Báo cáo hoàn thành kiến thiết kiến thiết xây dựng khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng là sách vở không hề thiếu khi làm hồ sơ hoàn thành khu công trình. Hiện nay, mẫu Báo cáo hoàn thành khu công trình mới nhất được phát hành kèm theo Nghị định 06/2021 / NĐ-CP .

3. Báo cáo hoàn thành khu công trình kiến thiết xây dựng do ai lập ?

2. Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất

1. Báo cáo hoàn thành khu công trình là gì ?

nội dung

1. Báo cáo hoàn thành công trình là gì?

Báo cáo hoàn thành khu công trình ( cách gọi vừa đủ là Báo cáo hoàn thành thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng ) là văn bản được những đơn vị chức năng thiết kế xây dựng lập ra nhằm mục đích mục tiêu báo cáo cụ thể về tình hình hoàn thành xong so với thiết kế trong những khuôn khổ kiến thiết xây dựng khu công trình .Báo cáo hoàn thành khu công trình sẽ giúp đơn vị chức năng thống kê được những tác dụng về việc nghiệm thu sát hoạch và hoàn thành so với việc kiến thiết những khuôn khổ trong thiết kế xây dựng khu công trình đó. Đồng thời, đây cũng là văn bản nhu yếu khi làm hồ sơ hoàn thành khu công trình .Báo cáo hoàn thành khu công trình gồm những nội dung :- Tên khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng ;- Địa điểm kiến thiết xây dựng ;- Tên và số điện thoại cảm ứng liên lạc của cá thể đảm nhiệm trực tiếp ;- Quy mô khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng ;- Danh sách những nhà thầu ( tổng thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu chính, khảo sát thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình, thiết kế kiến thiết xây dựng, giám sát thiết kế thiết kế xây dựng ) .- Ngày thi công và ngày hoàn thành ( dự kiến ) .- Khối lượng của những loại việc làm kiến thiết xây dựng đa phần đã được triển khai .- Đánh giá về chất lượng khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng so với nhu yếu của phong cách thiết kế .- Các điều kiện kèm theo để đưa khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng vào sử dụng .mau bao cao hoan thanh cong trinhMẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất 2022 (Ảnh minh họa)

2. Mẫu Báo cáo hoàn thành công trình cập nhật mới nhất

Tải về Sửa/In biểu mẫu

…….(1)…….                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
——-                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                       Số: …….……

BÁO CÁO HOÀN THÀNH THI CÔNG XÂY DỰNG HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Kính gửi : … … … … … … …. ( 2 ) … … … … … … …… … .. ( 1 ) … … … … báo cáo hiệu quả nghiệm thu sát hoạch hoàn thành thiết kế kiến thiết xây dựng khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng với những nội dung sau :

1. Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng …..(3)…… thuộc dự án………

2. Địa điểm thiết kế xây dựng : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..3. Tên và số điện thoại cảm ứng liên lạc của cá thể đảm nhiệm trực tiếp : … … … … … … … … … .4. Quy mô khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng : ( nêu tóm tắt về những thông số kỹ thuật kỹ thuật đa phần của khu công trình ) .5. Danh sách những nhà thầu ( tổng thầu thiết kế xây dựng, nhà thầu chính : khảo sát thiết kế xây dựng, phong cách thiết kế kiến thiết xây dựng khu công trình, kiến thiết kiến thiết xây dựng, giám sát xây đắp thiết kế xây dựng ) .6. Ngày khai công và ngày hoàn thành ( dự kiến ) .7. Khối lượng của những loại việc làm thiết kế xây dựng hầu hết đã được thực thi .8. Đánh giá về chất lượng khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng so với nhu yếu của phong cách thiết kế .9. Báo cáo về những điều kiện kèm theo để đưa khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng vào sử dụng .10. Kèm theo báo cáo là hạng mục hồ sơ hoàn thành khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng .Chủ góp vốn đầu tư cam kết đã tổ chức triển khai thiết kế thiết kế xây dựng theo đúng hồ sơ phong cách thiết kế đã được thẩm định và đánh giá, phê duyệt, giấy phép thiết kế xây dựng ( hoặc địa thế căn cứ miễn phép theo pháp luật của pháp lý ) ; tập hợp hồ sơ hoàn thành khu công trình khá đầy đủ và tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ khu công trình, khu công trình kiến thiết xây dựng theo đúng lao lý của pháp lý. Đề nghị …. ( 2 ) …. tổ chức triển khai kiểm tra công tác làm việc nghiệm thu sát hoạch khuôn khổ khu công trình, khu công trình thiết kế xây dựng theo thẩm quyền .

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu:…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

3. Báo cáo hoàn thành công trình xây dựng do ai lập?

Theo lao lý tại khoản 2 Điều 68 Luật Xây dựng, chủ góp vốn đầu tư kiến thiết xây dựng có những nghĩa vụ và trách nhiệm sau :- Xác định nhu yếu, nội dung trách nhiệm lập dự án Bất Động Sản ; cung ứng thông tin, tài liệu thiết yếu trong trường hợp thuê tư vấn lập dự án Bất Động Sản ; tổ chức triển khai nghiệm thu sát hoạch tác dụng lập dự án Bất Động Sản và tàng trữ hồ sơ dự án Bất Động Sản góp vốn đầu tư thiết kế xây dựng ;- Lựa chọn tổ chức triển khai tư vấn lập dự án Bất Động Sản có đủ điều kiện kèm theo năng lượng theo lao lý của Luật này ;- Chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về cơ sở pháp lý, tính đúng mực của những thông tin, tài liệu được phân phối cho tư vấn khi lập dự án Bất Động Sản ; trình dự án Bất Động Sản với cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo lao lý của pháp lý ;- Lựa chọn tổ chức triển khai, cá thể tư vấn có đủ năng lượng, kinh nghiệm tay nghề để thẩm tra dự án Bất Động Sản theo nhu yếu của cơ quan, tổ chức triển khai thẩm định và đánh giá dự án Bất Động Sản và của người quyết định hành động góp vốn đầu tư ;- Kiểm tra, giám sát việc thực thi dự án Bất Động Sản ; định kỳ báo cáo việc thực thi dự án Bất Động Sản với người quyết định hành động góp vốn đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền ;

– Thu hồi vốn, trả nợ vốn vay đối với dự án có yêu cầu về thu hồi vốn, trả nợ vốn vay;

Như vậy, địa thế căn cứ theo pháp luật trên, một trong những nghĩa vụ và trách nhiệm của chủ góp vốn đầu tư là báo việc triển khai dự án Bất Động Sản với người quyết định hành động góp vốn đầu tư, cơ quan quản trị nhà nước có thẩm quyền, trong đó gồm Báo cáo hoàn thành khu công trình, khuôn khổ thiết kế xây dựng .

Trên đây là mẫu Báo cáo hoàn thành công trình. Nếu còn vướng mắc khác liên quan đến trường hợp của mình, bấm gọi ngay 1900.6192  và nói với các chuyên gia pháp lý của chúng tôi vấn đề của bạn.

>> Thông báo khởi công xây dựng: Thông báo cho ai? Thủ tục thế nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *