image12-8435249

nội dung

Đổi tên khóa học

Mỗi khóa học sẽ có tên tương ứng với tên môn học. Thầy/Cô phải đặt tên khóa học theo cú pháp Mã môn học – Tên môn học – Mã lớp dạy – Họ và tên giảng viên. Trong đó, mã môn học Thầy/Cô có thể tra cứu trên phần mềm Edusoft.Net của Trường. Ví dụ môn Thiết kế web có mã môn là TKW09 và do giảng viên Nguyễn Trà Vinh giảng dạy cho lớp DA19TT thì tên môn học sẽ là TKW09 – Thiết kế web – DA19TT – Nguyễn Trà Vinh.

Để đổi tên khóa học, Thầy / Cô triển khai như sau :

Tại trang chủ khóa học, tìm đến Nhóm menu (block) “KHU VỰC QUẢN TRỊ”, click vào menu Chỉnh sửa các cài đặt.

image7-1689807

Hệ thống hiển thị giao diện”Sửa các thiết lập cho khóa học”, Thầy/Cô hãy nhập các thông tin được yêu cầu cho phù hợp với môn học của mình. Sau khi nhập đầy đủ thông tin được yêu cầu, Thầy/Cô click vào Lưu và cho xem để thực hiện

image8-7835723

Trong đó :
Course visibility có 2 giá trị là Mở và Đóng. Trong đó, nếu Mở thì khóa học sẽ được công khai minh bạch, người học hoàn toàn có thể tìm kiếm và tham gia, ngược lại, nếu là Đóng thì người học sẽ không tìm kiếm được khóa học ;
Ngày mở màn khóa học : là mốc mà sinh viên hoàn toàn có thể ĐK vào học ;
Course end date là thời gian được sử dụng trong việc thống kê, báo cáo giải trình về khóa học
Mã số ID của khóa học : Thầy, Cô nhận mã môn học, nếu bị trùng Thầy, Cô hoàn toàn có thể thêm Mã lớp dạy. Ví dụ mã môn là 230056, mã lớp dạy là DA19TT thì Mã số ID của khóa học là 230056DA19 TT .

Thiết lập mã đăng ký tham dự khóa học

Nếu xem mạng lưới hệ thống E-Learning là một tòa nhà, mỗi khóa học là một phòng thì mã truy vấn chính là chìa khóa của phòng. Người học muốn ĐK vào khóa học thì phải được giảng viên phân phối mã truy vấn. Để thiết lập mã truy vấn khóa học, Thầy / Cô thực thi như sau :

Tại trang chủ khóa học, tìm đến Nhóm menu (block) “KHU VỰC QUẢN TRỊ”, click và menu Thành viên > Phương thức ghi danh.

image9-5194897

Xem thêm: REVIT – VN

Lúc này mạng lưới hệ thống sẽ hiển thị giao diện như hình bên dưới :

image10-6938730

Thầy / Cô click vào hình tượng “ bánh răng ”, mạng lưới hệ thống hiển thị giao diện như hình bên dưới .

image11-5481673

Thầy Cô tiếp tục click vào chữ “Click to enter text” để nhập mã truy cập khóa học, sau đó click Lưu những thay đổi để thực hiện.

Tìm kiếm và đăng ký tham dự khóa học

Thầy cô hãy hỏi tên và mã truy vấn khóa học của một Thầy / Cô khác sau đó liên tục .

  1. Tìm kiếm khóa học

Tìm block “ ĐIỀU HƯỚNG ”, click vào menu Trang chủ mạng lưới hệ thống .

image12-1224633

Hệ thống sẽ hiển thị giao diện trang chủ mạng lưới hệ thống như hình bên dưới, Thầy / Cô hãy nhập tên khóa học cần tìm và click nút xem. Khi đó mạng lưới hệ thống sẽ liệt kê những hiệu quả tìm kiếm như hình

image13-3846719

  1. Đăng ký tham dự khóa học

Sau khi tìm kiếm được khóa học, Thầy / Cô hãy click vào tên khóa học. Lúc này, khóa học sẽ nhu yếu nhập mã truy vấn để ĐK

image14-2662850

Thầy/Cô nhập mã truy cập vào và click Enrol me để đăng ký.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *