Tên ngành Mã XT Điểm chuẩn 2019 2020 2021 Kỹ thuật sinh học BF1 23.4 26.2 25.34 BF1x 20.53 Kỹ thuật thực phẩm BF2 24 26.6 25.94 BF2x 21.07 Kỹ thuật hóa học CH1 22.3 25.26 25.2 CH1x 19 Hóa học CH2 21.1 24.16 24.96 CH2x 19 Kỹ thuật in CH3 21.1 24.51 24.45 CH3x 19 Công nghệ giáo dục ED2 20.6 23.8 24.8 ED2x 19 Kỹ thuật điện EE1 24.28 27.01 26.5 EE1x 22.5 Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa EE2 26.05 28.16 27.46 EE2x 24.41 Kinh tế công nghiệp EM1 21.9 24.65 25.65 EM1x 20.54 Quản lý công nghiệp EM2 22.3 25.05 25.75 EM2x 19.13 Quản trị kinh doanh EM3 23.3 25.75 26.04 EM3x 20.1 Kế toán EM4 22.6 25.3 25.76 EM4x 19.29 Tài chính – Ngân hàng EM5 22.5 24.6 25.83 EM5x 19 Kỹ thuật Điện tử, viễn thông ET1 24.8 27.3 26.8 ET1x 23 Kỹ thuật môi trường EV1 20.2 23.85 24.01 EV1x 19 Quản lý Tài nguyên và Môi trường EV2 / / 23.53 Tiếng Anh Khoa học kỹ thuật và Công nghệ FL1 22.6 24.1 26.39 Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế FL2 23.2 24.1 26.11 Kỹ thuật Nhiệt HE1 22.3 25.8 24.5 HE1x 19 Khoa học Dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo IT-E10 27 28.65 IT-E10x 25.28 Công nghệ thông tin (Việt – Nhật) IT-E6 25.7 27.98 27.4 IT-E6x 24.35 Công nghệ thông tin Global ICT IT-E7 26 28.38 27.85 IT-E7x 25.14 Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Việt – Pháp PFIEV) EE-EP 25.68 26.14 EE-EPx 20.36 Công nghệ thông tin (Việt – Pháp) IT-EP 27.19 Cơ khí hàng không(Việt – Pháp PFIEV) TE-EP 23.88 24.76 TE-EPx 19 Khoa học máy tính IT1 27.42 29.04 28.43 IT1x 26.27 Kỹ thuật máy tính IT2 26.85 28.65 28.1 IT2x 25.63 Kỹ thuật Cơ điện tử ME1 25.4 27.48 26.91 ME1x 23.6 Kỹ thuật Cơ khí ME2 23.86 26.51 25.78 ME2x 20.8 Toán – Tin MI1 25.2 27.56 27 MI1x 23.9 Hệ thống thông tin quản lý MI2 24.8 27.25 27 MI2x 22.15 Kỹ thuật vật liệu MS1 21.4 25.18 24.65 MS1x 19.27 Vật lý kỹ thuật PH1 22.1 26.18 25.64 PH1x 21.5 Kỹ thuật hạt nhân PH2 20 24.7 24.48 PH2x 20 Vật lý Y khoa PH3 / / 25.36 Kỹ thuật Ô tô TE1 25.05 27.33 26.94 TE1x 23.4 Kỹ thuật Cơ khí động lực TE2 23.7 26.46 25.7 TE2x 21.06 Kỹ thuật hàng không TE3 24.7 26.94 26.48 TE3x 22.5 Kỹ thuật Dệt – May TX1 21.88 23.04 23.99 TX1x 19.16

Chương trình tiên tiến

Kỹ thuật thực phẩm BF-E12 23 25.94 24.44 BF-E12x 19.04 Kỹ thuật hóa học CH-E11 23.1 26.5 26.4 CH-E11x 20.5 Điều khiển – Tự động hóa và Hệ thống điện EE-E8  25.2 27.43 27.26 EE-E8x 23.43 Hệ thống điện và Năng lượng tái tạo EE-E18 25.71 Kỹ thuật Ô tô TE-E2 24.23 26.75 26.11 TE-E2x 22.5 Khoa học Kỹ thuật vật liệu MS-E3 21.6 23.18 23.99 MS-E3x 19.56 Kỹ thuật Cơ điện tử ME-E1 24.06 26.75 26.3 ME-E1x 22.6 Phân tích kinh doanh EM-E13 22 25.03 25.55 EM-E13x 19.09 Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng EM-E14 25.85 26.3 EM-E14x 21.19 Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện ET-E16 26.59 Kỹ thuật Điện tử – Viễn thông ET-E4 24.6 27.15 26.59 ET-E4x 22.5 Kỹ thuật Y sinh ET-E5 24.1 26.5 25.88 ET-E5x 21.1 Hệ thống nhúng thông minh và IoT ET-E9 24.95 27.51 26.93 ET-E9x 23.3 Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo IT-E10 28.65 28.04 IT-E10x 25.28 An toàn không gian số – Cyber Security IT-E15 / / 27.44

Chương trình liên kết đào tạo quốc tế

Quản lý công nghiệp – Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng – ĐH Northampton 23 / Quản trị kinh doanh – ĐH Victoria EM-VUW 20.9 22.7 / EM-VUWx 19 / Công nghệ thông tin – ĐH Victoria IT-VUW 22 25.55 / IT-VUWx 21.09 / Điện tử – Viễn thông – ĐH Leibniz Hannover ET-LUH 20.3 23.85 25.13 ET-LUHx 19 Cơ điện tử – ĐH Leibnix Hannover ME-LUH 20.5 24.2 25.16 ME-LUHx 21.6 Quản trị kinh doanh – ĐH Troy TROY-BA 20.2 22.5 23.25 TROY-BAx 19 Khoa học máy tính – ĐH Troy TROY-IT 20.6 25 25.5 TROY-ITx 19 / Hệ thống thông tin – ĐH Grenoble 20 / Công nghệ thông tin – ĐH La Trobe IT-LTU 23.25 26.5 / IT-LTUx 22 / Cơ khí – Chế tạo máy – ĐH Griffith ME-GU 21.2 23.9 23.88 ME-GUx 19 / Cơ điện tử – ĐH Nagaoka ME-NUT 22.15 24.5 24.88 ME-NUTx 20.5 /

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *