Mẫu báo cáo nhìn nhận kết thúc khóa đào tạo và giảng dạy dành cho đơn vị chức năng giảng dạy là gì ? Mẫu bản báo cáo nhìn nhận gồm những nội dung nào ? Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé .

nội dung

1. Định nghĩa mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo là gì?

Mẫu báo cáo nhìn nhận kết thúc khóa giảng dạy dành cho đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo nhìn nhận kết thúc khóa huấn luyện và đào tạo dành cho đơn vị chức năng đào tạo và giảng dạy. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, nhìn nhận khóa giảng dạy … Mẫu được phát hành theo Thông tư 05/2019 / TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và góp vốn đầu tư .

2. Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo

ĐƠN VỊ … … …

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO
(Dành cho đơn vị đào tạo)

1. Thông tin chung về khóa huấn luyện và đào tạo– Tên khóa huấn luyện và đào tạo / chuyên đề giảng dạy : … … … … … … … … … … … … .. … … … … … …– Họ và tên giảng viên : … … … … .. … … … … … … … … Trình độ : … … … … … … … … …– Thời gian tổ chức triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. … … … … … … ..– Địa điểm tổ chức triển khai : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …– Thời lượng đào tạo và giảng dạy : … … …. ngày, trong đó : thời lượng hướng dẫn học viên điều tra và nghiên cứu trường hợp thực tiễn, vận dụng kinh nghiệm tay nghề thực tiễn … … … .. ngày hoặc … …. % thời lượng khóa huấn luyện và đào tạo .– Tổng số học viên ( HV ) tham gia khóa giảng dạy : … … … … … … … … .., trong đó :+ Số học viên được cấp chứng từ : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …+ Số học viên thuộc địa phận đặc biệt quan trọng khó khăn vất vả / doanh nghiệp nữ làm chủ : … … … .– Tổng số doanh nghiệp cử cán bộ tham gia khóa huấn luyện và đào tạo : … … … … … … … .. … …2. Tổng hợp nhìn nhận chất lượng khóa huấn luyện và đào tạo

TT Tốt Khá Trung bình Kém
Số HV Tỷ lệ ( % ) Số HV Tỷ lệ ( % ) Số HV Tỷ lệ ( % ) Số HV Tỷ lệ ( % )
1 Nội dung huấn luyện và đào tạo
2 Tài liệu giảng dạy
3 Chất lượng giảng viên
4 Công tác tổ chức triển khai khóa giảng dạy
5 Mức độ tiếp thu của học viên
6 Thời lượng của khóa đào tạo và giảng dạy

Dài: Số HV …

Tỷ lệ ( % ) …

Dài: Số HV …

Vừa: Số HV …

Tỷ lệ ( % ) …

Vừa: Số HV …

Vừa: Số HV …

Ngắn: Số HV …

Tỷ lệ ( % ) …

Ngắn: Số HV …

Ngắn: Số HV …

Xem thêm: REVIT – VN

3. Đề xuất / đề xuất kiến nghị ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …

Cán bộ quản lý khóa đào tạo
(Ký, họ tên)

Cán bộ kiểm tra, giám sát của đơn vị quản lý đào tạo1
(Ký, họ tên)

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, họ tên, đóng dấu)

1 Trường hợp đấu thầu ký hợp đồng với tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ giảng dạy .

Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo

mau-bao-cao-danh-gia-ket-thuc-khoa-dao-tao-3051255

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

Xem thêm về bài viết

Mẫu báo cáo nhìn nhận kết thúc khóa đào tạo và giảng dạy dành cho đơn vị chức năng giảng dạy

Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo là gì? Mẫu bản báo cáo đánh giá gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.
1. Định nghĩa mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo là gì?
Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo là mẫu bản báo cáo được lập ra để báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo. Mẫu nêu rõ nội dung báo cáo, đánh giá khóa đào tạo… Mẫu được ban hành theo Thông tư 05/2019/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và đầu tư.
2. Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo
ĐƠN VỊ ………
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ KẾT THÚC KHÓA ĐÀO TẠO(Dành cho đơn vị đào tạo)
1. Thông tin chung về khóa đào tạo
– Tên khóa đào tạo/chuyên đề đào tạo: ………………………………..………………
– Họ và tên giảng viên: …………..……………………Trình độ: ………………………
– Thời gian tổ chức: …………………………………………………….………………..
– Địa điểm tổ chức: ………………………………………………………………………
– Thời lượng đào tạo: ………. ngày, trong đó: thời lượng hướng dẫn học viên nghiên cứu tình huống thực tế, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn ……….. ngày hoặc ……. % thời lượng khóa đào tạo.
– Tổng số học viên (HV) tham gia khóa đào tạo: …………………….., trong đó:
+ Số học viên được cấp chứng chỉ: ……………………………………………………
+ Số học viên thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn/doanh nghiệp nữ làm chủ: ……….
– Tổng số doanh nghiệp cử cán bộ tham gia khóa đào tạo: …………………..……
2. Tổng hợp đánh giá chất lượng khóa đào tạo

TTTốtKháTrung bìnhKémSố HVTỷ lệ ( % )Số HVTỷ lệ ( % )Số HVTỷ lệ ( % )Số HVTỷ lệ ( % )1Nội dung huấn luyện và đào tạo2Tài liệu giảng dạy3Chất lượng giảng viên4Công tác tổ chức triển khai khóa huấn luyện và đào tạo5Mức độ tiếp thu của học viên6Thời lượng của khóa đào tạo và giảng dạy

Dài: Số HV …
Tỷ lệ (%)…
Dài: Số HV …

Vừa: Số HV …
Tỷ lệ (%)…
Vừa: Số HV …
Vừa: Số HV …

Ngắn: Số HV …
Tỷ lệ (%)…
Ngắn: Số HV …
Ngắn: Số HV …

3. Đề xuất / đề xuất kiến nghị ( nếu có ) : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …Cán bộ quản trị khóa huấn luyện và đào tạo ( Ký, họ tên )Cán bộ kiểm tra, giám sát của đơn vị chức năng quản trị đào tạo1 ( Ký, họ tên )Thủ trưởng đơn vị chức năng ( Ký, họ tên, đóng dấu )

1 Trường hợp đấu thầu ký hợp đồng với tổ chức cung cấp dịch vụ đào tạo.
Mẫu báo cáo đánh giá kết thúc khóa đào tạo dành cho đơn vị đào tạo

Mời bạn đọc cùng tìm hiểu thêm thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu nhé .

TagsBiểu mẫu trực tuyến

# Mẫu # báo # cáo # đánh # giá # kết # thúc # khóa # đào # tạo # dành # cho # đơn # vị # đào # tạo# Mẫu # báo # cáo # đánh # giá # kết # thúc # khóa # đào # tạo # dành # cho # đơn # vị # đào # tạoCẩm Nang Tiếng Anh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *