Đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy ? Mục đích của đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy ? Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo 2021 ? Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy ? Quy định về huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ ?

Có thể nói chương trình giảng dạy là một phần không hề thiếu trong lao lý giảng dạy hệ chính quy. Mỗi trường sẽ có những pháp luật về chương trình đào tạo và giảng dạy khác nhau. Vì một nguyên do nào đó mà cá thể đã hoàn thành xong muốn Nhà trường muốn xác nhận việc mình đã hoàn thành xong chương trình giảng dạy thì sẽ viết đơn gửi cho Ban giám hiệu Nhà trường để được xử lý yếu tố. Vậy đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo là gì ?

Căn cứ pháp lý:

– Thông tư / năm trước / TT-BGDĐT phát hành Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ

1. Đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo là gì?

Đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy là mẫu đơn do cá thể ( sinh viên ) viết gửi cho Ban giám hiệu trường mà cá thể đã học tập và thao tác. Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy cần phải có nội dung và hình thức đúng chuẩn và rất đầy đủ thì mới hoàn toàn có thể thuận tiện trong việc xác nhận của Ban giám hiệu Nhà trường. Chương trình đào tạo và giảng dạy ( Programme ) ở một trình độ đơn cử của một ngành học gồm có : tiềm năng, chuẩn đầu ra ; nội dung, chiêu thức và hoạt động giải trí đào tạo và giảng dạy ; điều kiện kèm theo cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, công dụng, trách nhiệm và những hoạt động giải trí học thuật của đơn vị chức năng được giao trách nhiệm tiến hành huấn luyện và đào tạo ngành học đó. Chương trình giảng dạy giáo dục ĐH gồm có 04 nội dung sau : – Mục tiêu, chuẩn đầu ra ; – Nội dung, chiêu thức và hoạt động đào tao ; – Điều kiện cơ sở vật chất – kỹ thuật, cơ cấu tổ chức tổ chức triển khai, công dụng, trách nhiệm ;

Xem thêm: Vi phạm quy định về nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành và quyết toán công trình xây dựng đối với công trình sử dụng vốn nhà nước

– Hoạt động học thuật. Học phần là khối lượng kiến thức và kỹ năng tương đối toàn vẹn, thuận tiện cho người học tích luỹ trong quy trình học tập. Mỗi học phần có khối lượng tín chỉ và được sắp xếp giảng dạy toàn vẹn và phân bổ đều trong một học kỳ. Một số học phần đặc trưng hoàn toàn có thể nhiều hoặc ít hơn 3 tín chỉ. Kiến thức trong mỗi học phần phải gắn với một mức trình độ theo năm học phong cách thiết kế và được cấu trúc riêng như một phần ( hay toàn phần ) của môn học hoặc được cấu trúc dưới dạng tổng hợp từ nhiều môn học. Mỗi học phần có một mã học phần riêng do mỗi Trường lao lý.

2. Mục đích của đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo

Đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy được dùng để ghi chép lại những thông tin của cá thể đã hoàn thành xong chương trình học tập tại một trường ( cơ sở giáo dục ) nhất định. Đồng thời đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo sẽ là cơ sở để Ban giám hiệu Nhà trường xem xét và xác nhận cho cá thể ( sinh viên ) đó đã hoàn thành xong chương trình giảng dạy.

3. Mẫu đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—————————–

Xem thêm: Phân biệt phạm tội chưa đạt chưa hoàn thành và chưa đạt đã hoàn thành

ĐƠN XIN XÁC NHẬN ĐÃ HỌC XONG CHƯƠNG TRÌNH

Kính gửi: Ban Giám hiệu Trường

Tôi tên : … .. Mã số sinh viên : .. Ngày sinh : … .. Nơi sinh : .. Là sinh viên lớp : … … .. khóa … Hệ huấn luyện và đào tạo : Dài hạn tập trung chuyên sâu ( chính quy ) tại Trường … … Tôi làm đơn này kính gửi đến Ban Giám hiệu xin được xác nhận tôi đã học xong chương trình giảng dạy chuyên ngành … …., khóa … … … thuộc Khoa … … … …. Trường … … quản trị giảng dạy .

Xem thêm: Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành tại Kho bạc

Lý do : … Rất mong được sự đồng ý chấp thuận của Ban Giám hiệu. Chân thành cảm ơn và kính chào trân trọng. /.

XÁC NHẬN CỦA BAN GIÁM HIỆU

… … … …., ngày … … tháng … …. năm … … …

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG KHOA

… … .., ngày. .. tháng. .. năm … … ..

Xem thêm: Tiêu chí đánh giá công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Người làm đơn

( Chữ ký, ghi rõ họ tên )

4. Hướng dẫn viết đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo 

Phần kính gửi nhu yếu người làm đơn sẽ ghi đơn cử Trường, Ban giám hiệu Nhà trường nơi đã hoàn thành xong chương trình huấn luyện và đào tạo. phần nội dung của đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình giảng dạy thì người làm đơn trước hết phải phân phối những thông tin cá thể như : tên, mã sinh viên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ thường trú ( tạm trú ), … Đồng thời người làm đơn cần phải ý do viết đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy sao cho hài hòa và hợp lý, chính đáng nhất. Cuối đơn xin xác nhận đã hoàn thành xong chương trình đào tạo và giảng dạy thì người làm đơn sẽ ký và ghi rõ họ tên và có sự xác nhận của Ban Giám hiệu Nhà trường.

5. Quy định về đào tạo trình độ thạc sĩ hiện nay

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm mục đích giúp cho học viên bổ trợ, update và nâng cao kỹ năng và kiến thức ngành, chuyên ngành ; tăng cường kỹ năng và kiến thức liên ngành ; có kỹ năng và kiến thức sâu xa trong một nghành khoa học chuyên ngành hoặc kỹ năng và kiến thức vận dụng kỹ năng và kiến thức đó vào hoạt động giải trí thực tiễn nghề nghiệp ; có năng lực thao tác độc lập, tư duy phát minh sáng tạo và có năng lượng phát hiện, xử lý những yếu tố thuộc ngành, chuyên ngành được đào tạo và giảng dạy .

Xem thêm: Quy định thời gian phục vụ, hoàn thành nghĩa vụ dân quân tự vệ

Đối tượng dự thi giảng dạy trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam phân phối được điều kiện kèm theo sau : + Về văn bằng – Đã tốt nghiệp ĐH ngành đúng, ngành tương thích với ngành, chuyên ngành ĐK dự thi huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ theo lao lý tại Khoản 1, Điều 6 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ; – Đã tốt nghiệp ĐH ngành gần với ngành, chuyên ngành ĐK dự thi giảng dạy trình độ thạc sĩ theo lao lý tại Khoản 2, Điều 6 và đã học bổ trợ kiến thức và kỹ năng theo lao lý tại Điều 7 Quy chế đào tạo và giảng dạy trình độ thạc sĩ ; – Người tốt nghiệp ĐH một số ít ngành khác theo lao lý tại Khoản 3 và Khoản 4, Điều 6 Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ hoàn toàn có thể ĐK dự thi vào ngành, chuyên ngành huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ thuộc nghành nghề dịch vụ quản trị, quản trị sau khi đã học bổ trợ kỹ năng và kiến thức theo pháp luật tại Điều 7 Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ ; – Văn bằng ĐH do cơ sở giáo dục quốc tế cấp phải thực thi thủ tục công nhận theo lao lý hiện hành ; – Căn cứ vào điều kiện kèm theo của cơ sở đào tạo và giảng dạy và nhu yếu của ngành, chuyên ngành giảng dạy, thủ trưởng cơ sở huấn luyện và đào tạo lao lý đơn cử về điều kiện kèm theo văn bằng của thí sinh dự thi. + Về kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc trình độ : Tùy theo nhu yếu của từng ngành, chuyên ngành giảng dạy, trên cơ sở ý kiến đề nghị của hội đồng khoa học huấn luyện và đào tạo, thủ trưởng cơ sở giảng dạy pháp luật đơn cử điều kiện kèm theo về thời hạn thao tác trình độ để tích góp kinh nghiệm tay nghề thực tiễn trước khi ĐK dự thi. Trường hợp người có bằng tốt nghiệp ngành khác ĐK dự thi vào ngành, chuyên ngành thuộc nghành quản trị, quản trị thì phải có tối thiểu 2 ( hai ) năm kinh nghiệm tay nghề thao tác trong nghành nghề dịch vụ ĐK dự thi .

Xem thêm: Quy định về ủy quyền chủ tài khoản thanh toán của doanh nghiệp

+ Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời hạn thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời hạn thi hành án hình sự, được cơ quan quản trị nhân sự nơi đang thao tác hoặc chính quyền sở tại địa phương nơi cư trú xác nhận. + Có đủ sức khỏe thể chất để học tập. Đối với con đẻ của người hoạt động giải trí kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học theo lao lý tại Điểm e Khoản 1, Điều 9 của Quy chế huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ, thủ trưởng cơ sở giảng dạy xem xét, quyết định hành động cho dự thi tuyển sinh tuỳ thực trạng sức khỏe thể chất và nhu yếu của ngành học. + Nộp hồ sơ không thiếu, đúng thời hạn theo lao lý của cơ sở huấn luyện và đào tạo. Chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ được kiến thiết xây dựng theo xu thế điều tra và nghiên cứu và hoặc theo khuynh hướng ứng dụng, đơn cử : + Chương trình giảng dạy theo khuynh hướng nghiên cứu và điều tra cung ứng cho người học kỹ năng và kiến thức sâu xa của ngành, chuyên ngành và giải pháp nghiên cứu và điều tra khoa học tương thích để hoàn toàn có thể độc lập điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng những quan điểm, luận thuyết khoa học, trong bước đầu hoàn toàn có thể hình thành sáng tạo độc đáo khoa học, phát hiện, tò mò và thử nghiệm kỹ năng và kiến thức mới ; có năng lực thực thi việc làm ở những vị trí điều tra và nghiên cứu, giảng dạy, tư vấn và hoạch định chủ trương hoặc những vị trí khác thuộc nghành ngành, chuyên ngành giảng dạy ; hoàn toàn có thể liên tục tham gia chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ. + Chương trình giảng dạy theo khuynh hướng ứng dụng giúp cho người học nâng cao kỹ năng và kiến thức trình độ và kiến thức và kỹ năng hoạt động giải trí nghề nghiệp ; có năng lượng thao tác độc lập, phát minh sáng tạo ; có năng lực phong cách thiết kế mẫu sản phẩm, ứng dụng tác dụng nghiên cứu và điều tra, phát hiện và tổ chức triển khai thực thi những việc làm phức tạp trong hoạt động giải trí trình độ nghề nghiệp, phát huy và sử dụng hiệu suất cao kỹ năng và kiến thức chuyên ngành vào việc thực thi những việc làm đơn cử, tương thích với điều kiện kèm theo thực tiễn tại cơ quan, tổ chức triển khai, đơn vị chức năng kinh tế tài chính ; hoàn toàn có thể học bổ trợ một số ít kiến thức và kỹ năng cơ sở ngành và giải pháp điều tra và nghiên cứu theo nhu yếu của chuyên ngành huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ để liên tục tham gia chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ tiến sỹ. Chương trình huấn luyện và đào tạo trình độ thạc sĩ gồm ba phần : kiến thức và kỹ năng chung, kiến thức và kỹ năng cơ sở và chuyên ngành, luận văn thạc sĩ. + Phần kỹ năng và kiến thức chung : gồm có học phần triết học và ngoại ngữ ( nếu có )

Xem thêm: Quy định về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán

– Học phần triết học có khối lượng theo pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo ;

-Học phần ngoại ngữ: căn cứ trình độ ngoại ngữ của người trúng tuyển và yêu cầu về trình độ ngoại ngữ trước khi bảo vệ luận văn được quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 27 Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, cơ sở đào tạo quy định khối lượng học tập học phần ngoại ngữ phù hợp.

+ Phần kỹ năng và kiến thức cơ sở và chuyên ngành : gồm có những học phần bắt buộc và học phần tự chọn. Trong đó, những học phần tự chọn chiếm tối thiểu 30 % khối lượng chương trình giảng dạy. Thủ trưởng cơ sở huấn luyện và đào tạo phải tổ chức triển khai kiến thiết xây dựng số học phần tự chọn nhiều hơn số học phần mà học viên được chọn. + Luận văn : có khối lượng tối thiểu 7 tín chỉ. + Tùy theo chương trình huấn luyện và đào tạo theo khuynh hướng điều tra và nghiên cứu hoặc theo khuynh hướng ứng dụng, cơ sở huấn luyện và đào tạo quyết định hành động tỷ suất kỹ năng và kiến thức cơ sở, chuyên ngành và luận văn trong chương trình giảng dạy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *