiết bị trường học, viện điều tra và nghiên cứu .

2.33. Ngành Kế toán

2.33.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.33.2. Tổng số tín chỉ :

134 tín chỉ .

2.33.3. Định hướng tiềm năng, nghành :

Phấn đấu tăng trưởng ngành Kế toán của Trường Đại học Sài Gòn trở thành cơ sở giảng dạy nguồn nhân lực chuyên ngành Kế toán có chất lượng, lấy chất lượng huấn luyện và đào tạo sinh viên làm điểm trung tâm. Đào tạo những sinh viên của khoa thành những cán bộ kế toán, truy thuế kiểm toán có năng lượng, trình độ giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt .

2.33.4. Mô hình link, hợp tác

Hợp tác quốc tế : hợp tác với những tổ chức triển khai nghề nghiệp quốc tế về kế toán trong giảng dạy và hướng nghiệp cho sinh viên như CPA Australia, ACCA, …

Hợp tác trong nước : liên hệ mật thiết với những doanh nghiệp trong địa phận thành phố và những tỉnh lân cận để tương hỗ những chương trình học tập cho sinh viên, xử lý tốt việc thực tập tốt nghiệp, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp .

2.34. Ngành Tài chính – Ngân hàng

2.34.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.34.2. Tổng số tín chỉ :

134 tín chỉ .

2.34.3. Định hướng tiềm năng, nghành :

Phấn đấu tăng trưởng ngành Tài chính – Ngân hàng của Đại học Sài Gòn trở thành cơ sở giảng dạy nguồn nhân lực chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng có chất lượng, lấy chất lượng huấn luyện và đào tạo sinh viên làm điểm trung tâm. Đào tạo những sinh viên của khoa thành những cán bộ kinh tế tài chính, ngân có năng lượng, trình độ giỏi, có đạo đức nghề nghiệp tốt .

2.34.4. Mô hình link, hợp tác :

Liên hệ mật thiết với những doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước trong địa phận thành phố và những tỉnh lân cận để tương hỗ những chương trình học tập cho sinh viên, xử lý tốt việc thực tập tốt nghiệp, việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp như Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển nông thôn, Sài Gòn Công Thương, Ngân hàng Nam Á, …

2.35. Ngành Quản trị văn phòng

2.35.1. Thời lượng đào tạo và giảng dạy :

4 năm

2.35.2. Tổng số tín chỉ :

150 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 132 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.35.3. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ

Hình thành nền tảng vững chãi về kiến thức và kỹ năng giáo dục đại cương, kiến cơ sở ngành và kiến thức và kỹ năng ngành trong nghành nghề dịch vụ Quản trị văn phòng .

Sử dụng thành thạo những kỹ năng và kiến thức tự học, kiến thức và kỹ năng xử lý yếu tố và những kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp và tư duy phát minh sáng tạo trong nghành nghề dịch vụ Quản trị văn phòng .

Có kiến thức và kỹ năng tiếp xúc, thao tác nhóm, chỉ huy, phát hiện và xử lý yếu tố, tư duy phản biện, phát minh sáng tạo .

Vận dụng tốt những năng lượng hình thành ý tưởng sáng tạo ; sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt ; có năng lực lên kế hoạch và thực thi tốt những nhiệm vụ Quản trị văn phòng ; trở thành nhà Quản trị văn phòng có năng lượng tại những cơ quan, tổ chức triển khai .

Có năng lực chớp lấy những nhu yếu xã hội, triển khai tốt vai trò của một nhà Quản trị văn phòng chuyên nghiệp, kiến thiết xây dựng thiên nhiên và môi trường làm việc tốt tại những cơ quan, tổ chức triển khai ; yêu nghề, có đạo đức nghề nghiệp và ý thức học tập suốt đời .

2.35.4. Triển vọng nghề nghiệp

Chuyên viên hành chính văn phòng tại các cơ quan, tổ chức chính trị, tổ chức
chính trị – xã hội tại các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp;

Nhân viên Hành chính – Văn thư, Hành chính văn phòng, lễ tân tại những doanh nghiệp ;

Cán bộ quản lí văn phòng hoặc bộ phận thuộc văn phòng tại những cơ quan, tổ chức triển khai từ TW đến địa phương ( chánh, phó văn phòng ; trưởng, phó phòng hành chính …. ) ;

Trợ lí chỉ huy tại những cơ quan, tổ chức triển khai, doanh nghiệp từ TW đến địa phương .

2.35.5. Mô hình link, hợp tác

Các chương trình huấn luyện và đào tạo trong nước : Ngành Lưu trữ và Quản trị văn phòng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hà Nội và TP Hồ Chí Minh ; Ngành Quản trị văn phòng Trường ĐH Nội vụ Thành Phố Hà Nội ; Ngành Quản trị văn phòng trường ĐH Hoa sen .

Các chương trình giảng dạy quốc tế : BS in Office Administration, Mountain View College, Taxas .

2.36. Ngành tin tức – Thư viện

2.36.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.36.2. Tổng số tín chỉ :

165 tín chỉ. Sinh viên phải tích góp tối thiểu 133 tín chỉ ( không kể 03 tín chỉ của môn học Giáo dục đào tạo sức khỏe thể chất và 08 tín chỉ của môn học Giáo dục Quốc phòng – An ninh ) .

2.36.3. Định hướng tiềm năng, nghành

Mục tiêu chung : Đào tạo nguồn nhân lực theo xu thế ứng dụng, tăng trưởng tổng lực, có đạo đức, tri thức, văn hóa truyền thống, sức khỏe thể chất, thẩm mỹ và nghệ thuật và trình độ cao ; có phẩm chất, năng lượng và ý thức công dân ; có lòng yêu nghề, phát huy tiềm năng, năng lực phát minh sáng tạo, cung ứng nhu yếu và chớp lấy dược xu thế tăng trưởng của xã hội trong nghành nghề dịch vụ tin tức – Thư viện tại Nước Ta, từng bước đạt chuẩn khu vực và quốc tế .

Mục tiêu đơn cử :

– Nắm vững kỹ năng và kiến thức cơ bản, kiến thức và kỹ năng đại cương, kỹ năng và kiến thức cơ sở ngành để thao tác trong nghành tin tức – Thư viện và liên tục học tập suốt đời .

– Có kỹ năng và kiến thức chuyên ngành sâu rộng để xử lý những yếu tố trong nghành nghề dịch vụ tin tức – Thư viện .

– Vận dụng được những kỹ năng và kiến thức nghề nghiệp như : lập kế hoạch, xử lý yếu tố, tổ chức triển khai quản trị thông tin – thư viện, kiến thức và kỹ năng ngoại ngữ, tin học, kỹ năng và kiến thức ứng dụng công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin .

– Sử dụng tốt 1 số kiến thức và kỹ năng mềm như : tiếp xúc, thao tác nhóm, quản trị thời hạn, thao tác độc lập .

– Có đạo đức nghề nghiệp chuẩn mực, cư xử tốt với đồng nghiệp, có nghĩa vụ và trách nhiệm, yêu nghề .

2.36.4. Triển vọng nghề nghiệp :

Sau khi tốt nghiệp, cử nhân ngành tin tức – Thư viện hoàn toàn có thể làm nhân viên, kỹ thuật viên hay công tác làm việc quản trị tại :

– Tất cả những mô hình thư viện và cơ quan thông tin từ TW đến địa phương .

– Các cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài nước hoạt động giải trí trong nghành nghề dịch vụ văn hóa truyền thống, giáo dục, thông tin – thư viện và những nghành nghề dịch vụ khác .

– Các cơ sở huấn luyện và đào tạo ngành tin tức – Thư viện và những ngành khác .

2.37. Ngành Toán ứng dụng

2.37.1. Thời lượng huấn luyện và đào tạo :

4 năm

2.37.2. Tổng số tín chỉ :

132 tín chỉ .

2.37.3. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ

Chương trình giảng dạy ngành Toán ứng dụng được kiến thiết xây dựng trên cơ sở chương trình khung do bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Chương trình đào tạo và giảng dạy này cũng bảo vệ tuân theo pháp luật, hướng dẫn của trường Đại học Sài Gòn. Hơn nữa, chương trình biểu lộ được những chuẩn đầu ra dành cho sinh viên tốt nghiệp gồm những chuẩn đầu ra tương quan đến kiến thức và kỹ năng, kỹ năng và kiến thức chuyên ngành, nhóm ngành, khối ngành theo nghành Toán ứng dụng. Các tiềm năng và chuẩn đầu ra được kiến thiết xây dựng rõ ràng tương thích với sứ mạng và tầm nhìn, tiềm năng giáo dục của Nhà trường .

Với thiên nhiên và môi trường giáo dục, huấn luyện và đào tạo có tương tác, phối hợp nghiên cứu và điều tra khoa học, người học được phát huy tối đa tính phát minh sáng tạo, hiểu biết và kiến thức và kỹ năng của mình trong quy trình giảng dạy để đạt được những thành công xuất sắc sau khi tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa liên tục trao đổi với những nhà tuyển dụng nhằm mục đích kiểm soát và điều chỉnh những chương trình đào tạo và giảng dạy tương thích với thực tiễn xã hội .

2.37.4. Triển vọng nghề nghiệp :

Sau tốt nghiệp, sinh viên của Khoa có nhiều thời cơ việc làm trong những cơ sở giáo dục hoặc những công ty, doanh nghiệp. Đặc biệt, sinh viên ngành Toán ứng dụng có thời cơ thao tác ở những ngân hàng nhà nước, phòng dự báo kinh tế tài chính hoặc những công ty ứng dụng trong và ngoài nước .

2.38. Ngành Sư phạm Toán

2.38.1. Thời lượng giảng dạy :

4 năm

2.38.2. Tổng số tín chỉ :

134 tín chỉ .

2.38.3. Định hướng tiềm năng, nghành nghề dịch vụ :

Chương trình đào tạo và giảng dạy ngành Sư phạm Toán được thiết kế xây dựng trên cơ sở giảng dạy nguồn nhân lực là giáo viên trung học có lý luận và chiêu thức dạy học bộ môn Toán tốt, có giải pháp tiếp cận Khoa học về những yếu tố thực tiễn, có năng lượng và phẩm chất cung ứng nhu yếu tăng trưởng kinh tế tài chính – xã hội, khoa học – công nghệ của quốc gia và xu thế thay đổi giáo dục .

2.38.4. Triển vọng nghề nghiệp :

Với môi trường tự nhiên đào tạo và giảng dạy được phong cách thiết kế những môn học hài hòa và hợp lý sinh viên sau khi tốt nghiệp được tuyển dụng làm giáo viên Toán ở trường trung học, có năng lực đảm nhiệm trách nhiệm giảng dạy ở những trường tầm trung, cao đẳng và đại học sau khi cung ứng những nhu yếu khác của cơ sở giáo dục .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *