Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp được lao lý tại Điều 15 Thông tư 10/2015 / TT-BXD pháp luật về đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kiến thức và kỹ năng trình độ, nhiệm vụ về quản trị quản lý và vận hành nhà nhà ở do Bộ trưởng Bộ Xây dựng phát hành ( được sửa đổi bởi Khoản 4 Điều 1 Thông tư 28/2016 / TT-BXD ) như sau :
1. Việc cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa giảng dạy được triển khai theo lao lý như sau :
a ) Đối với những học viên thuộc diện pháp luật tại Khoản 1 Điều 2 của Thông tư này, nếu sau khi kiểm tra và được Hội đồng nhìn nhận hiệu quả học tập nhìn nhận đạt nhu yếu thì được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện và đào tạo trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kiểm tra .

Việc chấm điểm bài kiểm tra được xác định theo thang điểm 100; trường hợp bài kiểm tra dưới 50 điểm thì không đạt yêu cầu; trường hợp học viên không đạt yêu cầu có nhu cầu kiểm tra lại thì cơ sở đào tạo có trách nhiệm tổ chức kiểm tra lại cho học viên.

b ) Đối với những học viên thuộc diện lao lý tại Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này, sau khi tham gia khá đầy đủ số tiết học pháp luật tại Khoản 2 Điều 12 của Thông tư này thì được cấp Giấy chứng nhận tu dưỡng kỹ năng và kiến thức quản trị sử dụng nhà căn hộ cao cấp cho thành viên ban quản trị nhà căn hộ cao cấp theo mẫu lao lý tại phụ lục số 06 phát hành kèm theo Thông tư này trong thời hạn tối đa là 15 ngày, kể từ ngày kết thúc khóa học ;

c) Các học viên thuộc diện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Thông tư này mà thực hiện các quy định về đào tạo, kiểm tra áp dụng cho cả 2 đối tượng và có nhu cầu thì được cấp 02 giấy chứng nhận theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản này.

2. Việc in ấn, quản trị, cấp phép Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa huấn luyện và đào tạo cho những đối tượng người dùng lao lý tại Khoản 1 Điều này do cơ sở huấn luyện và đào tạo thực thi theo lao lý của pháp lý .

3. Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo có giá trị trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày ký; khi Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo hết thời hạn thì các học viên phải tham gia học bổ sung các kiến thức đã thay đổi so với chương trình khung quy định tại Chương III của Thông tư này để được cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa đào tạo mới theo quy định của Thông tư này.

4. Trong thời hạn 05 ngày, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa giảng dạy, cơ sở đào tạo và giảng dạy phải gửi báo cáo giải trình hiệu quả huấn luyện và đào tạo đến Sở Xây dựng nơi tổ chức triển khai khóa học và Bộ Xây dựng theo mẫu pháp luật tại phụ lục số 07 phát hành kèm theo Thông tư này .
Trên đây là nội dung tư vấn về Giấy chứng nhận đã hoàn thành khóa giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng và kiến thức trình độ, nhiệm vụ quản trị quản lý và vận hành nhà căn hộ chung cư cao cấp. Để hoàn toàn có thể hiểu chi tiết cụ thể hơn về pháp luật này bạn vui mừng tìm hiểu thêm thêm tại Thông tư 10/2015 / TT-BXD .
Trân trọng thông tin đến bạn !

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *