nội dung

bullet-7816453

Giới thiệu chương trình

Sức mạnh của một doanh nghiệp không nằm ở công nghệ tiên tiến, mẫu sản phẩm, khét tiếng mà nằm ở chính đội ngũ nhân lực cốt lõi. Một đội ngũ nhân sự gắn bó, có chung tầm nhìn sẽ có hiệu suất lao động cao hơn, giúp doanh nghiệp ngày càng tăng doanh thu và tiết giảm ngân sách. Để thiết kế xây dựng được một đội ngũ như vậy, một kế hoạch Truyền thông Nội bộ hiệu suất cao là không hề thiếu .

Nói một cách đơn giản, Truyền thông Nội bộ là hoạt động giao tiếp giữa giữa lãnh đạo với nhân viên công ty. Truyền thông Nội bộ tốt có thể:
• Giúp cho cán bộ công nhân viên làm việc có trách nhiệm, năng suất cao hơn
• Làm tăng sự hài lòng của cán bộ công nhân viên, giúp giữ chân nhân viên với một mức lương vừa phải
• Làm tăng sự gắn bó của cán bộ công nhân viên, ngăn việc nhân viên giỏi nhảy việc
• Hạn chế việc nhân viên cũ nói xấu, chỉ trích, gây hại uy tín của doanh nghiệp

Khóa học “Truyền Thông Nội Bộ” của Viện Masterskills nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức mới nhất về vai trò của truyền thông nội bộ và phương án triển khai hệ thống truyền thông nội bộ trong tổ chức, thông qua các trao đổi, thảo luận và các hoạt động chung nhằm xác lập nhận thức và đề ra phương án hành động. Giúp các cấp quản lý của doanh nghiệp xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ hiệu quả, từ đó tạo dựng sức mạnh nội tại cho doanh nghiệp.

Mục tiêu đào tạo

– Nhận thức rõ vai trò của truyền thông nội bộ và người quản lý truyền thông nội bộ trong tổ chức.
– Quan sát, đánh giá và tư duy một cách tổng thể về tình hình truyền thông nội bộ của doanh nghiệp
– Lựa chọn được những kênh truyền thông phù hợp và tích hợp vào một hệ thống thống nhất
– Hoàn thiện kỹ năng lập kế hoạch xây dựng và quản lý truyền thông nội bộ.

Đối tượng học viên

i. Cấp lãnh đạo doanh nghiệp / Cấp lãnh đạo cơ quan (HĐQT, HĐTV, Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc).
ii. Đội ngũ quản lý cấp trung (các Giám đốc chức năng, các Trưởng / Phó các Phòng, Ban, Bộ phận của doanh nghiệp).
iii. Những người có mong muốn tìm hiểu về truyền thông nội bộ.

Nội dung chương trình

Phần 1. Tầm quan trọng của truyền thông nội bộ
– Đặc tính của truyền thông nội bộ
– Đối tượng của truyền thông nội bộ
– Sự cần thiết của chiến lược truyền thông nội bộ
– Các bước xây dựng chiến lược truyền thông nội bộ
– Các sản phẩm truyền thông Nội bộ
– Các bài tập thực hành tình huống

Phần 2. Sử dụng câu chuyện giúp mọi người nhớ thông điệp
– Sức mạnh của những câu chuyện tại nơi làm việc
– Xây dựng những câu chuyện mọi người thích nghe
– Mang những câu chuyện vào cuộc sống
– Giao tiếp mở về bài học của câu chuyện
– Các bài tập thực hành tình huống

Phần 3. Sử dụng phương tiện truyền thông xã hội
– Các loại phương tiện truyền thông xã hội khác nhau
– Phổ biến thông tin và cho phép cộng tác
– Nguyên tắc vàng để sử dụng phương tiện truyền thông xã hội hiệu quả trong nội bộ
– Các bài tập thực hành tình huống

Phần 4. Trao quyền cho nhân viên
– Đảm bảo các mục tiêu truyền thông được tiếp nhận hiệu quả
– Giúp các nhà lãnh đạo coi trọng truyền thông nội bộ
– Giúp nhà quản lý trở thành người giao tiếp hiệu quả hơn
– Giao tiếp đảm bảo cam kết thay đổi và ý thức của nhân viên
– Các bài tập thực hành tình huống

Phần 5. Chạy các chiến dịch truyền thông nội bộ
– Xác định yêu cầu và đối tượng
– Lập kế hoạch truyền thông
– Thực hiện triển khai
– Đánh giá và đo lường hiệu quả
– Các bài tập thực hành tình huống

Phần 6. Đánh giá và tổng kết chương trình

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *